Navigation überspringen
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Universitätsbibliothek

Neuerwerbungen im Juli 2023

Fach: Bibliothek des Romanischen Seminars

Universitätsbibliothek Heidelberg

Stand: 01.08.2023 09:00 – Anzahl der Neuerwerbungen: 171


 • Adorno, Theodor W.: La Scuola di Francoforte : la storia e i testi / Adorno, Fromm, Horkheimer, Löwenthal, Marcuse, Pollock ; introduzione e cura di Enrico Donaggio. -
  Torino: Einaudi, 2005. - XLVIII, 417 Seiten
  (Piccola biblioteca Einaudi ; $lnuova serie, 291 : Filosofia)
  Signaturen:
  • RO/MR 5350 D674

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Authentizität nach Pasolini / Cora Rok (Hg.). -
  Paderborn: Brill | Fink, [2023]. - XXXVI, 239 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • RO/IV 39361 R742

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bachtin, Michail Michajlovič: Rabelais und seine Welt : Volkskultur als Gegenkultur / Michail Bachtin ; übersetzt von Gabriele Leupold ; herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von Renate Lachmann. - 7. Auflage. -
  Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2018. - 546 Seiten
  (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft ; 1187)
  Signaturen:
  • RO/IF 3636 B124(2018)

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Barros, Sandro R.: The dissidence of Reinaldo Arenas : queering literature, politics, and the activist curriculum / Sandro R. Barros, Rafael Ocasio, and Angela L. Willis. -
  Gainesville: University of Florida Press, [2022]. - xii, 272 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • RO/IQ 01036 B277

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bedel, Mathilde: Mirabilia Indiae : voyageurs français et représentations de l'Inde au XVIIe siècle / Mathilde Bedel. -
  Paris: Classiques Garnier, 2021. - 349 Seiten
  (Lire le XVIIe siècle ; 74 : Série Voyages réels et voyages imaginaires ; 5)
  (Lire le XVIIe siècle)
  Signaturen:
  • RO/IF 6340 B411

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bernal, Diego: Julio Camba / Diego Bernal. -
  [Santiago de Compostela]: Xunta de Galicia, [1997]. - 75 Seiten
  (A nosa memoria ; 10)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 C174 B517

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Berriot-Salvadore, Évelyne: Un corps, un destin : la femme dans la médecine de la Renaissance / Évelyne Berriot-Salvadore. - Réimpression de l’édition de Paris, 1993. -
  Paris: Classiques Garnier, [2023]. - 281 Seiten : Illustrationen
  (Études et essais sur la Renaissance ; 5 - Hors collection)
  Signaturen:
  • RO/IF 1000 B533 C82

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Blanco-Amor, Eduardo: A esmorga / Eduardo Blanco Amor. - 4ª edición revisada en Biblioteca Blanco Amor. -
  Vigo: Editorial Galaxia, [2010]. - 115 Seiten
  (Biblioteca Blanco Amor ; 4)
  (Literaria)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 B641 E76(4)

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Blanco-Amor, Eduardo: Entrevistas con Blanco-Amor / edición a cargo de Victoria A. Ruiz de Ojeda. -
  Vigo: Nigra, [1994]. - 249 Seiten : Illustrationen
  (Nigra : Conversas)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 B641 E61

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Blanco Torres, Roberto: Disto e do outro / Roberto Blanco Torres. Trad. Xesú Carballo Soliño. -
  Vigo: Ed. Galaxia, 1999. - 166 S.
  Signaturen:
  • RO/IZ 9210 D61.1999

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bombi, Raffaella: Interferenze linguistiche : tra anglicismi e italianismi / Rafaella Bombi. -
  Alessandria: Edizioni dell'Orso, [2020]. - XIII, 171 Seiten
  (Lingua, cultura, territorio ; 73)
  Signaturen:
  • RO/IS 2415 B695 I61

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Borrazás, Xurxo: Arte e parte : dos patriarcas á arte suicida / Xurxo Borrazás. -
  Vigo: Editorial Galaxia, [2007]. - 187 Seiten
  (Ensaio ; 35)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 B737 A78

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Borrazás, Xurxo: Costa Norte/ZFK / Xurxo Borrazás. -
  Vigo: Editorial Galaxia, [2008]. - 364 Seiten
  (Literaria ; 265)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 B737 C83

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Borrazás, Xurxo: Covalladas : prosa vertical / Xurxo Borrazás. -
  Vigo: Editorial Galaxia, [2010]. - 164 Seiten
  (Literaria)
  (Literaria ; 283)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 B737 C87

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Borrazás, Xurxo: Ser ou non / Xurxo Borrazás. -
  Vigo: Editorial Galaxia, [2004]. - 182 Seiten
  (Literaria ; 205)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 B737 S48

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Breccia, Alberto: Versiones : [adaptaciones de relatos de Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, Alejo Carpentier, Juan Carlos Onetti y Horacio Quiroga] / Alberto Breccia, Juan Sasturain, Carlos Trillo. - 1.a edición. -
  Bilbao: Astiberri, mayo 2022. - 63 Seiten
  Signaturen:
  • RO/AP 89936 B829

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bronckart, Jean-Paul: Ferdinand de Saussure : une science du langage pour une science de l'humain / Jean-Paul Bronckart et Ecaterina Bulea Bronckart. -
  Paris: Classiques Garnier, 2022. - 590 Seiten
  (Domaines linguistiques ; 20 : Série Grammaires et représentations de la langue ; 13)
  (Domaines linguistiques)
  Signaturen:
  • RO/ER 560 S259 B869

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Buela, Pilar: Ácaros verdes : Premio Manuel Lueiro Rey de Novela Curta 2003 / Pilar Buela. -
  Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, [2003]. - 146 Seiten
  (Medusa narrativa)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 B928 A16

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bugarín Pereira, Luís: Río abaixo / Luis Bugarín Pereira. -
  Vigo: Galaxia, 1998. - 241 S. : zahlr. Ill.
  (Costa oeste ; 13)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 B931 R58

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Caamaño, Begoña: Circe ou o pracer do azul / Begoña Caamaño. - 2a edición. -
  Vigo: Editorial Galaxia, 2011. - 308 Seiten
  (Literaria ; 278)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 C111 C57(2)

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Caamaño, Begoña: Morgana en Esmelle / Begoña Caamaño. -
  Vigo: Editorial Galaxia, [2012]. - 211 Seiten
  (Literaria ; 308)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 C111 M84

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cabada, Cristina: Sombra acesa : IV premio de poesía Espiral Maior / Cristina Cabada. -
  A Coruña: Espiral Maior, 1996. - 50 Seiten
  (Espiral Maior : Poesía ; 51)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 C112 S69

