Navigation überspringen
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Universitätsbibliothek

Neuerwerbungen im August 2021

Fach: CATS / Abteilung Ostasien

Universitätsbibliothek Heidelberg

Stand: 01.09.2021 09:02 – Anzahl der Neuerwerbungen: 423


 • The 14th festival of Asian Arts : 16.10.92-7.11.92 / presented by the Urban Council, Hong Kong. -
  Hong Kong: Urban Council, 1992. - 116 Seiten
  Signaturen:
  • NX430.C62 H66 1992

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • The 15th festival of Asian Arts : 21.10.94-12.11.94 / presented by the Urban Council, Hong Kong ; Jacob Wong, ed.. -
  Hong Kong: Urban Council, 1994. - 148 Seiten
  Signaturen:
  • NX430.C62 H66 1994

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • 2020 nian Zhong guo nü xing wen xue xuan / Zhang Li bian. - Di 1 ban. -
  Tian jin Shi: Tian jin ren min chu ban she, 2021 nian 3 yue. - v, 500 Seiten
  (Wei rui wen cong)
  2020年中国女性文学选 / 张莉编. - 第1版. -
  天津市: 天津人民出版社, 2021年3月
  Signaturen:
  • PL2515.Z43 E75 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • 21seiki no Mishima Yukio / Arimoto Nobuko, Kubota Yūko hen. - Shohan. -
  Tōkyō-to: Kanrin Shobō, 2015nen 11gatsu 16nichi. - 326 Seiten : Illustrationen, Porträts
  21世紀の三島由紀夫 / 有元伸子, 久保田裕子編. - 初版. -
  東京都: 翰林書房, 2015年11月16日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ajia, sono seichō to kunō : dai 9kai: kiseki no shuyakutachi / seisaku: NHK ; katari: Watanabe Toshio. -
  Tōkyō: NHK, [1988?]. - 1 VHS (1 Video-Datei, 60 Minuten) : farbig
  アジア・その成長と苦悩 : 第9回: 奇跡の主役たち / 制作: NHK ; 語り: 渡辺利夫. -
  東京: NHK, 1988
  Signaturen:
  • V040.197E

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ajia, sono seichō to kunō : dai 11kai: kigyō kaikaku to taigai kaihō / seisaku: NHK ; katari: Watanabe Toshio. -
  Tōkyō: NHK, [1988?]. - 1 VHS (1 Video-Datei, 54 Minuten) : farbig
  アジア・その成長と苦悩 : 第11回: 企業改革と対外開放 / 制作: NHK ; 語り: 渡辺利夫. -
  東京: NHK, 1988
  Signaturen:
  • V040.198B

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ajia, sono seichō to kunō : dai 4kai: dentōshakai no hen'yō to sōkoku / seisaku: NHK ; katari: Watanabe Toshio. -
  Tōkyō: NHK, [1988?]. - 1 VHS (1 Video-Datei, 53 Minuten) : farbig
  アジア・その成長と苦悩 : 第4回: 伝統社会の変容と相剋 / 制作: NHK ; 語り: 渡辺利夫. -
  東京: NHK, 1988
  Signaturen:
  • V040.197A

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ajia, sono seichō to kunō : dai 10kai: yomigaeru kazoku nōgyō / seisaku: NHK ; katari: Watanabe Toshio. -
  Tōkyō: NHK, [1988?]. - 1 VHS (1 Video-Datei, 54 Minuten) : farbig
  アジア・その成長と苦悩 : 第10回: よみがえる家族農業 / 制作: NHK ; 語り: 渡辺利夫. -
  東京: NHK, 1988
  Signaturen:
  • V040.198A

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ajia, sono seichō to kunō : dai 7kai: kattō no toshika / seisaku: NHK ; katari: Watanabe Toshio. -
  Tōkyō: NHK, [1988?]. - 1 VHS (1 Video-Datei, 55 Minuten) : farbig
  アジア・その成長と苦悩 : 第7回: 葛藤の都市化 / 制作: NHK ; 語り: 渡辺利夫. -
  東京: NHK, 1988
  Signaturen:
  • V040.197C

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ajia, sono seichō to kunō : dai 5kai: nōgyō hatten no mekanizumu / seisaku: NHK ; katari: Watanabe Toshio. -
  Tōkyō: NHK, [1988?]. - 1 VHS (1 Video-Datei, 54 Minuten) : farbig
  アジア・その成長と苦悩 : 第5回: 農業発展のメカニズム / 制作: NHK ; 語り: 渡辺利夫. -
  東京: NHK, 1988
  Signaturen:
  • V040.197B

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Aki no Doitsu / Horikoshi Kenzō henshū. -
  Tōkyō: Ōnichi kyōkai Yūro supēsu, 1984nen 2gatsu 1nichi. - 144 Seiten : Illustrationen
  秋のドイツ / 堀越謙三編集. -
  東京: 欧日協会ユーロスペース, 1984年2月1日
  Signaturen:
  • PN1993.5.J3 H6763 1984

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Āku-Akademī: Hajimete no Nihongo nōryoku shiken N4 tango 1500 / Āku Akademī. - Shohan. -
  Tōkyō: Asuku Shuppan, 2016. - 198 pages
  はじめての日本語能力試験N4単語 1500 / アークアカデミー. - 初版. -
  東京: アスク出版, 2016
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • An, Jiesheng: Jiang nan jing guan shi / An Jie sheng, Zhou Ni zhu. - Di 1 ban. -
  Nan chang Shi: Jiangxi jiao yu chu ban she, 2020 nian 11 yue. - 3, 3, 382 Seiten : Illustrationen
  江南景观史 / 安介生, 周妮著. - 第1版. -
  南昌市: 江西教育出版社, 2020年11月
  Signaturen:
  • DS793.K45 A55 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Arai, Hakuseki: Dokushi yoron / Arai Hakuseki cho ; Muraoka Tsunetsugu kōtei. -
  Tōkyō: Iwanami Shoten, 1936nen 9gatsu 5nichi. - 321 Seiten
  (Iwanami Bunko ; Ki-96, 1333-1334a, Ki(30)-212-2)
  読史余論 / 新井白石著 ; 村岡典嗣校訂. -
  東京: 岩波書店, 1936年9月5日
  Signaturen:
  • DS871.A73 D65 1936

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Arai, Isoji: Kitanaka hikaku sōgi : omoidasu koto domo / Arai Isoji cho. -
  Tōkyō: Meiji Tosho Shuppan, 1978nen 4gatsu. - 203 Seiten : Illustrationen
  (Sōsho buraku kaihō ; 6)
  北中皮革争議 : 思い出すことども / 新井磯次著. -
  東京: 明治図書出版, 1978年4月
  Signaturen:
  • HT725.J3 A735 1978

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Atkinson, David: Dēbiddo Atokinson shin kankō rikkokuron : igirisujin anarisuto ga teigensuru 21seiki no "shotoku baizō keikaku" / Dēbiddo Atokinson cho. -
  Tōkyō: Tōyō keizai shinpōsha, 2015nen 6gatsu 18nichi. - 275 Seiten : Illustrationen
  デービッド・アトキンソン新・観光立国論 : イギリス人アナリストが提言する21世紀の「所得倍増計画」 / デービッド・アトキンソン 著. -
  東京: 東洋経済新報社, 2015年6月18日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Awano, Makiko: Sushi, sushi, sushi / Awano Makiko ; sashie Mizuno Akira. - Shohan. -
  Tōkyō: Asuku Shuppan Jigyōbu, 2007nen 6gatsu 1nichi. - 23 Seiten : Illustrationen
  (Reberubetsu Nihongo tadoku raiburarī / Kanshū NPO Tagengo Tadoku ; Reberu 1, vol.2,7)
  寿司・すし・SUSHI / 粟野真紀子 ; 挿絵水野あきら. - 初版. -
  東京: アスク出版事業部, 2007年6月1日
  Signaturen:
  • PL539.3.R43 R33 2007::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Awano, Makiko: Urashima Tarō / Saiwa Awano Makiko ; sashie Yamanaka Momoko. - Shohan. -
  Tōkyō: Asuku Shuppan Jigyōbu, 2006nen 10gatsu 10nichi. - 23 Seiten : Illustrationen
  (Reberubetsu Nihongo tadoku raiburarī / Kanshū NPO Tagengo Tadoku ; Reberu 1, vol.1,4)
  浦島太郎 / 再話粟野真紀子 ; 挿絵山中桃子. - 初版. -
  東京: アスク出版事業部, 2006年10月10日
  Signaturen:
  • PL539.3.R43 R32 2006::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ayukawa, Nobuo: Jidai o yomu : Ayukawa Nobuo koramu hihyō 100hen : 1982-1985 / Ayukawa Nobuo cho. -
  Tōkyō: Bungei Shunjū, 1985nen 4gatsu 15nichi. - 315 Seiten
  時代を読む : 鮎川信夫・コラム批評 100篇 : 1982-1985 / 鮎川信夫著
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bigō o shitteimasuka / seisaku: NHK. -
  Tōkyō: NHK, [1982?]. - 1 VHS (1 Video-Datei, 140 Minuten) : farbig
  ビゴーを知っていますか / 制作: NHK. -
  東京: NHK, 1982
  Signaturen:
  • V040.196

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Biolat, Guy: Marukusu shugi to kankyō mondai / Gi Biora cho ; Kanada Shigeki yaku. -
  Tōkyō: Aoki Shoten, 1976nen 1gatsu 30nichi. - viii, 214, 5 Seiten
  マルクス主義と環境問題 / ギ・ビオラ著 ; 金田重喜訳. -
  東京: 青木書店, 1976年1月30日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bu dong chan jin rong yao lun / Lin Rong bian yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 8, 2, 97 Seiten : Diagramme
  (Min guo ji cui)
  不动产金融要论 / 林嶸編譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1840

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bu yi fang kuai gu wen zi / Qin Jia dao, Wang Ding cai bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Min zu chu ban she, 2020 nian 8 yue. - 3, 48, 3, 332 Seiten
  (Zhong guo xin fa xian yu yan yan jiu cong shu)
  布依方块古文字 / 覃家道, 王定才编著. - 第1版. -
  北京市: 民族出版社, 2020年8月
  Signaturen:
  • PL4251.P854 Q25 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Camus, Albert: Furansu jitsuzon shugi / Kamyu, Sarutoru [cho] ; Matsunami Shinzaburō yakusha daihyō. -
  Tōkyō: Kawade Shobō Shinsha, Shōwa 37nen 7gatsu 5nichi [05.07.1962]. - 419 Seiten : Illustrationen
  (Sekai shisō kyōyō zenshū ; 24)
  フランス実存主義 / カミュ, サルトル[著] ; 松浪信三郎訳者代表. -
  東京: 河出書房新社, 昭和37年7月5日 [05.07.1962]
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Career Forum / Career Forum Japan. -
  [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: [Verlag nicht ermittelbar]. - 1 VHS (1 Video-Datei, 20 Minuten) : farbig
  Career Forum / Career Forum Japan
  Signaturen:
  • V040.189

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cha ha er fang zhi xu lu / Zhang Xiao guang, Zhao Yu peng, Huo Yan hua [und 1 weitere] bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2020 nian 10 yue. - 6, 3, 277 Seiten : Illustrationen
  察哈尔方志叙录 / 张晓光, 赵宇鹏, 霍艳花[und 1 weitere]编著. - 第1版. -
  北京市: 国家图书馆出版社, 2020年10月
  Signaturen:
  • DS797.54.W536 Z43 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Changheng: Zhong guo ren kou lun / Chen Chang heng zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 2, 1, 4, 5, 515, 6 Seiten
  (Min guo ji cui)
  中國人口論 / 陳長蘅著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1634

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Gaohua: Yuan dai fo jiao shi lun / Chen Gao hua zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2021 nian 3 yue. - 2, 431 Seiten
  元代佛教史論 / 陳高華著. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2021年3月
  Signaturen:
  • BQ640.C44 Y83 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Xiangming: Lü ju zhe he "wai guo ren" : liu Mei Zhong guo xue sheng kua wen hua ren ji jiao wang yan jiu / Chen Xiang ming zhu. - Di 1 ban. -
  [Chang sha]: Hu nan jiao yu chu ban she, 1998 nian 2 yue. - 6, 19, 460 Seiten : Porträts
  (Bo shi lun cong)
  旅居者和"外国人" : 留美中国学生跨文化人际交往硏究 / 陈向明著. - 第1版. -
  [长沙]: 湖南敎育出版社, 1998年2月
  Signaturen:
  • LC3071.C43 L85 1998

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Yan: Chun qiu Xu gong mu qing tong bian zhong yan jiu / Chen Yan zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Ren min yin yue chu ban she, 2019 nian 5 yue. - 7, VI, 5, 350 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Zhong guo yin yue kao gu cong shu)
  春秋许公墓青铜编钟研究 / 陈艳著. - 第1版. -
  北京市: 人民音乐出版社, 2019年5月
  Signaturen:
  • DS797.44.P585 C44 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Yuhuan: Kang Ri feng huo zhu jun hun : kang zhan shi qi Huang pu jun xiao jiao guan yan jiu / Chen Yu huan zhu. - Di 1 ban. -
  Guang zhou Shi: Guang dong ren min chu ban she, 2020 nian 6 yue. - 3, 2, 284 Seiten : Illustrationen, Porträts
  (Huang pu jun xiao ren wu zhuan ji xi lie cong shu)
  抗日烽火铸军魂 : 抗战时期黄埔军校教官研究 / 陈予欢著. - 第1版. -
  广州市: 广东人民出版社, 2020年6月
  Signaturen:
  • U644.H83 C46 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chin, Shunshin: Tōshi shinsen / Chin Shunshin cho, 1989. - 317 Seiten
  唐詩新選 / 陳舜臣著. -
  東京: 新潮社, 平成元年1月25日 [25.01.1989]
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Class, Heinrich: Dai Doitsu kokuminshi : Ainharuto / Kogure Namio yaku. -
  Tōkyō: Tōkō Shoin, Shōwa 18nen 8gatsu 5nichi [05.08.1943]. - 819 Seiten
  大獨逸國民史 : アインハルト / 木暮浪夫訳. -
  東京: 刀江書院, 昭和18年8月5日 [05.08.1943]
  Signaturen:
  • DD17.C53 D48163 1943

