Navigation überspringen
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Universitätsbibliothek

Neuerwerbungen im November 2020

Fach: Bibliothek des Seminars f�r Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients

Universitätsbibliothek Heidelberg

Stand: 01.12.2020 09:02 – Anzahl der Neuerwerbungen: 99


 • ʿAbd-al-Ḥalīm, Aḥmad Zakī: Aḥmad Šauqī : šāʿir al-waṭanīya / Aḥmad Zakī ʿAbd-al-Ḥalīm. -
  Miṣr: Dār al-Hilāl, 1977. - 162 S.
  (Kitāb al-Hilāl ; 322)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 144

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ada, Serhan: Türk-Fransız ilişkilerinde Hatay sorunu (1918-1939) / Serhan Ada. - 2. baskı. -
  İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ocak 2013. - xix, 266 Seiten
  (Bilgi Üniversitesi yayınları : Tarih ; 111 ; 16)
  (İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Afyoncu, Erhan: Osmanlı İmparatorluğu'nda askeri isyanlar ve darbeler / Erhan Afyoncu, Ahmet Önal, Uğur Demir. - 5. baskı. -
  İstanbul: Yeditepe, 2016. - 368 Seiten
  (Yeditepe Yayınevi : Araştırma inceleme dizisi ; 108 ; 89)
  (Yeditepe Yayınevi)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 045

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ahmed Cavid: Hadîka-i vekāyiʿ / Ahmed Câvid. Hazırlayan Adnan Baycar. -
  Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1998. - XL, 273 S.
  (Türk Tarih Kurumu yayınları : Dizi 2 ; 33)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Al-Daghistani, Raid: Epistemologie des Herzens : Erkenntnisaspekte der islamischen Mystik / Raid Al-Daghistani. -
  Köln: DITIB Verlag, [2017]. - XVII, 300 Seiten : Diagramme
  (Edition Islamstudien ; 6)
  Signaturen:
  • FE 2020 - 135

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ali Cezmî: Mahsûl-i Meşrûtiyet: İlaveli Güldeste-i Hürriyet yâhûd Mükemmel ve Mufassal ve Edebî Hazîne-i Mekâtîb / Ali Cezmî. Giriş Arzu Terzi. -
  Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2011. - XXX, 607 S. : Faks.
  (Türk Tarih Kurumu yayınları : Dizi 3,8 ; 1)
  Signaturen:
  • LC 2020 - 001

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ayşe <Osmanisches Reich, Prinzessin>: Babam Sultan Abdülhamid / Ayşe Osmanoğlu. - 10. baskı. -
  İstanbul: Timaş Yayınları, Şubat 2017. - 320 Seiten
  (Timaş yayınları ; 3179 : Hatırat dizisi ; 34)
  (Timaş yayınları)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 051

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bāb al-ġaiba fī Sāmarrā' : Mudīrījat al-āṯār al-qadīma. -
  Bagdad: Ḥukūma, 1938. - 8 S., 12 Bl., 7 S. : zahlr. Ill.
  Signaturen:
  • FE 2020 - 132

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Berger, Lutz: Die Entstehung des Islam : die ersten hundert Jahre : von Mohammed bis zum Weltreich der Kalifen / Lutz Berger. - 2. Auflage. -
  München: C.H. Beck, 2017. - 334 Seiten : Illustrationen, Karten
  Signaturen:
  • FF 2020 - 048

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Beydilli, Kemal: Mahmud Râif Efendi ve Nizâm-ı Cedîd'e dâir eseri / Kemal Beydilli; İlhan Şahin. -
  Ankara: Türk Tarih Kurum Basimevi, 2001. - XVI, 245 S. : zahlr. Faks.
  (Türk Tarih Kurum yayınları : Dizi 2 ; 36)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 024

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Beydilli, Kemal: Osmanlı devletinde imamlar ve bir imanın günlüğü / Kemal Beydilli. - 3. baskı. -
  Cağaloğlu-Fatih/İstanbul: Pınar, Mayıs 2018. - 359 Seiten
  (Pınar yayınları : Tarih ; 411 ; 1)
  (Pınar yayınları)
  Signaturen:
  • LE 2020 - 012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bilkan, Ali Fuat: Osmanlı zihniyetinin oluşumu : kuruluş döneminde telif ve tercüme / Ali Fuat Bilkan. - 1. baskı. -
  İstanbul: İletişim Yayınları, 2018. - 384 Seiten
  (İletişim yayınları : Tarih dizisi ; 2638 ; 132)
  (İletişim yayınları)
  Signaturen:
  • LE 2020 - 025

