Navigation überspringen
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Universitätsbibliothek

Neuerwerbungen im Dezember 2020

Fach: Bibliothek des Seminars f�r Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients

Universitätsbibliothek Heidelberg

Stand: 01.01.2021 09:01 – Anzahl der Neuerwerbungen: 100


 • Abdürrahim Muhibb <Efendi>: Paris'te bir Osmanlı : Seyyid Abdurrahim Muhib Efendi'nin Paris sefirliği ve büyük sefaretnamesi / Bekir Günay. - 1. baskı. -
  İstanbul: Kitabevi, 2009. - XIV, 824 S.
  (Kitabevi ; 407)
  Signaturen:
  • LG 2020 - 004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Abdurrahman Abdi: Abdurrahmân Abdi Paşa kanunnâmesi / hazırlayan H. Ahmet Arslantürk. - 1. baskı. -
  İstanbul: Okur Kitaplığı, 2012. - 128 S.
  (Okur Kitaplığı : Tarih Osmanlı ; 79 ; 2)
  (Okur Kitaplığı)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 042

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • After the harvest : storage practices and food processing in Bronze Age Mesopotamia / edited by Noemi Borrelli and Giulia Scazzosi. -
  Turnhout: Brepols, [2020]. - ix, 142 Seiten : Illustrationen, Karten, Pläne
  (Subartu ; 43)
  Signaturen:
  • Af 652 - 43

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Antroponimi medio-assiri (1979-2015) : progetto AMA / Centro studi diyala, Associazione geo-archeologica italiana ; autore e direttore del progetto: Claudio Saporetti ; coautrice: Giovanna Matini. -
  Roma: Informatic@pplicata, 2017
  Signaturen:
  • Ce 3 m

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Arslan, Hüseyin: Osmanlı'da nüfus hareketleri : (XVI. yüzyıl) ; yönetim, nüfus, göçler, iskânlar, sürgünler / Hüseyin Arslan. - 1. basım. -
  Üsküdar, İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2001. - 431 S. : Ill., Kt.
  (Kaknüs yayınları ; 115 : Tarih serisi ; 4)
  (Kaknüs yayınları)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 046

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Arslantaş, Nuh: Anonim bir İbranîce kroniğe göre 1622 - 1624 yıllarında Osmanlı Devleti ve İstanbul / neşir-tercüme Nuh Arslantaş; Yaron Ben Naeh. - 1. baskı. -
  Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2013. - XIV, 162 S.
  (Türk Tarih Kurumu yayınları : Dizi 4 : A-2-2.1 ; 19)
  Signaturen:
  • LG 2020 - 001

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Atlı, H. Halit: Örnek çözümlemelerle Osmanlıca : edebî metinler ve arşiv belgeleri / H. Halit Atlı. - 4. baskı. -
  Isparta: Hayrât Neşriyat, 2018. - 368 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • LB 2020 - 002

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Aykut, Şevki Nezihi: Ahmed Cevdet Paşa (1238-1312/1823-1895) : hayatı, eserleri, tarihçiliği, hakkında yapılan araştırma ve incelemeler / Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut. -
  Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2018. - XVIII, 492 Seiten
  (Türk Tarih Kurumu yayınlari : 3,2. dizi ; sayı 15a)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 034

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bémont, Fredy: Les villes de l'Iran
  1. - . -
  Paris: S.M.U.H., 1969. - 305 S. : Ill., graph. Darst., Kt.
  Signaturen:
  • KEb 2020 - 001

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Between Syria and the Highlands : studies in honor of Giorgio Buccellati & Marilyn Kelly-Buccellati / Stefano Valentini, Guido Guarducci (editors). -
  Roma: Arbor Sapientiae Editore, [2019]. - XXX, 394 Seiten : Illustrationen
  (SANEM ; 3)
  Signaturen:
  • Cf 2033

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Beyhan, Mehmet Ali: Saray günlüğü (25 Aralık 1802 - 24 Ocak 1809) / Mehmet Ali Beyhan. - 1. baskı. -
  İstanbul: Doğu Kütüphanesi, 2007. - XII, 300, 71 S. : Ill.
  (Doğu kütüphanesi ; 28)
  Signaturen:
  • LE 2020 - 024

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bilge, Sadık Müfit: Sultan, sipahiler, köylüler, iktisatçılar : Osmanlı klasik çağı'nda (1300-1600) : tarım, tarımın vergilendirilmesi ve vergileme ilkeleri bakımından incelenmesi / Sadık Müfit Bilge. - 1. baskı. -
  İstanbul: Kitabevi, 2015. - xvii, 307 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Kitabevi ; 621)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 034