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cabana, Dario Xohán: Cabalgada na brétema / Darío Xohán Cabana. -
  Vigo: Editorial Galaxia, [2006]. - 79 Seiten
  (Dombate ; 47)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9221 C11.2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cabana, Dario Xohán: Morte de Rei / Darío Xohán Cabana. -
  Vigo: Ed. Xerais de Galicia, 1996. - 410 S. : Kt.
  (Narrativa)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9221 M88.1996

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cabana, Dario Xohán: Romanceiro da Terra Chá / Darío Xohan Cabana. - 2ª edición, correxida. -
  Vigo: Galaxia, 1984. - 82 Seiten
  (Ronsel ; 5)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9221 R75.1984

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cabanillas, Ramón: Antoloxía poética / Ramón Cabanillas ; limiar e escolma: Marino Dónega ; edición: Lucía Novas. - Nova edición, Colección letras galegas. -
  Vigo: Editorial Galaxia, 2009. - 233 Seiten
  (Colección letras galegas)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9323 A63.2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cabanillas, Ramón: Antífona da cantiga / Ramón Cabanillas. Comentos filolóxicos de Isidoro Millán González-Pardo. -
  Vigo: Ed. Galaxia, 1951. - 222 S. : Ill.
  Signaturen:
  • RO/IZ 8980 V1 C112(1951)

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cabanillas, Ramón: Escolma poética / Ramón Cabanillas ; ed., selec. e notas de Xesús Rábade Paredes. - 1. ed.. -
  Santiago de Compostela: P.E.N. Clube de Galicia, 2002. - 245 S. : 1 Ill.
  (Arte de trobar ; 1)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9323 E74.2002

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cabanillas, Ramón: Obra dramática / Ramón Cabanillas. Ed. de Carlos L. Bernárdez e Manuel F. Vieites. -
  Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 1996. - 250 S.
  (Biblioteca das letras galegas ; 41)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9323 O13.1996

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cabanillas, Ramón: Samos / Ramón Cabanillas (Das RR. AA. de lengua española e galega) ; ilustracións de Agustín Portela. -
  [Santiago de Compostela]: Xunta de Galicia, [1995]. - 109 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • RO/IZ 9323 S19.1995

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cabanillas, Ramón: Vento Mareiro / Ramón Cabanillas. Ed. de Ramiro Fonte. -
  Vigo: Ed. Xerais de Galicia, 1995. - 230 S.
  (Biblioteca das letras galegas ; 38)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9323 V46.1995

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Calamai, Silvia: Introduzione alla sociofonetica / Silvia Calamai. - 1a edizione. -
  Roma: Carocci editore, giugno 2015. - 139 Seiten : Illustrationen
  (Studi superiori ; 1002 : Linguistica)
  Signaturen:
  • RO/IS 4300 C141

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Calato, Óscar: Frío, frío / Óscar Calato. -
  Vigo: Editorial Galaxia, [2007]. - 143 Seiten
  (Costa oeste)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 C143 F91

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Calvo Pérez, Julio: Historia de la lengua quechua
  1. - . - Primera edición. -
  Lima, Perú: Universidad Ricardo Palma, Editorial Universitaria, noviembre 2021. - 433 Seiten : Illustrationen, Diagramme, Karten
  Signaturen:
  • RO/IM 9605 C169 H67-1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Calvo Pérez, Julio: Historia de la lengua quechua
  2. - . - Primera edición. -
  Lima, Perú: Universidad Ricardo Palma, Editorial Universitaria, noviembre 2021. - Seite 439-1043 : Diagramme, Karten
  Signaturen:
  • RO/IM 9605 C169 H67-2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Calvo, Tucho: Telúrico / Tucho Calvo. -
  A Coruña, Galiza: Espiral Maior, 1996. - 176 Seiten
  (Espiral Maior narrativa ; 6)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 C169 T27

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Campo, Marica: Confusión e morte de María Balteira / Marica Campo. - 2. ed.. -
  A Coruña: Bahía Ed., 1997. - 135 S.
  (Bahía narrativa ; 5 : Relatos)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 C198 C74(2)

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Campo, Marica: Tras as portas do rostro / Marica Campo. - 1a edición. -
  A Coruña: Bahía Edicions, Agosto 1992. - 85 Seiten : Illustrationen
  (Bahía branca : Poesia ; 1)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 C198 T77

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cancioneiro popular do Fisterra galego
  Tomo 2. - . - 1a edición. -
  Noia (A Coruña): Toxosoutos, S.L., [2000]. - 179 Seiten
  (Colección Nume)
  Signaturen:
  • RO/IZ 8980 R1 Q7-2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cancioneiro popular galego / Ramón Cabanillas. -
  Vigo: Editorial Galaxia, [1995]. - 207 Seiten
  (Biblioteca básica da cultura galega ; 15)
  Signaturen:
  • RO/IZ 8980 V1 C112

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Caneiro, Xosé Carlos: A máscara de Ulises / Xosé Carlos Caneiro. - 1ª edición. -
  Vigo: Editorial Galaxia, 2013. - 215 Seiten : 1 Illustration
  (Literaria ; 315)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 C221 M39

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Caneiro, Xosé Carlos: A valga do triste amor / Xosé Carlos Caneiro. -
  A Coruña: Espiral Maior, 1997. - 81 Seiten
  (Espiral Maior : Poesía ; 56)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 C221 V16

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Caneiro, Xosé Carlos: A vida nova de Madame Bovary / Xosé Carlos Caneiro. -
  Vigo: Galaxia, 2008. - 706 S.
  (Literaria ; 257)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 C221 V64

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Caneiro, Xosé Carlos: Despois de ti, a chuvia / Xosé Carlos Caneiro ; canta: Emilio Rúa. -
  Vigo: Editorial Galaxia, [2011]. - 1 Band (55 Seiten), 1 CD (53 min, 9 s)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 C221 D47

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Caneiro, Xosé Carlos: Triloxía dos tristes / Xosé Carlos Caneiro. -
  Vigo: Editorial Galaxia, [2001]. - 90 Seiten
  (Literaria ; 178)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 C221 T82

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Caneiro, Xosé Carlos: Un último destino / Xosé Carlos Caneiro. -
  Vigo: Galaxia, 2010. - 390 S.
  (Literaria ; 286)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 C221 U47

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Caneiro, Xosé Carlos: Ámote / Xosé Carlos Caneiro. - 2.a edición. -
  Vigo: Editorial Galaxia, 2004. - 336 Seiten
  (Literaria ; 194)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 C221 A52(2)

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Caneiro, Xosé Carlos: Ébora / Xosé Carlos Caneiro ; Deputación de Pontevedra. -
  [La Coruña]: La Voz de Galicia, [2002]. - 537 Seiten
  (Biblioteca galega 120 ; 110)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 C221 E16

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Canosa, María: Faíscas / María Canosa. -
  Vigo: Editorial Galaxia, [2009]. - 151 Seiten
  (Costa oeste)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 C227 F17

