Navigation überspringen
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Universitätsbibliothek

Neuerwerbungen im Oktober 2020

Fach: Bibliothek des Seminars f�r Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients

Universitätsbibliothek Heidelberg

Stand: 01.11.2020 09:01 – Anzahl der Neuerwerbungen: 28


 • Abdülhak Molla: Târîh-i Livâ : Sultan II. Mahmud portresinden farklı bir kesit / Abdülhak Molla. Hazırlayan Mehmet Yıldız. -
  Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2013. - LXXVI, 158 S., 94 Bl. : Faks.
  (Türk Tarih Kurumu yayınları : Dizi 3-4 ; 13)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 028

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Arpaguş, Hatice K.: Osmanlı halkının geleneksel İslâm anlayışı ve kaynakları / Hatice K. Arpaguş. - Gözden geçirilmiş 3. baskı. -
  İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfi, 2015. - 543 Seiten
  (M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfi yayınları ; nu. 338)
  Signaturen:
  • LE 2020 - 010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Asanaliev, Kenešbek: Kyrgyz sovet prozasynyn očerki
  Bölüm 1. - . -
  Frunze: Akad., 1957
  Signaturen:
  • LC 2020 - 007

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Balcı, Sezai: Babıâli Tercüme Odası / Dr. Sezai Balcı. - 2. basım. -
  Osmanbey/İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık Ticaret A.Ş., 2018. - 460 Seiten
  (Libra kitap ; 84 : Tarih ; 70)
  (Libra kitap)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 031

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bölükbaşı, Ömerül Faruk: 18. yüzyılın ikinci yarısında Darbhâne-i Âmire / Ömerül Faruk Bölükbaşı. - 1. baskı. -
  İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013. - XX, 258 S. : Ill.
  (İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları : Tarih ; 430 ; 46)
  (İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 029

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Çakir, Hamza: Osmanlıda basın-iktidar ilişkileri : (azınlık basını, Türkçe basın ve dış basın) / Hamza Çakır. -
  Cebeci-Ankara: Siyasal Kitabevi, 2002. - XI, 196 S : Faks
  Signaturen:
  • LE 2020 - 029

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dalkıran, Sayın: Osmanlı devleti'nde ehl-i sünnet'in şi'i akîdesine tenkidleri : Ahmet Feyzi çorûmî'nin el-feyz'ür-rabbânî'si işiğinda / Doç. Dr. Sayın Dalkıran. - 2. baskı. -
  Fâtih/İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Vakfı, Mart 2017. - 308 Seiten
  Signaturen:
  • LE 2020 - 018

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dikici, Recep: Saçaklızâde ve Osmanlı Dönemi Maraşlı âlimler / Recep Dikici. -
  İstanbul: Çizgi Kitabevi Yayınları, 2014. - IX, 148 S. : Faks.
  (Çizgi kitabevi yayınları : Kaynak kitap ; 510)
  Signaturen:
  • LE 2020 - 033

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Din žana dinij kaldyktar / Kyrgyz SSR Akad., Filosofija žana Ukuk Institutu. Red. B. Amanaliev. -
  Frunze: Ilim, 1969. - 177 S.
  Signaturen:
  • LE 2020 - 005

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dmitrieva, Ljudmila V.: Istorija / pod. red. A. N. Kononova. -
  Moskva: "Nauka", 1965. - 257 Seiten : Ill.
  (Opisanie tjurkskich rukopisej Instituta Narodov Azii / L. V. Dmitrieva; A. M. Muginov; S. N. Muratov ; 1)
  Signaturen:
  • LA 2020 - 004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Güleryüz, Naim Avigdor: Gaziantep Yahudileri / Naim Avigdor Güleryüz. -
  İstanbul: Gözlem, 2012. - 240 S., [27] Bl. : zahlr. Ill.
  Signaturen:
  • LG 2020 - 007

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gündüz, Tufan: Anadolu'da Türkmen aşiretleri : "Bozulus Türkmenleri 1540-1640" / Tufan Gündüz. - 6. baskı. -
  Cağaloğlu-İstanbul: Yeditepe, Ağustos 2019. - 240 Seiten
  (Yeditepe yayınevi ; 70 : İnceleme-araştırma ; 46)
  (Yeditepe Yayınevi)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Güner, Selda: Osmanlı Arabistanı'nda kıyam ve tenkil: Vehhâbî-Suûdîler (1744 - 1819) / Selda Güner. - 1. basım. -
  İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2013. - XVIII, 302 S. : Kt.
  Signaturen:
  • LG 2020 - 009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Güneş, Mehmet: Osmanlı döneminde muhtarlık ve ihtiyar meclisi (1829-1871) / Mehmet Güneş. - 1. baskı. -
  Cağaloğlu-İstanbul: Kitabevi, 2014. - 200 pages
  (Kitabevi ; 578)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 038