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bilgic, Zeki: Der Stadtdialekt von Midyat im Vergleich zum Dorfdialekt von Miden im Tur Abdin / Zeki Bilgic. -
  Heidelberg, 2003. - 144 Seiten
  Signaturen:
  • Ka - T 10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Birol, Nurettin: Halil Rıfat Paşa dönemi ve icraatı (1827 - 1901) / Nurettin Birol. - 1. baskı. -
  Ankara: Cedit Neşriyat, 2009. - 422 S., [24] Bl. : Ill., Kt., Faks.
  (Umumî neşriyat numarası : Araştırma, i̇nceleme serisi ; 19 ; 14)
  (Umumî neşriyat numarası)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 041

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Çakmak, Yalçın: Sultanın Kızılbaşları : II. Abdülhamid dönemi Alevi algısı ve siyaseti / Yalçın Çakmak ; sunuş Ahmet Yaşar Ocak. - 1. baskı. -
  İstanbul: İletişim, 2019. - 472 Seiten
  (İletişim yayınları : Tarih dizisi ; 2849 ; 145)
  (İletişim yayınları)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cevdet Paşa, Ahmed: Tarih-i Cevdet
  1. cilt. - . -
  Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2018. - XIII, 436 Seiten
  (Türk Tarih Kurumu yayınlari : 3,2. dizi ; sayı 15b)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 035.1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cevdet Paşa, Ahmed: Tarih-i Cevdet
  2. cilt, 1. kitap. - . -
  Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2018. - XIV, 412 Seiten
  (Türk Tarih Kurumu yayınlari : 3,2. dizi ; sayı 15c-1)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 035.2a

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cevdet Paşa, Ahmed: Tarih-i Cevdet
  2. cilt, 2. kitap. - Tahîl, II. cildin muhtevâsı, kaynakları ve dizini / hazırlayan Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut. -
  Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2018. - Seiten 414-1025 : Faksimiles (farbig)
  (Türk Tarih Kurumu yayınlari : 3,2. dizi ; sayı 15c-2)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 035.2b

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cevdet Paşa, Ahmed: Tarih-i Cevdet
  3. cilt. - . -
  Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2018. - XIX, 487 Seiten
  (Türk Tarih Kurumu yayınlari : 3,2. dizi ; sayı 15d)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 035.3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Charvát, Petr: The birth of the state : Ancient Egypt, Mesopotamia, India and China / Petr Charvát. - First English edition. -
  Prague: Charles University in Prague, Karolinum Press, 2013. - 356 Seiten : Illustrationen, Karten
  Signaturen:
  • Ae 333

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chevalier, Nicole: La recherche archéologique française au Moyen-Orient : 1842 - 1947 / Nicole Chevalier. -
  Paris: Éd. Recherche sur les Civilisations, 2002. - XI, 630 S. : Ill., graph. Darst., Kt.
  (Centre de Recherche d'Archéologie Orientale / Université de Paris I ; 14)
  Signaturen:
  • Cl 1760

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Czichon, Rainer: Die Darstellung von Haltung und Bewegung auf den neuassyrischen Flachbildern / vorgelegt von Rainer Czichon. -
  München, [1985]. - 133, 50 Blätter : Illustrationen
  Signaturen:
  • Cl 1823

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dabashi, Hamid: Reversing the colonial gaze : Persian travelers abroad / Hamid Dabashi, Columbia University. -
  Cambridge, United Kingdom ; New York, NY, USA ; Port Melbourne ; New Delhi ; Singapore: Cambridge University Press, 2020. - xix, 390 Seiten : Illustrationen
  (The global Middle East ; 10)
  Signaturen:
  • KG 2020 - 002

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dölen, Emre: Istanbul Darülfünunu'nda Alman müderrisler (1915 - 1918) / Emre Dölen. - 1. baskı. -
  Istanbul: Istanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013. - 905 S. : Ill.
  (İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları : Akademya ; 13 = 454 [des Gesamtw.])
  (İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları ; 454)
  Signaturen:
  • LE 2020 - 017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ebeling, Erich: Parfümrezepte und kultische Texte aus Assur / E. Ebeling. -
  Roma: Pont. Inst. biblicum, 1950. - IV, 61, 49 S.
  (Scripta Pontificii Instituti biblici ; 101)
  Signaturen:
  • Cf 430 - 13

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ebûbekir Râtib Efendi: Ebûbekir Râtib Efendi'nin Nemçe sefâretnâmesi / hazırlayan Abdullah Uçman. -
  İstanbul: Kitabevi, 2012. - XXIX, 66 S., 29 Bl.
  (Kitabevi ; 125)
  Signaturen:
  • LG 2020 - 008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Erdem, Hamit: 1920 yılı ve sol muhalefet : Yeşil Ordu Cemiyeti ; (hafi) - gizli - Türkiye Komünist Partisi ; Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası ; (resmi) Türkiye Komünist Fırkası / Hamit Erdem. - (Genişletilmiş 2. baskı). -
  Beyoğlu, İstanbul: Sel Yayıncılık, Aralık, 2019. - 368 Seiten
  (Sel yayıncılık ; 428)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 022