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cantigas de amigo : antoloxía / ed. de Manuel Ferreiro Fernandez .... -
  Vigo: Asociación Socio-Pedagóxica Galega, 1996. - 250 S.
  (A nosa literatura ; 1)
  (A nosa terra)
  (Lírica trobadoresca galego-portuguesa medieval)
  Signaturen:
  • RO/IZ 8980 G1 F383-1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cantigas de amor : antoloxía / ed. de Manuel Ferreiro Fernandez .... -
  Vigo: Asociación Socio-Pedagóxica Galega, 1996. - 253 S.
  (A nosa literatura ; 3)
  (A nosa terra)
  (Lírica trobadoresca galego-portuguesa medieval)
  Signaturen:
  • RO/IZ 8980 G1 F383-3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cantigas de escarnho e de maldizer : (e outras híbridas e dos xéneros menores) : antoloxía / ed. de Manuel Ferreiro Fernandez .... -
  Vigo: Asociación Socio-Pedagóxica Galega, 1996. - 281 S.
  (A nosa literatura ; 2)
  (Lírica trobadoresca galego-portuguesa medieval)
  (A nosa terra)
  Signaturen:
  • RO/IZ 8980 G1 F383-2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Carballeira, Paula: O lobishome de Cadeán / Paula Carballeira. - 2a edición. -
  Vigo: Editorial Galaxia, 2011. - 128 Seiten
  (Costa oeste)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 C263 L79(2)

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Carballo Calero, Ricardo: Conversas con Ricardo Carballo Calero / Carmen Blanco. -
  Vigo: Galaxia, [1989]. - 281 Seiten : Illustrationen
  (Conversas ; 2)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9370 C76.1989

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Caride Ogando, Moncho: Fendas no tempo / Ramón Caride. -
  A Coruña, Galiza: Espiral Maior, 1995. - 83 Seiten
  (Espiral Maior narrativa ; 3)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 C277 F33

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Caride Ogando, Moncho: Soños eléctricos / Ramón Caride Ogando ; Deputacion da Coruña. -
  [A Coruña]: La Voz de Galicia, [2002]. - 197 Seiten
  (Biblioteca galega 120 ; 82)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 C277 S69

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Carlos, Helena de: Vigo / Helena de Carlos. -
  Vigo: Editorial Galaxia, [2007]. - 63 Seiten
  (Dombate ; 52)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 C284 V68

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Carrión, Ernesto: Ulises y los juguetes rotos / Ernesto Carrión. - Primera edición (Colombia). -
  Bogotá: Editorial Planeta Colombiana, febrero de 2022. - 370 Seiten
  (Seix Barral biblioteca breve)
  Signaturen:
  • RO/IQ 48990 C319 U39(2)

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Casado, Xoan-Manuel: Libro de Caldelas / Xoan Manuel Casado. -
  Vigo: Galaxia, [1982]. - 82 Seiten
  (Ronsel ; 1)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 C332 L69

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Casares, Carlos: A vida do padre Sarmiento / Carlos Casares. -
  Barcelona: Círculo de Lectores, [2001]. - 117 Seiten : Illustrationen
  (Letras galegas)
  Signaturen:
  • RO/IZ 7200 S246 C335

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Casas, Fabián: Ensayos bonsai / Fabián Casas. - 3a edición. -
  Buenos Aires: Emecé, mayo de 2012. - 226 Seiten
  (Cruz del sur)
  Signaturen:
  • RO/IQ 82990 C335 E59(3)

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cascio, Gandolfo: Dolci detti : Dante, la letteratura e i poeti / Gandolfo Cascio. - Prima edizione. -
  Venezia: Marsilio, 2021. - 175 Seiten : Illustrationen
  (Elementi)
  Signaturen:
  • RO/IT 5914 C336

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cascio, Gandolfo: Michelangelo in Parnaso : la ricezione delle Rime tra gli scrittori / Gandolfo Cascio. - Prima edizione. -
  Venezia: Marsilio, 2019. - 241 Seiten : Illustrationen
  (Saggi)
  Signaturen:
  • RO/IU 4353 C336

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cassegård, Carl: Post-apocalyptic environmentalism : the green movement in times of catastrophe / Carl Cassegård, Håkan Thörn. -
  Cham: Palgrave Macmillan, [2022]. - xi, 137 Seiten
  Signaturen:
  • RO/MS 9000 C344

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Castro, Pilar: Antoloxía da poesía neotrobadoresca / Pilar Castro. -
  Vigo: Ed. Galaxia, 1993. - 153 S.
  (Dombate ; 22)
  Signaturen:
  • RO/IZ 8980 G1 C355

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Charaudeau, Patrick: Le sujet parlant en sciences du langage : contraintes et libertés : une perspective interdisciplinaire / Patrick Charaudeau. -
  Limoges: Lambert-Lucas, [2023]. - 293 Seiten
  (Philosophie et langage)
  Signaturen:
  • RO/ID 6545 C469 S94

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Christensen, Mark Z.: Aztec and Maya apocalypses : old world tales of doom in a new world setting / Mark Z. Christensen. -
  Norman: University of Oklahoma Press, [2022]. - xii, 239 Seiten
  Signaturen:
  • RO/IQ 00012 C554 A99

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Christensen, Mark Z.: Nahua and Maya catholicisms : texts and religion in colonial Central Mexico and Yucatan / Mark Z. Christensen. -
  Stanford (Calif.): Stanford University Press, 2013. - XIV, 318 S. : Ill., graph. Darst., Kt.
  Signaturen:
  • RO/IQ 00012 C554 N15

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cid, Jorge: Derivas y tránsitos del neobarroco : Néstor Perlongher como morada de lenguas evanescentes / Jorge Cid. - Primera edición. -
  Providencia, Santiago de Chile ; Valparaíso: RiL editores, noviembre de 2021. - 138 Seiten : Illustrationen, Diagramme
  Signaturen:
  • RO/IQ 82990 P451 C568

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cometa, Michele: Perché le storie ci aiutano a vivere : la letteratura necessaria / Michele Cometa. - Prima edizione. -
  Milano: Raffaello Cortina Editore, 2017. - 427 Seiten : Illustrationen, Diagramme
  (Saggi ; 108)
  Signaturen:
  • RO/EC 2020 C732

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Coroa poética para un mártir : 35 poems á morte de Alexandre Bóveda (1936-1994) / edición, prólogo e notas de Xesús Alonso Montero. -
  Vigo: Edicións Xerais de Galicia, [1996]. - 94 Seiten
  Signaturen:
  • RO/IZ 8980 T1 B783(1996)

