Navigation überspringen
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Universitätsbibliothek

Neuerwerbungen im März 2020

Fach: Bibliothek des Seminars f�r Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients

Universitätsbibliothek Heidelberg

Stand: 02.04.2020 18:31 – Anzahl der Neuerwerbungen: 218


 • ʿAbd-al-Aḥad, Kaut̲ar Naǧīb: The new teacher : = / Kawther Najeeb Askar. - First edition in English. -
  [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: Kawther Najeeb Askar, 2019. - 151 Seiten
  Signaturen:
  • Eo 48

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ʿAbd-al-Bāqī, Muḥammad Fuʾād: Muʿǧam ġarīb al-Qurʾan : mustaḫraǧan min ṣaḥīḥ al-Buḫārī ; wa-fīhī mā warada ʿan Ibn-ʿAbbās min tarīq Ibn-Abī-Ṭalḥa ḫāṣṣa ; wa-qad al-ḥaqnā bihī masāʾil Nāfʿi Ibn-al-Azraq li-Ibn-ʿAbbās / waḍaʿahū Muḥammad Fuʾād ʿAbd-al-Bāqī. -
  [al-Qāhira]: Dār Iḥyāʾ al-Kutub al-ʿArabīya, 1950. - S. W - Zak, 292 S. : Ill.
  Signaturen:
  • FR 2019 - 035

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ʿAbdallāh, Muḥammad Ḥasan: Islāmīyāt Naǧīb Maḥfūẓ au adab Naǧīb Maḥfūẓ : ḥaqīqat ar-ruʾya wa-maṭālib at-taškīl al-fannī / d. Muḥammad Ḥasan ʿAbdallāh. -
  [al-Qāhira]: al-Haiʾa al-ʿāmma li-quṣūr aṯ-ṯaqāfa, 1994. - 243 Seiten
  (Kitāb aṯ-ṯaqāfa al-ǧadīda ; 18)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 262

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ʿAbd-al-Wahhāb, Muḥammad: ʿAbd-al-Waḥḥāb wa-aurāquhū al-ḫāṣṣa ǧiddan / taqdīm: Fārūq Ǧuwaida. -
  al-Qāhira: Dār Aḫbār al-Yaum, 1993. - 204 S. : Ill.
  (Kitāb al-Yaum ; Uktūbar 1993)
  Signaturen:
  • FE 2019 - 155

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ʿAbd-aṣ-Ṣabūr, Ṣalāḥ: Lailā wa-'l-Maǧnūn : "masraḥīya šiʿrīya" / Ṣalāḥ ʿAbd-aṣ-Ṣabūr. -
  [al-Qāhira]: al-Haiʾa al-Miṣrīya al-ʿĀmma li-'t-Taʾlīf wa-'n-Našr, 1970. - 169 S. : Ill.
  Signaturen:
  • FC 2020 - 081

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ʿAbduh, Muḥammad: Al- Islām wa'n-naṣrānīya, maʿa 'l-ʿIlm wa'l-madanīya / Muḥammad ʿAbduh. Muḥammad Rašīd Riḍā (Hrsg.). - Ṭabʿa 8. -
  Miṣr: Maṭbaʿat Muḥammad ʿAlī Ṣabīḥ, [1954] = 1373 h.
  Signaturen:
  • FR 2020 - 017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ʿAbduh, Muḥammad: Risālat at-tauḥīd / Muḥammad ʿAbduh. - at-Ṭabʿa as-sābiʿa [7]. -
  [Miṣr]: Matbaʿa al-minār bi-Miṣr, 1353 h.š. [1934]. - 208 Seiten
  Signaturen:
  • FR 2020 - 018

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Abū-Ḥusain, Sausan: Saʿd-ad-Dīn aš-Šāḏilī yarwī qiṣṣatahū maʿa asrār as-Sādāt? : waṯāʾiq tunšar li-auwal marra / Sausan Abū-Ḥusain. - Ṭabʿa 1. -
  Al-Qāhira: Maktabat Madbūlī aṣ-Ṣaġīr, 1993 = 1414 h.. - 237 S.
  Signaturen:
  • FE 2019 - 082

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Achebe, Chinua: Sahm Allāh : riwāya = / bi-qalam: Tšīnuwa Atšiyabaʾ ; tarǧama: Samīr ʿAbd-Rabhu. -
  [al-Qāhira]: al-Haiʾa al-miṣrīya al-ʿamma li-'l-kitāb, 1992. - 251 Seiten
  Signaturen:
  • FC 2019 - 298

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ʿAdwān, Mamdūḥ: Muḥākamat ar-raǧul allaḏī lam yuḥārib : masraḥīya / Mamdūḥ ʿAdwān. -
  [Bairūt]: Dār Ibn-Rušd, [circa 1980]. - 128 S.
  Signaturen:
  • FC 2019 - 224

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ʿAfīfī, Muḥammad: Tāʾih fī Landan / Muḥammad ʿAfīfī. - aṭ-Ṭabʿa 1. -
  Bairūt: Dār aš-Šurūq, 1972. - 138 S. : Ill.
  Signaturen:
  • FC 2019 - 272

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Al-Jallad, Ahmad: A dictionary of the Safaitic inscriptions / by Ahmad Al-Jallad, Karolina Jaworska. -
  Leiden ; Boston: Brill, [2019]. - XII, 155 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Studies in Semitic languages and linguistics ; Volume 98)
  Signaturen:
  • Fa 30

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Amīn, Ǧalāl: at- Tanwīr az-zāʾif / duktūr Ǧalāl Amīn. -
  al-Qāhira: Dār al-Maʿārif bi-Miṣr, 1999. - 151 Seiten
  (Iqraʾ ; 640)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 246

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Amīn, Ḥusain Aḥmad: Le livre du musulman désemparé : pour entrer dans le troisième millénaire / Hussein Amin. -
  Paris: Ed. La Découverte, 1992. - 141 S.
  (Essais)
  Signaturen:
  • FE 2019 - 117

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Amīn, Muṣṭafā: Sana ūlā siǧn / Muṣṭafā Amīn. - aṭ-Ṭabʿa ar-rābiʿa [4]. -
  [al-Qāhira]: Muʾassasat aḫbār al-yaum, 1395 h. 0 1975 m.. - 240 Seiten
  (Kitāb al-yaum ; 91)
  Signaturen:
  • FC 2020 - 017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ʿAqīlī, Muḥammad Ibn-Aḥmad al-: al-Adab aš-šaʿbī fi l-ǧanūb
  2. - . -
  Ǧidda: Dār al-Yamāma, [ca. 1970]
  Signaturen:
  • FC 2020 - 083

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ʿAqqād, ʿAbbās Maḥmūd al-: ʿAqāʾid al-mufakkirīn fī 'l-qarn al-ʿišrīn / ʿAbbās Maḥmūd al-ʿAqqād. - aṭ-Ṭabʿa aṯ-ṯānīya [2]. -
  Bairūt: Dār al-kitāb al-ʿarabī, 1969. - 206 Seiten
  Signaturen:
  • FE 2019 - 119

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ʿAqqād, ʿAbbās Maḥmūd al-: al-Falsafa al-qurʾānīya / taʾlīf ʿAbbās Maḥmūd al-ʿAqqād. -
  [al-Qāhira]: Dār al-Hilāl, [ca. 1965]. - 191
  Signaturen:
  • FR 2020 - 006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ʿAqqād, ʿAbbās Maḥmūd al-: Iblīs / ʿAbbās Maḥmūd al-ʿAqqād. - aṭ-Ṭabʿa aṯ-ṯānīya [2]. -
  Bairūt: Dār al-kitāb al-ʿarabī, 1969. - 246 Seiten
  Signaturen:
  • FE 2019 - 130

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ʿAqqād, ʿAbbās Maḥmūd al-: Muḥammad ʿAbduh / taʾlīf: ʿAbbās Maḥmūd al-ʿAqqād. - aṭ-Ṭabʿa aṯ-ṯāliṯa [3]. -
  [al-Qāhira]: al-Haiʾa al-miṡrīya al-ʿāmma li-t'-taʾlīf wa-'n-našr, 1969. - 227 Seiten
  (Aʿlām al-ʿarab ; 88)
  Signaturen:
  • FE 2020 - 020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ʿAqqād, ʿAbbās Maḥmūd al-: at- Taʿrīf bi-Šiksbīr / bi-qalam ʿAbbās Maḥmūd al-ʿAqqād. - aṭ-Ṭabʿa aṯ-ṯānīya [2]. -
  al-Qāhira: Dār al-maʿārif bi-Miṣr, [ca. 1970]. - 223 Seiten
  Signaturen:
  • FC 2020 - 082

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ʿArawī, ʿAbdallāh al-: Muǧmal tārīḫ al-Maġrib
  1. - . - aṭ-Ṭabʿa as-sādisa [6]. -
  Bairūt: al-Markaz aṯ-ṯaqāfī al-ʿarabī, 2000. - 168 Seiten
  Signaturen:
  • FF 2020 - 009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ʿArǧūn, Muḥammad Bahāʾ-ad-Dīn: al-Faḍā' al-ḫāriǧī wa-istaḫdāmātuhu as-silmīya / taʾlīf Muḥammad Bahāʾ-ad-Dīn ʿArǧūn. -
  al-Kuwait: al-Maǧlis al-Waṭanī li-ṯ-Ṯaqāfa wa-'l-Funūn wa-'l-Ādāb, 1417 h. = 1996 m.. - 422 S.
  (ʿĀlam al-maʿrifa ; 214)
  Signaturen:
  • FC 2020 - 100

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Asad, Muhammad: al- Islām ʿalā muftaraq aṭ-ṭuruq / taʾlīf Muḥammad Asad ; naqalahu ilā 'l-ʿarabīya ad-duktūr ʿUmar Farrūẖ. - aṭ-Ṭabʿa as-sādisa [6]. -
  Bairūt: Dār al-ʿilm li-'l-malāyīn, 1965. - 119 Seiten
  Signaturen:
  • FE 2019 - 103

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ʿĀšūr, Raḍwā: Ġarnāṭa / bi-qalam d. Raḍwā ʿĀšūr. -
  al-Qāhira: Dār al-hilāl, 1994 = 1414 h.. - 312 Seiten
  (Riwāyāt al-hilāl ; no. 544)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 204

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ʿĀšūr, Raḍwā: Sirāǧ / bi-qalam Raḍwā ʿĀšūr. -
  Al-Qāhira: Dār al-Hilāl, 1992 = 1413 h.. - 130 S.
  (Riwāyāt al-Hilāl ; 528)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 208