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ertuğ, Nejdet: Sultan III Selim dönemi İstanbul'unda esnaf grupları ve medreseler / Nejdet Ertuğ. - Genişletilmiş 2. baskı. -
  İstanbul: Kitabevi, 2019. - XIV, 593 Seiten
  (Kitabevi ; 616)
  Signaturen:
  • LE 2020 - 036

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Erünsal, İsmail E.: Edebiyat tarihi yazıları : arşiv kayıtları, yazma eserler ve kayıp metinler / İsmail E. Erünsal. - 1. baskı. -
  Sultanahmet/İstanbul: Dergâh, 2016. - 587 Seiten : Illustrationen
  (Dergâh yayınları ; 697 : Türk Edebiyatı - İnceleme ; 115)
  (Eski Türk edebiyatı ; 13)
  Signaturen:
  • LC 2020 - 002

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Erünsal, İsmail E.: Osmanlılarda sahaflık ve sahaflar / İsmail E. Erünsal. [Editör Filiz Dığıroğlu; Zeynep Berktaş]. -
  İstanbul: Timaş Yayınları, 2013. - 581 Seiten : graph. Darst., Faks., Kt.
  (Timaş yayınları ; 3189 : Kültür tarihi dizisi ; 14)
  (Timaş yayınları)
  Signaturen:
  • LE 2020 - 040

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Faist, Betina: Assyrische Rechtsprechung im 1. Jahrtausend v. Chr. / Betina Faist. -
  Münster: Zaphon, 2020. - 376 Seiten
  (Dubsar ; Band 15)
  Signaturen:
  • Cf 52 - 15

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fodor, Pál: The business of state : Ottoman finance administration and ruling elites in transition (1580s-1615) / Pál Fodor. - First edition. -
  Berlin: Klaus Schwarz Verlag, [2018]. - 401 Seiten
  (Studien zur Sprache, Geschichte und Kultur der Türkvölker ; Band 28)
  Signaturen:
  • LF 2014 - 046

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Formation of tribal communities : integrated research in the middle Euphrates, Syria; [papers read at the International Symposium Entitled "Formation of Tribal Communities - Integrated Research in the Middle Euphrates, Syria"; Tokyo ... 21st to 23rd of November, 2009]. -
  Tokyo: Supervising Team of the Research Project Formation of Tribal Communities in the Bishri Mountains, Middle Euphrates, The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan, 2010. - 262 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt.
  (Al- Rāfidān : Special issue ; [31].2010)
  Signaturen:
  • Af 588 - 31 b

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Geller, Markham J.: Mesopotamian eye disease texts : the Nineveh treatise / Markham J. Geller, Strahil V. Panayotov. -
  Berlin ; Boston: De Gruyter, [2020]. - XII, 404 Seiten : 49 plates
  (Die babylonisch-assyrische Medizin in Texten und Untersuchungen ; Band 10)
  Signaturen:
  • Cf 25 - 10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gökhan, İlyas: Osmanlı dönemi Maraş'ın idari tarihinde : Dulkadirli ve Beyazidli idareciler (1700-1850) / İlyas Gökhan, E. Kasım Bal. -
  İstanbul: Kitabevi, 2013. - 317 Seiten : Illustrationen
  (Kitabevi ; 519)
  Signaturen:
  • LG 2013 - 005

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gries, Helen: Der Assur-Tempel in Assur
  Teil 1. - Text und Katalog. -
  Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2017. - IX, 375 Seiten
  (Ausgrabungen der Deutschen Orient-Gesellschaft in Assur. A, Baudenkmäler aus assyrischer Zeit ; Band 16)
  (Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft ; 149)
  Signaturen:
  • Cf 100 - 149,1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gries, Helen: Der Assur-Tempel in Assur
  Teil 2. - Tafeln. -
  Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2017. - 220 Seiten
  (Ausgrabungen der Deutschen Orient-Gesellschaft in Assur. A, Baudenkmäler aus assyrischer Zeit ; Band 16)
  (Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft ; 149)
  Signaturen:
  • Cf 100 - 149,2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gücüm, Kuntay: İmparatorluğun "liberal" yılları (1856 - 1870) / Kuntay Gücüm. - Birinci basım. -
  İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2015. - XII, 316 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • LF 2020 - 005

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gül, Abdulkadir: Son dönem Osmanlı nüfusu ve ecnebîler meselesi / Abdulkadir Gül; Salim Gökçen. -
  Ankara: Cedit Neşriyat, 2010. - 296 S. : Faks., graph. Darst., Kt.
  (Umumî neşriyat numarası : Araştırma, inceleme serisi ; 24 ; 18)
  (Umumî neşriyat numarası)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 044