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cremona, Antonino: Fonetica del caltagironese / Antonino Cremona ; prefazione di Salvatore Menza. - Nachdruck der Ausgabe Acireale 1895. -
  Sesto Fiorentino (FI): Apice libri, [2020]. - XXVIII, 77 Seiten
  (Studi di linguistica siciliana ; 2)
  Signaturen:
  • RO/IS 8900 C915

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Crescentiis, Petrus de: Le Livre des prouffitz champestres et ruraulx de Pierre de Crescens
  Volume 1. - Introduction et texte (livres I-VIII). -
  Paris: Honoré Champion Éditeur, 2023. - 805 Seiten
  (Les classiques français du Moyen Âge ; 199)
  Signaturen:
  • RO/IE 8821 P96 V683

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • D'Achille, Paolo: Ma che ce stanno a fà? : le parole di Roma nella lessicografia italiana / Paolo D'Achille, Elisa Altissimi, Kevin De Vecchis. -
  Firenze: Franco Cesati editore, [2022]. - 122 Seiten
  (Strumenti di linguistica italiana ; nuova serie, 28)
  Signaturen:
  • RO/IS 8520 D117 M11

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dante <Alighieri>: De vulgari eloquentia : sobre a eloquência em língua vulgar / Dante Alighieri ; Francisco Calvo del Olmo, tradução, apresentação, ilustrações. - 1. ed., 2021. - 253 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Referenda ; 4)
  Signaturen:
  • RO/IT 5572 C169

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • De Martino e la letteratura : fonti, confronti e prospettive / a cura di Paolo Desogus, Riccardo Gasperina Geroni e Gian Luca Picconi. - 1a edizione. -
  Roma: Carocci editore, dicembre 2021. - 286 Seiten
  (Lingue e letterature Carocci ; 361)
  Signaturen:
  • RO/IV 2791 D467

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Denison, Norman: Scritti scelti di linguistica Saurana / Norman Denison ; a cura di Francesco Costantini. -
  Udine: Forum, [2021]. - 286 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • RO/IS 8160 D396

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Díaz Canals, Teresa: Mujer - saber - feminismo / Teresa Díaz Canals. -
  La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2018. - XXV, 170 Seiten
  Signaturen:
  • RO/IQ 00359 D542

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Egido, Aurora: El árbitro de las lenguas : anotaciones sobre la norma y el uso en la Real Academia Española / Aurora Egido. - 1.a edición. -
  Madrid: Cátedra, 2021. - 359 Seiten
  (Lingüística)
  Signaturen:
  • RO/IM 2410 E29

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ehmer, Josef: Italienische Anteile am multikulturellen Wien / Josef Ehmer; Karl Ille (Hg.). -
  Innsbruck ; Wien ; Bozen: Studien-Verl., 2009. - 226 S. : Ill.
  (Querschnitte ; Bd. 27)
  Signaturen:
  • RO/IS 1090 M636 E33

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Eigene und andere Fremde : "postkoloniale" Konflikte im europäischen Kontext / Wolfgang Müller-Funk ... (Hg.). -
  Wien: Turia + Kant, 2005. - 254 S.
  (Kulturwissenschaften ; 8.4)
  Signaturen:
  • RO/EC 1878 M947

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Enríquez, Mariana: El año de la rata / Dr. Alderete, Mariana Enriquez. - Primera edición. -
  Barcelona ; Buenos Aires ; Ciudad de México: Libros del Zorro Rojo, noviembre de 2021. - 158 Seiten : Illustrationen
  (Illustrata)
  Signaturen:
  • RO/AP 89942 E59 A61

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Escolma de poesía berciana en lingua galega (1860-1960) / edición de: Concepción Álvarez Pousa, Xosé-Henrique Costas González. - Primeira edición. -
  Santiago de Compostela: Positivas, Maio de 2002. - 85 Seiten
  (Colección plural)
  Signaturen:
  • RO/IZ 8980 R1 A473

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Escritura somática : la materialidad de la escritura en las literaturas ibéricas de la Edad Media a la temprana modernidad / editado por Stephanie Béreiziat-Lang, Robert Folger, Miriam Palacios Larrosa. -
  Leiden ; Boston: Brill, [2020]. - XII, 287 Seiten : Illustrationen
  (The medieval and early modern Iberian world ; volume 78)
  Signaturen:
  • RO/IN 4636 B487

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ette, Ottmar: Literature on the move / Ottmar Ette. Transl. by Katharina Vester. -
  Amsterdam [u.a.]: Rodopi, 2003. - 316 S. : Ill.
  (Internationale Forschungen zur allgemeinen und vergleichenden Literaturwissenschaft ; 68)
  Signaturen:
  • RO/EC 1850 E85

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Filgueira Valverde, Xosé: Frei Martín Sarmiento (1695 - 1772) / Xosé Filgueira Valverde. -
  Pontevedra: Diputación Provincial de Pontevedra, 2002. - 89 S. : Ill., Faks.
  Signaturen:
  • RO/IZ 7200 S246 F481

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fonte, Ramiro: Fermín Bouza-Brey e a súa obra literaria / Ramiro Fonte. -
  Vigo: Editorial Galaxia, 1992. - 161 S.
  (Ágora)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 B782 F682

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Futures / edited by Jenny Andersson and Sandra Kemp. - First edition. -
  Oxford: Oxford University Press, 2021. - xviii, 552 Seiten : Illustrationen, Diagramme, Karten
  (Oxford twenty-first century approaches to literature)
  Signaturen:
  • RO/EC 1820 A552

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Futurismo al 100 %, 100 % Futurismus / Sabine Schrader, Barbara Tasser (Hg.). - 1. Auflage. -
  Innsbruck: innsbruck university press, [2012]. - 200 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • RO/IV 3070 S377

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gadet, Françoise: Les parlers jeunes dans l'Île-de-France multiculturelle / ouvrage coordonné par Françoise Gadet ; Paul Cappeau, Bernard Conein, Françoise Gadet, Emmanuelle Guerin, Anaïs Moreno, Roberto Paternostro, Catherine Schnedecker et Sandrine Wachs. -
  Paris: Éditions Ophrys, [2017]. - 173 Seiten
  (Collection l'essentiel français)
  Signaturen:
  • RO/ID 2605 G124

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Galindo, Gloria: Acerca de la familia en el cine latinoamericano contemporáneo : crisis, incesto y parricidio / Gloria Galindo. -
  Madrid: Editorial Pliegos, [2020]. - 245 Seiten : Illustrationen
  (Colección Pliegos de Ensayo ; 297)
  Signaturen:
  • RO/AP 88916 G158

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • García Ablanedo, Eduardo: Diccionario de neologismos : [política, ciencia, salud, deportes, economía, creencias, cultura, curiosidades, otros] / [autores: Eduardo García Ablanedo ...]. -
  León: Everest, [2011]. - 611 S. : Ill.
  Signaturen:
  • RO/IM 6890 G216