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bulut, Besim: Kṯowo dam-maṯle turʿabdinōye / sayāmā: Basím Búlút, Şalḥāyā, Ṭúrʿabdínāyā. - Ḥtāmā qadmāyā. -
  [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: [Besim Bulut], 2015. - 170 Seiten
  Signaturen:
  • Ka - T 15

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Çağman, Ergin: III. Selim'e sunulan ıslahat lâyihaları / hazırlayan Engin Çağman. -
  İstanbul: Kitabevi, 2010. - XXXIX, 139 S. : Faks.
  (Kitabevi : Osmanlı tarih kaynakları ; 418 ; 11)
  (Kitabevi)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Çakır, Çoskun: Tanzimat dönemi Osmanlı maliyesi / Coşkun Çakır. -
  [İstanbul]: Küre Yayınları, Aralık 2012. - XV, 366 Seiten
  (Küre yayınları : Türkiye araştırmaları ; 4. kitap ; 1)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 007

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Çakmak, Yalçın: Kızılbaşlık, Alevilik, Bektaşilik : tarih, kimlik, inanç, ritüel / derleyenler Yalçın Çakmak; İmran Gürtaş. - 1. baskı. -
  İstanbul: İletişim, 2015. - 568 Seiten
  (İletişim yayınları ; 2224 : Araştırma - inceleme dizisi ; 370)
  (İletişim yayınları)
  Signaturen:
  • LE 2020 - 015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Çoruk, Ali Şükrü: Örnek bir vak'a ışığında Abdülhamit döneminde kitap ve dergi sansürü / Ali Şükrü Çorak. - 2. baskı. -
  İstanbul: Kitabevi, 2017. - XIII, 210 Seiten
  (Kitabevi ; 550)
  Signaturen:
  • LE 2020 - 031

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Demirel, Fatih: Osmanlı'da sağır-dilsiz ve âmâların eğitimi : dilsiz ve âmâ mektebi / Fatih Demirel. - 1. baskı. -
  İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık, 2013. - 151 S. : Ill., Faks.
  Signaturen:
  • LE 2020 - 014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dold-Ghadar, Gabriele: Die Schia im Iran und Libanon : historische Verbindungen zwischen Balkh und Baalbek, Khorasan und Dschabal Amil / Gabriele Dold-Ghadar. - 1. Auflage, Erstausgabe. -
  Berlin: Klaus Schwarz Verlag, [2019]. - 220 Seiten : Illustrationen
  (Studien zum modernen Orient ; 33)
  Signaturen:
  • FE 2020 - 133

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Drawnel, Henryk: Qumran cave 4 : the Aramaic books of Enoch, 4Q201, 4Q202, 4Q204, 4Q205, 4Q206, 4Q207, 4Q212 / Henryk Drawnel ; in consultation with Émile Puech. - First edition. -
  Oxford: Oxford University Press, 2019. - xix, 552, XXIV Seiten Bildtafeln : Faksimiles
  Signaturen:
  • Dk 29

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • El-Wereny, Mahmud: Mit Tradition in die Moderne? : Yūsuf al-Qaraḍāwīs Methodologie der Fiqh-Erneuerung in Theorie und Praxis / Mahmut El-Wereny. -
  Köln: DITIB Verlag, [2016]. - XI, 357 Seiten
  (Edition Islamstudien ; 4)
  Signaturen:
  • FR 2020 - 045

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • The encyclopaedia of Islam
  2020,4. - [Band]. -
  Leiden ; Boston: Brill, 2020. - vii, 150 Seiten, 37 ungezählte Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • FA 2009 - 019.54

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • The encyclopaedia of Islam
  2020,5. - [Band]. -
  Leiden ; Boston: Brill, 2020. - vii, 150 Seiten, 35 ungezählte Seiten : Illustrationen, Karte, Pläne
  Signaturen:
  • FA 2009 - 019.55

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Eren, Mustafa: Die Diskussion über die zeitgenössische Globalethik im Kontext von Hans Küng und Iḫwān aṣ-ṣafāʾ / Mustafa Eren. -
  Köln: DITIB-ZSU GmbH, [2016]. - XI, 166 Seiten
  (Edition Islamstudien ; 2)
  Signaturen:
  • FE 2020 - 134