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gülsoy, Ufuk: Osmanlı gayrimüslimlerinin askerlik serüveni / Ufuk Gülsoy. - 1. baskı. -
  İstanbul: Simurg, 2000. - 227 S. : Ill.
  (Simurg yayınları ; 43 : Tarih dizisi ; 1)
  (Simurg yayınları)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 036

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hillebrecht, Sabine: Haymatloz : Exil in der Türkei 1933 - 1945; [eine Ausstellung des Vereins Aktives Museum und des Goethe-Institutes mit der Akademie der Künste, 8. Januar bis 20. Februar 2000] / [Hrsg.: Verein Aktives Museum, Berlin. Red.: Sabine Hillebrecht]. -
  Berlin: Verein Aktives Museum, 2000. - 234 S. : Ill.
  (Schriftenreihe des Vereins Aktives Museum ; 8)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 053

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hızır İlyas <Hafız>: Osmanlı sarayında gündelik hayat : letâif-i vekâyi'-i enderûniyye / Hâfız Hızır İlyas Ağa ; hazırlayan Ali Şükrü Çoruk. - 2. baskı. -
  İstanbul: Kitabevi, 2016. - XLIX, 573 : Illustrationen
  (Kitabevi ; 455)
  Signaturen:
  • LE 2020 - 023

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hrozný and Hittite: the Frst Hundred Years <Veranstaltung, 2015, Prag>: Hrozný and Hittite : the first hundred years : proceedings of the international conference held at Charles University, Prague, 11-14 November 2015 / edited by Ronald I. Kim, Jana Mynářová, Peter Pavúk. -
  Leiden ; Boston: Brill, 2020. - XIII, 676 Seiten
  (Culture and history of the ancient Near East ; volume 107)
  Signaturen:
  • Cf 30 - 107

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ibn-Iyās, Muḥammad Ibn-Aḥmad: Die Chronik des Ibn Ijās
  Indices ; Indices, Teil 1, Personennamen ; Abschnitt 1. - Indices, Teil 1, Personennamen. -
  Stuttgart: Steiner in Komm., 1984. - 600 S.
  (Bibliotheca Islamica ; 5f1)
  Signaturen:
  • Af 153.5f1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ibn-Iyās, Muḥammad Ibn-Aḥmad: Die Chronik des Ibn Ijās
  Indices ; Indices, Teil 1, Personennamen ; Abschnitt 2. - Indices, Teil 1, Personennamen. -
  Stuttgart: Steiner in Komm., 1986. - 687 S.
  (Bibliotheca Islamica ; 5f2)
  Signaturen:
  • Af 153.5f2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ibn-Iyās, Muḥammad Ibn-Aḥmad: Die Chronik des Ibn Ijās
  Indices ; Teil 3. - Orte und Länder und bauliche Details. -
  Stuttgart: Steiner in Komm., 1984. - 477 S.
  (Bibliotheca Islamica ; 5h)
  Signaturen:
  • Af 153.5h

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Islamische Selbstbilder : Festschrift für Susanne Enderwitz / Sarah Kiyanrad, Rebecca Sauer, Jan Scholz. -
  Heidelberg: Heidelberg University Publishing, 2020. - 376 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • FE 2020 - 124

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kılıç, Remzi: Osmanlı yönetiminde Irak ve Suriye : tarihî coğrafyası, XIX. yüzyılda idari yapısı / Remzi Kılıç. -
  İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık, 2011. - 200 S. : Kt.
  Signaturen:
  • LG 2020 - 002

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kültepe International Meeting <3., 2017, Kültepe>: Integrative approaches to the archaeology and history of Kültepe-Kaneš : Kültepe, 4-7 August, 2017 : KIM 3 - Kültepe International Meeting 3 / edited by Fikri Kulakoğlu, Cécile Michel & Güzel Öztürk. -
  Turnhout: Brepols, [2020]. - xvii, 254 Seiten : Illustrationen
  (Subartu ; 45)
  Signaturen:
  • Af 652 - 45

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kupper, Jean-Robert: Répertoire géographique des textes cunéiformes
  Band 7,3,1. - Die Orts- und Gewässernamen der neuassyrischen Zeit : Teil 3: Babylonien, Urarṭu und die östlichen Gebiete / von Ariel M. Bagg. -
  Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 2020. - ciii, 443 Seiten
  (Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients : Reihe B (Geisteswissenschaften) ; Nr. 7)
  Signaturen:
  • Ce 17 - 7/3-1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kupper, Jean-Robert: Répertoire géographique des textes cunéiformes
  Band 7,3,2. - Die Orts- und Gewässernamen der neuassyrischen Zeit : Teil 3: Babylonien, Urarṭu und die östlichen Gebiete / von Ariel M. Bagg. -
  Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 2020. - Seite 445-986 : Karte
  (Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients : Reihe B (Geisteswissenschaften) ; Nr. 7)
  Signaturen:
  • Ce 17 - 7/3-2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Law and legality in the Ottoman Empire and Republic of Turkey / edited by Kent F. Schull, M. Safa Saraçoğlu, and Robert Zens. -
  Bloomington ; Indianapolis: Indiana University Press, [2016]. - 207 Seiten
  Signaturen:
  • LF 2020 - 059