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dai, Qingsha: Dai Qing xia zi xuan ji / Dai Qing xia zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2021 nian 1 yue. - 3, 2, 2, 578 Seiten
  (Zhong yang min zu da xue ming shi xue shu wen ji)
  戴庆厦自选集 / 戴庆厦著. - 第1版. -
  北京市: 中央民族大学出版社, 2021年1月
  Signaturen:
  • PL3301.D35 D35 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • David-Néel, Alexandra: Magic and mystery in Tibet / With an introd. by A. d'Arsonval. -
  New York: Dover Publications, [1971]. - xiv, 320 S. : Ill.
  Signaturen:
  • BF1028.5.T5 D3813 1971

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Da xing shan si / Wang Bao cheng zhu bian. - Di 1 ban. -
  Xi an: Xi bei da xue chu ban she, 2021 nian 2 yue. - 5, 232 Seiten
  (Yan ta san si)
  大兴善寺 / 王宝成主编. - 第1版. -
  西安: 西北大学出版社, 2021年2月
  Signaturen:
  • BQ6345.S532 W36 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Deng, Ruolei: Wen hua ji lu pian de ying xiang mei yan jiu / Deng Ruo lei zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zhong guo nong ye chu ban she, 2021 nian 3 yue. - 2, 3, 202 Seiten : Diagramme
  文化纪录片的影像美研究 / 邓若蕾著. - 第1版. -
  北京市: 中国农业出版社, 2021年3月
  Signaturen:
  • PN1995.9.D6 D46 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Di jiu jie ya zhou yi shu jie : Xiang gang 1984 nian 10 yue 18 ri zhi 11 yue / Shi zheng ju zhu ban. -
  Hong Kong: Urban Council, 1984. - 148 Seiten
  第九屆亞洲藝術節 : 香港1984年10月18日至11月 / 市政局主辦
  Signaturen:
  • NX430.C62 H66 1984

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Di shi jie ya zhou yi shu jie : 1985 nian 10 yue 18 ri zhi 11 yue 3 ri / Shi zheng ju zhu ban. -
  Hong Kong: Urban Council, 1985. - 160 Seiten
  第十屆亞洲藝術節 : Xiang gang 1985年10月18日至11月3日 / 市政局主辦
  Signaturen:
  • NX430.C62 H66 1985

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Di shi qi jie ya zhou yi shu jie / Xiang gang shi zheng ju zhu ban. -
  Hong Kong: Urban Council, 1998. - 103 Seiten
  第十七屆亞洲藝術節 / 香港市政局主辦
  Signaturen:
  • NX430.C62 H66 1998

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Di shi san jie ya zhou yi shu jie : 1990 nian 10 yue 12 ri zhi 11 yue 2 ri / Xiang gang shi zheng ju zhu ban. -
  Hong Kong: Urban Council, 1990. - 143 Seiten
  第十三屆亞洲藝術節 : 1990年10月12日至11月2日 / 市政局主辦
  Signaturen:
  • NX430.C62 H66 1990

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Di shi yi jie ya zhou yi shu jie / Xiang gang shi zheng ju zhu ban. -
  Hong Kong: Urban Council, 1986. - 143 Seiten
  第十一屆亞洲藝術節 : 1986年10月17日至11月2日 / 香港市政局主辦
  Signaturen:
  • NX430.C62 H66 1986

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Di si jie Ya Tai min zu yin yue xue hui hui yi ji di liu jie guo ji min zu yin yue hui yi : Zhong hua min guo 87 nian 1 yue 11 ri zhi 16 ri, Tai bei / [bian ji: Wang Ying fen, Li Yu fang] ; ce hua zhu ban: Xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui ; cheng ban dan wei: Guo li tai wan shi fan da xue yin yue yan jiu suo ; xie ban dan wei: Guo li tai wan da xue yin yue xue yan jiu suo, Zhong hua min guo min zu yin yue xue hui ; zan zhu dan wei: Zhong hua wen hua fu xing yun dong zong hui, Cai tuan fa ren zhong guo xin tuo shang ye yin hang wen jiao ji jin hui. -
  Tai bei: Xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui, 1998. - 131 Seiten : Illustrationen
  第四屆亞太民族音樂學會會議暨第六屆國際民族音樂學會議 : 中華民國87年1月11日至16日, 台北 / [編輯: 王櫻芬, 李毓芳] ; 策劃主辦: 行政院文化建設委員會 ; 承辦單位: 國立臺灣師範大學音樂研究所 ; 協辦單位: 國立臺灣大學音樂學研究所, 中華民國民族音樂學會 ; 贊助單位: 中華文化復興運動總會, 財團法人中國信託商業銀行文教基金會. -
  台北: 行政院文化建設委員會, 1998
  Signaturen:
  • ML3797.7.W36 D57 1998

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dokyumento Taiheiyō sensō : dai 5shū fumi nijirareta minami no shima ~Reite, Firipin~ / seisaku: NHK. -
  Tōkyō: NHK, [1993?]. - 1 VHS (1 Video-Datei, 58 Minuten) : farbig ; teilweise schwarz/weiß
  ドキュメント太平洋戦争 : 第5集 踏みにじられた南の島 ~レイテ・フィリピン~ / 制作: NHK. -
  東京: NHK, 1993
  Signaturen:
  • V040.195

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Du, Doucheng: Si chou zhi lu yu Yong chang sheng rong si guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji : 2016 / Du Dou cheng, Ding De tian zhu bian. - Di 1 ban. -
  Lan zhou Shi: Lan zhou da xue chu ban she, 2019 nian 12 yue. - 3, 6, 2, 423 Seiten : Illustrationen
  丝绸之路与永昌圣容寺国际学术研讨会论文集 : 2016 / 杜斗城, 丁德天主编. - 第1版. -
  兰州市: 兰州大学出版社, 2019年12月
  Signaturen:
  • DS793.S53 D84 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Du gu Xin mu zhi : Bei Zhou ke shi / zhu bian Wang Chun fa ; bian zhu Yu Lu. - Di 1 ban. -
  He fei Shi: An hui mei shu chu ban she, 2020 nian 5 yue. - 19 Seiten : Faksimiles, Illustrationen
  (Zhong hua bao dian : Zhong guo guo jia bo wu guan guan cang fa tie shu xi : Di wu ji)
  独孤信墓志 : 北周刻石 / 主编王春法 ; 编著于璐. - 第1版. -
  合肥市: 安徽美术出版社, 2020年5月
  Signaturen:
  • NK3634.A15 Z56 2020::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dun huang ben gu yi yu yi wei jing jiao zhu
  1. - . - Di 1 ban. -
  Nan jing Shi: Feng huang chu ban she, 2017 nian 12 yue. - 3, 28, 6, 9, 501 Seiten : Illustrationen, Porträts
  Signaturen:
  • BQ1217.Y87 D86 2017::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dun huang ben gu yi yu yi wei jing jiao zhu
  2. - . - Di 1 ban. -
  Nan jing Shi: Feng huang chu ban she, 2017 nian 12 yue. - Seite 503-1052
  Signaturen:
  • BQ1217.Y87 D86 2017::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dun huang ben gu yi yu yi wei jing jiao zhu
  3. - . - Di 1 ban. -
  Nan jing Shi: Feng huang chu ban she, 2017 nian 12 yue. - Seite 1053-1590
  Signaturen:
  • BQ1217.Y87 D86 2017::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dun huang ben gu yi yu yi wei jing jiao zhu
  4. - . - Di 1 ban. -
  Nan jing Shi: Feng huang chu ban she, 2017 nian 12 yue. - Seite 1591-2125
  Signaturen:
  • BQ1217.Y87 D86 2017::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dun huang ben gu yi yu yi wei jing jiao zhu
  5. - . - Di 1 ban. -
  Nan jing Shi: Feng huang chu ban she, 2017 nian 12 yue. - Seite 2127-2698
  Signaturen:
  • BQ1217.Y87 D86 2017::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dun huang ben gu yi yu yi wei jing jiao zhu
  6. - . - Di 1 ban. -
  Nan jing Shi: Feng huang chu ban she, 2017 nian 12 yue. - Seite 2699-3250
  Signaturen:
  • BQ1217.Y87 D86 2017::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dun huang ben gu yi yu yi wei jing jiao zhu
  7. - . - Di 1 ban. -
  Nan jing Shi: Feng huang chu ban she, 2017 nian 12 yue. - Seite 3251-3785
  Signaturen:
  • BQ1217.Y87 D86 2017::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dun huang ben gu yi yu yi wei jing jiao zhu
  8. - . - Di 1 ban. -
  Nan jing Shi: Feng huang chu ban she, 2017 nian 12 yue. - Seite 3787-4328
  Signaturen:
  • BQ1217.Y87 D86 2017::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Eguchi, Katsuhiko: 2025nen Inobeke no ichinichi : inobēshon de Nihon wa kō kawaru! / Eguchi Katsuhiko gensaku ; Fujii Ryūji sakuga. - Dai 1-han. -
  Tōkyō: PHP Kenkyūjo, 2007nen 7gatsu 6nichi. - 159 Seiten
  2025年伊野辺家の1日 : イノベーションで日本はこう変わる! / 江口克彦原作 ; 藤井龍二作画. - 第1版
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Er Wang tie
  1. - . - Di 1 ban. -
  He fei Shi: An hui mei shu chu ban she, 2020 nian 5 yue. - 95 Seiten : Faksimiles, Illustrationen
  (Zhong hua bao dian : Zhong guo guo jia bo wu guan guan cang fa tie shu xi : Di wu ji)
  Signaturen:
  • NK3634.A15 Z56 2020::5,1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Er Wang tie
  2. - . - Di 1 ban. -
  He fei Shi: An hui mei shu chu ban she, 2020 nian 5 yue. - 85 Seiten : Faksimiles, Illustrationen
  (Zhong hua bao dian : Zhong guo guo jia bo wu guan guan cang fa tie shu xi : Di wu ji)
  Signaturen:
  • NK3634.A15 Z56 2020::5,2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fa guo guo jia tu shu guan cang Dun huang Zang wen wen xian
  1. - Fonds Pelliot tibétain 0001-0046. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2006 nian 5 yue. - 51, 317 Seiten : Illustrationen, Faksimiles
  Signaturen:
  • Z6621.B5573 F25 2006::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fa guo guo jia tu shu guan cang Dun huang Zang wen wen xian
  6. - Fonds Pelliot tibétain 0444-0589. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2008 nian 10 yue. - 12, 356 Seiten : Illustrationen, Faksimiles
  Signaturen:
  • Z6621.B5573 F25 2006::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fa guo guo jia tu shu guan cang Dun huang Zang wen wen xian
  7. - Fonds Pelliot tibétain 0590-0713. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2008 nian 10 yue. - 11, 360 Seiten : Illustrationen, Faksimiles
  Signaturen:
  • Z6621.B5573 F25 2006::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fa guo guo jia tu shu guan cang Dun huang Zang wen wen xian
  9. - Fonds Pelliot tibétain 0850-0990. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2009 nian 10 yue. - 12, 370 Seiten : Illustrationen, Faksimiles
  Signaturen:
  • Z6621.B5573 F25 2006::9

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fa guo guo jia tu shu guan cang Dun huang Zang wen wen xian
  10. - Fonds Pelliot tibétain 0991-1133. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2009 nian 10 yue. - 16, 372 Seiten : Illustrationen, Faksimiles
  Signaturen:
  • Z6621.B5573 F25 2006::10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fa guo guo jia tu shu guan cang Dun huang Zang wen wen xian
  11. - Fonds Pelliot tibétain 1005-1286. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2010 nian 12 yue. - 12, 20, 396 Seiten : Illustrationen, Faksimiles
  Signaturen:
  • Z6621.B5573 F25 2006::11

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fa guo wai jiao bu dang an guan cang 1919-1922 nian liu Fa qin gong jian xue wen xian / Guo Li na, Bie zhi, Sun Feng ji zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Xue yuan chu ban she, 2020 nian 12 yue. - 7, 3, 3, 201 Seiten : Illustrationen
  法国外交部档案馆藏1919-1922年留法勤工俭学文献 / 郭丽娜, 别致, 孙凤辑注. - 第1版. -
  北京市: 学苑出版社, 2020年12月
  Signaturen:
  • LC3085.F7 G86 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fan, Boqun: Zhong guo xian dai tong su wen xue shi / Fan Bo qun zhu. - Cha tu ben, di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Bei jing da xue chu ban she, 2007 nian 1 yue. - 5, 11, 596 Seiten : Illustrationen, Porträts
  中国现代通俗文学史 / 范伯群著. - 插图本, 第1版. -
  北京市: 北京大学出版社, 2007年1月
  Signaturen:
  • PL2301.F36 Z46 2007

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fang, Weigui: Li shi de gai nian xiang liang / Fang Wei gui zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2021 nian 2 yue. - 2, 4, 537 Seiten
  (Le dao cong shu)
  历史的概念向量 / 方维规著. - 第1版. -
  北京市: 生活·读书·新知三联书店, 2021年2月
  Signaturen:
  • D16.F36 L57 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Feng, Shengli: San yi yu fa : jie gou, gong neng, yu jing : chu zhong ji Han yu yu fa dian jiao xue zhi nan / Feng Sheng li, Shi Chun hong zhu. -
  Bei jing Shi: Bei jing da xue chu ban she, [2015?]. - 5, 17, 224 Seiten
  三一语法 : 结构·功能·语境 : 初中级汉语语法点教学指南 / 冯胜利, 施春宏著. -
  北京市: 北京大学出版社, [2015?]
  Signaturen:
  • PL1103.F46 S36 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fen ke de xue shi yu li shi / Sang Bing, Guan Xiao hong zhu bian. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ren min chu ban she, 2021 nian 5 yue. - 455 Seiten
  (Wen jing)
  (Horizon)
  (Jin dai Zhong guo de zhi shi yu zhi du zhuan xing : Ke xue bian)
  分科的学史与历史 / 桑兵, 关晓红主编. - 第1版. -
  上海: 上海人民出版社, 2021年5月
  Signaturen:
  • Q127.C6 S26 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Festival of Asian Arts <12, 1988, Hongkong>: Di shi er jie ya zhou yi shu jie / Xiang gang shi zheng ju zhu ban. -
  Hong Kong: Urban Council, 1988. - 148 S.
  第十二屆亞洲藝術節 : 1988年10月14日至11月2日 / 香港市政局主辦
  Signaturen:
  • NX430.C62 H66 1988