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gesticolar parlando : esempi di studi linguistici trasversali / a cura di Serenella Baggio e Claudio Nobili. -
  Alessandria: Edizioni dell'Orso, [2022]. - 201 Seiten : Illustrationen
  (Fuori collana)
  Signaturen:
  • RO/IS 6742 B144

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Giacomantonio, Francesco: Nostalgie francofortesi : ripensando Horkheimer, Adorno, Marcuse e Habermas / Francesco Giacomantonio, Ruggero D'Alessandro. -
  Milano: Mimesis, 2013. - 99 S.
  (Filosofie ; N. 285)
  Signaturen:
  • RO/MR 5350 G429

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Giornata di studio "Ippolito Nievo giornalista tra letteratura e storia, tra società e politica" <2019, Rom>: Ippolito Nievo giornalista tra letteratura e storia, tra società e politica : atti delle giornate di studio - 14 e 15 novembre 2019 Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" / a cura di Mariarosa Santiloni. -
  Firenze: Franco Cesati editore, [2020]. - 137 Seiten : Illustrationen
  (Quaderni della rassegna ; 181)
  Signaturen:
  • RO/IV 2290 S235

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gryson, Pierre-Marie: Le chti pour les nuls / Pierre-Marie Gryson, Denise Poulet. -
  Paris: First editions, [2009]. - XI, 163 Seiten
  Signaturen:
  • RO/ID 7950 G895

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Guerra-Cunningham, Lucía: Escritoras latinoamericanas : de la mímica subversiva a los discursos contestatarios / Lucía Guerra. -
  Santiago de Chile: uah/Ediciones - Universidad Alberto Hurtado, septiembre de 2021. - 288 Seiten : Illustrationen
  (Colección Estudios de literatura)
  Signaturen:
  • RO/IQ 00187 G934

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Guetta, Alessandro: "An ancient psalm, a modern song" : Italian translations of Hebrew literature in the early modern period / by Alessandro Guetta. -
  Leiden ; Boston: Brill, [2022]. - X, 317 Seiten
  (Studies in Jewish history and culture ; volume 72)
  Signaturen:
  • RO/IS 3560 G937

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Harrison, Regina: Historia, arte y música en el manuscrito "La perla mystica" del monasterio de Santa Clara, Quito (1700-1718) / Regina Harrison, editora ; autoras Catalina Andrango-Walker, Carmen Fernández-Salvador, Alison Weber. - Primera edición. -
  Quito, Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, julio de 2019. - 242 Seiten : Illustrationen, Karten, Notenbeispiele
  (Estudios literarios ; 4)
  Signaturen:
  • RO/IQ 00012 H321

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Henríquez Ureña, Pedro: Hombres, hechos e ideas de Santo Domingo / Pedro Henríquez Ureña ; edición de Miguel D. Mena. -
  [Santo Domingo]: Cielonaranja, [2023]. - 523 Seiten
  (Biblioteca Pedro Henríquez Ureña)
  Signaturen:
  • RO/IQ 09340 H76.2023

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Historia de las literaturas en el Perú
  volumen 3. - De la Ilustración a la modernidad (1780-1920) / Marcel Velázquez Castro y Francesca Denegri, coordinadores. - Primera edición. -
  Lima, Perú: Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú, julio de 2021. - 455 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • RO/IQ 49070 C456-3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Imperial debris : on ruins and ruination / ed. by Ann Laura Stoler. -
  Durham, NC [u.a.]: Duke Univ. Press, 2013. - XI, 365 S. : Ill., Kt.
  Signaturen:
  • RO/MK 2700 S875

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Iriarte, Raúl: La literatura como filosofía en Eduardo Mallea / Raúl Iriarte. -
  Bahía Blanca, Argentina: EdiUNS, septiembre de 2021. - 142 Seiten
  (Colección Estudios sociales y humanidades)
  Signaturen:
  • RO/IQ 73661 I68

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Isnards, Alexandre des: Dictionnaire du nouveau français / Alexandre des Isnards. -
  [Paris]: Allary Éd., 2014. - 525 S.
  Signaturen:
  • RO/ID 6889 I84

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jonk: Post-winter / original idea, scenario, photographs: Jonk ; texts: Amélie Gressier ; translation: Lisa Richardson. -
  Paris: Jonk editions, [April 2022]. - 223 Seiten : zahlreiche Illustrationen
  Signaturen:
  • RO/AP 94100 J79

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Laborie, Jean-Claude: Mangeurs d'homme et mangeurs d'âme : une correspondance missionnaire au XVIe, la lettre jésuite du Brésil, 1549-1568 / Jean-Claude Laborie. - Réimpression de l'édition de Paris, 2003. -
  Paris: Classiques Garnier, [2022]. - 645 Seiten
  (Géographies du monde ; 6)
  Signaturen:
  • RO/IQ 88017 L123

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • "La commedia in palazzo" <Veranstaltung, 2005, Neapel>: La Commedia in Palazzo : approfondimenti sulle commedie di Vittorio Alfieri : atti del Convegno internazionale, Napoli 13 maggio 2005 / a cura di Vincenzo Placella ; con la collaborazione di Anthi Nicas ; Università degli studi di Napoli "L'Orientale", Dipartimento di studi letterari e linguistici dell'Europa, Fondazione "Centro studi Alfierani" - ASTI. -
  Napoli: Università degli studi L'Orientale, Dipartimento di studi letterari e linguistici dell'Europa, novembre 2008. - 176 Seiten
  Signaturen:
  • RO/IU 8780 P697

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • La comunicazione istituzionale ai tempi della pandemia : da sfida a opportunità / a cura di Raffaella Bombi. -
  Roma: Il Calamo, 2021. - 206 Seiten : Illustrationen, Diagramme
  (Lingue, culture e testi ; 26)
  Signaturen:
  • RO/IS 2650 B695 C74

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • La educación cívica en España y en perspectiva internacional / Adriaan P.V. Kühn, Guillermo Graíño Ferrer (eds.). -
  Madrid ; Barcelona ; Buenos Aires ; São Paulo: Marcial Pons, 2022. - 346 Seiten : Diagramme
  Signaturen:
  • RO/IM 1270 E24 K95

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • L'altra antichità : autorialità e testualità nella letteratura della prima età moderna / a cura di Irene Fantappiè e Bernhard Huss. -
  Manziana (Roma): Vecchiarelli editore, [2022]. - 306 Seiten
  (Cinquecento : Studi ; 65 = N.S., 29)
  Signaturen:
  • RO/IU 2080 F216

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Larrazabal Cárdenas, Hilda: Sor Juana Inés de la Cruz : de reliquia histórica a texto vivo / Hilda Larrazabal Cárdenas. -
  Madrid: Iberoamericana, 2023. - 272 Seiten
  (Nexos y diferencias ; 78)
  Signaturen:
  • RO/IQ 15531 L333