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lévy-Aksu, Noémi: Osmanlı İstanbulu'nda asayiş (1879-1909) / Noémi Lévy-Aksu ; çeviren Serra Akyüz ; yayına hazırlayan Ali Berktay ; François Georgeon'un önsözüyle. -
  İstanbul: İletişim Yayınları, [2017]. - 431 Seiten : Illustrationen, Diagramme, Karten
  Signaturen:
  • LF 2020 - 049

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lexikalische Texte
  2, Teil 1. - Einleitung, Katalog, Textbearbeitungen, Verzeichnisse / Ivan Hrůša, Frauke Weiershäuser. -
  Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2020. - XI, 267 Seiten
  (Ausgrabungen der Deutschen Orientgesellschaft in Assur. E, Inschriften ; 9)
  (Keilschrifttexte aus Assur literarischen Inhalts / im Auftrag der Heidelberger Akademie der Wissenschaften ... hrsg. von Stefan M. Maul ; 11)
  (Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft ; 157)
  Signaturen:
  • Cf 100 - 157,1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lexikalische Texte
  2, Teil 2. - Wortlisten, Formularbücher, grammatikalische Texte : Glossare und Keilschriftautographien / Ivan Hrůša, Frauke Weiershäuser. -
  Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2020. - Seite 270-627 : Illustrationen
  (Ausgrabungen der Deutschen Orientgesellschaft in Assur. E, Inschriften ; 9)
  (Keilschrifttexte aus Assur literarischen Inhalts / im Auftrag der Heidelberger Akademie der Wissenschaften ... hrsg. von Stefan M. Maul ; 11)
  (Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft ; 157)
  Signaturen:
  • Cf 100 - 157,2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lohlker, Rüdiger: Bibliographie des islamischen Rechts / Rüdiger Lohlker. -
  Hamburg: Kovac, 2005. - 185 S.
  (Studien zur Rechtswissenschaft ; 158)
  Signaturen:
  • FR 2020 - 048

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Luwic dialects and Anatolian : inheritance and diffusion / Ignasi-Xavier Adiego, José Virgilio García Trabazo, Mariona Vernet, Bartomeu Obrador-Cursach, Elena Martínez Rodríguez (eds.). -
  Barcelona: Universitat de Barcelona Edicions, 2019. - 331 Seiten : Illustrationen
  (Barcino monographica orientalia ; 12 : Series Anatolica et Indogermanica ; 1)
  (Barcino monographica orientalia)
  Signaturen:
  • Af 135 - 12

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mahmud Şevket Paşa: Mahmud Şevket Paşa'nın sadaret günlüğü / [Mahmud Şevket Paşa]. Yayınlayan: Murat Bardakçı. - 1. basım. -
  İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2014. - 382 S. : Ill., Faks.
  (Türkiye İş Bankası kültür yayınları : Genel yayın ; 3105)
  Signaturen:
  • LE 2020 - 021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mardin Müzesi: Mardin müzesi'ndeki Eyyûbî sikkeleri / Emre Günay. - 1. baskı. -
  İstanbul: Hiperlink Eğitim İletişim Yayıncılık, 2019. - 238 Seiten : Illustrationen
  (Hiperyayın ; 374)
  Signaturen:
  • LA 2020 - 002

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Markiewicz, Christopher: The crisis of kingship in late medieval Islam : Persian emigres and the making of Ottoman sovereignty / Christopher Markiewicz, University of Birmingham. -
  Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2019. - xii, 345 Seiten : Karten, Illustrationen
  (Cambridge studies in Islamic civilization)
  Signaturen:
  • LF 2014 - 045

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mihrî, Muhammad: Sudan seyâhatnâmesi / Muhammed Mihri ; editor Prof. Dr. Ahmet Kavas ; yayına hazırlayanlar: Muhammed Tandoğan, Aydın Özkan, Abdullah Erdem Taş. - 1. baskı. -
  İstanbul: Kitabevi, 2016. - 351 Seiten : Illustrationen
  (Kitabevi ; 638)
  Signaturen:
  • LG 2020 - 003

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • mu-zu an-za3-še3 kur-ur2-še3 ḫe2-ĝal2 : altorientalistische Studien zu Ehren von Konrad Volk / herausgegeben von Jessica Baldwin und Jana Matuszak ; unter Mitarbeit von Manuel Ceccarelli. -
  Münster: Zaphon, 2020. - viii, 509 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Dubsar ; Band 17)
  Signaturen:
  • Cf 42 - 17