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fujita, Tamao: Uta no naka no Nihongo / Fujita Tamao cho. -
  Tōkyō: Asahi Shinbunsha, Shōwa 45nen 6gatsu 15nichi [15.06.1970]. - 312 Seiten
  歌の中の日本語 / 藤田圭雄著. -
  東京: 朝日新聞社, 昭和45年6月15日 [15.06.1970]
  Signaturen:
  • ML160.F85 U83 1970

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fujita, Tsuneharu: Toyotomi Hidetsugu no kenkyū / Fujita Tsuneharu cho. -
  Tōkyō: Bunken Shuppan, Heisei 15nen 7gatsu 23nichi [23.07.2003]. - 505 Seiten : Illustrationen
  豊臣秀次の研究 / 藤田恒春著. -
  東京: 文献出版, 平成15年7月23日 [23.07.2003]
  Signaturen:
  • DS869.T66 F85 2003

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fu, Qinjia: Zhong guo dao jiao shi / Fu Qin jia zhu ; Wang Yun wu, Fu Wei ping zhu bian zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 5, 242 Seiten : Illustrationen
  (Min guo ji cui)
  中國道教史 / 傅勤家著 ; 王雲五, 傅緯平主編住
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1570

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gao, Hancheng: Zhong guo jin dai ling shi cai pan quan wen ti yu wan Qing fa lü gai ge / Gao Han cheng, Zong Heng zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo fa zhi chu ban she, 2020 nian 12 yue. - 3, 282 Seiten
  中国近代领事裁判权问题与晚清法律改革 / 高汉成, 宗恒著. - 第1版. -
  北京: 中国法制出版社, 2020年12月
  Signaturen:
  • JX1837.G36 Z46 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gendai keizai nyūmon / Ōshima Kiyoshi hen. -
  Tōkyō: Tōkyō Daigaku Shuppankai, 1976nen 5gatsu 30nichi. - 252 Seiten : Illustrationen
  現代経済入門 / 大島清編. -
  東京: 東京大学出版会, 1976年5月30日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gendai Nihon no nōgyōkan : sono genjitsu to tenbō / Soda Osamu, Ōhara Kōtarō hencho. -
  Ōsaka: Tomin Kyōkai, 1994nen 11gatsu 10nichi. - 339 Seiten : Diagramme
  現代日本の農業観 : その現実と展望 / 祖田修, 大原興太郎編著. -
  大阪: 富民協会, 1994年11月10日
  Signaturen:
  • HD2092.S73 G45 1994

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gendai no "nyonin kinsei" : seisabetsu no kongen o saguru / "Ōminesan Nyonin Kinsei" no Kaihō o Motomeru Kai hen. - Shohan. -
  Ōsaka: Kaihō Shuppansha, 2011nen 3gatsu 31nichi. - 278 Seiten : Illustrationen
  現代の「女人禁制」 : 性差別の根源を探る / 「大峰山女人禁制」の開放を求める会編. - 初版. -
  大阪: 解放出版社, 2011年3月31日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Geng, Jin: Kuang ye, jing ji, sheng tai : li shi shi qi Jin sha Jiang Yun nan duan huan jing bian qian yan jiu / Geng Jin, He Liu hua zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zhong guo huan jing chu ban jian tuan, 2020 nian 4 yue. - vi, 251 Seiten
  (Zhong guo qu yu huan jing bian qian yan jiu cong shu)
  矿业・经济・生态 : 历史时期金沙江云南段环境变迁研究 / 耿金, 和六花著. - 第1版. -
  北京市: 中国环境出版集团, 2020年4月
  Signaturen:
  • GF13.3.C6 G46 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gong, Haitao: Chu jian ju fa yan jiu / Gong Hai tao zhu. - Di 1 ban. -
  Cheng du shi: Si chuan da xue chu ban she, 2021 nian 4 yue. - 1, 262 Seiten
  (Bo shi wen ku)
  楚簡句法研究 / 弓海濤著. - 第1版. -
  成都市: 四川大学出版社, 2021年4月
  Signaturen:
  • PL2447.548.A2 G66 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Guang xi wen wu kao gu 60 nian / Guang xi wen wu bao hu yu kao gu yan jiu suo bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Wen wu chu ban she, 2020 nian 11 yue. - 255 Seiten : Porträts
  广西文物考古60年 / 广西文物保护与考古研究所编著. - 第1版. -
  北京市: 文物出版社, 2020年11月
  Signaturen:
  • DS797.33.A2 G835 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Guang zhou shi san hang bo wu guan cang tong tai hua fa lang : Wang Heng, Feng Jie kang li juan zeng wen wu xi lie / Guang zhou shi san hang bo wu guan bian. - Di 1 ban. -
  Guang zhou Shi: Ling nan mei shu chu ban she, 2020 nian 12 yue. - 259 Seiten
  (Guangzhou shi san hang wen hua yi chan cong shu)
  广州十三行博物馆藏铜胎画珐琅 : 王恒, 冯杰伉俪捐赠文物系列 / 广州十三行博物馆编. - 第1版. -
  广州市: 岭南美术出版社, 2020年12月
  Signaturen:
  • NK5015.4.C6 G83 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Guérin, Daniel: Kasshoku no pesuto : Doitsu fashizumu ruporutāju / D. Geran [cho] ; Suhara Yayoi yaku. - Shohan. -
  Tōkyō: Kawadeshobō Shinsha, 1972nen 6gatsu 30nichi. - 280 Seiten : Illustrationen, Karten
  褐色のペスト : ドイツ・ファシズム / D.ゲラン [著] ; 栖原弥生訳. - 初版. -
  東京: 河出書房新社, 1972年6月30日
  Signaturen:
  • DD256.5.G84 P47163 1972

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gu, Jiegang: Gu Jie gang quan ji bu yi / zhu zhe Gu Jie gang ; zheng li zhe Gu Chao. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zhonghua shu ju, 2021 nian 4 yue. - 8, 2, 216 Seiten : Illustrationen
  (Gu Jie gang quan ji)
  顧頡剛全集補遺 / 著者顧頡剛 ; 整理者顧潮. - 第1版. -
  北京市: 中華書局, 2021年4月
  Signaturen:
  • DS734.9.K8 A25 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gunshuku jiten / Nihon Gunshuku Gakkai hen. -
  Tōkyō: Shinzansha, 2015nen (Heisei 27) 9gatsu 30nichi. - xxii, 531 Seiten
  軍縮辞典 / 日本軍縮学会編. -
  東京: 信山社, 2015年(平成27)9月30日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Guo, Huaiyu: Wen Zhengming xing shu yu fu ci juan : mo ji ben / zhu bian Wang Chun fa ; bian zhu Guo Huai yu. - Di 1 ban. -
  He fei Shi: An hui mei shu chu ban she, 2020 nian 5 yue. - 31 Seiten : Faksimiles, Illustrationen
  (Zhong hua bao dian : Zhong guo guo jia bo wu guan guan cang fa tie shu xi : Di si ji)
  文徵明行书渔父词卷 : 墨迹本 / 主编王春法 ; 编著郭怀宇. - 第1版. -
  合肥市: 安徽美术出版社, 2020年5月
  Signaturen:
  • NK3634.A15 Z55 2020::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Guo hui qing yuan yun dong / Shang Xiao ming bian. - Di 1 ban. -
  Tai yuan Shi: Shan xi ren min chu ban she, 2020 nian 6 yue. - 5, 4, 2, 2, 16, 701 Seiten
  (Qing mo li xian yun dong shi liao cong kan / zhu bian Hu Sheng wu : Guo hui qing yuan yun dong ; shang juan)
  (Guo jia Qing shi bian zuan wei yuan hui wen xian cong kan)
  国会请愿运动 / 尚小明编. - 第1版. -
  太原市: 山西人民出版社, 2020年6月
  Signaturen:
  • KNN2101.H87 Q25 2020::9

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Guo hui qing yuan yun dong / Shang Xiao ming bian. - Di 1 ban. -
  Tai yuan Shi: Shan xi ren min chu ban she, 2020 nian 6 yue. - 26 Seiten, Seite 703-1461
  (Qing mo li xian yun dong shi liao cong kan / zhu bian Hu Sheng wu : Guo hui qing yuan yun dong ; xia juan)
  (Guo jia Qing shi bian zuan wei yuan hui wen xian cong kan)
  国会请愿运动 / 尚小明编. - 第1版. -
  太原市: 山西人民出版社, 2020年6月
  Signaturen:
  • KNN2101.H87 Q25 2020::10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Guo, Shixian: Lu Ji wu deng lun juan : Tang xie ben / zhu bian Wang Chun fa ; bian zhu Guo Shi xian. - Di 1 ban. -
  He fei Shi: An hui mei shu chu ban she, 2020 nian 5 yue. - 26 Seiten : Faksimiles, Illustrationen
  (Zhong hua bao dian : Zhong guo guo jia bo wu guan guan cang fa tie shu xi : Di si ji)
  陆机五等论卷 : 唐写本 / 主编王春法 ; 编著郭世娴. - 第1版. -
  合肥市: 安徽美术出版社, 2020年5月
  Signaturen:
  • NK3634.A15 Z55 2020::10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Guo, Yongbing: Jin shi you sheng : wen xian yu wen zi duan xiang / Guo Yong bing zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ren min chu ban she, 2021 nian 5 yue. - 2, 9, 274 Seiten : Illustrationen
  (Lun heng)
  金石有声 : 文献与文字断想 / 郭永秉著. - 第1版. -
  上海: 上海人民出版社, 2021年5月
  Signaturen:
  • DS736.G86 J56 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gu, Sen: Yan jing ji : wai san zhong / Yang Zhi feng dian jiao. - Di yi ban. -
  Bei jing: Bei jing chu ban she, 2020 nian 10 yue. - 14, 1, 429 Seiten
  (Bei jing gu ji cong shu)
  燕京記 : 外三種 / 楊之峰點校. - 第一版. -
  北京: 北京出版社, 2020年10月
  Signaturen:
  • DS795.3.G87 Y36 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Habatake kankō rikkoku : inbaundo yonsenmannin jidai no kuni chihō kūkō / Yamauchi Hirotaka kanshū. -
  Tōkyō: Jihyōsha, 2017nen 10gatsu 13nichi. - 237 Seiten : Illustrationen, Karten
  はばたけ!観光立国 : インバウンド4000万人時代の国, 地方, 空港 / 山内弘隆監修. -
  東京: 時評社, 2017年10月13日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hafner, Arnd Helmut: Yue lu Qin jian "Wei yu deng zhuang si zhong" shi wen zhu shi / (De) Tao An zhu. - Xiu ding ben, di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2021 nian 3 yue. - 2, 8, 2, 261 Seiten : Pläne, Illustrationen
  嶽麓秦簡"為獄等狀四種"釋文註釋 / (德)陶安著. - 修訂本, 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2021年3月
  Signaturen:
  • PL2447.552.C554 H348 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Haga, Hanjirō: Makuro keizaigaku : jōkan / Haga Hanjirō cho. - Dai1han. -
  Tōkyō: Mokutakusha, 1984nen 2gatsu 20nichi. - 1 Band; viii, 244 Seiten : Illustrationen
  マクロ経済学 : 上巻 / 芳賀半次郎著. - 第1版. -
  東京: 木鐸社, 1984年2月20日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Handō, Kazutoshi: Nomonhan no natsu / Hando Kazutoshi cho. -
  Tōkyō: Bungei Shunjū, 1998nen 4gatsu 20nichi. - 357 Seiten
  ノモンハンの夏 / 半藤一利著. -
  東京: 文藝春秋, 1998年4月20日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Han, Jin: Ming Qing hui hua shi ji : mei you jia gei ming shi de nü hua jia / Han Jin zhu. - Di 1 ban. -
  Hang zhou: Zhong guo mei shu xue yuan chu ban she, 2020 nian 9 yue. - IV, 393 Seiten : Illustrationen
  (Yi shu shi yan jiu cong shu)
  明清绘画史集 : 没有嫁给名士的女画家 / 韩进著. - 第1版. -
  杭州: 中国美术学院出版社, 2020年9月
  Signaturen:
  • ND1043.5.H36 M45 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hashizume, Akiko: Onnanoko / Hashizume Akiko ; sashie Namazue Kōji. - [6. Auflage]. -
  Tōkyō: Asuku Shuppan, 2016. - 21 Seiten : Illustrationen
  (Reberubetsu Nihongo tadoku raiburarī / Kanshū NPO Tagengo Tadoku ; Reberu 1, vol.1,1)
  女の子 / 橋爪明子 ; 挿絵鯰江光二. -
  東京: アスク出版, 2016
  Signaturen:
  • PL539.3.R43 R32 2006::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hata, Kōhei: Chūsei to chūseijin / Hata Kōhei cho. - Shohan. -
  Tōkyō: Heibonsha, Shōwa 53nen 6gatsu 15nichi [15.06.1978]. - 438 Seiten
  中世と中世人 / 秦恒平著. - 初版. -
  東京: 平凡社, 昭和53年6月15日 [15.06.1978]
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hattori, Shisō: Nihon manyufakuchua shiron : Akita momen to Kurumegasuri no seisan keitai / Hattori Shisō, Shinobu Seizaburō cho. -
  Tōkyō: Ikuseisha, Shōwa 12nen 5gatsu 15nichi [15.05.1937]. - 19, 4, 254 Seiten : Diagramme
  (Nihon seiji keizai kenkyū sōsho ; 2)
  日本マニュファクチュア史論 : 秋田木綿と久留米絣の生産形態 / 服部之總, 信夫清三郎著. -
  東京: 育生社, 昭和12年5月15日 [15.05.1937]
  Signaturen:
  • HC462.H38 N54 1937