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Las creadoras gráficas españolas y lo fantástico en el siglo XXI / David Roas (ed.). -
  Madrid: Iberoamericana, 2022. - 227 Seiten : Illustrationen
  (La casa de la riqueza ; 69)
  Signaturen:
  • RO/AP 88874 R628

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Laíño Lorenzo, Carlos: Eduardo Blanco-Amor, "Morte do mi padre" : bases para o estudio e recuperación dun manuscrito inédito / Carlos Laíño Lorenzo. -
  A Coruña: Espiral Maior, 1997. - 87 Seiten
  (Espiral Maior ensaio ; 11)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 B641 L187

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Le Pesant, Denis: L'expression des émotions et des sentiments en français / Denis Le Pesant. -
  Paris: Classiques Garnier, 2023. - 420 Seiten
  (Domaines linguistiques ; 22 : Série Grammaires et représentations de la langue ; 14)
  (Domaines linguistiques)
  Signaturen:
  • RO/ID 6542 L595

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lelio, Sebastián: Eine fantastische Frau / von Sebastián Lelio ; Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco ; [Drehbuch: Sebastián Lelio, Gonzalo Maza ; Kamera: Benjamín Echazarreta ; Musik: Nani García, Matthew Herbert]. -
  [Berlin]: Piffl Medien, [2018]. - 1 DVD-Video (100 min) : farbig, Regionalcode 2
  (Good!Movies)
  Signaturen:
  • RO/AP 59485 C537 L541

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Les mots du contre-pouvoir : petit dico féministe, antiraciste et militant / noyau rédactionnel: Maria Dogahe [und 5 weitere]. - Édition revue et augmentée. -
  Louvain-la-Neuve: Éditions Academia, [2022]. - 122 Seiten : Illustrationen
  (Féministe toi-même)
  Signaturen:
  • RO/ID 6880 D654

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lessico ed educazione linguistica / a cura di Federica Casadei e Grazia Basile. - 1a edizione. -
  Roma: Carocci editore, marzo 2019. - 217 Seiten
  (Studi superiori ; 1157 : Linguistica)
  Signaturen:
  • RO/IS 1207 C334

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lestringant, Frank: Die Mappe-Monde Nouvelle Papistique / Frank Lestringant ; übersetzt von Cordula Wöbbeking ; herausgegeben von Cornelia Klettke. -
  Berlin: Frank & Timme, Verlag für wissenschaftliche Literatur, [2019]. - 291 Seiten : Illustrationen
  (Sanssouci – Forschungen zur Romanistik ; Band 19)
  Signaturen:
  • RO/NN 3120 L643

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Let’s make an opera! : Autoreflexivität im Opernlibretto / herausgegeben von Marc Föcking, Giulia Lombardi. -
  Heidelberg: Universitätsverlag Winter, [2023]. - 217 Seiten : Notenbeispiele
  (Studia Romanica ; Band 237)
  Signaturen:
  • RO/IT 2962 F654

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Levi, Primo: Storie naturali / Primo Levi ; a cura di Martina Mengoni e Domenico Scarpa. -
  Torino: Einaudi, [2022]. - XIV, 276 Seiten
  (Letture Einaudi ; 100)
  Signaturen:
  • RO/IV 31880 S88.2022

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lowe, Lisa: The intimacies of four continents / Lisa Lowe. -
  Durham ; London: Duke University Press, 2015. - 319 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • RO/NQ 9300 L913

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mather, Cotton: Biblia Americana
  Volume 10. - Hebrews-Revelation / edited, with an introduction and annotations, by Jan Stievermann ; editorial assistants: Michael Dopffel, Ryan P. Hoselton, Benjamin Pietrenka. -
  Tübingen: Mohr Siebeck, [2023]. - XVI, 1102 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • RO/BC 4800 M427

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Maturi, Pietro: Napoli e la Campania / Pietro Maturi. -
  Bologna: il Mulino, [2023]. - 164 Seiten : Karten
  (Dialetti d'Italia)
  (Itinerari : Linguistica)
  Signaturen:
  • RO/IS 8870 M445

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mediale Emotionen : zur Lenkung von Gefühlen durch Bild und Sound ; [ein Projekt der Arbeitsgruppe Repräsentation der Jungen Akademie an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften ...] / hrsg. von Oliver Grau und Andreas Keil. - 1. Aufl.. -
  Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch-Verl., 2005. - 320 S. : Ill., graph. Darst.
  (Fischer-Taschenbücher ; 16917)
  Signaturen:
  • RO/AP 17120 G774

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mencé-Caster, Corinne: Pour une linguistique de l'intime : habiter des langes (néo)romanes, entre français, créole et espagnol / Corinne Mencé-Caster ; préface de Raphaël Confiant et Ralph Ludwig. -
  Paris: Classiques Garnier, 2021. - 232 Seiten
  (Domaines linguistiques ; 19 : Grammaires et représentations de la langue ; 12)
  (Domaines linguistiques)
  Signaturen:
  • RO/IB 1123 M536

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mengoni, Martina: I sommersi e i salvati di Primo Levi : storia di un libro (Francoforte 1959-Torino 1986) / Martina Mengoni. - Prima edizione. -
  Macerata: Quodlibet, gennaio 2021. - 317 Seiten
  (Letteratura tradotta in Italia)
  Signaturen:
  • RO/IV 31881 M544 S69

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Metastasio nell'Ottocento : [atti del convegno di studi, Discoteca di Stato, Roma 21 settembre 1998] / a cura di Francesco Paolo Russo. - 1. ed.. -
  Roma: Aracne Ed., 2003. - XVII, 195 S. : Ill.
  Signaturen:
  • RO/IU 9655 R969

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Miller, Nicola: Republics of knowledge : nations of the future in Latin America / Nicola Miller. -
  Princeton NJ ; Oxford: Princeton University Press, [2020]. - vi, 304 Seiten : Karten
  Signaturen:
  • RO/IQ 00018 M649

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Moliner, María: Neologismos del español actual / María Moliner. -
  Madrid: Gredos, 2013. - 248 S.
  Signaturen:
  • RO/IM 6890 M722

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Neira Vilas, Xosé: Eduardo Blanco-Amor, dende Buenos Aires / Xośe Neira Vilas. -
  Sada, A Coruña: Ed. do Castro, 1995. - 277 S.
  (Documentos pra a historia contemporanea de Galiza ; 116)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 B641 N415

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ocampos, Sebastian: Paraguay cuenta : cinco siglos en cuarenta ficciones / selección, edición e introducción: Sebastian Ocampos. - 1.a edición. -
  Asunción: Editorial Y, 2019. - 455 Seiten
  Signaturen:
  • RO/IQ 70147 O15