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Esad Efendi <Sahaflar Şeyhizade>: Mehmed Es'ad Efendi'nin Teşrîfât-ı kadîme'si : Osmanlı İmparatorluğu'nda teşrifât / hazırlayanlar H. Ahmet Arslantürk; Miraç Tosun; Serdal Soyluer. - 1. baskı. -
  İstanbul: Okur Kitaplığı, 2012. - 336 S. : Ill., Faks.
  (Okur kitaplığı ; 78 : Tarih - Osmanlı ; 1)
  (Okur Kitaplığı)
  Signaturen:
  • LE 2020 - 019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Esad Efendi <Sahaflar Şeyhizade>: Üss-i zafer : (yeniçeriliğin kaldırılmasına dair) / Es'ad Efendi ; hazırlayan Mehmet Arslan. -
  İstanbul: Kitabevi, Şubat 2005. - LVIII, 230 Seiten
  (Kitabevi : Osmanlı tarih kaynakları ; 246 ; 7)
  (Kitabevi)
  Signaturen:
  • LE 2020 - 011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ǧabartī, ʿAbd-ar-Raḥmān Ibn-Ḥasan al-: Tārīḫ ʿaǧāʾib al-āṯār fi 't-tarāǧim wa'l-aḫbār
  1. - . -
  Bairūt: Dār al-Ǧīl, [1983?]. - 670 Seiten
  Signaturen:
  • FF 2020 - 053.1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ǧabartī, ʿAbd-ar-Raḥmān Ibn-Ḥasan al-: Tārīḫ ʿaǧāʾib al-āṯār fi 't-tarāǧim wa'l-aḫbār
  Al-Ǧuzʾ 2. - . -
  Bairūt: Dār al-Ǧīl, [1983?]. - 663 Seiten
  Signaturen:
  • FF 2020 - 053.2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ǧabartī, ʿAbd-ar-Raḥmān Ibn-Ḥasan al-: Tārīḫ ʿaǧāʾib al-āṯār fi 't-tarāǧim wa'l-aḫbār
  Al-Ǧuzʾ 3. - . -
  Bairūt: Dār al-Ǧīl, [1983?]. - 634 Seiten
  Signaturen:
  • FF 2020 - 053.3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ǧibrān, Ǧibrān Ḫalīl: [Band]. -
  Glane, The Netherlands: Bar 'Ebroyo Press, [2018]. - 182 Seiten : Illustrationen
  (Hu nbiyo)
  Signaturen:
  • Ka - T 20

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ǧibrān, Ǧibrān Ḫalīl: [CD] / read by Mor Polycarpus Augin Aydin ; background music composed by Gabriel Aydin. -
  [Glane, The Netherlands]: [Bar 'Ebroyo Press], [2018]. - 1 CD (12 cm)
  (Hu nbiyo)
  Signaturen:
  • Ka - T 20

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ǧudailī, Muḥammad ʿAbd-ar-Raḥmān al-: Naẓarāt ḥadīṯa fī 't-tafsīr
  1. - Naẓarāt ḥadīṯa fī 't-tafsīr : Min hudā 'l-Qurʾān / bi-qalam Muḥammad ʿAbd-ar-Raḥmān al-Ǧudailī. -
  Bairūt: al-Maktab at-Tiǧārī li-'ṭ-Ṭibāʿa, 1963. - 95 S
  Signaturen:
  • FR 2020 - 029

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Güneş, Mehmet: Osmanlı Devleti'nde kaymakamlık : (1842 - 1871) / Mehmet Güneş. - 1. baskı. -
  İstanbul: Kitabevi, 2014. - XV, 412 S.
  (Kitabevi ; 564)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 025

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gür, A. Refik: Osmanlı İmparatorluğu'nda kadılık müessesesi : ek: A. Refik Gür ve kanunların anayasaya uygunluğu / A. Refik Gür ; hazırlayan: M. Nihat Aryol. - 1. basım. -
  Istanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Kasım 2015. - xviii, 268 pages : portrait
  (Türkiye İş Bankası kültür yayınları : Genel yayın ; 3440)
  Signaturen:
  • LE 2020 - 032

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • A guide to early Jewish texts and traditions in Christian transmission / Alexander Kulik, editor-in-chief ; Gabriele Boccaccini, Lorenzo DiTommaso, David Hamidović, Michael E. Stone, associate editors ; with the assistance of Jason M. Zurawski. -
  New York: Oxford University Press, [2019]. - vi, [4], 543 Seiten
  Signaturen:
  • Ja 21

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hamdullah Hamdi: Leylâ vü Mecnûn : (inceleme, metin, tıpkıbasım) / Hamdullâh Hamdî (ö. 1503) ; hazırlayan: Güler Doğan Averbeck. -
  Istanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2020. - 599 Seiten
  (Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı yayınları ; 153 : Edebiyat ve sanat serisi ; 33)
  (Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı yayınları)
  Signaturen:
  • LC 2020 - 008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hiera Monē Iōannu tu Theologu: Dossiers 21-38. -
  Paris ; Louvain ; Bristol, CT: Peeters, 2019. - XXVIII, 402 Seiten : 3 Faksimiles
  (Collection Turcica ; vol. 25)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 002