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nasuh <Matrakçı>: Tarih-i Sultan Bayezid : Sultan II. Bayezid tarihi / Matrakçı Nasuh. Hazırlayan Reha Bilge. Klasik Türkçeden aktaran Mertol Tulum. - 1. baskı. -
  İstanbul: Giza Yayıncılık, 2012. - 154 S., 3 [Bl.] : Ill.
  Signaturen:
  • LF 2020 - 040

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Neo-Assyrian sources in context : thematic studies on texts, history, and culture / edited by Shigeo Yamada. -
  Helsinki: The Neo-Assyrian Text Corpus Project, 2018. - xvii, 267 Seiten : Illustrationen, Karten
  (State archives of Assyria studies ; volume 28)
  (Publications of the Foundation for Finnish Assyriological Research ; no. 22)
  Signaturen:
  • Cf 81 t - 28

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Öğüt, Tahir: 18 - 19. yy.'da Birecik Sancağında iktisadi ve sosyal yapı / Tahir Öğüt. -
  Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2013. - X, 477 S. : Ill.
  (Türk Tarih Kurumu yayınları : Dizi 4 / A-2-2.12 ; 5)
  Signaturen:
  • LG 2020 - 005

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Öztel, Muharrem: II. Meşrutiyet dönemi Osmanlı maliyesi / Muharrem Öztel. - 1. baskı. -
  Cağaloğlu-İstanbul: Kitabevi, 2009. - 338 S. : graph. Darst.
  (Kitabevi ; 413)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Öztürk, Necdet: İmparatorluk tarihinin kalemli muhafızları : Osmanlı tarihçileri ; Ahmedî'den Ahmed Refik'e / Necdet Öztürk. - 3. basım. -
  Cağaloğlu/İstanbul: Bilge Kültür Sanat, Mart 2018. - 448 Seiten
  (Yayın ; 588)
  Signaturen:
  • LA 2020 - 001

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Özyasar, Yonca Köksal: The Ottoman Empire in the Tanzimat era : provincial perspectives from Ankara to Edirne / Yonca Köksal. - First issued in paperback. -
  London ; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. - xii, 194 Seiten : Illustrationen
  (SOAS/Routledge studies on the Middle East ; 27)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 062

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Oğuz, Çiğdem: Negotiating the terms of mercy: petitions and pardon cases in the Hamidian era / Çiğdem Oğuz. - 1. ed.. -
  İstanbul: Libra Kitapçılık, 2013. - 136 Seiten
  (Libra kitap ; 70 : History ; 58)
  (Libra kitap)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Oğuzoğlu, Yusuf: Osmanlı devlet anlayışı / Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu. - 2. baskı. -
  Beyoğlu, İstanbul: Eren, 2005. - 240 Seiten
  Signaturen:
  • LF 2020 - 003

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Olgun, Kenan: 1908-1912 Osmanlı meclis-i mebusanı'nın faaliyetleri ve demokrasi tarihimizdeki yeri / Doç. Dr. Kenan Olgun. - 2. bsk.. -
  Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 2014. - XVIII, 460 Seiten
  (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi yayınları)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 043

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Origins, Structure, Development and Sociology of Circular Cities of Early Bronze Age Syria <Veranstaltung, 2013, Lyon>: Circular cities of Early Bronze Age Syria / edited by Corinne Castel, Jan-Waalke Meyer & Philippe Quenet. -
  Turnhout, Belgium: Brepols, [2020]. - xxvi, 395 Seiten : Illustrationen, Pläne, Karten, Diagramme
  (Subartu ; 42)
  Signaturen:
  • Af 652 - 42

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Osmanlı arşiv vesikaları / Doç. Dr. Recep Karakaya, Yrd. Doç. Dr. İsmail Yücedağ. - 5. baskı. -
  İstanbul: İdeal Kültür & Yayıncılık, 2017. - 343 Seiten
  Signaturen:
  • LA 2020 - 003

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Osmanlı dönemi Akdeniz dünyası / Ed. Haydar Çoruh .... - 1. baskı. -
  İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2010. - 502 S. : graph. Darst.
  (Yeditepe yayınevi : Araştırma inceleme dizisi ; 133 ; 111)
  (Yeditepe Yayınevi)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 037

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Osmân-zâde Tâ'ib: Osmanlı sadrazamları : Hadîḳatü'l-vüzerâ ve zeylleri / Hazırlayan Mehmet Arslan. -
  İstanbul: Kitabevi, 2013. - 367 S.
  (Osmanlı edebiyat, tarih, kültür araştırmaları ; 3)
  (Kitabevi ; 541)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 047

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Pace, Jérôme: Mythopoeïa : ou l'art de forger les "mythes" dans l'"aire culturelle" syro-mésopotamienne, méditerranéenne et indo-européenne / by Jérôme Pace. -
  Helsinki: The Neo-Assyrian Text Corpus Project, 2018. - XXVII, 348 Seiten
  (State archives of Assyria studies ; volume 27)
  (Publications of the Foundation for Finnish Assyriological Research ; no. 21)
  Signaturen:
  • Cf 81 t - 27