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Osorio, Jaime: Sistema mundial, intercambio desigual y renta de la tierra / Jaime Osorio. - Primera edición. -
  Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, diciembre de 2017. - 158 Seiten
  Signaturen:
  • RO/IQ 00007 O83

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Osorio, Olga: Sofía Casanova / Olga Osorio. -
  [Santiago de Compostela]: Xunta de Galicia, [1997]. - 61 Seiten : Illustrationen
  (A nosa memoria ; 12)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 C334 O83

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Os séculos escuros e a ilustración galega : antoloxía / ed. de Xosé Ramón Freixeiro Mato. -
  Vigo: Asociación Socio-Pedagóxica Galega, 1996. - 180 S.
  (A nosa literatura ; 7)
  (A nosa terra)
  Signaturen:
  • RO/IZ 8980 A1 F866

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ost und West in der Romania : globale und regionale Vernetzungen der rumänischen Literaturen / Romanița Constantinescu/Iulia Dondorici (Hg./éds.). -
  Berlin: Frank & Timme, Verlag für wissenschaftliche Literatur, [2023]. - 466 Seiten : Illustrationen
  (Literaturwissenschaft ; Band 104)
  Signaturen:
  • RO/IX 3400 C758

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • P. Sarmiento. -
  A Coruña: Real Academia Galega, 2002. - 377 Seiten : Illustrationen
  (Boletín da Real Academia Galega)
  Signaturen:
  • RO/IZ 7200 S246 A454

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Paravidino, Fausto: Teatro / Fausto Paravidino ; introduzione di Franco Quadri. -
  Torino: Giulio Einaudi editore, [2018]. - XI, 331 Seiten
  (Collezione Ubulibri ; 9)
  Signaturen:
  • RO/IV 62000 P224 T25

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Personajes míticos e históricos de la conquista de México en la escritura de mujeres / Beatriz Aracil Varón, Mónica Ruiz Bañuls (eds.). -
  Madrid: Iberoamericana, 2022. - 264 Seiten : Illustrationen
  (Nexos y diferencias ; 76)
  Signaturen:
  • RO/IQ 12162 A658

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Piglia, Ricardo: Escenas de la novela argentina / Ricardo Piglia ; edición al cuidado de Luisa Fernández. - Primera edición. -
  Buenos Aires: Eterna Cadencia editora, febrero de 2022. - 214 Seiten
  (Ex libris)
  Signaturen:
  • RO/IQ 71210 P631

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Povinelli, Elizabeth A.: Routes/Worlds / Elizabeth A. Povinelli. -
  London: Sternberg Press, [2022]. - 224 Seiten : Illustrationen
  (e-flux journal)
  Signaturen:
  • RO/CC 6600 P879

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Prosa histórica, relixiosa e xurídica medieval : antoloxía / ed. de María Begoña Campos Souto, Mar Campos Souto. -
  Vigo: Asociación Socio-Pedagóxica Galega, 1996. - 207 S.
  (A nosa literatura ; 6)
  (A nosa terra)
  Signaturen:
  • RO/IZ 8980 G8 C198

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Prosa literaria medieval : antoloxía / ed. de Xosé Ramón Freixeiro Mato. -
  Vigo: Asociación Socio-Pedagóxica Galega, 1996. - 276 S.
  (A nosa literatura ; 5)
  (A nosa terra)
  Signaturen:
  • RO/IZ 8980 G3 F866

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Pérez, Luís: Blanco-Amor e os seus escritos periodísticos / Luís Pérez. -
  Vigo: Galaxia, 1993. - 156 S.
  (Agora)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 B641 E75

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Rabuñal, Henrique: O Padre Sarmiento : arquivo da lingua e cronista da patria / Henrique Rabuñal. -
  A Coruña: Espiral Maior, 2002. - 141 Seiten
  (Espiral Maior ensaio ; 20)
  Signaturen:
  • RO/IZ 7200 S246 R117

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Recalcati, Massimo: A pugni chiusi : psicoanalisi del mondo contemporaneo / Massimo Recalcati. - Prima edizione in "Varia". -
  Milano: Feltrinelli, maggio 2023. - 396 Seiten
  (Varia)
  Signaturen:
  • RO/IS 1030 S678 R294

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Relire "Cyrano de Bergerac" / sous la direction de Violaine Heyraud et Bernard Vouilloux. -
  Paris: Classiques Garnier, 2021. - 220 Seiten
  (Rencontres ; 534 : Série "Études dix-neuviémistes" ; 59)
  (Rencontres)
  Signaturen:
  • RO/IG 7077 H619

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Rosi, Benedetta: La causalità tra subordinazione e giustapposizione nell'italiano contemporaneo scritto e parlato / Benedetta Rosi. -
  Alessandria: Edizioni dell'Orso, [2022]. - XVII, 283 Seiten
  (Gli argomenti umani ; 23)
  Signaturen:
  • RO/IS 5280 R819

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Réillustrations (XVIe - XXIe siècle)
  Vol. 1. - . -
  Toulouse: Presses Universitaires du Midi, [janvier 2023]. - 195 Seiten
  (Littératures classiques ; n° 108 (2022))
  Signaturen:
  • Zf 68 d

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Réillustrations (XVIe - XXIe siècle) : vol. 2 / sous la direction de Maxime Cartron. -
  Toulouse: Presses universitaires du Midi, [avril 2023]. - 179 Seiten : Illustrationen
  (Littératures classiques ; n° 109 (2022))
  Signaturen:
  • Zf 68 d

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Saccone, Valentina: Le unità del parlato e dello scritto mediato dal computer a confronto : la dimensione testuale della comunicazione spontanea / Valentina Saccone. -
  Alessandria: Edizioni dell'Orso, [2022]. - XII, 172 Seiten : Diagramme
  (Gli argomenti umani ; 22)
  Signaturen:
  • RO/IS 6720 S119

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Salcedo, Hugo: Nosotras que los queremos tanto ... : [texto dramático en diez escenas] / Hugo Salcedo ; traducción al inglés de Iani del Rosario Moreno. - Edición bilingüe (español/inglés), primera edición. -
  Ciudad de México: Universidad Iberoamericana, 2020. - 151 Seiten
  Signaturen:
  • RO/IQ 23990 S161 N89

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sapegno, Maria Serena: L' Italia dei poeti : immagini e figure di una costruzione retorica / Maria Serena Sapegno. - 1. ed.. -
  Roma: Aracne, 2012. - 216 S.
  (A 10 ; 913)
  Signaturen:
  • RO/IT 2656 S241

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sarlo, Beatriz: Clases de literatura argentina : Facultad de Filosofía y Letras UBA, 1984-1988 / Beatriz Sarlo ; edición al cuidado de Sylvia Saítta. - 1a ed.. -
  Buenos Aires: Siglo veintiuno editores, 2022. - 283 Seiten : Illustrationen
  (Biblioteca Beatriz Sarlo)
  Signaturen:
  • RO/IQ 71130 S245(2)