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hottinger, Arnold: Kalila und Dimna : ein Versuch zur Darstellung der arabisch-altspanischen Übersetzungskunst / vorgelegt von Arnold J. C. Hottinger. -
  Zürich, 1958. - III, 55 Seiten
  Signaturen:
  • FB 2020 - 028

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hüseyin Tugi: Musîbetnâme : tahlil-metin ve indeks / Hüseyin Tugi; hazırlayan, Şevki Nezihi Aykut. -
  Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2010. - ccxv, 275 pages
  (Türk Tarih Kurumu yayınları : 4. dizi : A-2.2.1. dizi$lsayı 1)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 026

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Human mobility and multiethnic coexistence in Middle Eastern urban societies
  1. - Tehran, Aleppo, Istanbul, and Beirut / ed. by Hidemitsu Kuroki. -
  Tokyo: Research Inst.for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo Univ. of Foreign Studies, 2015. - 192 S. : graph. Darst., Kt.
  (Studia culturae islamicae ; 102)
  (MEIS series ; 19)
  Signaturen:
  • Ae 278

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Human mobility and multiethnic coexistence in Middle Eastern urban societies
  2. - Tehran, Cairo, Istanbul, Aleppo, and Beirut / edited by Hidemitsu Kuroki. -
  Tokyo: Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies, 2018. - VI, 271 Seiten : Illustrationen, Karten, Pläne, Diagramme
  (Studia culturae islamicae ; 107)
  (MEIS series ; 23)
  Signaturen:
  • Ae 279

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Iğdemir, Uluğ: Kuleli vak'ası hakkında bir araştırma / Uluǧ Iǧdemir. - 2. baskı. -
  Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2009. - 76, XXII Seiten
  (Türk Tarih Kurumu yayınları : VII. dizi ; sayı 3,1)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • İhsanoğlu, Ekmeleddin: Giriş : mirasın oluşumu, gelişimi ve meseleleri. - 1. baskı. -
  İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, Ağustos 2017. - xv, 327 Seiten : Illustrationen
  (Osmanlı bilim mirası / Ekmeleddin İhsanoğlu ; 1. cilt)
  (Yapı Kredi yayınları : Tarih ; 4923 ; 113)
  (Yapı Kredi yayınları)
  Signaturen:
  • LE 2020 - 027.1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • İhsanoğlu, Ekmeleddin: Seçmeler : önemli âlimler ve eserleri. - 1. baskı. -
  İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, Ağustos 2017. - xviii, 1181 Seiten
  (Osmanlı bilim mirası / Ekmeleddin İhsanoğlu ; 2. cilt)
  (Yapı Kredi yayınları : Tarih ; 4893 ; 111)
  (Yapı Kredi yayınları)
  Signaturen:
  • LE 2020 - 027.2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Inam, Ahmet: Die theologischen, juristischen und sozialen Dimensionen der Sünde im Koran / Ahmet Inam. -
  Köln: DITIB Verlag, 2016. - XXII, 421 Seiten
  (Edition Islamstudien ; 3)
  Signaturen:
  • FR 2020 - 046

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Information structure in spoken Arabic / edited by Jonathan Owens and Alaa Elgibali. - First issued in paperback. -
  London ; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013. - 264 Seiten
  (Routledge Arabic linguistics series ; 6)
  Signaturen:
  • Fc 85

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ingham, Bruce: Bedouin of northern Arabia : traditions of the Āl-Ḍhafīr / Bruce Ingham. -
  London ; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. - 136 Seiten : Illustrationen
  (Routledge Library editions : Society of the Middle East ; volume 5)
  Signaturen:
  • Ff 35

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jastrow, Otto: Der neuaramäische Dialekt von Midyat (Miḏyoyo)
  Band 1. - Texte. -
  Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2019. - VII, 303 Seiten
  (Semitica viva ; Band 59)
  Signaturen:
  • Ka - T 21

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jews and Syriac Christians : intersections across the first millenium / edited by Aaron Michael Butts and Simcha Gross. -
  Tübingen: Mohr Siebeck, [2020]. - XII, 350 Seiten
  (Texts and studies in ancient Judaism ; 180)
  Signaturen:
  • Ew 34

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Karakoyun, Ercan: Die Gülen-Bewegung : was sie ist, was sie will / Ercan Karakoyun. - Vollständig überarbeitete und erweiterte Neuausgabe. -
  Freiburg ; Basel ; Wien: Herder, 2018. - 256 Seiten
  Signaturen:
  • LF 2020 - 054