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Heinrich, Richard W.: Wenn die Schwalben ziehn... : Haiku : Deutsche Kurzgedichte nach japanischem Vorbild / Richard W. Heinrich. -
  Heilbronn: R. W. Heinrich, [1982]. - 215 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • PL729.H45 W46 1982

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • He, Zhiling: Kong hou kao / He Zhi ling zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Ren min yin yue chu ban she, 2019 nian 5 yue. - 7, IX, 310 Seiten : Illustrationen
  (Zhong guo yin yue kao gu cong shu)
  箜篌考 / 贺志凌著. - 第1版. -
  北京市: 人民音乐出版社, 2019年5月
  Signaturen:
  • ML3799.5.H49 K66 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hirakawa, Sukehiro: Mori Ōgai jiten / Hirakawa Sukehiro hen. -
  Tōkyō: Shinyōsha, 2020nen 1gatsu 10nichi. - xv, 744 Seiten : Illustrationen, Porträts
  森鷗外事典 / 平川祐弘編. -
  東京: 新曜社, 2020年1月10日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hirano, Eiji: Fuji shinkō to fujikō / Hirano Eiji cho ; Sakamoto Kaname, Kishimoto Masayoshi, Kōdate Naomi hen. -
  Tōkyō: Iwata Shoin, 2004nen (Heisei 16) 11gatsu. - iv, 408 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Hirano Eiji chosakushū ; 1)
  富士信仰と富士講 / 著平野榮次著 ; 坂本要, 岸本昌良, 高達奈緒美編. -
  東京: 岩田書院, 2004年(平成16)11月
  Signaturen:
  • GN308.3.J3 H574 2004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hokkaidō shakai to jendā : rōdō, kyōiku, fukushi, DV, sekuhara no genjitsu o tou / Sapporo Josei Mondai Kenkyūkai hen. - Shohan. -
  Tōkyō: Akashi Shoten, 2013nen 4gatsu 5nichi. - 224 Seiten : Illustrationen
  北海道社会とジェンダー : 労働・教育・福祉・DV・セクハラの現実を問う / 札幌女性問題研究会編. - 初版. -
  東京: 明石書店, 2013年4月5日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Honda, Yukio: Robotto kakumei : naze gūguru to amazon ga tōshi suru noka / Honda Yukio cho. - Shohan. -
  Tōkyō: Shōdensha, 2014nen 12gatsu 10nichi. - 225 Seiten : Illustrationen
  (Shōdensha shinsho ; 394)
  ロボット革命 : なぜグーグルとアマゾンが投資するのか / 本田幸夫著. - 初版. -
  東京: 祥伝社, 2014年12月10日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hou, Baolin: Hou Bao lin biao yan xiang sheng jing pin ji / Wang Wen zhang zhu bian. - Di 2 ban. -
  Bei jing Shi: Wen hua yi shu chu ban she, 2003 nian 7 yue. - 4, 3, 3, 685 Seiten
  (Xiang sheng ming jia biao yan jing pin cong shu)
  侯宝林表演相声精品集 / 王文章主编. - 第2版. -
  北京市: 文化艺术出版社, 2003年7月
  Signaturen:
  • PL2579.H8 H68 2003

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang He, chang cheng, da yun he, chang zheng lun gang / Han Zi yong zhu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Wen hua yi shu chu ban she, 2021 nian 1 yue. - 165 Seiten
  黄河, 长城, 大运河, 长征论纲 / 韩子勇主编. - 第1版. -
  北京市: 文化艺术出版社, 2021年1月
  Signaturen:
  • DS736.H36 H83 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hua zhang chong xian : Zeng shi jia wen wu / Hu bei Sheng bo wu guan bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Wen wu chu ban she, 2021 nian 3 yue. - 304 Seiten
  华章重现 : 曾世家文物 / 湖北省博物馆编. - 第1版. -
  北京市: 文物出版社, 2021年3月
  Signaturen:
  • NK7983.22.H834 H83 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hu, Zhenhua: Hu Zhen hua zi xuan ji / Hu Zhen hua zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2021 nian 1 yue. - 3, 2, 319 Seiten
  (Zhong yang min zu da xue ming shi xue shu wen ji)
  胡振华自选集 / 胡振华著. - 第1版. -
  北京市: 中央民族大学出版社, 2021年1月
  Signaturen:
  • PL21.H89 H89 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Iguchi, Junko: Liu wang zhe men de yue tan : Shang hai zu jie de yin yue yu ba lei / (Ri) Jing kou Chun zi zhu ; Peng Jin yi. - Di 1 ban. -
  Shang hai Shi: Shang hai yin yue xue yuan chu ban she, 2021 nian 1 yue. - 3, 5, 197 Seiten : Illustrationen
  流亡者们的乐坛 : 上海租界的音乐与芭蕾 / (日)井口淳子著 ; 彭瑾译. - 第1版. -
  上海市: 上海音乐学院出版社, 2021年1月
  Signaturen:
  • ML457.I38 B66126 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Inamura, Tetsunari: Robotto no oheso / Inamura Tetsunari, Sena Hideaki, Ikeya Rue cho. -
  Tōkyō: Maruzen, Heisei 21nen 1gatsu 30nichi [30.01.2009]. - 179 Seiten : Illustrationen
  (Maruzen raiburarī ; 377 Jōhōken shirīzu 11)
  ロボットのおへそ / 稲邑哲也, 瀬名秀明, 池谷瑠絵著. -
  東京: 丸善, 平成21年1月30日 [30.01.2009]
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Inaoka, Susumu: ohne Titelangaben. - 7han. -
  Tōkyō: Aoki Shoten, 1971nen 4gatsu 20nichi. - 190 Seiten : Diagramme
  (Aoki bunko ; 203)
  日本農民運動史 : 日本農業の起源から太平洋戦争終末まで / Inaoka Susumu cho. - 七版. -
  東京: 青木書店, 1971年4月20日
  Signaturen:
  • HC462.I534 N54 1971

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Inō, Hiroaki: Shin kanzen masutā goi : Nihongo nōryoku shiken : N3 / Inō Hiroaki, Honda Yukari, Kurusu Satomi, Maebō Kanako cho. - Shohan. -
  Tōkyō: Surīē Nettowāku, 2017. - xvii, 146 Seiten
  (Nihongo nōryoku shiken : N3 ; Goi)
  新完全マスター語彙 : 日本語能力試験 : N3 / 伊能裕晃, 本田ゆかり, 来栖里美, 前坊香菜子 著. - 初版
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ishiguro, Hiroshi: Dō sureba "hito" o tsukureru ka : andoroido ni natta watakushi / Robotto Kōgakusha, Ōsaka Daigaku Kiso Kōgaku Kenkyūka Kyōju Ishiguro Hiroshi cho. -
  Tōkyō: Shinchōsha, Heisei 26nen 11gatsu 1nichi [01.11.2014] © Hiroshi Ishiguro 2011. - 290 Seiten : Illustrationen
  (Shinchō bunko ; i-118-1)
  どうすれば「人」を創れるか : アンドロイドになった私 / ロボット工学者, 大阪大学基礎工学研究科教授石黒浩著. -
  東京: 新潮社, 平成26年11月1日 [01.11.2014]
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ishiguro, Hiroshi: Ikirutte nan'yaro ka? : kagakusha to tetsugakusha ga kataru wakamono no tame no kuritikaru "jinsei" shinkingu / Ishiguro Hiroshi, Washida Kiyokazu cho. -
  Tōkyō: Mainichi Shinbunsha, 2011nen 3gatsu 15nichi. - 202 Seiten : Illustrationen
  生きるってなんやろか? : 科学者と哲学者が語る, 若者のためのクリティカル「人生」シンキング / 石黒浩, 鷲田清一著. -
  東京: 每日新聞社, 2011年3月15日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ishii, Kanji: Shihon shugi Nihon no rekishi kōzō / Ishii Kanji cho. - Shohan. -
  Tōkyō: Tōkyō Daigaku Shuppankai, 2015nen 2gatsu 3nichi. - vi, 358, 12 Seiten : Diagramme
  資本主義日本の歴史構造 / 石井寬治著. - 初版. -
  東京: 東京大学出版会, 2015年2月3日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ishii, Reiko: Shin kanzen masutā kanji : Nihongo nōryoku shiken : N3 / Ishii Reiko, Aoyagi Masako, Takagi Miho cho. -
  Tōkyō: Surīē nettowāku, 2014. - 115 Seiten
  (Nihongo nōryoku shiken : N3 ; Kanji)
  新完全マスター漢字 : 日本語能力試験 : N3 / 石井玲子, 青柳方子, 高木美穂 著. -
  東京: スリーエーネットワーク, 2014
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ishii, Reiko: Shin kanzen masutā kanji : Nihongo Nōryoku Shiken N4 / Ishii Reiko, Suzuki Hideko, Moriya Kazumi, Tagawa Mao, Yonehara Takako cho. - Shohan. -
  Tōkyō: Surīē Nettowāku, 2018. - xvi, 95 Seiten : Illustrationen
  (Nihongo nōryoku shiken : N4 ; Kanji)
  新完全マスター漢字 : ; 日本語能力試験N4 / 石井怜子, 鈴木英子, 守屋和美, 田川麻央, 米原貴子 著. - 初版
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Itō, Noe: Itō noe shū / Itō Noe cho ; Mori Mayumi hen. -
  Tōkyō: Iwanami Shoten, 2019nen 9gatsu 18nichi. - 440 Seiten : Porträts
  (Iwanami bunko ; Ao,N(38)-128-1)
  伊藤野枝集 / [伊藤野枝著] ; 森まゆみ編. -
  東京: 岩波書店, 2019年9月18日
  Signaturen:
  • PL809.T6 Z6675 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang, Peng: Huang Ting jian xing shu Qing yi jiang ti ming juan : mo ji ben / zhu bian Wang Chun fa ; bian zhu Jiang Peng. - Di 1 ban. -
  He fei Shi: An hui mei shu chu ban she, 2020 nian 5 yue. - 66 Seiten : Faksimiles, Illustrationen
  (Zhong hua bao dian : Zhong guo guo jia bo wu guan guan cang fa tie shu xi : Di si ji)
  黄庭坚行书青衣江题名卷 : 墨迹本 / 主编王春法 ; 编著姜鹏. - 第1版. -
  合肥市: 安徽美术出版社, 2020年5月
  Signaturen:
  • NK3634.A15 Z55 2020::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang su wen hua yi chan zhi / Jiang su Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian. - Di 1 ban. -
  Nan jing Shi: Feng huang chu ban she, 2020 nian 10 yue. - 30, 3, 632 Seiten : Illustrationen
  江苏文化遗产志 / 江苏省地方志编纂委员会编. - 第1版. -
  南京市: 凤凰出版社, 2020年10月
  Signaturen:
  • DS793.K45 J53 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang, Yingliang: Liang shan Yi zu de nu li zhi du / Jiang Ying liang zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 79 Seiten : Karten, Illustrationen
  (Min guo ji cui)
  涼山夷族的奴隸制度 / 江應梁著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::650

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jing ji xue yao lan / Dong fang fa xue hui bian cuan. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 12, 156 Seiten
  (Min guo ji cui)
  經濟學要覽 / 東方法學會編篡
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::560

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jin, Manlou: Jiao long shan / Wen zhou shi yue ju tuan yan chu ; ju ben zheng li Zhang Ming, Jin Song ; dao yan Zhang Ming ; lian huan hua gai bian Zhang Ming ; she ying Yi Fu kang. - Di 2 ban. -
  Shang hai: Shang hai ren min mei shu chu ban she, 1958 nian 1 yue. - 102 ungezählte Seiten
  蛟龙扇 / 温州市越剧团演出 ; 剧本整理张明, 金松 ; 导演张明 ; 连环画改编张明 ; 摄影尹福康. - 第2版. -
  上海: 上海人民美术出版社, 1958年1月
  Signaturen:
  • PN2876.S5 Z43 1958