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sarmiento, Martín: Coloquio en coplas galegas / Martín Sarmiento. Ed. e notas Xesús Carballo Soliño. -
  Vigo: Ed. Galaxia, 2002. - 154 S.
  (Letras galegas)
  Signaturen:
  • RO/IZ 7200 S246 C71

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Savoca, Giuseppe: Sogni fatti in Sicilia : Pirandello, Brancati, Sciascia / Giuseppe Savoca. -
  Firenze: Leo S. Olschki Editore, 2022. - VII, 204 Seiten
  (Polinnia ; 34)
  Signaturen:
  • RO/IV 2998 S268

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sensi, Claudio: Isole e viaggi : l’Ulisse di Dante / Claudio Sensi. A cura di Simona Re Fiorentin. -
  Bern ; Berlin ; Bruxelles ; Frankfurt am Main ; New York, NY ; Oxford ; Wien: Lang, 2012. - XII, 235 S.
  (Liminaires - Passages interculturels italo-ibériques ; Vol. 24)
  Signaturen:
  • RO/IT 6166 S478

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Silva, José Asunción: Para animarse a leer a José Asunción Silva / estudio preliminar y selección de textos Marcela Croce. - Primera edición. -
  Ciudad de Buenos Aires: EUDEBA, Editorial Universitaria de Buenos Aires, junio 2019. - 147 Seiten
  (Colección cuadernos ; 230 : Serie lecturas y reflexiones sobre literatura)
  Signaturen:
  • RO/IQ 39900 P22.2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Simmel, Georg: Psicologia di Dante / Georg Simmel ; a cura di Alessandra Peluso. -
  Milano ; Udine: Mimesis, [2021]. - 170 Seiten
  (Filosofie ; n. 734)
  Signaturen:
  • RO/IT 5878 S592

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sottile, Roberto: Suca : storia e usi di una parola / Roberto Sottile ; con un glossario di Kevin De Vecchis. - Edizione 2021. -
  Palermo: Navarra editore, 2021. - 95 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • RO/IS 7280 S718

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Stroscio, Enrica: L'italiano nel tempo : l'evoluzione della lingua italiana dalle origini fino a oggi : profilo storico-linguistico dell'italiano a partire dalle origini indoeuropee, attraverso l'esame del latino, delle lingue romanze, l'affermazione nei secoli come lingua sia letteraria sia quotidiana fino all'attuale fisionomia morfologica e lessicale / Enrica Stroscio. - Prima edizione. -
  Dolianova (CA): Edizioni Grafica del Parteolla, settembre 2021. - 127 Seiten : Illustrationen, Diagramme, Karten
  Signaturen:
  • RO/IS 3000 S924

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sull'attualità di Tullio De Mauro / a cura di Ugo Cardinale. -
  Bologna: Società editrice Il Mulino, [2018]. - 140 Seiten
  (Percorsi)
  Signaturen:
  • RO/IS 1675 C267

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sáez Raposo, Francisco: La práctica escénica en el Coliseo del Buen Retiro durante la década de 1650 / Francisco Sáez Raposo [und 5 weitere]. -
  Toulouse: Presses universitaires du Midi, [2022]. - 235 Seiten : Illustrationen
  (Criticón ; 144 (2022))
  Signaturen:
  • Zs 59

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tarrío Varela, Anxo: Primeiras experiencias narrativas de Eduardo Blanco-Amor : consideracións sobre os "Cuentos de la ciudad", recuperación de "Os nonnatos" e proposta textual de "A escadeira de Jacob" / Anxo Tarrío Varela. -
  Vigo: Ed. Galaxia, 1993. - 136 S.
  (Agra aberta ; 11)
  Signaturen:
  • RO/IZ 9999 B641 T192

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • The canonical debate today : crossing disciplinary and cultural boundaries / ed. by Liviu Papadima .... -
  Amsterdam [u.a.]: Rodopi, 2011. - 355 S.
  (Internationale Forschungen zur allgemeinen und vergleichenden Literaturwissenschaft ; 149)
  Signaturen:
  • RO/EC 1900 P213

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Thorndike-Gonzales, Jennifer: Ser improductivo : enfermedad, precariedad y migración en la era de la biopolítica / Jennifer Thorndike-Gonzales. -
  [Valencia]: Albatros, [2022]. - 256 Seiten
  (Palabras de América ; 12)
  Signaturen:
  • RO/IQ 00177 T499

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Varela Pombo, Sonia: Frei Martín Sarmiento e a cultura galega / Sonia Varela Pombo. -
  Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2002. - 98 S. : Ill.
  Signaturen:
  • RO/IZ 7200 S246 V293

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Varia / la composition de ce numéro a été confiée à Jacques Bres et Céline Vaguer-Fekete. -
  Malakoff: Armand Colin, juin 2023. - 110 Seiten : Illustrationen, Diagramme
  (Langue française ; 218 (juin 2023))
  Signaturen:
  • Zf 67

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wehle, Winfried: Pharmakon Kunst : Genesis – Dante – Boccaccio – Cent nouvelles nouvelles – Giorgione/Tizian / Winfried Wehle. -
  Basel: Schwabe Verlag, [2023]. - 84 Seiten : Illustrationen
  (Randgänge der Mediävistik ; Band 9)
  Signaturen:
  • RO/EC 2430 W413

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ybañes, Roxana: Néstor Perlongher : escritura, cuerpo y sensualidad / Roxana Ybañes. -
  Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, Publicaciones Ciencias Sociales, 2020. - 299 Seiten
  (Serie Investigación)
  Signaturen:
  • RO/IQ 82990 P451 Y36

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zink, Michel: Parler aux simples gens : un art médiéval / Michel Zink de l'Académie française. -
  Paris: Les Éditions du Cerf, [2023]. - 225 Seiten
  Signaturen:
  • RO/ID 2785 Z78

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Évolutions et situations de la chanson au XIXe siècle / coordination du dossier Romain Benini et Marine Wisniewski. -
  [Paris]: Armand Colin, juin 2023. - 187 Seiten : Illustrationen
  (Romantisme ; no 200 (2023))
  Signaturen:
  • Za 283

  Bestandsnachweis in HEIDI

Gehe zu:

Diese Neuerwerbungslisten werden jeweils zu Beginn eines Monats für die im vorhergehenden Monat erworbenen Medien erstellt.
Aus technischen Gründen kann ein Medium jeweils nur einem einzigen Fachgebiet zugeordnet werden. Für Medien mit fachübergreifendem Inhalt empfiehlt es sich daher, in allen in Frage kommenden Fachgebietslisten zu recherchieren.

zum Seitenanfang