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kayaoğlu, Taceddin: Osmanlı hâriciyesinde gayr-i müslimler (1852 - 1925) / Taceddin Kayaoğlu. -
  Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2013. - XXXII, 471 S.
  (Türk Tarih Kurumu yayınları : Dizi 4 ; A-2-2.4 ; 2)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 023

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kaynar, Reşat: Mustafa Reşit Paşa ve tanzimat / Reşat Kaynar. - 4. baskı (tıpkıbasım). -
  Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2010. - X, 656 S.
  (Türk Tarih Kurumu yayınları ; 19c)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 030

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kelâmî-i Rûmî: Vekāyi'-i Ali Paşa : (Yavuz Ali Paşa'nın Mısır Valiliği (1601 - 1603)) / Kelâmî-i Rûmî. Neşre hazırlayan Soner Demirsoy. -
  İstanbul: Çamlica, 2012. - LXXXI, 432 S., 149 Bl. : Faks.
  (Çamlıca Basım Yayın ; 119)
  Signaturen:
  • LG 2008 - 006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kılınçoğlu, Deniz T.: İslâm, İktisat, Ordu ve Reform : Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk İktisat Eseri ve Tarihsel Bağlamı (Risâle-i Tedbîr-i ‘Umrân-ı Mülkî) / Deniz T. Kılınçoğlu. - 1. baskı. -
  İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kasim 2018. - viii, 278 Seiten : Illustrationen
  (İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları ; 605 : Tarih ; 68)
  (İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları)
  Signaturen:
  • LE 2020 - 016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Koç, Yunus: Nizâm-ı Cedîd kanunları (1791-1800) / Yunus Koç, Fatih Yeşil. -
  Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2012. - XXXVI, 185, [149] Seiten : Faksimiles
  (Türk Tarih Kurumu yayınları / 4 / A-2-2.2 ; Sayı: 1)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kutlu, Sacit: Milliyetçilik ve emperyalizm yüzyılında Balkanlar ve Osmanlı devleti / Sacit Kutlu. - 2. baskı. -
  İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Mart 2018. - xiii, 565 Seiten : Illustrationen
  (İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları : Tarih ; 172 ; 22)
  (İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları)
  Signaturen:
  • LG 2008 - 007

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lire et écrire l'histoire ottomane / Institut français du Proche-Orient, Syrie - Liban - Jordanie - Irak - Territoires Palestiniens ; sous la direction de Vanessa Gueno et Stefan Knost. -
  Beyrouth ; Damas: Presses de l'ifpo, 2015. - 226 Seiten : Illustrationen
  (Beiruter Texte und Studien ; 81)
  (PIFD ; 813 : Études arabes, médiévales et modernes)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 056

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Morris, Miranda: A comparative cultural glossary across the modern South Arabian language family / by Miranda Morris and Janet C.E. Watson, with Domenyk Eades [und 18 weitere]. -
  Oxford: Oxford University Press, 2019. - v, 144 Seiten
  (Journal of Semitic studies : Supplement ; 43)
  Signaturen:
  • He 43

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Naḥḥās, Hišām an-: Naǧīb Maḥfūẓ ʿala 'š-šāša : al-muškila al-ǧamālīya li-'l-iʿdād as-sīnamā min ar-riwāya ila-'l-fīlm / Hišām an- Naḥḥās. -
  al-Qāhira: al-Haiʾa al-Miṣrīya al-ʿĀmma li-'l-Kitāb, 1975. - 224 S. : zahlr. Ill., 1 Tab.
  (al- Maktaba al-ʿArabīya)
  Signaturen:
  • FC 2020 - 114

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nāṣir-ad-Dīn <Iran, Schah>: Rūznāma-i Ḫatirāt-i Nāṣir ad-Dīn Šāh
  [Kitāb 1]. - . - Čāp 2. -
  [Tihrān]: Mudīriyat-i pažūhiš wa Intišārāt-i Sāzmān-i Asnād-i Millī-i Īrān, 1371 h.š. [1992]. - 511 S.
  (Intišārāt-i pažūhiš wa taḥqīqāt-i sāzmān-i asnād-i millī-i Īrān)
  (Muʾassasa-i ḫidmāt-i farhangī-i Rasā)
  Signaturen:
  • KH 98 - 001.1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Near Eastern and Arabian essays : studies in honour of John F. Healey / edited by George J. Brooke, Adrian H.W. Curtis, Muntasir al-Hamad and G. Rex Smith. -
  Oxford ; New York: Oxford University Press on behalf of the University of Manchester, 2018. - xx, 313 Seiten : Illustrationen
  (Journal of Semitic studies : Supplement ; 41)
  Signaturen:
  • Bc 2295