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jin, Wen: Qin Han tu di zhi du yan jiu : yi jian du cai liao wei zhong xin / Jin Wen zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2021 nian 4 yue. - 3, 3, 14, 471 Seiten : Porträts
  (National achievements library of philosophy and social sciences)
  (Guo jia zhe xue she hui ke xue cheng guo wen ku)
  秦汉土地制度研究 : 以简牍材料为中心 / 晋文著. - 第1版. -
  北京: 社会科学文献出版社, 2021年4月
  Signaturen:
  • PL2447.512.J56 Q25 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Josei kanryō no rekishi : kodai jokan kara gendai kyaria made / Sōgō Joseishi Gakkai hen. -
  Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, 2013nen (Heisei 25nen) 11gatsu 1nichi. - vi, 192 Seiten : Illustrationen
  女性官僚の歴史 : 古代女官から現代キャリアまで / 総合女性史学会編. -
  東京: 吉川弘文館, 2013年(平成25年)11月1日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kanzaki, Kiyoshi: Jūniko no kan'oke / Kanzaki Kiyoshi cho. -
  Tōkyō: Ayumi Shuppan, 1977nen 5gatsu 10nichi. - 408,19 Seiten : Illustrationen
  (Taigyaku jiken ; 4)
  十二個の棺桶 / 神崎清著. -
  東京: あゆみ出版, 1977年5月10日
  Signaturen:
  • DS882.5.K363 D35 1976::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kanzaki, Kiyoshi: Kuroi bōryaku no uzu / Kanzaki Kiyoshi cho. -
  Tōkyō: Ayumi Shuppan, 1976nen 12gatsu 20nichi. - 264 Seiten : Illustrationen
  (Taigyaku jiken ; 1)
  黒い謀略の渦 / 神崎清著. -
  東京: あゆみ出版, 1976年12月20日
  Signaturen:
  • DS882.5.K363 D35 1976::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kanzaki, Kiyoshi: Mitsuzō sareta bakuretsudan / Kanzaki Kiyoshi cho. -
  Tōkyō: Ayumi Shuppan, 1977nen 2gatsu 10nichi. - 266 Seiten : Illustrationen
  (Taigyaku jiken ; 2)
  密造された爆裂弾 / 神崎清著. -
  東京: あゆみ出版, 1977年2月10日
  Signaturen:
  • DS882.5.K363 D35 1976::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Karaki, Junzō: Chūsei kara kinsei e / Karaki Junzō cho. -
  Tōkyō: Chikuma Shobō, Shōwa 36nen 10gatsu 10nichi [10.10.1961]. - 346 Seiten
  中世から近世へ / 唐木順三著. -
  東京: 筑摩書房, 昭和36年10月10日 [10.10.1961]
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Karaki, Junzō: Chūsei no bungaku / Karaki Junzō cho. -
  Tōkyō: Chikuma Shobō, Shōwa 30nen 10gatsu 25nichi [25.10.1955]. - 315 Seiten
  中世の文學 / 唐木順三著. -
  東京: 筑摩書房, 昭和30年10月25日 [25.10.1955]
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kasuga, Taichi: Tensai Katsu Shintarō / Kasuga Taichi cho. -
  Tōkyō: Bungei Shunjū, 2010nen (Heisei 22nen) 1gatsu 20nichi. - 303 Seiten : Illustrationen
  (Bunshun shinsho ; 735)
  天才勝新太郎 / 春日太一著. -
  東京: 文藝春秋, 2010年(平成22年)1月20日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kawamoto, Kazuko: Jon san Nihon e / Kawamoto Kazuko ; sashie Miyakawa Satoko. - Shohan. -
  Tōkyō: Asuku Shuppan Jigyōbu, 2006nen 10gatsu 10nichi. - 21 Seiten : Illustrationen
  (Reberubetsu Nihongo tadoku raiburarī / Kanshū NPO Tagengo Tadoku ; Reberu 1, vol.1,3)
  ジョンさん日本へ / 川本かず子 ; 挿絵みやかわさとこ. - 初版. -
  東京: アスク出版事業部, 2006年10月10日
  Signaturen:
  • PL539.3.R43 R32 2006::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kawamoto, Kazuko: Jon san no natsuyasumi / Kawamoto Kazuko ; sashie Tsuda Ranko. - Shohan. -
  Tōkyō: Asuku Shuppan Jigyōbu, 2008nen 3gatsu 27nichi. - 21 Seiten : Illustrationen
  (Reberubetsu Nihongo tadoku raiburarī / Kanshū NPO Tagengo Tadoku ; Reberu 1, vol.3,15)
  ジョンさんの夏休み / 川本かず子 ; 挿絵津田蘭子. - 初版. -
  東京: アスク出版事業部, 2008年3月27日
  Signaturen:
  • PL539.3.R43 R34 2008::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kawamoto, Kazuko: Kimono / Kawamoto Kazuko ; sashie Tsuda Yumi. - Shohan. -
  Tōkyō: Asuku Shuppan Jigyōbu, 2008nen 3gatsu 27nichi. - 22 Seiten : Illustrationen
  (Reberubetsu Nihongo tadoku raiburarī / Kanshū NPO Tagengo Tadoku ; Reberu 1, vol.3,12)
  着物 / 川本かず子 ; 挿絵つだゆみ. - 初版. -
  東京: アスク出版事業部, 2008年3月27日
  Signaturen:
  • PL539.3.R43 R34 2008::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kawamura, Kazuhiro: Mihyaeru Ende no kaheikan : Gēte no "meruhien" kara Shutainā o heta renkinjutsu shisō no keifu / Kawamura Kazuhiro cho. -
  Nagoya: Sankeisha, 2011nen 3gatsu 31nichi. - 224 Seiten
  ミヒャエル・エンデの貨幣観 : ゲーテの「メルヒェン」からシュタイナーを経た錬金術思想の系譜 / 川村和宏著. -
  名古屋: 三恵社, 2011年3月31日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kerrigan, Michael: Asian art / author Michael Kerrigan ; foreword Michael Robinson. -
  London: Flame Tree Publishing, 2005. - 384 Seiten
  (The world's greatest art)
  Signaturen:
  • N7260.K47 A85 2005

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kimura, Takeo: Ō-Ro keizai kenkyū no shin chihei : Fuhen shugi o kirikuchi to shite / Kimura Takeo cho. -
  Tōkyō: Gogensha, 2009nen 10gatsu 10nichi. - vii, 271 Seiten : Illustrationen, Karten, Diagramme
  欧露経済研究の新地平 : 普遍主義を切り口として / 木村武雄著. -
  東京: 五絃舎, 2009年10月10日
  Signaturen:
  • DK18.K56 O76 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kindai Nihon no seikatsu to shakai : dai 15kai: gendai nihonjin no seikatsu to shakai / seisaku: Hōsō Daigaku ; Ōhama Tetsuya, Kumakura Isao. -
  Chiba: Hōsō Daigaku, [1989?]. - 1 VHS (1 Video-Datei, 53 Minuten) : farbig
  近代日本の生活と社会 : 第15回: 現代日本人の生活と社会 / 制作: 放送大学 ; 大濱徹也, 熊倉功夫. -
  千葉: 放送大学, 1989
  Signaturen:
  • V040.200A

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kindai Nihon no seikatsu to shakai : dai 6kai: reigi sahō to kindaika / seisaku: Hōsō Daigaku ; Ōhama Tetsuya, Kumakura Isao. -
  Chiba: Hōsō Daigaku, [1989?]. - 1 VHS (1 Video-Datei, 53 Minuten) : farbig
  近代日本の生活と社会 : 第6回: 礼儀作法と近代化 / 制作: 放送大学 ; 大濱徹也, 熊倉功夫. -
  千葉: 放送大学, 1989
  Signaturen:
  • V040.199D

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kindai Nihon no seikatsu to shakai : dai 8kai: daidokoro to shokutaku / seisaku: Hōsō Daigaku ; Ōhama Tetsuya, Kumakura Isao. -
  Chiba: Hōsō Daigaku, [1989?]. - 1 VHS (1 Video-Datei, 53 Minuten) : farbig
  近代日本の生活と社会 : 第8回: 台所と食卓 / 制作: 放送大学 ; 大濱徹也, 熊倉功夫. -
  千葉: 放送大学, 1989
  Signaturen:
  • V040.199F

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kindai Nihon no seikatsu to shakai : dai 4kai: seken to tsukiai / seisaku: Hōsō Daigaku ; Ōhama Tetsuya, Kumakura Isao. -
  Chiba: Hōsō Daigaku, [1989?]. - 1 VHS (1 Video-Datei, 54 Minuten) : farbig
  近代日本の生活と社会 : 第4回: 世間とつきあい / 制作: 放送大学 ; 大濱徹也, 熊倉功夫. -
  千葉: 放送大学, 1989
  Signaturen:
  • V040.199B

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kindai Nihon no seikatsu to shakai : dai 7kai: shokuji no henka / seisaku: Hōsō Daigaku ; Ōhama Tetsuya, Kumakura Isao. -
  Chiba: Hōsō Daigaku, [1989?]. - 1 VHS (1 Video-Datei, 53 Minuten) : farbig
  近代日本の生活と社会 : 第7回: 食事の変化 / 制作: 放送大学 ; 大濱徹也, 熊倉功夫. -
  千葉: 放送大学, 1989
  Signaturen:
  • V040.199E

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kindai Nihon no seikatsu to shakai : dai 3kai: seikatsu no naka no hi / seisaku: Hōsō Daigaku ; Ōhama Tetsuya, Kumakura Isao. -
  Chiba: Hōsō Daigaku, [1989?]. - 1 VHS (1 Video-Datei, 53 Minuten) : farbig
  近代日本の生活と社会 : 第3回: 生活のなかの碑 / 制作: 放送大学 ; 大濱徹也, 熊倉功夫. -
  千葉: 放送大学, 1989
  Signaturen:
  • V040.199A

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kindai Nihon no seikatsu to shakai : dai 9kai: den'en toshi / seisaku: Hōsō Daigaku ; Ōhama Tetsuya, Kumakura Isao. -
  Chiba: Hōsō Daigaku, [1989?]. - 1 VHS (1 Video-Datei, 53 Minuten) : farbig
  近代日本の生活と社会 : 第9回: 田園都市 / 制作: 放送大学 ; 大濱徹也, 熊倉功夫. -
  千葉: 放送大学, 1989
  Signaturen:
  • V040.199G

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kindai Nihon no seikatsu to shakai : dai 10kai: sararīman no tanjō / seisaku: Hōsō Daigaku ; Ōhama Tetsuya, Kumakura Isao. -
  Chiba: Hōsō Daigaku, [1989?]. - 1 VHS (1 Video-Datei, 53 Minuten) : farbig
  近代日本の生活と社会 : 第10回: サラリーマンの誕生 / 制作: 放送大学 ; 大濱徹也, 熊倉功夫. -
  千葉: 放送大学, 1989
  Signaturen:
  • V040.199H

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kindai Nihon no seikatsu to shakai : dai 5kai: ryōsai kenbo / seisaku: Hōsō Daigaku ; Ōhama Tetsuya, Kumakura Isao. -
  Chiba: Hōsō Daigaku, [1989?]. - 1 VHS (1 Video-Datei, 53 Minuten) : farbig
  近代日本の生活と社会 : 第5回: 良妻賢母 / 制作: 放送大学 ; 大濱徹也, 熊倉功夫. -
  千葉: 放送大学, 1989
  Signaturen:
  • V040.199C

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kishi, Nobuhito: Robotto ga nihon o sukū / Kishi Nobuhito cho. -
  Tōkyō: Bungeishunjū, 2011nen (Heisei 23) 8gatsu 20nichi. - 238 Seiten : Illustrationen
  (Bunshun shinsho ; 818)
  ロボットが日本を救う / 岸宣仁著. -
  東京: 文藝春秋, 2011年(平成23年)8月20日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kitahara, Taisaku: Buraku kaihō no rosen / Kitahara Taisaku cho. -
  Kyōto: Buraku Mondai Kenkyūjo Shuppanbu, 1975nen 8gatsu 20nichi. - 297 Seiten
  部落解放の路線 / 北原泰作著. -
  京都: 部落問題硏究所出版部, 1975年8月20日
  Signaturen:
  • HT725.J3 K583 1975

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kitamura, Iwao: Kaneko kiichi to sono jidai / Kitamura Iwao cho. -
  Sapporo: Hakurosha, 2007nen 12gatsu 20nichi. - 313 Seiten
  (Hakurosha Eruku Shirīzu)
  金子喜一とその時代 / 北村巌著
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Klein Hutheesing, Otome: Emerging sexual inequality among the Lisu of Northern Thailand : the waning of dog and elephant repute / by Otome Klein Hutheesing. -
  Leiden [u.a.]: Brill, 1990. - XI, 217 S. : Ill., graph. Darst., Kt.
  Signaturen:
  • DS570.L56 K54 1990

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kobayashi, Noriko: Mimi de manabu nihongo : eigo・chūgokugo・betonamugo tsuki / Noriko Kobayashi [u.a.]. - [3. Auflage]. -
  Tōkyō: Bonjinsha, 2019. - XIV, 232 Seiten
  (Shin・Wakuwaku bunpō risuningu 100 / Noriko Kobayashi [u.a.] ; 2)
  耳で学ぶ日本語 : 英語・中国語・ベトナム語付き / 典子小林 [ほか]. -
  東京: 凡人社, 2019
  Signaturen:
  • PL539.3.K63 M56 2017::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kobayashi, Noriko: Mimi de manabu nihongo : eigo・chūgokugo・betonamugo tsuki / Noriko Kobayashi [u.a.]. - [3. Auflage]. -
  Tōkyō: Bonjinsha, 2019. - XIV, 222 Seiten
  (Shin・Wakuwaku bunpō risuningu 100 / Noriko Kobayashi [u.a.] ; 1)
  耳で学ぶ日本語 : 英語・中国語・ベトナム語付き / 典子小林 [ほか]. -
  東京: 凡人社, 2019
  Signaturen:
  • PL539.3.K63 M56 2017::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kobayashi, Sueo: Zainichi Chōsenjin rōdōsha to suihei undō / Kobayashi Sueo cho. -
  Kyōto: Buraku Mondai Kenkyūjo Shuppanbu, 1974nen7gatsu 15nichi. - 257 Seiten : Diagramme
  (Burakushi shirīzu ; 2)
  在日朝鮮人労働者と水平運動 / 小林末夫著. -
  京都: 部落問題研究所出版部, 1974年7月15日
  Signaturen:
  • HT725.J3 K639 1974

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kodama, Shiki: Kinsei Shinshū no tenkai katei : Nishi Nihon o chūshin to shite / Kodama Shiki cho. -
  Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, Shōwa 51nen 10gatsu 10nichi [10.10.1976]. - 14, 301, 8 Seiten : Illustrationen, Diagramme
  (Nihon shūkyōshi kenkyū sōsho)
  近世真宗の展開過程 : 西日本を中心として / 児玉識著. -
  東京: 吉川弘文館, 昭和51年10月10日 [10.10.1976]
  Signaturen:
  • BQ8712.9.J3 K635 1976

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kondō, Masuko: Kasajizō / Saiwa Kondō Masuko ; sashie Namazue Kōji. - Shohan. -
  Tōkyō: Asuku Shuppan Jigyōbu, 2007nen 6gatsu 1nichi. - 23 Seiten : Illustrationen
  (Reberubetsu Nihongo tadoku raiburarī / Kanshū NPO Tagengo Tadoku ; Reberu 1, vol.2,8)
  笠地蔵 / 再話近藤眞須子 ; 挿絵鯰江光二. - 初版. -
  東京: アスク出版事業部, 2007年6月1日
  Signaturen:
  • PL539.3.R43 R33 2007::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kōsaka, Akiko: Ōbā tsūrizumu : kankō ni shōhi sarenai machi no tsukurikata / Kōsaka Akiko cho. -
  Kyōto: Gakugei shuppansha, 2020nen 3gatsu 20nichi. - 271 Seiten
  オーバーツーリズム : 観光に消費されないまちのつくり方 / 高坂晶子著
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kosugi, Reiko: Kasōka suru josei-tachi : rōdō to katei kara no haijo to hinkon / Kosugi Reiko, Miyamoto Michiko hencho. - Dai1han. -
  Tōkyō-to Bunkyō-ku: Keisō shobō, 2015nen 8gatsu 30nichi. - XV, 266, VI Seiten : Illustrationen, Diagramme
  下層化する女性たち : 労働と家庭からの排除と貧困 / 小杉礼子・宮本みち子編著. - 第1版. -
  東京都文京区: 勁草書房, 2015年8月30日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Koyō to rōdō : dai 7kai: hataraku josei to shokuba / Hanami Tadashi. -
  Tōkyō: NHK. - 1 VHS (1 Video-Datei, 54 Minuten) : farbig
  雇用と労働 : 第7回: 働く女性と職場 / 花見忠. -
  東京: NHK, s. a.
  Signaturen:
  • V040.191