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ʿAṭīya, Aḥmad Muḥammad: Aṣwāt ǧadīda fi 'r-riwāya al-ʿarabīya / Aḥmad Muḥammad ʿAṭīya. -
  Al-Qāhira: Al-Haiʾa al-Miṣrīya al-ʿĀmma li'l-Kitāb, 1987. - 179 S.
  Signaturen:
  • FC 2019 - 274

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ʿAuda, Muḥammad: Aṭ- Ṭarīq ilā Ṣanʿāʾ / bi-qalam Muḥammad ʿAuda. -
  Al-Qāhira: Dār al-Mustaqbal al-ʿArabī, 1992. - 112 S.
  Signaturen:
  • FE 2020 - 048

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ayoub, Saʿad: Isin - Išān Baḥrı̄yāt
  1. - Die Ergebnisse d. Ausgrabungen 1973 - 1974 / Mitarb. S. A. Ayoub. -
  München: Verl. d. Bayer. Akad. d. Wiss., 1977. - 156, 37, 20 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt
  (Veröffentlichungen der Kommission zur Erschliessung von Keilschrifttexten : C ; 2)
  (Abhandlungen / Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse ; N.F. 79)
  Signaturen:
  • Cl 400 - 1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ayoub, Saʿad: Isin - Išān Baḥrı̄yāt
  2. - Die Ergebnisse der Ausgrabungen 1975 - 1978 / von B. Hrouda. -
  München: Verl. d. Bayer. Akad. d. Wiss., 1981. - 212, 50, 10 S.
  (Veröffentlichungen der Kommission zur Erschliessung von Keilschrifttexten : C ; 3)
  (Abhandlungen / Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse ; N.F. 87)
  Signaturen:
  • Cl 400 - 2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ayoub, Saʿad: Isin - Išān Baḥrı̄yāt
  3. - Die Ergebnisse der Ausgrabungen 1983 - 1984 / von B. Hrouda. -
  München: Verl. d. Bayer. Akad. d. Wiss., 1987. - 167, 55, 12 S. : Ill., graph. Darst.
  (Veröffentlichungen der Kommission zur Erschliessung von Keilschrifttexten : C ; 4)
  (Abhandlungen / Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse ; N.F., 94)
  Signaturen:
  • Cl 400 - 3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Azharī, Muḥammad al-: Ḍaḥikī wa bakāʾī : "ḍaḥikī qalīl .. wa bakāʾī kaṯīr .. ḥattā min nafsī .. w min aḥbābī ..!" / Muḥammad al-Azharī. -
  Bairūt: Dār al-ʿarabīya li-'ṭ-ṭibāʿa wa-'n-našr wa-'t-tauzīʿ, [circa 1980]. - 172 Seiten
  Signaturen:
  • FC 2020 - 110

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ʿAzīz, Ǧūrǧ: Hūšī Minh / Ǧūrǧ ʿAzīz. -
  al-Qāhira: Dār al-maʿārif bi-Miṣr, 1969. - 159 Seiten
  (Iqraʾ ; 324)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 242

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bahāʾ-ad-Dīn, Aḥmad: Iqtirāḥ daulat Filasṭīn : wa-mā dāra ḥaulahū min munāqašāt / Aḥmad Bahāʾ-ad-Dīn. - Ṭabʿa 1. -
  Bairūt: Manšūrāt Dār al-Ādāb, 1968. - 184 S.
  Signaturen:
  • FE 2020 - 062

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Baiyūmī, Sihām: Ḫarāʾiṭ li'l-mauǧ / bi-qalam Sihām Baiyūmī. -
  [Al-Qāhira]: Dār al-Hilāl, [circa 1997]. - 280 S.
  (Riwāyāt al-hilāl ; 582)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 222

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bārr, Muḥammad ʿAlī al-: al- Ḫamr baina 'ṭ-ṭibb wa-'l-fiqh / ad-duktūr Muḥammad ʿAlī al-Bārr. -
  Ǧidda: Dār aš-šuruq, [circa 1980]. - 227 Seiten
  الخمر بين الطب والفقه / محمد علي البار
  Signaturen:
  • FC 2020 - 077

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bartash, Vitali: Establishing value : weight measures in Early Mesopotamia / Vitali Bartash. -
  Berlin ; Boston: Walter de Gruyter, [2019]. - XVIII, 270 Seiten
  (Studies in Ancient Near Eastern Records (SANER) ; volume 23)
  Signaturen:
  • Cf 81 z - 23

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Be-artsot Shumer ṿe-Akad : meḥḳarim ḥadashim : yom ʻiyun li-khevod Yaʻaḳov Ḳlain be-hagiʻo li-gevurot = / ba-ʻarikhat Mordekhai Kogan. -
  Yerushalayim: ha-Aḳademyah ha-leʼumit ha-Yiśreʼelit le-madaʻim, 778 = 2018. - xliv, 98 Seiten : Illustrationen, Karte
  (Studies in the humanities)
  (ʿIyunim be-madaʿe ha-ruaḥ)
  בארצות שומר ואכד : מחקרים חדשים : יום עיון לכבוד יעקב קליין בהגיעו לגבורות / בעריכת מרדכי כוגן. -
  ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, תשע''ח = 20184060 8
  Signaturen:
  • Cf 282 w

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Behnstedt, Peter: Atlas of the Arabic dialects of Galilee (Israel) : with some data for adjacent areas / by Peter Behnstedt, Aharon Geva-Kleinberger. -
  Leiden ; Boston: Brill, [2019]. - XXIII, 452 Seiten : Karten
  (Handbook of oriental studies = Handbuch der Orientalistik : Section 1, The Near and Middle East / edited by Maribel Fierro (Madrid), ... [und 3 anderen] ; volume 135)
  Signaturen:
  • Fd 140

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bennabi, Malek: Muškilat al-afkār fī ʾl-ʿālam al-islāmī / taʾlīf Mālik Ibn-Nabī. Tarǧama Muḥammad ʿAbd al-ʿAẓīm ʿAlī. - aṭ-Ṭabʿa al-ūlā. -
  [al-Qāhira]: Maktabat ʿammār, 1391 h. = 1971 m.. - 221 Seiten
  مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي / تأليف مالك بن نبي. ترجمة محمد عبد العظيم علي. -
  [القاهرة]: مكتبة عمار, 1391 h. = 1971 m.
  Signaturen:
  • FE 2019 - 126

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bennabi, Malek: Šurūt an-nahḍa / Mālik Ibn-Nabī ; tarǧama ʿUmar Kāmil Masqāwī, ʿAbd-aṣ-Ṣabūr Sāhīn. - aṭ-Ṭabʿa aṯ-ṯāliṯa [3]. -
  Bairūt: Dār al-fikr, 1969. - 239 Seiten
  (Muškilāt al-ḥaḍāra)
  Signaturen:
  • FE 2019 - 109

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bernand, Étienne: Recueil des inscriptions de l'Éthiopie des périodes Pré-Axoumite et Axoumite
  Tome 3,B. - Les inscriptions sémitiques / par Abraham J. Drewes ; textes révisé et adapté par Manfred Kropp, édité par Manfred Kropp et Harry Stroomer. -
  Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2019. - xv, 722 Seiten
  (Aethiopistische Forschungen ; Band 85)
  (Publication of the De Goeje Fund ; no. 34)
  Signaturen:
  • Gr 10 - 3,2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bilgin, Tayfun: Officials and administration in the Hittite world / Tayfun Bilgin. -
  Berlin ; Boston: De Gruyter, [2018]. - XV, 507 Seiten : Illustrationen, graphische Darstellungen
  (Studies in Ancient Near Eastern records ; volume 21)
  Signaturen:
  • Cf 81 z - 21

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bisāṭī, Muḥammad al-: Buyūt warāʾa 'l-ašǧār / bi-qalam Muḥammad al-Bisāṭī. -
  Al-Qāhira: Dār al-Hilāl, 1993 = 1413 h.. - 136 S.
  (Riwāyāt al-Hilāl ; 532)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 218

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Black, Jeremy A.: Sumerian grammar in Babylonian theory / Jeremy A. Black. - 2., rev. ed.. -
  Roma: Pontificio Instituto Biblico, 1991. - XI, 164 S.
  (Studia Pohl : Series maior ; 12)
  Signaturen:
  • Cf 82 a - 12.2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Breasted, James Henry: Faǧr ad-ḍamīr / taʾlīf: Jims Hinri Bristīd ; tarǧama: Salīm Ḥasan. -
  al-Qāhira: al-Haiʾa al-miṣrīya al-ʿamma li-'l-kitab, 1999. - 448 Seiten : Illustrationen
  (Silsilat al-miṣriyāt)
  Signaturen:
  • FE 2019 - 086

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Brown-deVost, Bronson: Commentary and authority in Mesopotamia and Qumran / Bronson Brown-deVost. -
  Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, [2019]. - 296 Seiten : Diagramme
  (Journal of Ancient Judaism : Supplements$lvolume 29)
  Signaturen:
  • Cf 224

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Buchanan, Mark: ad- Darra al-iǧtimāʿīya - limāḏā yazdādu al-aṯriyāʾ ṯarāʾan wa 'l-fuqarāʾ faqran?! / taʾlīf: Mārk Būkānān ; tarǧama: Aḥmad ʿAlī Badawī ; taqdīm. H̄amid ʿUmmār. -
  al-Qāhira: al-Haiʾa al-miṡrīya al-ʿāmma li-'l-kitāb, 2010. - 330 Seiten
  (Silsilat al-ʿulūm al-iǧtimāʿīya)
  Signaturen:
  • FE 2019 - 114

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Carrel, Alexis: al- Insān ... al-maǧhūl : = / tāʿlīf: Aliksīs Kārīl. -
  [Miṣr]: Dār al-kitāb al-miṣrī, [circa 1960]. - 429 Seiten
  Signaturen:
  • FC 2020 - 052

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Černý, Jaroslav: al- Diyāna al-miṣrīya al-qadīma : = / taʾlīf Yārūslāf Tširnī ; tarǧamat Aḥmad Qadrī ; murāǧaʿat Maḥmīd Māhir Ṭāhā. -
  [al-Qāhira]: Haiʾat al-aṯār al-miṣrīya, 1987. - 414 Seiten : Illustrationen
  (Silsilat aṯ-ṯaqāfa al-aṯarīya wa-'t-tārīḫīya : Mašrūʿ al-miʾa kitāb$l6)
  (Naḥwa waʿy ḥaḍarī muʿāṣir)
  الديانة المصرية القديمة / تأليف ياروسلاف تشرني ؛ ترجمة أحمد قدري ؛ مراجعة محمود ماهر طه. -
  [القاهرة]: وزارة الثقافة، هيئة الآثار المصرية،, 1987
  Signaturen:
  • FE 2020 - 053