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nevres-i Kadim: Târîhçe-i Nevres : inceleme, tenkitli metin / Nevres-i Kadîm. Hazırlayan Hüseyin Akkaya. -
  İstanbul: Kitabevi, 2004. - XI, 72, [76] S. : Ill.
  (Kitabevi ; 219)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • New Testament Apocrypha
  Volume 2. - . -
  Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 2020. - 655 Seiten
  Signaturen:
  • Ja 20 - 2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ocak, Ahmet Yaşar: Osmanli Devleti'nin kuruluşu : efsaneler ve gerçekler ; tartışma/panel bildirileri, Ankara, 19 Mart 1999 / Ahmet Yaşar Ocak .... - 1. baskı. -
  Ankara: İmge Kitabevi, 2000. - 101 S.
  Signaturen:
  • LF 2020 - 016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Öke, Kemal: Hilafet hareketleri : "güney Asya müslümanlarının istiklâl davası ve Türk millî mücadelesi" / M. Kemal Öke. - 1. baskı. -
  Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1991. - XI, 178 S.
  (Türkiye Diyanet Vakfı yayınları : İlmi eserler serisi ; 32 = 61 [d. Gesamtw.])
  (Türkiye Diyanet Vakfı yayınları ; 61)
  Signaturen:
  • LE 2020 - 022

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Özkan, Asaf: II. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e askerî ve mülkî bürokraside tasfiyeler : Askerî ve Mülkî Heyet-i Mahsûsalar / Yrd. Doç. Dr. Asaf Özkan. -
  Ankara: Atatürk Kültür, Dil, ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, 2014. - xx, 611 Seiten
  (Atatürk Araştırma Merkezi yayınları)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Özkan, Savaş: Anadolu (Hitit-Luvi) hiyeroglif yazıtlarında geçen tanrı, şahıs ve coğrafy adları / Savaş Özkan Savaş. -
  Istanbul: Ege Yayınları, 1998. - lviii, 230 S.
  (Bilimsel dizi ; 1)
  Signaturen:
  • Cg 790

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Oktay, Cemil: Siyasi kültür okumaları / Cemil Oktay. - 1. baskı. -
  İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ocak 2017. - 149 Seiten
  (İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları : Siyaset bilimi ; 579 ; 59)
  (İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları)
  Signaturen:
  • LE 2020 - 020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Osmanlı hukukuna giriş ve Fâtih devri kanunnâmeleri. - 2. baskı. -
  İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Vakfı, 2006. - XIV, 710 Seiten : Karten
  Signaturen:
  • LF 2020 - 048.1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • II. Bâyezid devri kanunnâmeleri. -
  İstanbul: FEY Vakfı, 1990. - XII, 655 S.
  (FEY Vakfı yayınları : İlmî Araştırmalar serisi ; 1,[2] ; 1,[2])
  (FEY Vakfı yayınları)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 048.2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Akgündüz, Ahmed: Yavuz Sultan Selim devri kanunnâmeleri. -
  İstanbul: FEY Vakfı, 1991. - XIV, 567 S.
  (FEY Vakfı yayınları : İlmî Araştırmalar serisi ; 1,[3] ; 1,[3])
  (FEY Vakfı yayınları)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 048.3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kanunî Sultan Süleyman devri kanunnâmeleri ; Kısım 1. Merkezî ve umumî kanunnâmeler. -
  İstanbul: FEY Vakfı, 1992. - 780 S. : Faks.
  (FEY Vakfı yayınları : İlmî Araştırmalar serisi ; 1,[4] ; 1,[4])
  (FEY Vakfı yayınları)
  Signaturen:
  • LF 2020 -048.4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kanunî Sultan Süleyman devri kanunnâmeleri ; Kısım 2. Kanunî Devri eyâlet kanunnâmeleri (I). -
  İstanbul: FEY Vakfı, 1992. - 774 S. : Faks.
  (FEY Vakfı yayınları : İlmî Araştırmalar serisi ; 1,[5] ; 1,[5])
  (FEY Vakfı yayınları)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 048.5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kanunî Sultân Süleyman devri kanunnâmeleri ; Kısım 2. Kanunî devri eyâlet kanunnâmeleri (II). -
  İstanbul: FEY Vakfı, 1993. - 812 S. : Faks.
  (FEY Vakfı yayınları : İlmî Araştırmalar serisi ; 1,[6] ; 1,[6])
  (FEY Vakfı yayınları)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 048.6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kanunî Sultan Süleyman devri kanunnâmeleri ; Kısım 2. Kanunî devri eyâlet kanunnâmeleri (3). -
  İstanbul: FEY Vakfıd, 1994. - 896 S. : Faks.
  (Osmanlı Aras̜tırmaları Vakfı yayınları ; 1)
  ([FEY Vakfı yayınları] : İlmî Araştırmalar serisi ; 1,[7])
  Signaturen:
  • LF 2020 - 048.7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • 1. kitap. III. Murad devri kanunnâmeleri. 2. kitap. III. Mehmed devri kanunnâmeleri. -
  İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Vakfı, 1994. - 733 S. : Faks.
  (Osmanlı Aras̜tırmaları Vakfı yayınları ; 4)
  ([FEY Vakfı yayınları] : İlmî Araştırmalar serisi ; 3)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 048.8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • 1. kitap. I. Ahmed devri kanunnâmeleri. 2. kitap. II. Osman devri kanunnâmeleri (1012/1603 - 1031/1622). -
  İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Vakfı, 1996. - 736 S. : Faks.
  (Osmanlı Aras̜tırmaları Vakfı yayınları ; 12)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 048.9