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Koyō to rōdō : dai 10kai: kaigai shinshutsu to kudōka / Hanami Tadashi. -
  Tōkyō: NHK. - 1 VHS (1 Video-Datei, 54 Minuten) : farbig
  雇用と労働 : 第10回: 海外進出と空洞化 / 花見忠. -
  東京: NHK, s. a.
  Signaturen:
  • V040.190C

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Koyō to rōdō : dai 8kai: jikan tanshuku to kokumin seikatsu / Hanami Tadashi. -
  Tōkyō: NHK. - 1 VHS (1 Video-Datei, 54 Minuten) : farbig
  雇用と労働 : 第8回: 時間短縮と国民生活 / 花見忠. -
  東京: NHK, s. a.
  Signaturen:
  • V040.190A

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Koyō to rōdō : dai 9kai: shitsugyō to koyō chōsei / Hanami Tadashi. -
  Tōkyō: NHK. - 1 VHS (1 Video-Datei, 54 Minuten) : farbig
  雇用と労働 : 第9回: 失業と雇用調整 / 花見忠. -
  東京: NHK, s. a.
  Signaturen:
  • V040.190B

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kōzuma, Yukihide: Miike tankōshi / Kōzuma Yukihide cho. -
  [Higashimurayama]: Kyōikusha, ©1980. - 232 Seiten : Illustrationen, Diagramme, Karten
  (Kyōiku rekishi shinsho ; Nihonshi 145)
  三池炭鉱史 / 上妻幸英著. -
  [東村山]: 教育社, ©1980
  Signaturen:
  • HC462.K69 M55 1980

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kumagusu to neko / Minakata Kumagusu ; [hensha] Sugiyama Kazuya, Shimura Masaki, Kishimoto Masaya, Itō Shingo. -
  Tōkyō-to Higashikurume-shi: Kyōwakoku, 2018nen 4gatsu 20nichi. - 173 Seiten : Illustrationen
  熊楠と猫 / 南方熊楠 ; [編者] 杉山和也, 志村真幸, 岸本昌也, 伊藤慎吾. -
  東京都東久留米市: 共和国, 2018年4月20日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kurokawa, Midori: Ika to dōka no aida : hisabetsu buraku ninshiki no kiseki / Kurokawa Midori cho. -
  Tōkyō: Aoki Shoten, 1999nen 4gatsu 25nichi. - 358 Seiten
  (Shirīzu nihon kindai kara no toi ; 1)
  異化と同化の間 : 被差別部落認識の軌跡 / 黒川みどり著. -
  東京: 青木書店, 1999年4月25日
  Signaturen:
  • HT725.J3 K875 1999

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kuroki Bunko Tokubetsuten Jikkō Iinkai: Edo no koe : Kuroki bunko de miru ongaku to engeki no sekai / Kuroki Bunko Tokubetsuten Jikkō Iinkai cho ; Robāto Kyanberu hen. -
  Tōkyō: Tōkyō Daigaku Daigakuin Sōgō Bunka Kenkyūka Kyōyō Gakubu Bijutsu Hakubutsukan, 2006nen 3gatsu 27nichi. - 294 Seiten : Illustrationen
  江戶の声 : 黒木文庫でみる音楽と演劇の世界 / 黒木文庫特別展実行委員会著 ; ロバートキャンベル 編. -
  東京: 東京大学大学院総合文化研究科教養学部美術博物館, 2006年3月27日
  Signaturen:
  • PN2921.K867 E36 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kuwabara, Takeo: Rongo / Kuwabara Takeo cho. - [Shinpan]. -
  Tōkyō: Chikuma Shobō, Shōwa 57nen 6gatsu 20nichi [20.06.1982]. - 252 Seiten : Illustrationen, Karten
  論語 / 桑原武夫著. - [新版]. -
  東京: 筑摩書房, 昭和57年6月20日 [20.06.1982]
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lee, Thomas Hun-tak: Studies on quantification in Chinese / Thomas Hun-tak Lee. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Shang wu yin shu guan, 2021 nian 4 yue. - XXX, ii, 280 Seiten : Illustrationen, Diagramme
  (Library of dissertations in linguistics)
  (Zhong guo yu yan xue shu yuan. Hai wai yu yan xue bo shi lun wen wen ku)
  Signaturen:
  • PL1291.L44 H36 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liang, Hong: Zhong guo zai Liang zhuang / Liang Hong zhu. - Di 1 ban. -
  Cheng du Shi: Tian di chu ban she, 2017 nian 6 yue. - 11, 3, 267 Seiten
  (21 shi ji xin jing dian wen ku. Chang pian xiao shuo xuan kan : Di yi ji)
  中国在梁庄 / 梁鸿著. - 第1版. -
  成都市: 天地出版社, 2017年6月
  Signaturen:
  • PL2946.3.A64 Z46 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Fan: Jing xue yu zheng zhi : yi Liu Shi pei wei zhong xin de tan tao / Li Fan zhu. - Di 1 ban. -
  Zheng zhou Shi: He nan ren min chu ban she, 2019 nian 12 yue. - 2, 1, 122 Seiten
  ("Tong gu cha jin" xi lie cong shu)
  经学与政治 : 以刘师培为中心的探讨 / 李帆著. - 第1版. -
  郑州市: 河南人民出版社, 2019年12月
  Signaturen:
  • PL2718.I89 Z6 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Fan: "Yi Xia zhi bian" he jin dai Zhong guo de min zu guo jia ren tong / Li Fan zhu. - Di 1 ban. -
  Zheng zhou: He nan ren min chu ban she, 2020 nian 8 yue. - 2, 1, 119 Seiten
  ("Tong gu cha jin" xi lie cong shu)
  "夷夏之辨"和近代中国的民族国家认同 / 李帆著. - 第1版. -
  郑州: 河南人民出版社, 2020年8月
  Signaturen:
  • DS730.L435 Y59 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Jie: Li jiang Na xi zu wen hua de fa zhan bian qian / Li Jie zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Min zu chu ban she, 2020 nian 6 yue. - 5, 8, 4, 271 Seiten
  (Na xi xue bo shi lun wen cong shu)
  丽江纳西族文化的发展变迁 / 李劼著. - 第1版. -
  北京市: 民族出版社, 2020年6月
  Signaturen:
  • DS731.N39 L55 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Kunsheng: Zhong guo yu Dong nan Ya xian Qin liang Han tong gu yan jiu / Li Kun sheng, Huang De rong zhu. - Di 1 ban. -
  Kun ming Shi: Yun nan mei shu chu ban she, 2020 nian 10 yue. - 32, 349 Seiten : Illustrationen
  中国与东南亚先秦两汉铜鼓研究 / 李昆声, 黄德荣著. - 第1版. -
  昆明市: 云南美术出版社, 2020年10月
  Signaturen:
  • NK8000.L55 Z46 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin, Dieken: Zhong guo pin yin wen zi de zheng li / Lin Die ken deng zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 93 Seiten
  (Min guo ji cui)
  中國拼音文字的整理 / 林迭肯等著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1632

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin, Guanchao: Ming Qing seng ren zhu shu liu chuan Ri ben de yan jiu / Lin Guan chao zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zong jiao wen hua chu ban she, 2020 nian 11 yue. - 2, 1, 303 Seiten : Porträts, Illustrationen
  明清僧人著述流传日本的研究 / 林观潮著. - 第1版. -
  北京市: 宗教文化出版社, 2020年11月
  Signaturen:
  • BQ687.L56 M56 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liu, Bannong: Liu Ban nong zhen tan xiao shuo ji / Liu Ban nong zhu, Hua Si bi zheng li. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Bei jing lian he chu ban gong si, 2021 nian 5 yue. - 205 Seiten : Illustrationen
  (Zhong guo jin xian dai zhen tan xiao shuo shi yi cong shu : di yi ji ; 4)
  刘半农侦探小说集 / 刘半农著, 华斯比整理. - 第1版. -
  北京市: 北京联合出版公司, 2021年5月
  Signaturen:
  • PL2629.D48 L58 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liu chao xie jing can juan : mo ji ben / zhu bian Wang Chun fa ; bian zhu Yi ru. - Di 1 ban. -
  He fei Shi: An hui mei shu chu ban she, 2020 nian 5 yue. - 65 Seiten : Faksimiles
  (Zhong guo guo jia bo wu guan guan cang fa tie shu xi : Di si ji)
  六朝写经残卷 : 墨迹本 / 主编王春法 ; 编著意如. - 第1版. -
  合肥市: 安徽美术出版社, 2020年5月
  Signaturen:
  • NK3634.A15 Z55 2020::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liu, Ciyuan: Zhong guo gu dai tian xiang ji lu : wen xian, tong ji yu jiao kan / Liu Ci yuan, Ma Li ping zhu. - Di 1 ban. -
  Xi an Shi: San Qin chu ban she, 2021 nian 3 yue. - 195 Seiten : Diagramme
  中国古代天象记录 : 文献, 统计与校勘 / 刘次沅, 马莉萍著. - 第1版. -
  西安市: 三秦出版社, 2021年3月
  Signaturen:
  • QB17.L583 Z46 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liu, Hong: Jiang Jie shi quan li de bei hou
  (Shang). - . - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Tuan jie chu ban she, 2021 nian 1 yue. - 4, 12, 433 Seiten : Porträts
  Signaturen:
  • DS777.488.C5 L58 2021::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liu, Hong: Jiang Jie shi quan li de bei hou
  (Xia). - . - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Tuan jie chu ban she, 2021 nian 1 yue. - Seite 436-900 : Porträts
  Signaturen:
  • DS777.488.C5 L58 2021::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liu, Shun: Han yu yu fa de gong shi yu li shi yan jiu / Liu Shun zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai Shi: Shang hai san lian shu dian, 2021 nian 3 yue. - 2, 395 Seiten
  汉语语法的共时与历时研究 / 刘顺著. - 第1版. -
  上海市: 上海三联书店, 2021年3月
  Signaturen:
  • PL1103.L587 H36 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liu, Wenqi: Yang zhou shui dao ji / Qing Liu Wen qi zhu ; Liu Tao jiao zhu. - Di 1 ban. -
  Nan jing: Nan jing shi fan da xue chu ban she, 2016 nian 12 yue. - 4, 12, 6, 44, 5, 10, 283 Seiten : Illustrationen
  (Jiang Huai yun he li shi wen xian cong kan)
  揚州水道記 / 清·劉文淇著 ; 劉濤校註. - 第1版. -
  南京市: 南京師範大學出版社, 2016年12月
  Signaturen:
  • HE500.Z5 L58 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liu, Yanxiang: Zhong guo Fu xi ci miao zhi / Liu Yan xiang zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2021 nian 5 yue. - 3, 7, 3, 400 Seiten : Illustrationen
  (Tian shui shi fan xue yuan Gan su Sheng yi liu te se xue ke Zhong guo shi, zhong dian xue ke zhuan men shi xue shu yan jiu cong shu)
  中国伏羲祠庙志 / 刘雁翔著. - 第1版. -
  北京: 中国社会科学出版社, 2021年5月
  Signaturen:
  • BL1825.L58 Z46 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Wenjie: Zhong guo gu dai zhi tao gong cheng ji shu shi / Li Wen jie zhu. - Di 1 ban. -
  Tai yuan Shi: Shan xi jiao yu chu ban she, 2017 nian 10 yue. - 27, 4, 8, 7, 458 Seiten : Illustrationen
  (Zhong guo gu dai gong cheng ji shu shi da xi)
  中国古代制陶工程技术史 / 李文杰著. - 第1版. -
  太原市: 山西教育出版社, 2017年10月
  Signaturen:
  • TP807.L59 Z46 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li xian tuan ti / Shang Xiao ming bian. - Di 1 ban. -
  Tai yuan Shi: Shan xi ren min chu ban she, 2020 nian 6 yue. - 5, 4, 2, 2, 11, 407 Seiten
  (Qing mo li xian yun dong shi liao cong kan / zhu bian Hu Sheng wu : Li xian tuan ti ; shang juan)
  (Guo jia Qing shi bian zuan wei yuan hui wen xian cong kan)
  立宪团体 / 尚小明编. - 第1版. -
  太原市: 山西人民出版社, 2020年6月
  Signaturen:
  • KNN2101.H87 Q25 2020::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li xian tuan ti / Shang Xiao ming bian. - Di 1 ban. -
  Tai yuan Shi: Shan xi ren min chu ban she, 2020 nian 6 yue. - 17 Seiten, Seite 409-833
  (Qing mo li xian yun dong shi liao cong kan / zhu bian Hu Sheng wu : Li xian tuan ti ; xia juan)
  (Guo jia Qing shi bian zuan wei yuan hui wen xian cong kan)
  立宪团体 / 尚小明编. - 第1版. -
  太原市: 山西人民出版社, 2020年6月
  Signaturen:
  • KNN2101.H87 Q25 2020::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Xin: Bai nian Zhong guo xiang tu jiao cai yan jiu / Li Xin zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zhi shi chan quan chu ban she, 2015 nian 6 yue. - 5, 4, 248 Seiten : Illustrationen, Diagramme
  (Zhong guo jiao ke shu fa zhan shi cong shu)
  百年中国乡土教材研究 / 李新著. - 第1版. -
  北京市: 知识产权出版社, 2015年6月
  Signaturen:
  • LB3048.C6 L59 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lu, Dan'an: Li Fei tan an ji / Lu Dan an zhu, Hua Si bi zheng li. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Bei jing lian he chu ban gong si, 2021 nian 3 yue. - 369 Seiten : Illustrationen
  (Zhong guo jin xian dai zhen tan xiao shuo shi yi cong shu : di yi ji ; 1)
  李飞探案集 / 陆澹安著, 华斯比整理. - 第1版. -
  北京市: 北京联合出版公司, 2021年3月
  Signaturen:
  • PL2629.D48 L83 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Luo, Changpei: Xia men yin xi / Luo Chang pei zhu. - Di 1 ban. -
  Xia men Shi: Xia men da xue chu ban she, 2021 nian 3 yue. - 3, 2, 2, 11, 308 Seiten
  (Xia men da xue bai nian xue shu lun zhu xuan kan)
  厦门音系 / 罗常培著. - 第1版. -
  厦门市: 厦门大学出版社, 2021年3月
  Signaturen:
  • PL1710.F85 L86 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Luo, Zhiwei: Tomodachi robotto ga yatte kuru : minna no mawari ni robotto ga iru mirai / Ra Shii cho. - Shohan. -
  Tōkyō: Kumonshuppan, 2009nen 3gatsu 29nichi. - 125 Seiten : Illustrationen
  (Kumon junia saiensu)
  友だちロボットがやってくる : みんなのまわりにロボットがいる未来 / 羅志偉著. - 初版
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lu, Zhongxin: Shi jian de ju suo : Shang hai lao cheng xiang li shi min ju / Lu Zhong xin she ying zhuan wen. - Di yi ban. -
  Shang hai Shi: Shang hai wen hua chu ban she, 2020 nian 10 yue. - 215 Seiten : Karten
  时间的居所 : 上海老城厢历史民居 / 陆中信摄影撰文. - 第一版. -
  上海市: 上海文化出版社, 2020年10月
  Signaturen:
  • NA7450.S45 L89 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ma, Guowei: Xian Qin Wu Yue yin yue yan jiu / Ma Guo wei zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Ren min yin yue chu ban she, 2019 nian 5 yue. - 7, 6, 533 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Zhong guo yin yue kao gu cong shu)
  先秦吴越音乐研究 / 马国伟著. - 第1版. -
  北京市: 人民音乐出版社, 2019年5月
  Signaturen:
  • ML3799.5.M34 X53 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ma, Hui: Yi yu Liang shan hua yu fa biao zhu wen ben / Ma Hui zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2021 nian 3 yue. - 9, 2, 2, 249 Seiten
  (Zhong guo min zu yu yan yu fa biao zhu wen ben cong shu)
  彝语凉山话语法标注文本 / 马辉著. - 第1版. -
  北京市: 社会科学文献出版社, 2021年3月
  Signaturen:
  • PL3311.Y5 M34 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Maruyama Masao to sengo Nihon : dai 1kai: minshushugi no hakken / NHK. -
  Tōkyō: NHK, [1997?]. - 1 VHS (1 Video-Datei, 52 Minuten) : farbig
  (ETV Tokushū)
  丸山眞男と戦後日本 : 第1回: 民主主義の発見 / NHK. -
  東京: NHK, 1997
  Signaturen:
  • V040.193