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Congreso Internacional de Árabe Marroquí: De la Oralidad a la Enseñanza <2014, Madrid>: Árabe marroquí: de la oralidad a la enseñanza / Paula Santillán Grimm, Luis Miguel Pérez Cañada, Francisco Moscoso García (eds. lits.). -
  Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2014. - 384 Seiten
  (Estudios ; 140)
  Signaturen:
  • Fl 109

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cowley, Roger W.: Ethiopian biblical interpretation : a study in exegetical tradition and hermeneutics / Roger W. Cowley. - 1. publ.. -
  Cambridge [u.a.]: Cambridge University Press, 1988. - XVI, 490 S.
  (University of Cambridge Oriental publications ; 38)
  Signaturen:
  • Gu 174

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Crichton, Michael: Aklat al-mautā ʿan maḫṭūṭa ibn Faḍlān / bi-qalam Māykil Krāytūn ; tarǧama Kāmil Taisīr. -
  al-Qāhira: Dār al-hilāl, 1405 h. = May 1985. - 148 Seiten
  (Riwāyat al-hilāl ; no. 437)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 215

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dasūqī, Muḥammad ad-: Aṣ- Ṣiyām fi 'l-Qurʾān / Muḥammad ad-Dusūqī. -
  al-Qāhira: Dār al-Maʿārif bi-Miṣr, 1967. - 127 Seiten
  (Iqraʾ ; 300)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 239

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Delamarter, Steve: A catalogue of previously uncatalogued ethiopic manuscripts in England : twenty-three manuscripts in the Bodleian, Cambridge University and John Rylands University libraries and in a private collection / by Steve Dalamarter and Demeke Berhane. - 1. publ.. -
  Oxford [u.a.]: Oxford Univ. Press, 2007. - XV, 167 S. : Ill.
  (Journal of Semitic studies : Supplement ; 21)
  Signaturen:
  • Gp 29

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Descartes, René: Maqāl ʿan al-manhaǧ / taʾlīf Rīnī Dīkārt ; tarǧama Maḥmūd Muḥammad al-Ḫaḍīrā. - aṭ-Ṭabʿa aṯ-ṯanīya [2]. -
  Bi-'l-Qāhira: Dār al-kātib al-ʿarabī li-'ṭ-ṭabāʿa wa-'n-našr, 1968. - 206 Seiten
  Signaturen:
  • FC 2020 - 096

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Diccionario ḥassāniyya-español / Ahmed Salem Ould Mohamed Baba. - Primera edición. -
  Córdoba: UCO Press, Editorial Universidad de Córdoba, 2019. - 296 Seiten
  (Libros de las islas ; número 3)
  Signaturen:
  • Fl 111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Diyāb, Maḥmūd: Layāli 'l-ḥaṣād : "masraḥīya min ṯalāṯat abwāb" / Maḥmūd Diyāb. -
  [Al-Qāhira]: al-Haiʾa al-Miṣrīya al-ʿĀmma li'l-Kitāb, 1970. - 159 S.
  (Masraḥīyāt ʿarabīya)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 228

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dostoevskij, Fëdor Michajlovič: al- Ǧarīma wa-'l-ʿiqāb : = / taʾlīf Fīdūr Dustūʾifski ; tarǧama Ḥassan Maḥmud. -
  [Miṣr]: Dār al-kitāb al-miṣrī, [circa 1960]. - 399 Seiten
  (al- Alf kitāb ; 130)
  Signaturen:
  • FC 2020 - 101

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ḍubayb, Aḥmad Muḥammad aḍ-: Āṯār aš-Šayḫ Muḥammad ibn ʿAbd-al-Wahhāb / ad-duktūr Aḥmad Muḥammad Ḍubayb. - aṭ-Ṭabʿa al-ūlā. -
  ar-Riyāḍ: Ǧāmīʿat ar-Riyāḍ, 1397 h. = 1977 m.. - 199 Seiten
  Signaturen:
  • FR 2019 - 036

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Elliott, Janice: Hayāt ʿala 'n-Nīl : = / bi-qalam Jānīs Iliyut ; tarǧama: Saīd Ǧādd. -
  al-Qāhira: Dār al-hilāl, 1994 = 1315 h.. - 185 Seien
  (Riwāyāt al-hilāl ; no. 549)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 206

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • The encyclopaedia of Islam
  2020,2. - [Band]. -
  Leiden ; Boston: Brill, 2020. - vii, 151 Seiten, 34 ungezählte Seiten
  Signaturen:
  • FA 2009 - 019.52

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Even-Shoshan, Avraham: Milon Even Shoshan
  1. - Alef - Daleth. -
  Yerushalayim: ha-Milon he-ḥadash b. ʿ. m., 2003. - 27, 348 S.

  1. - מלון אבן־שושן. -
  ירושלים: המילון החדש בע"מ, 2003
  Signaturen:
  • Dd 17 - 1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Even-Shoshan, Avraham: Milon Even Shoshan
  2. - He - Yod. -
  Yerushalayim: ha-Milon he-ḥadash b. ʿ. m., 2003. - 16 S., S. 350-729

  2. - מלון אבן־שושן. -
  ירושלים: המילון החדש בע"מ, 2003
  Signaturen:
  • Dd 17 - 2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Even-Shoshan, Avraham: Milon Even Shoshan
  3. - Kaf - Mem. -
  Yerushalayim: ha-Milon he-ḥadash b. ʿ. m., 2003. - 16 S., S. 732 - 1147

  3. - מלון אבן־שושן. -
  ירושלים: המילון החדש בע"מ, 2003
  Signaturen:
  • Dd 17 - 3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Even-Shoshan, Avraham: Milon Even Shoshan
  4. - Nun - ʿAyin. -
  Yerushalayim: ha-Milon he-ḥadash b. ʿ. m., 2003. - 16 S., S. 1150 - 1445

  4. - מלון אבן־שושן. -
  ירושלים: המילון החדש בע"מ, 2003
  Signaturen:
  • Dd 17 - 4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Even-Shoshan, Avraham: Milon Even Shoshan
  5. - Pe - Resh. -
  Yerushalayim: ha-Milon he-ḥadash b. ʿ. m., 2003. - 16 S., S. 1448 - 1819

  5. - מלון אבן־שושן. -
  ירושלים: המילון החדש בע"מ, 2003
  Signaturen:
  • Dd 17 - 5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Even-Shoshan, Avraham: Milon Even Shoshan
  6. - Shin - Taṿ u-musafim. -
  Yerushalayim: ha-Milon he-ḥadash b. ʿ. m., 2003. - 16 S., 1822 - 2200

  6. - מלון אבן־שושן. -
  ירושלים: המילון החדש בע"מ, 2003
  Signaturen:
  • Dd 17 - 6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fahmī, Fauzī: Taḫrīb al-ʿālam / d. Fauzī Fahmī. -
  [al-Qāhira]: al-Haiʾa al-miṣrīya al-ʿāmma li-'l-kitāb, 2004. - 182 Seiten
  (Maktabat al-usra : al-Aʿmāl al-fikrīya)
  Signaturen:
  • FE 2019 - 159

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Farağ, Alfrīd: Aṭ- Ṭaiyib wa'š-širrīr wa'l-ǧamīla : masraḥīya min faṣlain / Alfrīd Faraǧ. -
  [Al-Qāhira]: Dār al-Hilāl, 1994. - 177 S.
  (Riwāyāt al-hilāl ; 548)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 220

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Farağ, Alfrīd: Zīr Sālim : masraḥīya / taʾlīf Alfrīd Faraǧ. -
  al-Qāhira: Dār al-Kātib al-ʿArabī, 1967. - 127 S.
  (Masraḥīyāt ʿArabīya ; 4 : Masraḥīyāt ḥadīṯa)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 229

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Faraǧ, Muḥammad: Min maʿārik al-islām al-ḫālida : dirāsa mustaḥdaṯa li-baʿḍ maʿārik al-islām / Muḥammad Faraǧ. -
  Al-Qāhira: Dār al-Kātib al-ʿArabī li'ṭ-Ṭibāʿa wa'n-Našr, 1967. - 93 S.
  (Min aš-šarq wa'l-ġarb ; 206)
  Signaturen:
  • FR 2020 - 012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Firǧānī, Nādir: Hadr al-imkānīya : baḥṯ fī madan taqaddum aš-šaʿb al-ʿarabī naḥwa ġāyātihī / ad-duktūr Nādir Firǧānī. - aṭ-Ṭabʿa aṯ-ṯāliṯa [3]. -
  Bairūt: Markaz dirāsāt al-waḥda al-ʿarabīya, 1983. - 137 Seiten
  Signaturen:
  • FE 2019 - 081

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Firyābī, Ǧaʿfar Ibn-Muḥammad al-: Kitāb Ṣifāt al-munāfiq wa-ʿalāmātuhū / taʾlı̄f Abū-Bakr Ǧaʿfar Ibn-Muḥammad Ibn-al-Ḥasan Ibn-al-Mustafāḍ al-Firyābı̄.Taḥqı̄q wa-taqdı̄m Fārūq Saʿd. - Ṭabʿa 1. -
  Bairūt: Dār al-Āfāq al-Ǧadı̄da, 1408 h. [1988]. - 68 S.
  Signaturen:
  • FC 2020 - 099

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Francis, Joseph: Ṣuwar bārīsīya / Yūsuf Fransīs. -
  al-Qāhira: Dār al-Maʿārif bi-Miṣr, 1969. - 137 Seiten
  (Iqraʾ ; 317)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 241

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Frankel, Charles: Naẓrāt fi 't-taʿlīm al-ǧāmiʿī : bi-ḥauṯ li-farīq min kibāri al-ǧāmiʿīīn al-ʾamrīkīīn / Tšāls Frānkil ; tarǧama ad-duktūr Muḥammad Taufīq Ramzā. -
  al-Qāhira, 1963. - 278 Seiten
  Signaturen:
  • FC 2020 - 073

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ǧablāwī, Muḥammad Ṭabāhir: al- Muḫtār min aš-šiʿr al-ḥadīṯ / Muḥammad Ṭabāhir Ǧablāwi. -
  [Misr]: Maktaba al-anǧalū al-miṣrīya, 1379 h. = 1960 m.. - 168 Seiten
  (al- Alf kitāb ; 334)
  Signaturen:
  • FC 2020 - 086

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ǧāmātī, Ḥabīb: Andalus al-ʿarab : tārīḫ mā ahmalaha 't-tārīḫ / bi-qalam Ḥabīb Ǧāmātī. -
  al-Qāhira, [circa 1970]. - 259 Seiten
  Signaturen:
  • FE 2020 - 061

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ǧandī, Abūr al: al- Fikr al-ʿarabī al-maʿāṣir : fī maʿraka at-taġrīb wa-'t-tabʿīya aṯ-ṯaqāfīya / Abūr al-Ǧandī, [circa 1940]. - 648 Seiten
  Signaturen:
  • FC 2020 - 076