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qūčānī, ʿAbdallāh: Katībahā-i sufāl-i Nīšābūr / ba-kūšiš-i ʿAbdallāh Qūčānī; muqaddama az Muḥammad Yūsuf Kiyānī. -
  Tehran: Reza Abbasi Museum, 1986. - 16, 301 S. : zahlr. Abb.
  كتيبه‌هاى سفال نيشابور / به كوشش عبد الله قوچانى ؛ مقدمه از محمد يوسف كيان
  Signaturen:
  • KEb 2016 - 006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Radev, Simeon: Galatasaray mekteb-i sultanisi : Resneli Bulgar bir talebenin hatıraları 1879-1898 / Simeon Trayçev Radev ; açiklama, çeviri ve notlar Georgi P. Kostandov ; editör: Can Uyar. - 1. baskı. -
  Istanbul: Kronik, Haziran 2018. - 160 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • LC 2020 - 005

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Radušev, Evgenij R.: 1422-1423 tarihli köprülü, Kastorya ve Koluna vilâyetleri mufassal defteri : metin, ı̇ndeks ve tıpkıbasım / Prof. Dr. Evgenı̇ Radushev, Dr. Uğur Altuğ. - 1. baskı. -
  Cağaloğlu-İstanbul: Kitabevi, 2016. - XIII, 178 Seiten, 45 ungezählte Seiten : Karten, Faksimiles
  (II. Murad ve Fatih Sultan Mehmed dönemi tahrir defterleri / Prof. Dr. Evgenı̇ Radushev, Dr. Uğur Altuğ ; 2)
  (Kitabevi ; 636)
  Signaturen:
  • LG 97 - 014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Requiem for Ottoman Aleppo / Alep à l’époque ottomane: un requiem <Veranstaltung, 2014, Montréal>: Aleppo and its hinterland in the Ottoman period / edited by Stefan Winter, Mafalda Ade. -
  Leiden ; Boston: Brill, [2020]. - XIII, 280 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Social, economic and political studies of the Middle East and Asia ; volume 124)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 058

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Săbev, Orlin: Waiting for Müteferrika : glimpses on Ottoman print culture / Orlin Sabev. -
  Boston: Academic Studies Press, 2018. - XXIII, 143 Seiten
  (Ottoman and Turkish studies)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 060

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sarıyıldız, Gülden: Sokak yazıcıları : Osmanlılarda arzuhaller ve arzuhalciler / Gülden Sarıyıldız. - 1. basım. -
  İstanbul: Derlem Yayınları, 2010. - XV, 237 S. : Faks.
  (Derlem yayınları ; 7)
  Signaturen:
  • LE 2020 - 037

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Schachner, Andreas: Die chalkolithische Siedlung von Giricano am oberen Tigris / von Andreas Schacher. -
  Turnhout: Brepols, [2020]. - xx, 202 Seiten, 4 gefaltete Blätter : Illustrationen
  (Ausgrabungen in Giricano / hrsg. von Andreas Schachner ; 2)
  (Subartu ; 44)
  Signaturen:
  • Af 652 - 44

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Schaudig, Hanspeter: Staatsrituale, Festbeschreibungen und weitere Texte zum assyrischen Kult / Hanspeter Schaudig. -
  Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2020. - XI, 195 Seiten : Illustrationen
  (Ausgrabungen der Deutschen Orient-Gesellschaft in Assur : E, Inschriften ; 9)
  (Keilschrifttexte aus Assur literarischen Inhalts ; Band 12)
  (Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft ; 158)
  Signaturen:
  • Cf 100 - 158