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Maruyama Masao to sengo Nihon : dai 2kai: eikyū kakumei toshite no minshushugi / NHK. -
  Tōkyō: NHK, [1997?]. - 1 VHS (1 Video-Datei, 53 Minuten) : farbig
  (ETV Tokushū)
  丸山眞男と戦後日本 : 第2回: 永久革命としての民主主義 / NHK. -
  東京: NHK, 1997
  Signaturen:
  • V040.194

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Matsuda, Midori: Basu / Matsuda Midori ; sashie Ishikawa Eriko. - Shohan. -
  Tōkyō: Asuku Shuppan Jigyōbu, 2008nen 3gatsu 27nichi. - 22 Seiten : Illustrationen
  (Reberubetsu Nihongo tadoku raiburarī / Kanshū NPO Tagengo Tadoku ; Reberu 1, vol.3,11)
  バス / 松田緑 ; 挿絵石川えりこ. - 初版. -
  東京: アスク出版事業部, 2008年3月27日
  Signaturen:
  • PL539.3.R43 R34 2008::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Matsuda, Midori: Hachi no hanashi / Matsuda Midori ; sashie Satō Shigemi. - Shohan. -
  Tōkyō: Asuku Shuppan Jigyōbu, 2006nen 10gatsu 10nichi. - 21 Seiten : Illustrationen
  (Reberubetsu Nihongo tadoku raiburarī / Kanshū NPO Tagengo Tadoku ; Reberu 1, vol.1,2)
  ハチの話 / 松田緑 ; 挿絵佐藤繁. - 初版. -
  東京: アスク出版事業部, 2006年10月10日
  Signaturen:
  • PL539.3.R43 R32 2006::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Matsuda, Midori: Takushī / Midori Matsuda ; Izumi Ueda (Ill.). - [4. Auflage]. -
  Tōkyō: Asuku Shuppan, 2017. - 20 Seiten : Illustrationen
  (Reberubetsu Nihongo tadoku raiburarī / Kanshū NPO Tagengo Tadoku ; Reberu 1, vol.2,6)
  タクシ- / 緑松田 ; いずみうえだ (作画). -
  東京: アスク出版, 2017
  Signaturen:
  • PL539.3.R43 R33 2007::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Matsumoto, Ichirō: Kodomo gyakutai to kazoku : "kasanariau furi" to shakaiteki shien / Matsumoto Ichirō hencho. - Shohan. -
  Tōkyō: Akashi Shoten, 2013nen 2gatsu 20nichi. - 189 Seiten : Illustrationen
  子ども虐待と家族 : 「重なり合う不利」と社会的支援 / 松本伊智朗編著. - 初版. -
  東京都: 明石書店, 2013年2月20日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Matsumoto, Noriko: Shin nihongo 500mon N4-N5 : Moji, goi, bunpō matome doriru / Noriko Matsumoto, Hiroko Sasaki. - [5. Auflage]. -
  Tōkyō: Asuku shuppan, 2018. - 292 Seiten
  新にほんご500問 N4-N5 : 文字・語い・文法まとめドリル / 紀子松本, 仁子佐々木. -
  東京: アスク出版, 2018
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Meiji go / Wagatsuma Sakae henshū daihyōsha. - Nijūban. -
  Tōkyō: Daiichi Hōki Shuppan, Shōwa 55nen 12gatsu 15nichi [15.12.1980]. - 4, 587 Seiten : Illustrationen
  (Nihon seiji saibanshiroku ; Meiji, Go)
  明治・後 / 我妻栄編集代表者. - 二十版. -
  東京: 第一法規出版, 昭和55年12月15日 [15.12.1980]
  Signaturen:
  • KNX120.W34 N54 1980::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mekada, Makoto: ohne Titelangaben. -
  Tōkyō: Jiji Tsūshinsha, Shōwa 61nen 4gatsu 1nichi [01.04.1986]. - 281 Seiten
  Yūhi kagirinaku yoshi / 目加田誠著. -
  東京: 時事通信社, 昭和61年4月1日 [01.04.1986]
  Signaturen:
  • PL726.8.M45 Y88 1986

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Meng, Zhong: Zhu an du hua lu
  Shang. - . - Di 1 ban. -
  Hang zhou Shi: Zhe jiang ren min mei shu chu ban she, 2020 nian 1 yue. - IX, 267 Seiten
  Signaturen:
  • ND1040.M46 Z48 2020::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Meng, Zhong: Zhu an du hua lu
  Xia. - . - Di 1 ban. -
  Hang zhou Shi: Zhe jiang ren min mei shu chu ban she, 2020 nian 1 yue. - Seite 276-543
  Signaturen:
  • ND1040.M46 Z48 2020::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mie-ken shiryō
  Jōkan. - . -
  Tōkyō: Bunken Shuppan, Shōwa 54nen 11gatsu 27nichi [27.11.1979]. - 459 Seiten

  上巻. - 三重縣史料. -
  東京: 文献出版, 昭和54年11月27日 [27.11.1979]
  Signaturen:
  • DS881.987.O563 M54 1979

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ming ren chi du
  1. - Jiang, Yutao: . - Di 1 ban. -
  He fei Shi: An hui mei shu chu ban she, 2020 nian 5 yue. - 40 Seiten : Faksimiles, Illustrationen
  (Zhong hua bao dian : Zhong guo guo jia bo wu guan guan cang fa tie shu xi : Di si ji)
  Signaturen:
  • NK3634.A15 Z55 2020::7,1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Miyazawa, Seiichi: Meiji Ishin no saisōzō : kindai Nihon no "kigen shinwa" / Miyazawa Seiichi cho. -
  Tōkyō: Aoki Shoten, 2005nen 2gatsu 4nichi. - 261 Seiten
  明治維新の再創造 : 近代日本の〈起源神話〉 / 宮澤誠一著. -
  東京: 青木書店, 2005年2月4日
  Signaturen:
  • DS888.5.M594 M45 2005

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mori, Masahiro: Robotto hakase Mori Masahiro no bukkyō nyūmon : robotto kōgaku kara mita ningen shinri no tankyū / Mori Masahiro cho. -
  Tōkyō: Kōsei Shuppansha, Shōwa 49nen 7gatsu 10nichi [10.07.1974]. - 268 Seiten : Illustrationen
  (Chiteki ikikata bunko)
  ロボット博士森政弘の佛教入門 : ロボット工学からみた人間真理の探究 / 森政弘著. -
  東京: 佼成出版社, 昭和49年7月10日[10.07.1974]
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mou Zong san zhe xue / Zheng Zong yi zhu bian. - Di 1 ban. -
  Gui lin Shi: Li jiang chu ban she, 2015 nian 5 yue. - 212 Seiten
  (Zhong guo zhe xue yu wen hua / Zheng Zong yi zhu bian ; Di 12 ji)
  牟宗三哲学 / 郑宗义主编. - 第1版. -
  桂林市: 漓江出版社, 2015年5月
  Signaturen:
  • B8.C6 Z463::12

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mu mu Zeng hou : Zeng guo chu tu qing tong qi jing pin / Wu zhong bo wu guan bian. - Di 1 ban. -
  Nan jing Shi: Jiang su feng huang wen yi chu ban she, 2021 nian 2 yue. - 224 Seiten
  穆穆曾侯 : 曾国出土青铜器精品 / 吴中博物馆编. - 第1版. -
  南京市: 江苏凤凰文艺出版社, 2021年2月
  Signaturen:
  • NK7983.A3 Z46 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Muramatsu, Takeshi: Hogoryō kokka Nihon no unmei : reisengo no sekai no naka de / Muramatsu Takeshi cho. - Dai1han. -
  Tōkyō: PHP Kenkyūjo, 1992nen 5gatsu 8nichi [08.05.1992]. - 228 Seiten : Karten
  保護領国家日本の運命 : 冷戦後の世界の中で / 村松剛著. - 第1版. -
  東京: PHP 研究所, 1992年5月8日 [08.05.1992]
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hajimete no Nihongo nōryoku shiken N5 tango1000 / Āku Akademī. - Shohan. -
  Tōkyō: Asuku Shuppan, 2017. - 183 Seiten
  はじめての日本語能力試験N5単語1000 / アークアカデミー. - 初版. -
  東京: アスク出版, 2017
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nakai, Jirō: Panku suru kyōto : ōbā tsūrizumu to tatakau kankō toshi / Nakai Jirō cho. -
  Tōkyō: Seikaisha, 2019nen 10gatsu 25nichi. - 189 Seiten
  (Seikaisha shinsho ; 156)
  パンクする京都 : オーバーツーリズムと戦う観光都市 / 中井治郎著. -
  東京: 星海社, 2019年10月25日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nakakōji, Shun'itsu: Nihon bungaku no kōzu : waka to umi to kyūden to / Nakakōji Shun'itsu cho. -
  Tōkyō: Ōfūsha, Shōwa 58nen 6gatsu 10nichi [10.06.1983]. - 222 Seiten
  日本文学の構図 : 和歌と海と宮殿と / 中小路駿逸著
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nakamura, Kaori: Shin kanzen masutā chōkai / Nakamura Kaori; Fukushima Sachi; Tomomatsu Etsuko cho. -
  Tōkyō: Surīē nettowōku, 2012.6. - xvi, 85 S. : Ill.
  (Nihongo nōryoku shiken : N3 ; Chōkai)
  新完全マスター聴解 / 中村かおり; 福島佐知; 友松悦子著. -
  東京: スリーエーネットワーク, 2012.6
  Signaturen:
  • PL539.3.N5365 S554 2012::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nakamura, Kaori: Shin kanzen masutā chōkai : Nihongo Nōryoku Shiken N4 / Nakamura Kaori, Fukushima Sach, Tomomatsu Etsuko cho. - Shohan. -
  Tōkyō: Surīē Nettowāku, 2018. - 63 Seiten : Illustrationen
  (Nihongo nōryoku shiken : N4 ; Chōkai)
  新完全マスター聴解 : ; 日本語能力試験N4 / 中村かおり, 福島佐知, 友松悦子 著. - 初版. -
  東京: スリーエーネットワーク, 2018
  Signaturen:
  • PL539.3.N5365 S555 2014::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nakatani, Tadashi: Tsuyoi Amerika to yowai Amerika no hazama de : Daiichiji Sekai Taisengo no Higashi Ajia chitsujo o meguru Nichi-Bei-Ei kankei / Nakatani Tadashi cho. - Shohan. -
  Tōkyō: Chikura Shobō, 2016nen 3gatsu 7nichi. - v, 464 Seiten
  強いアメリカと弱いアメリカの狭間で : 第一次世界大戦後の東アジア秩序をめぐる日米英関係 / 中谷直司著. - 初版. -
  東京: 千倉書房, 2016年3月7日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nanfeng tingzhang: Zhong guo zhen tan Luo Shi fu / Nan feng ting zhang zhu, Hua Si bi zheng li. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Bei jing lian he chu ban gong si, 2021 nian 3 yue. - 238 Seiten : Illustrationen
  (Zhong guo jin xian dai zhen tan xiao shuo shi yi cong shu : di yi ji ; 3)
  中国侦探罗师福 / 南风亭长著, 华斯比整理. - 第1版. -
  北京市: 北京联合出版公司, 2021年3月
  Signaturen:
  • PL2629.D48 N36 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nie, Weimeng: Zhong gu guan xiu shi ti zhi de yun zuo yu yan jin / Nie Wei meng zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2021 nian 4 yue. - 4, 4, 388 Seiten : Illustrationen
  (Zhong gu Zhong guo zhi shi, xin yang, zhi du yan jiu shu xi : Zhuan kan : Di san ji)
  中古官修史体制的运作与演进 / 聂溦萌著. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2021年4月
  Signaturen:
  • DS747.35.N54 Z46 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nihongo no rekishi / Doi Tadao hen. - Kaitei ban. -
  Tōkyō: Shibundō, Shōwa 34nen 1gatsu 30nichi [30.01.1959]. - 272 Seiten : Illustrationen
  日本語の歴史 / 土井忠生編. - 改訂版. -
  東京: 至文堂, 昭和34年1月30日 [30.01.1959]
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nishikuma, Shunya: Patān betsu tettei doriru Nihongo nōryoku shiken N2 : mondai no "kata" ni narereba seikai ga wakaru / Nishikuma Shunya .... - shohan. -
  Tōkyō: Aruku = Alc, 2010. - 211 Seiten : Illustrationen
  パターン別徹底ドリル日本語能力試験 N2 : 問題の「型」に慣れれば正解がわかる / 西隈俊哉 .... - 初版. -
  東京: アルク = Alc, 2010
  Signaturen:
  • PL539.3.N57 P38 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nishimoto, Tōru: Yoru no shinpu : kaidan seidan suidanshū / Nishimoto Tōru cho. -
  Tōkyō: Chūō shuppansha, Shōwa 58nen 1gatsu 5nichi [05.01.1983]. - 267 Seiten : Illustrationen, Porträts
  よるの神父 : 快談・聖談・酔談集 / 西本至著. -
  東京: 中央出版社, 昭和58年1月5日 [05.01.1983]
  Signaturen:
  • DS889.15.N57 Y67 1983