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ġarīb, Maʾmūn: Maʿa mašāhīr al-fikr wa-'l-adab / Maʾmūn Ġarīb. -
  al-Qāhira: Dār al-Maʿārif, Yūlyū 1984. - 190 Seiten
  (Iqraʾ ; ʿadad 501)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 224

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ǧāwā al-Qandalī, Abū Ḥāmid Muḥammad Ibn-al-Qaḍā Muḥammad al-: as- Salsal : al-mudḫal fī ʿilm aṣ-ṣarf / Abū Ḥāmid Muḥammad Ibn-al-Qaḍā Muḥammad al Ǧāwā al-Qandalī. -
  al-Qāhira: Dār iḥyāʾ al-kutub al-arabīya bi-Miṣr, [circa 1950}. - 40 Seiten
  Signaturen:
  • FE 2019 - 019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gerstenberger, Erhard S.: Theologie des Lobens in sumerischen Hymnen : Zur Ideengeschichte der Eulogie / Erhard S. Gerstenberger. -
  Tübingen: Mohr Siebeck, [2018]. - XI, 344 Seiten
  (Orientalische Religionen in der Antike ; 28)
  Signaturen:
  • Cf 664

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ghalioungui, Paul: Ibn-an-Nafīs, ṭalīʿat al-ʿahd al-ʿilmī fi ṭ-ṭibb / Būl Ġalyūnǧī. -
  al-Kuwait: Maṭbaʿat Ḥukūmat al-Kuwait, [ca. 1968]. - 246 S.
  (Dirāsāt fi t-Turāṯ al-ʿArabī)
  Signaturen:
  • FC 2020 - 102

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ǧibrīl, Muḥammad: Iʿtirāfāt saiyid al-qarya / bi-qalam Muḥammad Ǧibrīl. -
  al-Qāhira: Dar al-hilāl, 1415 h. = Ju 1994. - 154 Seiten
  (Riwāyāt al-hilāl ; no. 546)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 219

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Goldmann-Mutlak, Ingelore: Lernwortschatz Arabisch / Ingelore Goldmann. - 3., überarb. Aufl.. -
  Wiesbaden: Reichert, 2004. - 318 S
  Signaturen:
  • Fb 41

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Griffin, John Howard: Aswad miṯlī / taʾlīf: Ǧūn Huwārd Ǧrifīn ; tarǧama: Zahīr Šākir. -
  [al-Qāhira]: al-Haiʾa al-miṡrīya al-ʿāmma li-'t-taʾlīf wa-'n-našr, 1970. - 174 Seiten
  Signaturen:
  • FC 2019 - 263

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ḥakīm, Taufīq al-: Maṣīr ṣarṣār / Taufīq al-Ḥakīm. -
  [Al-Qāhira]: Maktabat al-Ādāb, [circa 1965]. - 8, 192 S.
  Signaturen:
  • FC 2020 - 065

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ḥakīm, Taufīq al-: Ar- Ribāṭ al-muqaddas / Taufīq al- Ḥakīm. -
  [Al-Qāhira]: Maktabat al-ādāb, 1972. - 272 Seiten
  Signaturen:
  • FC 2020 - 104

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ḥakīm, Taufīq al-: Šams an-nahār / Taufīq al-Ḥakīm. -
  [Al-Qāhira]: Maktabat al-Ādāb, [circa 1965]. - 180 S.
  Signaturen:
  • FC 2020 - 105

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ḫalafallāh, Muḥammad Aḥmad: Al- Qurʾān wa-muškilāt ḥayātina 'l-muʿāsira / Muḥammad Aḥmad Ḫalafallāh. -
  Al-Qāhira: Maktabat al-Anǧlu 'l-Miṣrīya, 1967. - 9, 268 S.
  Signaturen:
  • FR 2020 - 013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ḥamāmiṣī, Ǧalāl-ad-Dīn al-: Aswār ḥaula 'l-ḥiwār / Ǧalāl ad-Dīn al-Ḥamāmiṣī. -
  Al-Qāhira [u.a.]: al-Maktab al-Miṣrī al-Ḥadīṯ, 1984. - 318 S.
  Signaturen:
  • FE 2020 - 063

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ḥāmid, Waḥīd: Ǧumhūrīyat ʿasākir, ṯaurat al-kabš : aḥzān mā qabla 'ṯ-ṯaura wa-mā baʿdahā / Waḥīd Ḥāmid. -
  al-Qāhira: al-Haiʾa al-Miṣrīya al-ʿĀmma li-l-Kitāb, 2011. - 234 S.
  Signaturen:
  • FC 2019 - 275

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ḥammūda, ʿĀdil: ʿĀdil Ḥammūda ... yuḥāwir Muḥammad Ḥasanain Haikal ḥaula Luʿbat as-sulṭa fī Miṣr. - Ṭabʿa 1. -
  Al-Qāhira [u.a.]: Dār aš-Šurūq, 1416 h. [1995]. - 159 S.
  Signaturen:
  • FE 2019 - 158

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ḥanīn, Ḫafī: aš- Šiʿr al-ǧāhalī : murāḥalah wa-ātǧāhātah al-fannīya "dirāsa naṣiya" / ad-duktūr Ḫafī Ḥanīn. -
  al-Qāhira: al-Haiʾa al-miṡrīya al-ʿāmma li-'t-tālīf wa-'n-našr, 1971. - 263 Seiten
  Signaturen:
  • FC 2020 - 078

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hanitsch, Melanie: Verbalmodifikatoren in den arabischen Dialekten : Untersuchungen zur Evolution von Aspektsystemen / Melanie Hanitsch. -
  Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2019. - XIV, 720 Seiten : Diagramme
  (Porta Linguarum Orientalium ; Neue Serie, Band 27)
  Signaturen:
  • Fc 81

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hasan, Kāmal Muḥammad: Risāla fi 'ṣ-ṣalāt / Kāmal Muḥammad Hasan. -
  al-Qāhira, 1390 h. = 1970 m.. - 164 Seiten
  Signaturen:
  • FR 2020 - 019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hilāl, Riḍā: Tafkīk Amrīkā / Riḍā Hilāl. - Ṭabʿa ḫāṣṣa. -
  [al-Qāhira]: al-Haiʾa al-miṣrīya al-ʿāmma li-'l-kitāb, 2001. - 239 Seiten
  (Mihraǧān al-qirāʾa li-'l-ǧamīʿ - maktabat al-usra)
  Signaturen:
  • FE 2019 - 111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • H̱ūlī, Luṭfī al-: Hiwār maʿa Birtrānd Rasil wa-Ǧān Būl Sārtri / Luṭfī al-Ḫūlī. -
  al-Qāhira: Dār al-Maʿārif bi-Miṣr, 1968. - 166 Seiten
  (Iqraʾ ; 310)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 240

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ḫūlī, Muḥammad al: aš- Šarq al-auṣaṭ al-kabīr / Muḥammad al-Ḫūlī. -
  [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: Kitāb al-Hilāl, 2008. - 288 Seiten
  (al- ʿadad ; 289)
  Signaturen:
  • FE 2020 - 055

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ḥusain Muʾnis, Munā: Fī bait Ḥusain Muʾnis / Munā Ḥusain Muʾnis. -
  al-Qāhira: Dār al-Maʿārif, 1997. - 158 S. : Ill.
  (Iqrāʾ : silsila ṯaqāfīya šahrīya ; 618)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 245

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ḫwārizmī, Muḥammad Ibn-Mūsā al-: Kitāb al-ǧabr wa-ʾl-muqābala / li-Muḥammad Mūsā al-H̱awārizmī. Taqdīm wa-taʿlīq ʿAlī Muṣṭafā Mušarrafa wa-Muḥammad Mursī Aḥmad. - [Ṭabʿa 3]. -
  [al-Qāhira]: Dār al-Kātib al-ʿArabī li-ʾṭ-Ṭibāʿa wa-ʾn-Našr, 1968. - 6, 106 S
  (Turāṯunā)
  Signaturen:
  • FC 2020 - 084

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ibdāʿ
  1992, al-ʿadad 1. - . -
  [Miṣr]: al-Haiʾa al-miṡrīya al-ʿāmma li-'l-kitāb, 1412 h. = 1992 m.. - 180 Seiten
  Signaturen:
  • FC 2020 - 051

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ibn-al-Quff, Yaʿqūb Ibn-Isḥāq: Kitāb al-ʿUmda fī 'l-ǧirāḥa
  Ǧuzʾ 1. - . - Ṭabʿa 1. -
  Ḥaidarābād ad-Dakkan: Dāʾirat al-Maʿārif al-ʿUṯmānīya, 1937. - 274, 4 S
  Signaturen:
  • FK 2019 - 023

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ibn-al-Quff, Yaʿqūb Ibn-Isḥāq: Kitāb al-ʿUmda fī 'l-ǧirāḥa
  Ǧuzʾ 2. - . - Ṭabʿa 1. -
  Ḥaidarābād ad-Dakkan: Dāʾirat al-Maʿārif al-ʿUṯmānīya, 1937. - 278, 3 S
  Signaturen:
  • FK 2019 - 023

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ibrāhīm, Ṣunʿallāh: Šaraf / bi-qalam Ṣunʿallāh Ibrāhīm. - aṭ-Ṭabʿa aṯ-ṯānīya [2]. -
  al-Qāhira: Dār al-hilāl, 1417 h. = Mar 1997. - 472 Seiten
  (Riwāyāt al-Hilāl ; 579)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 221

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ibrāhīm, Ṣunʿallāh: Tilka 'r-rāʾiḥa : (wa-qiṣaṣ uḫrā) / Ṣunʿallāh Ibrāhīm. -
  al-Qāhira: Dār šahdī, 1986. - 119 Seiten
  Signaturen:
  • FC 2020 - 097

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ʿĪsā, Ṣalạ̄h: Maǧmūʿat šahādāt wa-waṯā'iq li-ḫidmat tārīḫ zamāninā / Ṣalāḥ ʿĪsā. -
  al-Qāhira: Dār al-Hilāl, 2006. - 281 S. : Ill.
  (Riwāyat al-Hilāl ; 689)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 214

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • al-Islām baina ǧahl abnāʾih wa-ʿaǧz ʿulamāʾih / ʿAbd-al-Qādir ʿAuda. -
  Bairūt: Muʾassasat ar-Risāla, 1970. - 79 S.
  الاسلام بين جهل ابنائه وعجز علمائه / عبد القادر عوده. -
  بيروت: مؤسسة الرسالة, 1970
  Signaturen:
  • FE 2019 - 125