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • IV. Murâd, I. İbrahim ve IV. Mehmed devri kânûnnâmeleri. -
  İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Vakfı, 2015. - 1022 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • LF 2020 - 048.10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • III. Ahmed, I. Mahmud ve II. Mahmud devri kanunnâmeleri (1703-1839) / Prof. Dr. Ahmed Akgündüz. -
  İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Vakfı, 2016. - 1017 Seiten : Faksimiles
  Signaturen:
  • LF 2020 - 048.11

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Perechod k socializmu : (1917 - 1937) / pod. red. B. A. Antonenko. -
  Moskva: Izd-vo Nauka, 1964. - 375 S : Ill., Kt
  (Istorija tadžikskogo naroda / Akademija Nauk Tadžikskoj SSR, Institut Istorii Im. A. Doniša. [Red. kollegija: B. A. Antonenko ...] ; T. 3, Kn. 1)
  Signaturen:
  • KG 2020 - 001.4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Period socializma i perechod k kommunizmu : (1938 - 1963 gg.) / pod red. S. A. Radžabova i Ju. A. Nikolaeva. -
  Moskva: Izd-vo Nauka, 1965. - 282 S : Ill., Kt
  (Istorija tadžikskogo naroda / Akademija Nauk Tadžikskoj SSR, Institut Istorii Im. A. Doniša. [Red. kollegija: B. A. Antonenko ...] ; T. 3, Kn. 2)
  Signaturen:
  • KG 2020 - 001.5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Petruševskij, Ilʹja P.: Zemledelie i agrarye otnošenija v Irane XIII - XIV vekov / I. P. Petruševkij. -
  Moskva: Izd. Akad. Nauk SSSR, 1960. - 492 S.
  Signaturen:
  • KFb 2020 - 001

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Pozdnij feodalizm : (XVII v. - 1917 g.) / pod. red. B. I. Iskandarova i A. M. Muchtarova. -
  Moskva: Izd-vo Nauka, 1964. - 355 S : Ill
  (Istorija tadžikskogo naroda / Akademija Nauk Tadžikskoj SSR, Institut Istorii Im. A. Doniša. [Red. kollegija: B. A. Antonenko ...] ; T. 2, Kn. 2)
  Signaturen:
  • KG 2020 - 001.3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Rešetov, V. V.: Voprosy tjurkologii : k 75-letiju K. K. Judachina / Akademija Nauk Uzbekskoj SSR, Institut Jazyka i Literatury im. A. S. Puškina. Pod obšč. red. V. V. Rešetova. -
  Taškent: Nauka, 1965. - 133 S
  Signaturen:
  • LB 2020 - 003

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ritter, Oliver: Das islamische Familienrecht und seine Relevanz für in Deutschland lebende Muslime / Oliver Ritter. -
  Köln: DITIB Verlag, [2016]. - IX, 377 Seiten
  (Edition Islamstudien ; 5)
  Signaturen:
  • FR 2020 - 047

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Rogan, Eugene L.: Prisoners of the Great War on the Ottoman Front / Eugene Rogan. -
  Bonn: Max Weber Stiftung, [2017]. - 28 Seiten
  (Pera-Blätter ; 33)
  (Thyssen lectures ; 5)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 050

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Rudolf <Österreich, Erzherzog>: Riḥlat .. al-amīr Rudūlf ila 'š-Šarq (Miṣr wa-'l-Quds)
  al-Ǧuzʾ aṯ-ṯānī. - . -
  [al-Qāhira]: al-Haiʾa al-Miṣrīya al-ʿĀmma li-l-Kitāb, 1996. - 142 Seiten
  (al-Alf kitāb aṯ-ṯānī ; 207)
  Signaturen:
  • FF 2020 - 020.2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Said, Edward W.: The world, the text, and the critic / Edward W. Said. - Vintage ed.. -
  London: Vintage, 1991. - VI, 327 S.
  Signaturen:
  • Ae 277