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ṭabarī, Muḥammad Ibn-Ǧarīr aṭ-: Tārīḫ al-ʾumam wa-l-mulūk
  al-Muǧallad 1. - . -
  [al-Qāhira]: Dār al-fikr, 1399 h = 1979 m. - 398, 304 Seiten
  Signaturen:
  • FK 2020 - 003.1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ṭabarī, Muḥammad Ibn-Ǧarīr aṭ-: Tārīḫ al-ʾumam wa-l-mulūk
  al-Muǧallad 2. - . -
  [al-Qāhira]: Dār al-fikr, 1399 h = 1979 m. - 280, 271 Seiten
  Signaturen:
  • FK 2020 - 003.2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ṭabarī, Muḥammad Ibn-Ǧarīr aṭ-: Tārīḫ al-ʾumam wa-l-mulūk
  al-Muǧallad 3. - . -
  [al-Qāhira]: Dār al-fikr, 1399 h = 1979 m. - 248, 289 Seiten
  Signaturen:
  • FK 2020 - 003.3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ṭabarī, Muḥammad Ibn-Ǧarīr aṭ-: Tārīḫ al-ʾumam wa-l-mulūk
  al-Muǧallad 4. - . -
  [al-Qāhira]: Dār al-fikr, 1399 h = 1979 m. - 288, 308 Seiten
  Signaturen:
  • FK 2020 - 003.4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ṭabarī, Muḥammad Ibn-Ǧarīr aṭ-: Tārīḫ al-ʾumam wa-l-mulūk
  al-Muǧallad 5. - . -
  [al-Qāhira]: Dār al-fikr, 1399 h = 1979 m. - 352, 376 Seiten
  Signaturen:
  • FK 2020 - 003.5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ṭabarī, Muḥammad Ibn-Ǧarīr aṭ-: Tārīḫ al-ʾumam wa-l-mulūk
  al-Muǧallad 6. - . -
  [al-Qāhira]: Dār al-fikr, 1399 h = 1979 m. - 416, 96, 128 Seiten
  Signaturen:
  • FK 2020 - 003.6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Talât Paşa: Talât Paşa'nın anıları / yayına hazırlayan Alpay Kabacalı. - 11. basım. -
  İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Mart 2018. - 191 Seiten : Illustrationen
  (Genel yayın ; 445)
  Signaturen:
  • LC 2020 - 004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tellioğlu, Ömer: Filistin'e Musevi göçü ve siyonizm (1880-1914) / Ömer Tellioğlu. - 2. baskı. -
  İstanbul: Kitabevi, 2018. - 314 Seiten
  (Kitabevi ; 618)
  Signaturen:
  • LG 2020 - 010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tolan, John Victor: Europe and the Islamic world : a history / John Tolan, Gilles Veinstein, and Henry Laurens. Transl. by Jane Marie Todd. With a forew. by John L. Esposito. -
  Princeton, N.J. [u.a.]: Princeton Univ. Press, c2013. - XI, 478 S. : Ill.
  Signaturen:
  • FF 2020 - 044

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Turan, Namık Sinan: İmparatorluk ve diplomasi : Osmanlı diplomasisinin izinde / Namık Sinan Turan. - 3. baskı. -
  İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ekim 2018. - 568 Seiten : Illustrationen
  (İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları ; 474 : Siyaset bilimi ; 51)
  (İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 041

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ʿUwais, Manṣūr Muḥammad: Ibn-Taimīya laisa salafīyan / taʾlīf Manṣūr Muḥammad Muḥammad ʿUwais. - Ṭabʿa 1. -
  al-Qāhira: Dār an-Nahḍa al-ʿArabīya, 1970. - 267 S
  Signaturen:
  • FR 2020 - 041

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ṿaserman, Natan: ha- ʾAmorim : Mesopoṭamiah be-rishit ha-ʾelef ha-shne lifne-s / Natam Ṿaṣerman ve-Yigʾal Blokh. -
  Yerushalayim: Karmel, 5779 [2019]. - 527 Seiten
  האמורים : מסופוטמיה בראשית האלף, השני לפנה"ס / נתן וסרמן ויגאל בלוך
  Signaturen:
  • Ae 334

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Vorderasiatisches Museum: Die Terrakotten aus Assur im Vorderasiatischen Museum Berlin : von der frühdynastischen bis zur parthischen Zeit / Evelyn Klengel-Brandt und Hans-Ulrich Onasch. -
  Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2020. - XX, 275 Seiten, 340 Tafeln : Illustrationen, Karte
  (Ausgrabungen der Deutschen Orient-Gesellschaft in Assur : F, Fundgruppen ; Band 10)
  (Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft ; 156)
  Signaturen:
  • Cf 100 - 156

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yaz tarifesi, şehir hatları işletmesi 1979 / Denizcilik Bankasi T.A.O.. -
  [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: Denizcilik Bankasi T.A.O., [1979]. - 77 Seiten
  Signaturen:
  • LG 93 - 205

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yıldız, Mehmet: Modernleşme dönemi Osmanlı siyasi metinleri / Doç. Dr. Mehmet Yıldız. -
  Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2015. - IX, 190 Seiten : Faksimiles
  (Atatürk Kültür Merkezi yayınları)
  Signaturen:
  • LB 2020 - 001

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zeit in den Kulturen des Altertums : antike Chronologie im Spiegel der Quellen / herausgegeben von Roland Färber und Rita Gautschy. -
  Wien ; Köln ; Weimar: Böhlau Verlag, [2020]. - 688 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • Ae 332

  Bestandsnachweis in HEIDI

Gehe zu:

Diese Neuerwerbungslisten werden jeweils zu Beginn eines Monats für die im vorhergehenden Monat erworbenen Medien erstellt.
Aus technischen Gründen kann ein Medium jeweils nur einem einzigen Fachgebiet zugeordnet werden. Für Medien mit fachübergreifendem Inhalt empfiehlt es sich daher, in allen in Frage kommenden Fachgebietslisten zu recherchieren.

zum Seitenanfang