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Janowski, Bernd: Anthropologie des Alten Testaments : Grundfragen, Kontexte, Themenfelder : mit einem Quellenanhang / Bernd Janowski. -
  Tübingen: Mohr Siebeck, [2019]. - XVII, 805 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • Ae 327

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kailānī, Haiṯam al-: Dirāsa fī ʾl ʿaskarīya al-isrāʾīlīya / taʾlīf Haiṯam al- Kīlānī. -
  al-Qāhira: Maʿhad al-Buḥūṯ wa-ʾd-Dirāsāt al-ʿArabīya, 1969. - 436 S
  Signaturen:
  • FC 2020 - 075

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Karīm Allāh, Abrār: Man hum at-Tatār? / taʾlīf Abrār Karīm Allāh ; tarǧamat wa-taʿlīq d. Rašīdah Waḥīm Ṣabrūtī. -
  [al-Qāhira]: al-Haiʾa al-miṣrīya al-ʿāmma li-'l-kitāb, 1994. - 143 Seiten
  (Alf kitāb aṯ-ṯānī ; 147)
  من هم التتار؟ / تأليف أبرار كريم الله ؛ ترجمة وتعليق رشيدة رحيم صبروتي. -
  [القاهرة]: الهيئة المصرية العامة للكتاب،, 1994
  Signaturen:
  • FF 2020 - 007

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kolloquium "100 Jahre Altorientalistik in Würzburg" <2016, Würzburg>: 100 Jahre Altorientalistik in Würzburg : 1916-2016 / Nils P. Heeßel & Daniel Schwemer (Hg.). -
  Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2019. - VIII, 140 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • Aa 160

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kouwenberg, Bert: Introduction to old Assyrian / N.J.C. Kouwenberg ; with contributions by K.R. Veenhof. -
  Münster: Zaphon, 2019. - 211 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • Cc 80 p

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Krahl, Günther: Modernes Hocharabisch : Lehrbuch für Fortgeschrittene, Dolmetscher und Übersetzer; Übersetzen, Dolmetschen, Konversation, Fachwortschatz = / Krahl; Reuschel; Jumaili. Durchges. und überarb. von Eckehard Schulz. -
  Wiesbaden: Reichert, 2004. - XVI, 446 S.
  Signaturen:
  • Fb 38

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kuhn, Thomas S.: Biḏya aṯ-ṯaurāt al-ʿilmīya : = / taʾlīf: Tūmās Kūn ; tarǧama: Šauqi Ǧalāl. -
  Kuwait: ʿAlrā 'l-maʿarifa, 1413 h. = 1992 m.. - 382 Seiten
  ( ʿĀlam al-maʿrifa ; 168)
  Signaturen:
  • FC 2020 - 098

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lemaire, Gérard-Georges: Maqāhī aš-šarq / iʿdād Ǧīrār Ǧūrǧ Līmīr ; [tarǧamat] Muḥammad ʿAbd al-Munʿim Ǧalāl ; al-mušrif ʿala 'l-taḥrīr Ǧamāl al-Ġīṭānī ; [taqdīm Ǧamāl al-Ġīṭānī]. -
  [al-Qāhira]: Muʾassasat Aḫbār al-Yaum, 1991. - 144 Seiten : Illustrationen
  (Kitāb al-yaum ; al-ʿadad 320)
  Signaturen:
  • FE 2019 - 157

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lermontov, Michail Jurʹevič: Batal min zamāninā / bi-qalam Līrmuntūf ; tarǧama ad-duktūr Sāmī ad-Drūbī. -
  al-Qāhira: Dār al-hilāl, décembre 1969. - 170 Seiten
  (Riwāyāt al-hilāl ; no. 252)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 211

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Maġribī, ʿAbd-al-Qādir al-: Ǧamāl-ad-Dīn al-Afġānī : ḏikrayāt wa-aḥādīṯ / ʿAbd-al-Qādir al-Maġribī. - Ṭabʿa 2. -
  Miṣr: Dār al-Maʿārif, [circa 1967]. - 127 S.
  (Iqraʾ ; 68)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 237

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Maġribī, ʿAlī al-: Al- Aurāq as-sirrīya li'ṣ-ṣiḥāfa wa'l-aḥzāb al-miṣrīya / ʿAlī al-Maġribī. -
  Al-Qāhira: an-Nāšir al-ʿArabī, 1977. - 239 S.
  Signaturen:
  • FE 2019 - 083

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mahdawī, Ṭāriq al-: Aurāq min daftar al-auǧāʿ / Ṭāriq al-Mahdawī. -
  al-Qāhira: Dār al-hilāl, 2009. - 171 Seiten
  (Riwāyāt al-Hilāl ; 722)
  أوراق من دفتر الأوجاع
  Signaturen:
  • FC 2019 - 210

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Maḥmūd, ʿAbd-al-Ḥalīm: al-Ḥaǧǧ ilā bait Allāh al-ḥarām / bi-qalam ʿAbd-al-Ḥalīm Maḥmūd. -
  [al-Qā̄hira]: al-Haiʾa al-Miṣrīya al-ʿĀmma li-ʾt-Taʾlīf wa-ʾn-Našr, 1971. - 159 S
  (al-Maktaba aṯ-Ṯaqāfīya ; 255)
  Signaturen:
  • FR 2020 - 008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mandūr, Muḥammad: al- Adab wa-funūnuhu / Muḥammad Mandūr. -
  al-Qāhira: Dār nahḍat Miṣr li-'ṭ-ṭabʿ wa-'n-našr, 1974. - 207 Seiten
  Signaturen:
  • FC 2020 - 061

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mandūr, Muḥammad: Fi-'l-adab wa-'n-naqd / taʾlīf ad-duktūr Muḥammad Māndūr. -
  al-Qānira: Dār nahḍa Miṣr li'ṭ-ṭabʿ wa-'n-našr, 1972. - 191 Seiten
  Signaturen:
  • FC 2019 - 244

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mandūr, Muḥammad: An- Naqd wa-ʾn-nuqqād al-muʿāṣirūn : Ḥusain al-Marṣafī, Mīḫāʾīl Nuʿaima, ʿAbd-ar-Raḥman Šukrī, ʿAbbās Maḥmūd al-ʿAqqād, Ibrāhīm ʿAbd-al-Qādir al-Māzinī, Luwīs ʿAwaḍ, Yaḥyā Ḥaqqī, an-naqd al-īdiyūlūǧī / bi-qalam ad-duktūr Muḥammad Mandūr. -
  al-Qāhira: Maktabat Nahḍat Miṣr, [1963]. - 239 Seiten
  ال نقد والنقاد المعاصرون : حسين المرصفي, ميخائيل نعيمة, عبد الرحمن شكري, عباس محمود العقاد, ابراهيم عبد القادر المازني, لويس عوض, يحيى حقي, النقد الايديلوجي / بقلم محمد مندور. -
  القاهرة: مكتبة نهضة مصر, [1963]
  Signaturen:
  • FC 2019 - 281

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Manṣūr, Anīs: Ǧamʿīyat kul wa-uškur / bi-qalam Anīs Manṣūr. -
  [al-Qāhira]: al-Haiʾa al-Miṣrīya al-ʿĀmma li-'t-Taʾlīf wa-'n-Našr, 1970. - 168 S.
  (Masraḥīyāt ʿarabīya ; [18])
  Signaturen:
  • FC 2019 - 230

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Māzinī, Ibrāhim ʿAbd-al-Qādir al-: Ibrāhīm al-Kātib / Ibrāhīm ʿAbd-al-Qādir al-Māzinī. -
  Al-Qāhira: ad-Dār al-Qaumīya li'ṭ-Ṭibāʿa wa'n-Našr, [1960]. - 277 S.
  (Kutub ṯaqāfīya ; 62)
  Signaturen:
  • FC 2020 - 016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Māzinī, Ibrāhim ʿAbd-al-Qādir al-: Ibrāhīm al-kātib : riwāya / Ibrāhīm ʿAbd-al-Qādir al-Māzinī. -
  Dimašq ; Bairūt: Almadahouse, 2004. - 51 Seiten
  (al- Kitāb li-'l-ǧamīʿ ; 47)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 277

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • McKenzie, Judith S.: The Garima Gospels : early illuminated Gospel books from Ethiopia / Judith S. McKenzie and Francis Watson ; with preface and photographs by Michael Gervers ; and contributions by Matthew R. Crawford, Linda R. Macaulay, Sarah S. Norodom, Andres T. Reyes, and Miranda E. Williams. -
  Oxford: Manar Al-Athar, University of Oxford, [2016]. - XX, 264 Seiten, 52 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Manar al-athar monograph ; 3)
  Signaturen:
  • Gp 28

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Melammu Workshop <1., 2016, Lille>: Representing the wise : a gendered approach : proceedings of the 1st Melammu Workshop, Lille, 4-5 April 2016 / edited by Stephanie Anthonioz and Sebastian Fink. -
  Münster: Zaphon, 2019. - 206 Seiten : Illustrationen
  (Melammu Workshops and Monographs ; volume 1)
  Signaturen:
  • Ac 1529 - 10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mengozzi, Alessandro: Religious poetry in vernacular Syriac from northern Iraq (17th - 20th centuries)
  [versio]. - . -
  Lovanii: Peeters, 2011. - XXIV, 163 S.
  (Corpus scriptorum Christianorum Orientalium : Scriptores Syri ; 241 = 628 [d. Gesamtw.])
  (Corpus scriptorum Christianorum Orientalium ; 628)
  Signaturen:
  • Et 237 - 2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Modern Arabic short stories : an Arabic-English reader / Ali Almanna (trans.). -
  Muenchen: LINCOM GmbH, 2018. - v, 181 Seiten
  (LINCOM bilingual readers ; 4)
  Signaturen:
  • Fb 147

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Moscoso García, Francisco: Diccionario de árabe marroquí / Francisco Moscoso García. -
  Gijón: Ediciones Trea, S.L., 2015. - 637 Seiten
  (Bibliotheca Arabo-Romanica et Islamica ; volumen 10)
  Signaturen:
  • Fl 5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Muhle, Barbara: Steinerne Keulenköpfe aus Assur / Barbara Muhle. -
  Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2018. - VI, 29 Seiten, 20 Tafeln : Illustrationen, Karte
  (Ausgrabungen der Deutschen Orient-Gesellschaft in Assur : F, Fundgruppen ; Band 9)
  (Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft ; 150)
  Signaturen:
  • Cf 100 - 150

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mursī, Ṣāliḥ: Al- Aʿmāl al-kāmila
  14. - Dumūʿ fī ʿuyūn waqiḥa. -
  Al-Qāhira: Maktabat al-Madbūlī aṣ-Ṣaġīr, 1993 m. = 1414 h.. - 317 S.
  Signaturen:
  • FC 2019 - 273