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Şanlıer, Sinan: Hukuki düzenlemeler ışığında Osmanlı Çingeneleri / Sinan Şanlıer. - 1. baskı. -
  İstanbul: Doğu Kütüphanesi, 2013. - 125 Seiten : Illustrationen, Faksimiles, Karten
  (Araştırma Doğukütüphanesi)
  Signaturen:
  • LE 2020 - 013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sarıcık, Murat: Osmanlı İmparatorluğu'nda nakîbü'l-eşrâflık müessesesi / Murat Sarıcık. -
  Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2003. - XXV, 194, XL S. : Faks.
  (Türk Tarih Kurumu yayınları : Dizi 8 ; 19)
  Signaturen:
  • LE 2020 - 041

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • S drevnejšich vremen do V v.n.ė. / pod. red. B. G. Gafurova i B. A. Litvinskogo. -
  Moskva: Izd-vo Nauka, 1963. - 595 S : Ill., Kt
  (Istorija tadžikskogo naroda / Akademija Nauk Tadžikskoj SSR, Institut Istorii Im. A. Doniša. [Red. kollegija: B. A. Antonenko ...] ; T. 1)
  Signaturen:
  • KG 2020 - 001.1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sima, Alexander: Die sabäischen Inschriften aus Ẓafār : aus dem nachgelassenen Manuskript herausgegeben von Norbert Nebes und Walter W. Müller / Alexander Sima. -
  Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2020. - VIII, 202 Seiten : Illustrationen
  (Jenaer Beiträge zum Vorderen Orient ; 10)
  Signaturen:
  • Ha 16

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Slaves and slave agency in the Ottoman Empire / Stephan Conermann/Gül Şen (eds.). -
  Göttingen: V&R unipress, Bonn University Press, [2020]. - 448 Seiten : 10 Illustrationen
  (Ottoman studies ; Band 7)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 057

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Steuerwald, Karl: Türkisch-deutsches Wörterbuch / von Karl Steuerwald. - 3. baskı. -
  Wiesbaden: Harrassowitz, 2010. - XII, 1057 S.
  Signaturen:
  • LA 2020 - 005

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı: Meşhur Rumeli âyanlarından Tirsinikli İsmail, Yılık oğlu Süleymaqn Ağalar ve Alemdar Mustafa Paşa / İsmail Hakkı Uzunçarşılı. - 2. baskı, [unveränderter Nachdruck der Ausgabe 1942]. -
  Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2010. - 246, [50] S.
  (Türk Tarih Kurumu yayınları : 7. dizi ; 6.1)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 027

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Vozniknovenie i razvitie feodalʹnogo stroja (VI - XVI vv.) / pod red. B. G. Gafurova i A. M. Belenickogo. -
  Moskva: Izd-vo Nauka, 1964. - 491 S : Ill., Kt
  (Istorija tadžikskogo naroda / Akademija Nauk Tadžikskoj SSR, Institut Istorii Im. A. Doniša. [Red. kollegija: B. A. Antonenko ...] ; T. 2, Kn. 1)
  Signaturen:
  • KG 2020 - 001.2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Woidich, Manfred: Übungsbuch zur arabischen Schriftsprache der Gegenwart
  [Hauptbd.]. - . -
  Wiesbaden: Reichert, 1985. - 150 S.
  Signaturen:
  • Fb 13 - 4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Woidich, Manfred: Übungsbuch zur arabischen Schriftsprache der Gegenwart
  Schlüssel. - . -
  Wiesbaden: Reichert, 1988. - 50 S.
  Signaturen:
  • Fb 13 - 5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yıldız, Gültekin: Mapusâne : Osmanlı hapishanelerinin kuruluş serüveni (1839-1908) / Gültekin Yıldız. - 1. baskı. -
  İstanbul: Kitabevi, 2012. - XIV, 530 S. : Ill., Kt.
  (Kitabevi ; 508)
  Signaturen:
  • LE 2020 - 026

  Bestandsnachweis in HEIDI

Gehe zu:

Diese Neuerwerbungslisten werden jeweils zu Beginn eines Monats für die im vorhergehenden Monat erworbenen Medien erstellt.
Aus technischen Gründen kann ein Medium jeweils nur einem einzigen Fachgebiet zugeordnet werden. Für Medien mit fachübergreifendem Inhalt empfiehlt es sich daher, in allen in Frage kommenden Fachgebietslisten zu recherchieren.

zum Seitenanfang