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Güneş, Mehmet: Osmanlı döneminde vilâyet idaresinin esasları / Mehmet Güneş. - 1. baskı. -
  Cağaloğlu-İstanbul: Kitabevi, 2015. - xii, 204 Seiten
  (Kitabevi ; 595)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hakyemez, Cemil: Osmanlı-İran ilişkileri ve Sünni-Şii ittifakı / Cemil Hakyemez. - 1. basım. -
  Kağ̮ıthane, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2014. - 207 S.
  (Kitap yayınevi : Tarih ve coğrafya dizisi ; 91 = 292 [des Gesamtw.])
  (Kitap yayınevi ; 292)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kafadar, Cemal: Kendine ait bir Roma : Diyar-ı Rum'da kültürel coğrafya ve kimlik üzerine / Cemal Kafadar. - Üçüncü basım [3.]. -
  İstanbul: Metis, Haziran 2019. - 139 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • LF 2020 - 014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kafadar, Cemal: Kim var imiş biz burada yoğ iken : dört Osmanlı: yeniçeri, tüccar, derviş ve hatun / Cemal Kafadar. - Yedinci basim [7.]. -
  İstanbul: Metis, Eylül 2019. - 196 Seiten
  Signaturen:
  • LF 2020 - 028

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kirgi, Salim Fikret: Osmanlı vampirleri : söylenceler, etkiler, tepkiler / Salim Fikret Kırgi. - 1. baskı. -
  İstanbul: İletişim Yayınları, 2018. - 128 Seiten
  (İletişim yayınları ; 2654 : Tarih dizisi ; 134)
  (İletişim yayınları)
  Signaturen:
  • LE 2020 - 034

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Koçak, Ahmet: Türk romanında Avrupa : [1872 - 1900] / Ahmet Koçak. - 1. baskı. -
  İstanbul: Kitabevi, 2013. - XV, 772 S.
  (Kitabevi ; 518)
  Signaturen:
  • LC 2020 - 003

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kuzucu, Serhat: Osmanlı Ordusu ve Sefer Lojistiği : (1453 - 1789) / Serhat Kuzucu. -
  Istanbul: Kitabevi, 2017. - 152 Seiten : Illustrationen
  (Kitabevi ; 653)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 033

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Menekşe, Ömer: Osmanlı toplumunda zındıklık : Patburunzâde örneğinde bir inceleme / Doç. Dr. Ömer Menekşe. - 1. basım. -
  İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 2019. - 163 Seiten : Illustrationen
  (Bilge kültür sanat ; yayın no: 906)
  Signaturen:
  • LE 2020 - 028

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mustafa Hattî Efendi: Viyana sefâretnâmesi / Mustafa Hattî Efendi. Yayına hazırlayan Ali Ibrahim Savaş. -
  Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1999. - XVIII, 86 S., [40] Bl. : Faks.
  (Türk Tarih Kurumu yayınları : Dizi 3 ; 28)
  Signaturen:
  • LG 2020 - 006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ocak, Ahmet Yaşar: Türkler, Türkiye ve İslâm : yaklaşım, yöntem ve yorum denemeleri / Ahmet Yaşar Ocak. - 16. baskı. -
  İstanbul: İletişim, 2019. - 208 Seiten
  (İletişim yayınları : Araştırma inceleme dizisi ; 549 ; 88)
  (İletişim yayınları)
  Signaturen:
  • LE 2020 - 630

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ocak, Ahmet Yaşar: Türk sufîliğine bakışlar : Ahmed-i Yesevî, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Velî, Ahîlik, Alevîlik-Bektaşîlik ; (yaklaşım, yöntem ve yorum denemeleri). - Gözden geçirilmiş basım. -
  İstanbul: İletişim, 2018. - 272 Seiten
  (İletişim Yayınları ; 365 : Araştırma-inceleme dizisi ; 56)
  (İletişim yayınları)
  Signaturen:
  • LE 2020 - 038

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Özbek, Nadir: Osmanlı İmparatorluğu'nda sosyal devlet : siyaset, iktidar ve meşruiyet (1876-1914) / Nadir Özbek. - 7. baskı. -
  İstanbul: İletişim, 2020
  (İletişim yayınları : Araştırma inceleme dizisi ; 836 ; 129)
  (İletişim yayınları)
  Signaturen:
  • LE 2020 - 035

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Söylemez, Faruk: Osmanlı Devletinde aşiret yönetimi : Rişvan aşireti örneği / Faruk Söylemez. - 2. baskı. -
  İstanbul: Kitabevi, 2011. - XX, 322 Seiten
  (Kitabevi ; 313)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 032

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yılmaz, Faruk: Osmanlı'nın borç batağı : Duyûn-ı Umûmiyye / Dr. Faruk Yılmaz. -
  İstanbul: İZ Yayıncılık, [2011]. - 494 Seiten
  (İz Yayıncılık ; 659 : İnceleme araştirma dizisi ; 237)
  (İz yayıncılık)
  Signaturen:
  • LF 2020 - 039

  Bestandsnachweis in HEIDI

Gehe zu:

Diese Neuerwerbungslisten werden jeweils zu Beginn eines Monats für die im vorhergehenden Monat erworbenen Medien erstellt.
Aus technischen Gründen kann ein Medium jeweils nur einem einzigen Fachgebiet zugeordnet werden. Für Medien mit fachübergreifendem Inhalt empfiehlt es sich daher, in allen in Frage kommenden Fachgebietslisten zu recherchieren.

zum Seitenanfang