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Musʿad, Raʾūf: Lūmūmbā : an-nafaq ; "masraḥīyatān" / taʾlīf Raʾūf Musʿad. -
  [al-Qāhira]: al-Haiʾa al-ʿĀmma li-'t-Taʾlīf wa-'n-Našr, 1970. - 118 S.
  (Masraḥīyāt ʿarabīya)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 231

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mūsā, Muḥammad al-ʿAzab: Auwal ṯaura ʿalā ʾl-iqṭāʿ / taʾlīf Muḥammad al-ʿAzab Mūsā. -
  al-Qāhira: al-Haiʾa al-miṡrīya al-ʿāmma li-'l-kitāb, 2013. - 157 Seiten
  Signaturen:
  • FE 2019 - 078

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mutīt, Abū-'l-Yazīd ʿAlī al-: Taṭawwur al-fikr as-siyāsī / taʾlīf: ad-duktūr Abū-'l-Yazīd ʿAlī al-Matīt. -
  [Al-Qāhira]: al-Haiʾa al-miṣrīya al-ʿāmma li-'t-tāʾlīf wa-'n-našr, 1971. - 95 Seiten
  (al- Maktaba aṯ-ṯaqafīya ; 246)
  Signaturen:
  • FE 2020 - 054

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Naǧǧār, Ḥusain Fauzī an-: At- Tārīḫ wa's-siyar / Ḥusain Fauzī an-Naǧǧār. -
  [Al-Qāhira]: Wizārat aṯ-Ṯaqāfa wa'l-Iršād al-Qaumī al-Muʾassasa al-Miṣrīya al-ʿĀmma li't-Taʾlīf, 1964. - 105 S.
  (Al- Maktaba aṯ-ṯaqāfīya ; 121)
  Signaturen:
  • FE 2019 - 156

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nāǧī, Muḥammad: Ḫāfiyat qamar / bi-qalam Muḥammad Nāǧī. -
  al-Qāhira: Dār al-hilāl, 1994 = 1414 h.. - 148 Seiten
  (Riwāyat al-hilāl ; no. 541)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 205

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Naǧmī, Kamāl an-: Yaumīyāt arbāb as-suyūf wa-'l-aqlām : min al-kuttāb wa-'l-quwād al-ʿiẓām fī tārīḫ al-ʿurūba wa-'l-islām / Kamāl an-Nāǧī. - Ṭabʿa 1. -
  Al-Qāhira: Sı̄nā li'n-Našr [u.a.], 1991. - 143 S.
  (Turāṯ)
  Signaturen:
  • FE 2020 - 061

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nosnitsin, Denis: Churches and monasteries of Tǝgray : a survey of manuscript collections / Denis Nosnitsin. -
  Wiesbaden: Harrassowitz, 2013. - XXXII, 430 S. : zahlr. Ill., Kt.
  (Supplement to Aethiopica ; 1)
  Signaturen:
  • Gp 30

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Olmo Lete, Gregorio del: The private archives of Ugarit : a functional analysis / Gregorio del Olmo Lete. -
  Barcelona: Universitat de Barcelona Edicions, 2018. - 177 Seiten : Illustrationen, Pläne
  (Barcino monographica orientalia ; volume 11)
  Signaturen:
  • Af 135 - 11

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Oraham, Alexander Joseph: Oraham's dictionary of the stabilized and enriched Assyrian language and English. -
  Chicago, Ill., 1943. - 576 S.
  Signaturen:
  • Ka 97

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Oudenrijn, Marcus Antonius van den: Gamaliel : äthiopische Texte zur Pilatusliteratur / M.-A. van den Oudenrijn. -
  Freiburg: Univ.- Verl., 1959. - LIX, 187 S
  (Spicilegium Friburgense ; 4)
  Signaturen:
  • Gu 173

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ould Mohamed Baba, Ahmed-Salem: Refranero y fraseología ḥassānī : recopilación, explicación, estudio gramatical y glosario / Ahmed-Salem Ould Mohamed-Baba. - 1. ed.. -
  Zaragoza: Inst. de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, 2008. - 270 S.
  (Estudios árabes e islámicos : Estudios de dialectologia árabe ; 2)
  Signaturen:
  • Fl 110

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • The Oxford handbook of Persian linguistics / edited by Anousha Sedighi and Pouneh Shabani-Jadidi. - First edition. -
  Oxford ; New York, NY: Oxford University Press, 2018. - xxii, 573 Seiten : Illustrationen, Diagramme
  (Oxford handbooks in linguistics)
  Signaturen:
  • Ma 17

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Pirandello, Luigi: al- laila nartaǧil wa al-ǧarra / taʾlīf Luwīgi Pīrandillū ; tarǧama wa taqdīm: Muḥammad Ismāʿīl Muḥammad. -
  al-Qāhira: al-Maktaba al-ʿarabīya, māyū 1965. - 229 Seiten
  (Masraḥīyāt ʿālamīya ; 5)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 232

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Popper, Karl R.: Baḥṯan ʿan ʿālam afdal : = / taʾlīf Kārl Pūpir ; tarǧama ad-duktūr Aḥmad Mustaǧīr. -
  [al-Qāhira]: al-Haiʾa al-miṣrīya al-ʿāmma li-'l kitāb, 1996. - 311 Seiten
  (al- Alf kitāb aṯ-ṯānī ; 210)
  Signaturen:
  • FE 2020 - 052

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Popper, Karl R.: Ḫulāṣat al-qarn / taʾlīf Kārl Būbir. -
  al-Qāhira: al-Haiʾa al-miṡrīya al-ʿāmma li-'l-kitāb, 2010. - 99 Seiten
  (Salsalat al-fikr)
  Signaturen:
  • FF 2020 - 006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Prince of the Orient : ancient Near Eastern studies in memory of H. I. H. Prince Takahito Mikasa / edited by Ichiro Nakata, Yoshihiro Nishiaki, Takahiro Odaka, Masamichi Yamada and Shigeo Yamada. -
  Tokyo: The Society for Near Eastern Studies in Japan, 2019. - viii, 272 Seiten : Illustrationen, Karten, Diagramme, Pläne
  (Orient : Supplement ; 1)
  Signaturen:
  • Cf 1350 k

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qabbānī, Ḥusain al-: Fann kitābat al-qiṣṣa / Ḥusain al-Qabbānī. -
  Miṣr: al-Muʾassasa al-Miṣrīya al-ʿĀmma li't-Taʾlīf wa'l-Anbāʾ wa'l-Našr [u.a.], 1965. - 260 S.
  Signaturen:
  • FC 2020 - 018

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qabbānī, Nizār: Hawāmiš ʿala daftar an-naksa : qaṣida ṭawīla / Nizār Qabbānı̄. - aṭ-Ṭabʿa al-ḫāmisa [5]. -
  Bairūt: Manšūrāt Nizār Qabbānı̄, 1970. - 31 Seiten
  Signaturen:
  • FC 2019 - 276

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qadrī, Ḥusain: Huwa wa'l-laḏīna kānū maʿahū / Ḥusain Qadrī. -
  Al-Qāhira: al-Qāhira li'ṯ-Ṯaqāfa al-ʿArabīya, 1976. - 287 S.
  Signaturen:
  • FC 2020 - 080

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qalamāwī, Suhair al-: Ṯumma ġarabat aš-šams / Suhair al-Qalamāwī. - [aṭ-Ṭabʿa 3]. -
  al-Qāhira: Dār al-Maʿārif bi-Miṣr, 1965. - 120 Eiten
  (Iqraʾ ; 76)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 238

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qandīl, Fuʾād: al- Maftūn / Fuʾād Qandīl. -
  al-Qāhira: Dār al-hilāl, 1429 h. = 2008. - 166 Seiten
  (Riwāyāt al-hilāl ; 712)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 223

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qāsim, ʿAbd-al-Ḥakīm: Muḥāwala .. li-'l-ḫurūǧ : riwāya / ʿAbd-al-Ḥakīm Qāsim. -
  [al-Qāhira]: al-Haiʾa al-Miṣrīya al-ʿĀmma li-'l-Kitāb, 1987. - 171 S.
  (ar- Riwāya al-ʿarabīya)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 292

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qāsim, Qāsim ʿAbduh: al- Muslimūn wa-Ūrubbā : at-taṭauwur at-tārīḫī li-ṣūrat al-āḫar / d. Qāsim ʿAbduh Qāsim. -
  al-Qāhira: al-Haiʾa al-miṣrīya al-ʿāmma li-'l-kitāb, 2012. - 244 Seiten
  (Īnsānīyāt)
  Signaturen:
  • FF 2019 - 034

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Quṭb, Saiyid: al- ʿAdāla al-iǧtimāʿīya fī 'l-islām / bi-qalam Saiyid Quṭb. - aṭ-Ṭabʿa as-sābiʿa [7]. -
  Bairūt: [Verlag nicht ermittelbar], 1387 h. = 1967 m.. - 295 Seiten
  Signaturen:
  • FR 2020 - 011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Raḍwān, Kamāl-ad-Dīn: ʿĀlam al-āḫarīn : qiṣaṣ muḫtāra / Kamāl-ad-Dīn Raḍwān. -
  al-Qāhira: al-Haiʾa al-miṣrīya al-ʿāmma li-'l-kitāb, 1977. - 285 Seiten
  عالم الآخرين
  Signaturen:
  • FC 2019 - 233

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Rāġib, Nabīl: Qaḍīyat aš-šakl al-fannī ʿinda Naǧīb Maḥfūẓ : dirāsa taḥlīlīya li-uṣūlihā al-fannīya wa-'l-ǧamālīya / taʾlīf: Nabīl Rāġib. -
  al-Qāhira: Dār al-Kātib al-ʿArabī li-ṭ-Ṭibāʿa wa-'n-Našr, [1967]. - 315 S.
  Signaturen:
  • FC 2020 - 064

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ar- Raǧul wa'l-qimma
  1. - . -
  Al-Qāhira: Al-Haiʾa al-Miṣrı̄ya al-ʿĀmma li'l-Kitāb, 1989. - 771 S. : Kt.
  Signaturen:
  • FC 2020 - 085.1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ramaḍān, ʿAbd-al-ʿAẓīm Muḥammad Ibrāhīm: al-ʿAlāqāt al-miṣrı̄ya al-isrāʾı̄lı̄ya : 1948-1979 / ʿAbd-al-ʿAẓı̄m Ramaḍān. -
  [al-Qāhira]: al-Haiʾa al-Miṣrı̄ya al-ʿĀmma li-l-Kitāb, 1992. - 159 S.
  (Tārīḫ al-miṣrīyīn ; 49)
  Signaturen:
  • FE 2019 - 131

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ramaḍān, ʿAbd-al-ʿAẓīm: Ḥarb Uktūbar fī maḥkamat at-tārīḫ / taʾlīf ad-duktūr ʿAbd-al-ʿAẓīm Ramaḍān. -
  al-Qāhira: Maktabat Madbūlī, [1984?]. - 173 Seiten
  حرب اكتوبر فىى محكمة التاريخ / تأليف عبد العظيم رمضان
  Signaturen:
  • FF 2020 - 015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Reingold, Edward M.: Calendrical calculations : the ultimate edition / Edward M. Reingold, Illinois Institute of Technology, Chicago, Nachum Dershowitz, Tel-Aviv University, Israel. - Fourth edition. -
  Cambridge: Cambridge University Press, 2018. - xliii, 618 Seiten : Illustrationen, Diagramme
  Signaturen:
  • L 7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Saʿdānī, Maḥmūd as-: al-Qaḍīya / bi-qalam Maḥmūd as-Saʿdanī. -
  [al-Qāhira]: Dār al-Hilāl, [1991?]. - 190 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • FC 2019 - 297

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Saʿdānī, Maḥmūd as-: Bilād tišīl wi-bilād tiḥuṭṭ / Maḥmūd Saʿdāni. -
  al-Qāhira: Dār al-Hilāl, 1993. - 179 S. : Ill.
  Signaturen:
  • FC 2019 - 296

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Saʿdāwī, Nawāl as-: Uġnīyat al-aṭfāl ad-dāʾirīya : riwāya / Nawāl as-Saʿdāwī. - Ṭabʿa 2. -
  Qāhira: Maktabat Madbūlī, 1983. - 124 S.
  Signaturen:
  • FC 2020 - 079

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sadykov, Abdykadyr: Nacionalʹnoe i internacionalʹnoe v kirgizskoj sovetskoj literature : Akad. nauk Kirgiz. SSR. Inst. jazyka i lit. A. Sadykov. Pod red. G. I. Lomidze. -
  Frunze: Izd. Ilim, 1970. - 193 S.
  Signaturen:
  • JC 2019 - 003

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ṣafwat, Aḥmad Zakī: ʿUmar Ibn-ʿAbd-al-ʿAzīz / Aḥmad Zakī Ṣafwat. - Ṭabʿa 3. -
  Miṣr: Dār al-Maʿārif, 1966. - 119 S.
  (Iqraʾ ; 65)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 236

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ṣaʿīdī, ʿAbd-al-Mutaʿāl aṣ-: an-Naḥw al-ǧadīd : dirāsa li-muḥāwālāt at-taǧdīd fī qawāʿid an-naḥw / taʾlīf ʿAbd-al-Mutaʿāl aṣ-Ṣaʿīdī. -
  [al-Qāhira]: Dār al-Fikr al-ʿArabī, [1947?]. - 272 Seiten
  Signaturen:
  • FE 2019 - 162

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Saʿīd, Rifʿat as-: Ṣafḥāt min tārīḫ Miṣr : ruʾiyat li-l-ʿalāqa baina at-tārīḫ wa-'s-siyāsa / d. Rifʿat Saʿīd. -
  al-Qāhira: Dār aṯ-ṯaqāfa al-ǧadīda, [circa 1970]. - 163 Seiten
  Signaturen:
  • FF 2020 - 008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Šaiḫ, Aḥmad aš-: Ḥikāyat šauq : fī Kafr ʿAskar / taʾlīf Aḥmad aš-Šaiḫ. -
  al-Qāhira: Dār al-hilāl, 1412 h. = 1991. - 152 Seiten
  (Riwāyat al-hilāl ; no. 513)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 216

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Šaiḫ, Ḥanān aš-: Barīd Bairūt / Ḥanān aš-Šaiḫ. - Ṭabʿa munaqqaḥa. -
  al-Qāhira: Dār al-Hilāl, 1992. - 427 S.
  (Riwāyāt al-Hilāl ; 525)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 217

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Šakʿa, Muṣṭafā aš-: Islām bi-lā maḏāhib / ad-duktūr Muṣṭafā aš-Šakʿa. - aṭ-Ṭabʿa aṯ-ṯanīya ʿašar [12]. -
  al-Qāhira: ad-Dār al-miṣrīya al-lubnānīya, 1996 m. = 1416 h.. - 551 Seiten
  الاسلام بلا مذاهب / مصطفى الشكعة
  Signaturen:
  • FR 2019 - 045

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ṣalāḥ, Walīd ʿAbd-al-Laṭīf: Lailat ʿāšūrāʾ / bi-qalam Ṣalāḥ Wālī. -
  al-Qāhira: Dār al-hilāl, 1992. - 137 Seiten
  (Riwāyāt al-hilāl ; no. 526)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 203

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ṣāliḥ, Ṣubḥī aṣ-: Mabāḥiṯ fī ʿulūm al-qurān / taʾlīf ad-duktūr Ṣubḥī aṣ- Ṣāliḥ. - aṭ-Ṭabʿa as-sādisa [6]. -
  Bayrūt: Dār al-ʿilm li 'l-malāīyin, 1969. - 381 Seiten
  Signaturen:
  • FR 2019 - 044

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sālim, ʿAlī: Muʾlifāt ʿAlī Sālim
  1. - ʿAfārīt Miṣr al-ǧadīda, inti illī qatalat al-waḥš, ʿAmalīyat nauḥ, Bakālūriyūs fī ḥukm aš-šuʿūb. -
  [al-Qāhira]: al-Haiʾa al-miṡrīya al-ʿāmma li-'l-kitāb, 1989. - 422 Seiten
  Signaturen:
  • FC 2020 - 057

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Salīm, Ǧamāl: Aṣ- Ṣāmitūn fi ... 'l-mīzān : min aǧli 'l-haqīqa .. wa-'l-amāna .. wa-'t-tārīḫ / Ǧamāl Salīm. -
  Al-Qāhira: al-Qāhira li'ṯ-Ṯaqāfa al-ʿArabīya, 1976. - 432 S.
  Signaturen:
  • FE 2020 - 019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sālim, Saʿīd: Al- Azmina / bi-qalam Saʿīd Sālim. -
  Al-Qāhira: Dār al-Hilāl, 1992 = 1413 h.. - 191 S.
  (Riwāyāt al-Hilāl ; 523)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 209

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Šalqam, ʿAbd-ar-Raḥmān: Ad- Dīn wa's-siyāsa fi 't-tārīḫ al-islāmī / ʿAbd-ar-Raḥmān Šalqam. - Ṭabʿa 1. -
  [Miṣrāta]: Ad-Dār al-Ǧamāhīrīya, 1991. - 197 S.
  Signaturen:
  • FE 2019 - 129

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sandowicz, Małgorzata: Neo-Babylonian dispute documents in the British Museum / Małgorzata Sandowicz. -
  Münster: Zaphon, 2019. - XXII, 273 Seiten, LVI Seiten Bildtafeln : Illustrationen
  (Dubsar ; Band 11)
  Signaturen:
  • Cf 42 - 11

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Šarabāṣī, Aḥmad aš-: Rašīd Riḍā : ṣāḥib al-manār; ʿaṣruhū wa-ḥayātuhū wa-maṣādir ṯaqāfatihī / taʾlīf Aḥmad aš-Šarabāṣī. Yušrif ʿalā iṣdārihā Muḥammad Taufīq ʿUwaiḍa. -
  [Al-Qāhira]: Maṭābiʿ al-Ahrām at-Tiǧārīya, 1389 h. [1970]. - 297 S.
  (Al-Maǧlis al-Aʿlā li'š-Šuʾūn al-Islāmīya : Laǧnat at-Taʿrīf bi'l-Islām ; 58)
  Signaturen:
  • FC 2020 - 066

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Šaraf, ʿAbd-al-ʿAzīz: Muḥammad Ḥusain Haikal fī ḏikrāh / ʿAbd-al-ʿAzīz Šaraf. -
  Al-Qāhira: Dār al-Maʿārif, 1978. - 208 S.
  (Iqraʾ ; 431)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 243

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • La Sardegna fenicia e punica : storia e materiali / a cura di Michele Guirguis. -
  [Nuoro]: Poliedro, [2017]. - 551 Seiten : Illustrationen
  (Corpora delle antichità della Sardegna)
  Signaturen:
  • Ae 328

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sarḥān, Samīr: Taǧārib ǧadīda fi 'l-fann al-masraḥī / duktūr Samīr Sirḥān. -
  Bairūt: Dār al-maʿrifa, 1970. - 152 Seiten
  Signaturen:
  • FC 2019 - 227

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Šarqāwī, ʿAbd-ar-Raḥmān aš-: al- Arḍ / bi-qalam ʿAbd-ar-Raḥmān aš-Šarqāwī. -
  al-Qāhira: Dār aš-šaʿb, 1390 h. = 1970 m.. - 331 Seiten
  Signaturen:
  • FC 2020 - 019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Šarqāwī, Muḥammad ʿAbd-al-Munʿim aš-: al- Aǧnās al-bašarīya / bi-qalam: ad-duktūr Muḥammad ʿAbd-al-Munʿim, Muḥammad Mutawallī Mūsā, Ibrāhīm Aḥmad Razāna [und 2 weitere]. -
  [al-Qāhira]: Dār Miṣr li-'ṭ-ṭabāʿa, [circa 1960}. - 181 Seiten
  Signaturen:
  • FC 2020 - 010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Šarqāwī, ʿAbd-ar-Raḥmān aš-: Ṯaʾr Allāh
  1. - al- Ḥusain ṯāʾiran. -
  Al-Qāhira: Dār al-hilāl, 1391 h. = November 1971. - 158 Seiten
  (Riwāyāt al-hilāl ; no. 275)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 207

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Šārūnī, Yūsuf aš-: ar- Riwāya al-Miṣrīya al-muʿāṣira / Yūsuf aš-Šārūnī. -
  London: Dār al-Hilāl, 1973. - 178 S.
  (Kitāb al-Hilāl ; 268)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 199

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Šāyib, Aḥmad aš-: Al- Uslūb : dirāsa balāġīya taḥlīlīya li-uṣūl al-asālīb al-adabīya / Aḥmad aš-Šāyib. - Ṭabʿa 6, [verm. u. verb.]. -
  Al-Qāhira: Maktabat an-Nahḍa al-Miṣrīya, 1966. - 206 S.
  Signaturen:
  • FC 2020 - 062

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Šāyib, Aḥmad aš-: Uṣūl an-naqd al-adabī / Aḥmad aš-Šāyib. - Ṭabʿa 7. -
  Al-Qāhira: Maktabat an-Nahḍa al-Miṣrīya, 1964. - 12, 347 S.
  Signaturen:
  • FC 2020 - 063

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sazonov, Vladimir: Aspects of royal ideology and religion in Sumer and Akkad in III millennium BCE / Vladimir Sazonov. -
  Tallinn: Tallinn University, 2019. - 214 Seiten
  (Humanitaarteaduste dissertasioonid / Tallinna Ülikool ; 55)
  Signaturen:
  • Cf 1721

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Schneider, R.: L ' expression des compléments de verbe et de nom et la place de l'adjectif épithète en Guèze / R. Schneider. -
  Paris: Champion, 1959. - XVI, 76 S.
  (Bibliothèque de l'École des Hautes Études, Sciences Historiques et Philologiques ; 312)
  Signaturen:
  • Gf 25

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Schwemer, Daniel: Der kontraintuitive König : zum babylonisch-assyrischen Badehaus-Ritual / Daniel Schwemer. -
  Mainz: Akademie der Wissenschaften und der Literatur, [2019]. - 127, XXII Seiten : Illustrationen
  (Abhandlungen der Geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse / Akademie der Wissenschaften und der Literatur ; Jahrgang 2019, Nr. 3)
  Signaturen:
  • Cf 1782 w

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sezgin, Fuat: Muḥāḍarāt fī tārīḫ al-ʿulūm al-ʿarabīya wa'l-islāmīya / Fuat Sezgin. -
  Frankfurt a.M.: Inst. für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an d. Wolfgang Goethe Univ., 1404 h. [1984]. - 182 S.
  (Veröffentlichungen des Institutes für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften : Reihe A, Texte und Studien ; 1)
  Signaturen:
  • FE 2019 - 076

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shakespeare, William: Maʾsāt al-malik Līr / bi-qalam: Wilīam Šiksbīr ; tarǧama: Ǧabrā Ibrāhīm Ǧabrā. -
  al-Qāhira: Dār al-hilāl, 1390 h. = janvier 1971. - 153 Seiten
  (Riwāyāt al-hilāl ; no. 365)
  Signaturen:
  • FC 2019 - 212

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sounds and words through the ages : afroasiatic studies from Turin / eds.: Alessandro Mengozzi .... -
  Alessandria: Ed. dell'Orso, 2013. - XII, 363 S. : Ill., graph. Darst.
  (StudiUm DOST critical studies ; 14)
  Signaturen:
  • Be 33

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Steppat, Fritz: al-Islām šarīkan : dirāsāt 'an al-Islām wa-l-muslimīn / Ta'līf Frīts Štībāt. Tarǧamat ʿAbd-al-Ġaffār Makkāwī. -
  Kuwait: al-Maǧlis al-watanī li-ṯ-ṯaqāfa wa-l-funūn wa-l-ādāb, 2004. - 215 S.
  (ʿĀlam al-maʿrifa ; 302)
  Signaturen:
  • FR 2020 - 016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Stevens, Kathryn: Between Greece and Babylonia : Hellenistic intellectual history in cross-cultural perspective / Kathryn Stevens (University of Durham). -
  Cambridge, United Kingdom ; New York, NY ; Port Melbourne ; New Delhi ; Singapore: Cambridge University Press, 2019. - xx, 443 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Cambridge classical studies)
  Signaturen:
  • Ae 326

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Taufīq, Ḥasan: Riḥalat šāʾir ʿāšiq : maʿa 'l-šiʿr wa-'l-ḥubb fi 'š-šarq wa-'l-ġarb / Ḥasan Taufīq. -
  [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: Maktabat al-usra, 2003. - 251 Seiten
  Signaturen:
  • FC 2019 - 198

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Teaching Morality in Antiquity: Wisdom Texts, Oral Traditions, and Images <Veranstaltung, 2016, Leipzig>: Teaching morality in antiquity : wisdom texts, oral traditions, and images / edited by T.M. Oshima with Susanne Kohlhaas. -
  Tübingen: Mohr Siebeck, [2018]. - IX, 304 Seiten : Illustrationen
  (Orientalische Religionen in der Antike ; 29)
  Signaturen:
  • Cf 1454

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Təghamk Āfyət : a course in Mehri of Dhofar / Janet C.E. Watson ; with Abdullah al-Mahri, Ali al-Mahri, Bxayta Musallam Blēḥ Ḳhōr al-Mahri & Ahmed Musallam al-Mahri. -
  Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2020. - XXII, 324 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Semitica viva : Series didactica ; Band 6)
  Signaturen:
  • He 42

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Toynbee, Arnold: al- Islām ... wa-'l-ġarb ... wa-'l-mustaqbal / Arnūld Tuynbī ; taʿrīb ad-duktūr Nabīl Ṣubḥī. - aṭ-Ṭabʿa al-ūlā. -
  Bairūt: Dār al-ʿarabīya, 1389 h. = 1969 m.. - 73 Seiten
  Signaturen:
  • FE 2019 - 127

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ṭūbyā, Maǧīd: Al- Hāʾūlāʾī / Maǧīd Ṭūbyā. -
  Al-Qāhira: Maktabat Ġarīb, 1983. - 126 S.
  Signaturen:
  • FC 2019 - 189

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Understanding Arabic : essays in contemporary Arabic linguistics in honor of El-Said Badawi / ed. by Alaa Elgibali. -
  Cairo: American Univ. in Cairo Press, 1996. - vi, 274 S.
  Signaturen:
  • Fc 80

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Vision, Narrative, and Wisdom in the Aramaic Texts from Qumran <Veranstaltung, 2017, Kopenhagen>: Vision, narrative, and wisdom in the Aramaic texts from Qumran : essays from the Copenhagen Symposium, 14-15 August, 2017 / edited by Mette Bundvad, Kasper Siegismund ; with the collaboration of Melissa Sayyad Bach, Søren Holst, Jesper Høgenhaven. -
  Leiden ; Boston: Brill, [2020]. - VI, 289 Seiten : Illustrationen
  (Studies on the texts of the desert of Judah ; volume 131)
  Signaturen:
  • Em 66

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Visualizing the invisible with the human body : physiognomy and ekphrasis in the ancient world / edited by J. Cale Johnson and Alessandro Stavru. -
  Berlin: De Gruyter, [2019]. - 501 Seiten : 50 Illustrationen
  (Science, Technology, and Medicine in Ancient Cultures ; volume 10)
  Signaturen:
  • Cf 260

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wāfī, ʿAlī ʿAbd-al-Wāḥid: al Asfar al-muqaddasa fi 'l-adyān as-sābiqa li-'l-islam / taʾlīf ʿAlī ʿAbd-al-Wāḥid Wāfī. - aṭ-Ṭabʿa 1. -
  [Qāhira ?]: Maktabat Nahḍat Miṣr, 1384 h. = 1964 m.. - 187 S.
  Signaturen:
  • FE 2020 - 056

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wannūs, Saʿdallāh: al- Malik huwa 'l-malik / Saʿd Allāh Wannūs. - aṭ-Ṭabʿa al-ūlā [1]. -
  Bairūt: Dār Ibn Rušd, 1977. - 126 Seiten
  Signaturen:
  • FC 2019 - 225

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wassermann, Clemens: Das vierte Evangelium aus Sicht der semitischen Sprachen : ein linguistischer Beitrag zur Klärung der johanneischen Frage / Clemens Wassermann. -
  Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, [2020]. - 386 Seiten : Diagramme
  (Arbeiten zur Bibel und ihrer Geschichte (ABG) ; Band 65)
  Signaturen:
  • Ja 19

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Watt, William Montgomery: al- Islām wa-'l-masīhīya fi 'l-ʿālam al-muʿāṣar : = / taʾlīf: W. Mūntǧumri Wāt ; tarǧama: ʿAbd ar-Raḥmān ʿAbdallāh aš-Šaiḫ. -
  al-Qāhira: al-Haiʾa al-miṣrīya al-ʿāmma li 'l-kitāb, 1998. - 243 Seiten
  (al- Alf kitāb aṯ-ṯānī ; 298)
  Signaturen:
  • FE 2019 - 110

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Weninger, Stefan: Gǝʿǝz : (classical Ethiopic) / Stefan Weninger. - Second edition. -
  München: LINCOM, 1999. - 56 Seiten
  Signaturen:
  • Gf 13.2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Widgery, Alban G.: at- Tarīḫ wa-kaifa yafsarūnihi : min Kunfūšiyūs ilā Tuynbī / taʾlīf: Ālbān G. Widǧirī. -
  al-Qāhira: al-Haiʾa al-miṡrīya al-ʿāmma li-'l-kitāb, 1972. - 238 Seiten
  Signaturen:
  • FE 2019 - 080

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Younansardaroud, Helen: Lehrbuch Klassisch-Syrisch / Helen Younansardaroud. - 2. korrigierte Auflage. -
  Düren: Shaker Verlag, 2019. - IX, 171 Seiten
  (Semitica et Semitohamitica Berolinensia ; Band 15)
  Signaturen:
  • Eo 39.2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zakariya, Fouad: Ārāʾ naqdīya fī muškilāt al-fikr wa-ʾṯ-ṯaqāfa / Fuʾād Zakarīyā. -
  [al-Qāhira]: al-Haiʾa al-miṣrīya al-ʿāmma li-ʾl-kitāb, 1975. - 426 S.
  Signaturen:
  • FE 2019 - 079

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zakarīyā, Fuʾād: Kam ʿumr al-ġaḍab? : Haikal wa-azmat al-ʿaql al-ʿArabi / Fuʾād Zakarīyā. - Ṭabʿa 2. -
  al-Ǧīza: Maṭbūʿāt al-Qāhira, 1984. - 159 S.
  Signaturen:
  • FE 2020 - 018

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zakirov, S.: Ak Möör : Basmaga dajardagan / S. Zakirov. -
  Frunze: Ilim Basmasy, 1971. - 150 S.
  Signaturen:
  • JC 2019 - 002

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zomer, Elyze: Middle Babylonian literary texts from the Frau Professor Hilprecht Collection, Jena / Elyze Zomer. -
  Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2019. - 78 Seiten, 13 Seiten Tafeln : Illustrationen
  (Texte und Materialien der Frau Professor Hilprecht collection of Babylonian antiquities im Eigentum der Friedrich-Schiller-Universität Jena ; Band 12)
  Signaturen:
  • Cf 2270

  Bestandsnachweis in HEIDI

Gehe zu:

Diese Neuerwerbungslisten werden jeweils zu Beginn eines Monats für die im vorhergehenden Monat erworbenen Medien erstellt.
Aus technischen Gründen kann ein Medium jeweils nur einem einzigen Fachgebiet zugeordnet werden. Für Medien mit fachübergreifendem Inhalt empfiehlt es sich daher, in allen in Frage kommenden Fachgebietslisten zu recherchieren.

zum Seitenanfang