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nishioka, Toranosuke: Minshū seikatsushi kenkyū / Nishioka Toranosuke cho. - Kyūban. -
  Tōkyō: Fukumura Shoten, 1957nen 3gatsu 20nichi. - 3, 5, 692, 12 Seiten : Illustrationen
  民衆生活史研究 / 西岡虎之助著. - 九版. -
  東京: 福村書店, 1957年3月20日
  Signaturen:
  • DS888.5.N575 M56 1957

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Niu, Jinhong: Jin xian dai Zhong guo cheng xiang gui hua fa lü wen ti yan jiu / Niu Jin hong zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Fa lü chu ban she, 2020 nian 12 yue. - 2, 3, 5, 202 Seiten
  (Bi jiao fa wen cong ; 48)
  近现代中国城乡规划法律问题研究 / 牛锦红著. - 第1版. -
  北京市: 法律出版社, 2020年12月
  Signaturen:
  • KNQ3059.N58 J56 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ni, Zhiyun: Liu chao hua lun kao shi / Ni Zhi yun, Ni Chun ru zhu. - Di 1 ban. -
  Ji nan Shi: Qi Lu shu she, 2020 nian 12 yue. - 2, 2, 292 Seiten
  六朝画论考释 / 倪志云, 倪纯如著. - 第1版. -
  济南市: 齐鲁书社, 2020年12月
  Signaturen:
  • ND1043.24.N59 L58 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nyūmon kankōgaku / Takeuchi Masato, Takeuchi Toshie, Yamada Hiroyuki hencho. - Shohan. -
  Kyōto: Mineruva Shobō, 2018nen 3gatsu 20nichi. - xiii, 284 Seiten : Illustrationen, Karten
  入門観光学 / 竹内正人, 竹内利江, 山田浩之編著. - 初版. -
  京都: ミネルヴァ書房, 2018年3月20日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Oda, Masako: Dōshite ebi no karada wa magatta? dōshite nekodoshi ga nai? / Saiwa Oda Masako ; sashie Udagawa Noriko. - Shohan. -
  Tōkyō: Asuku Shuppan Jigyōbu, 2008nen 3gatsu 27nichi. - 23 Seiten : Illustrationen
  (Reberubetsu Nihongo tadoku raiburarī / Kanshū NPO Tagengo Tadoku ; Reberu 1, vol.3,13)
  どうしてエビの体は曲がった?どうしてねこ年がない? / 再話小田正子 ; 挿絵宇田川のり子. - 初版. -
  東京: アスク出版事業部, 2008年3月27日
  Signaturen:
  • PL539.3.R43 R34 2008::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Oda, Masako: Dōshite saru no o wa mijikai? dōshite kurage wa hone ga nai? / Saiwa Oda Masako ; sashie Udagawa Noriko. - Shohan. -
  Tōkyō: Asuku Shuppan Jigyōbu, 2007nen 6gatsu 1nichi. - 23 Seiten : Illustrationen
  (Reberubetsu Nihongo tadoku raiburarī / Kanshū NPO Tagengo Tadoku ; Reberu 1, vol.2,10)
  どうして猿の尾は短い?どうしてクラゲは骨がない? / 再話小田正子 ; 挿絵宇田川のり子. - 初版. -
  東京: アスク出版事業部, 2007年6月1日
  Signaturen:
  • PL539.3.R43 R33 2007::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ogino, Fujio: Yokohama jiken to Chian ijihō / Ogino Fujio cho. -
  Tōkyō: Kinohanasha, 2006nen 11gatsu 5nichi. - 435 Seiten
  横浜事件と治安維持法 / 荻野富士夫著. -
  東京: 樹花舎, 2006年11月5日
  Signaturen:
  • DS889.15.O35 Y65 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ogi, Shinzō: Shōwa shomin bunkashi
  Jō. - . -
  Tōkyō: Nihon Hōsō Shuppan Kyōkai, Shōwa 45nen 4gatsu 20nichi [20.04.1970]. - 267 Seiten
  (NHK bukkusu)
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ogi, Shinzō: Shōwa shomin bunkashi
  Ge. - . -
  Tōkyō: Nihon Hōsō Shuppan Kyōkai, Shōwa 46nen 5gatsu 20nichi [20.05.1971]. - 360 Seiten : Illustrationen
  (NHK bukkusu)
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ōhashi, Hideko: Kaneko Kiichi to Josefin Kongā : shakai shugi feminizumu no senkuteki kokoromi / Ōhashi Hideko cho. -
  Tōkyō: Iwanami Shoten, 2011nen 3gatsu 23nichi. - xxxii, 256, 13 Seiten : Illustrationen, Porträts
  金子喜一とジョセフィン・コンガー : 社会主義フェミニズムの先駆的試み / 大橋秀子著. -
  東京: 岩波書店, 2011年3月23日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Oikawa, Takuei: Teikoku Nihon no tairiku seisaku to Manshūkokugun / Oikawa Takuei cho. -
  Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, 2019nen 10gatsu 20nichi. - 7, 276, 5 Seiten : Illustrationen
  帝国日本の大陸政策と満洲国軍 / 及川琢英著. -
  東京: 吉川弘文館, 2019年10月20日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Okamoto, Takashi: Li Hong zhang / (Ri) Gang ben Long si zhu ; Ma Jing yi. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Bei jing ri bao chu ban she, 2021 nian 1 yue. - 187 Seiten : Porträts, Illustrationen, Diagramme
  (Li Hong zhang Yuan Shi kai / (Ri) Gang ben Long si zhu ; Ma Jing yi ; [1])
  李鸿章 / (日)冈本隆司著 ; 马静译. - 第1版. -
  北京市: 北京日报出版社, 2021年1月
  Signaturen:
  • DS764.23.L5 O53126 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Okamoto, Takashi: Yuan Shi kai / (Ri) Gang ben Long si zhu ; Ma Jing yi. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Bei jing ri bao chu ban she, 2021 nian 1 yue. - 179 Seiten : Porträts, Illustrationen
  (Li Hong zhang Yuan Shi kai / (Ri) Gang ben Long si zhu ; Ma Jing yi ; [2])
  袁世凯 / (日)冈本隆司著 ; 马静译. - 第1版. -
  北京市: 北京日报出版社, 2021年1月
  Signaturen:
  • DS777.15.Y83 O53126 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ōkouchi, Kazuo: Nichijō sahan / Ōkōchi Kazuo cho. -
  Tōkyō: Yomiuri Shinbunsha, Shōwa 41nen 10gatsu 30nichi [30.10.1971]. - 281 Seiten
  日常茶飯 / 大河內一男著. -
  東京: 読売新聞社, 昭和46年10月30日 [30.10.1971]
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Osatake, Takeki: Bakumatsu kengai shisetsu monogatari : iteki no kuni e / Osatake Takeki cho ; Kira Yoshie kōchū. -
  Tōkyō: Iwanami Shoten, 2016nen 3gatsu 16nichi. - 352 Seiten : Illustrationen
  (Iwanami bunko ; 33-182-2)
  幕末遣外使節物語 : 夷狄の国へ / 尾佐竹猛著 ; 吉良芳恵校注. -
  東京: 岩波書店, 2016年3月16日
  Signaturen:
  • DS881.45.O83 B35 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ou zhou Feng shi cang Zhong guo gu dai ban hua cong kan tu mu / Weng Lian xi, Liu Yu zhu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Wen wu chu ban she, 2020 nian 10 yue. - 44, 572 Seiten : Porträts
  歐洲馮氏藏中國古代版畫叢刊圖目 / 翁連溪, 劉禹主編. - 第1版. -
  北京市: 文物出版社, 2020年10月
  Signaturen:
  • NE1183.W46 Z46 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Pan, Guangdan: Pan Guang dan she hui xue wen ji / Pan Guang dan zhu, Zhou Fei zhou bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Shang wu yin shu guan, 2019 nian 11 yue. - xlii, 616 Seiten
  (Bai nian Zhong guo she hui xue cong shu)
  潘光旦社会学文集 / 潘光旦著, 周飞舟编. - 第1版. -
  北京: 商务印书馆, 2019年11月
  Signaturen:
  • HM22.C6 P36 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Peng, Chunling: Zhang Tai yan yi "Si bin sai er wen ji" yan jiu, chong yi ji jiao zhu / Peng Chun ling zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ren min chu ban she, 2021 nian 3 yue. - 6, 711 Seiten
  (Zhang xue yan jiu lun cong)
  章太炎译"斯宾塞尔文集"研究, 重译及校注 / 彭春凌著. - 第1版. -
  上海: 上海人民出版社, 2021年3月
  Signaturen:
  • B1657.P46 Z43 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Peng, Jian: Qin ding, xie ding yu min ding : Qing ji zhi xian yan jiu / Peng Jian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Bei jing shi fan da xue chu ban she, 2021 nian 6 yue. - 4, 319 Seiten
  (Zhong hua xue ren cong shu : Di si ji)
  钦定, 协定与民定 : 清季制宪研究 / 彭剑著. - 第1版. -
  北京市: 北京师范大学出版社, 2021年1月
  Signaturen:
  • KNN2101.P46 Q25 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Pi ping de shi dai
  Juan 2. - . - Di 1 ban. -
  Nan ning Shi: Guang xi mei shu chu ban she, 2003 nian 12 yue. - 396 Seiten : Porträts
  Signaturen:
  • N7485.C6 J537 2003::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Pollacchi, Elena: Wang Bing's filmmaking of the China dream : narratives, witnesses and marginal spaces / Elena Pollacchi. -
  Amsterdam: Amsterdam University Press, 2021. - 241 Seiten : Illustrationen
  (Critical Asian cinemas ; 2)
  Signaturen:
  • PN1993.5.C6 P65 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Preservation of traditional music : report of Asia-Europe training programme. -
  Beijing: Chinese Academy of Arts, 2003. - 250 Seiten
  Signaturen:
  • ML3544.5.X53 P74 2003

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qiang, Jinqian: Xian Qin shang ren yan jiu / Qiang Jin qian zhu. - Di 1 ban. -
  Lan zhou Shi: Gan su wen hua chu ban she, 2020 nian 11 yue. - 21, 4, 278 Seiten
  先秦商人研究 / 强进前著. - 第1版. -
  兰州市: 甘肃文化出版社, 2020年11月
  Signaturen:
  • DS741.65.Q23 X53 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qian, Jibo: Jing xue tong zhi / Qian Ji bo zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 2, 252 Seiten
  (Min guo ji cui)
  經學通志 / 錢基博著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::563

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qiao, Qingju: Dang dai Zhong guo zhe xue shi xue shi
  Shang. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2020 nian 7 yue. - 7, 391 Seiten
  Signaturen:
  • B5231.Q23 D36 2020::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qiao, Qingju: Dang dai Zhong guo zhe xue shi xue shi
  Xia. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2020 nian 7 yue. - Seite 394-828
  Signaturen:
  • B5231.Q23 D36 2020::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing ting de yu bei fang xing li xian / Chi Yun fei bian. - Di 1 ban. -
  Tai yuan Shi: Shan xi ren min chu ban she, 2020 nian 6 yue. - 10 Seiten, Seite 531-1090
  (Qing mo li xian yun dong shi liao cong kan / zhu bian Hu Sheng wu : Qing ting de yu bei fang xing li xian ; di 2 juan)
  (Guo jia Qing shi bian zuan wei yuan hui wen xian cong kan)
  清廷的预备仿行立宪 / 迟云飞编. - 第1版. -
  太原市: 山西人民出版社, 2020年6月
  Signaturen:
  • KNN2101.H87 Q25 2020::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing ting de yu bei fang xing li xian / Chi Yun fei bian. - Di 1 ban. -
  Tai yuan Shi: Shan xi ren min chu ban she, 2020 nian 6 yue. - 8 Seiten, Seite 1091-1514
  (Qing mo li xian yun dong shi liao cong kan / zhu bian Hu Sheng wu : Qing ting de yu bei fang xing li xian ; di 3 juan)
  (Guo jia Qing shi bian zuan wei yuan hui wen xian cong kan)
  清廷的预备仿行立宪 / 迟云飞编. - 第1版. -
  太原市: 山西人民出版社, 2020年6月
  Signaturen:
  • KNN2101.H87 Q25 2020::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing ting de yu bei fang xing li xian / Chi Yun fei bian. - Di 1 ban. -
  Tai yuan Shi: Shan xi ren min chu ban she, 2020 nian 6 yue. - 5, 4, 2, 3, 9, 529 Seiten
  (Qing mo li xian yun dong shi liao cong kan / zhu bian Hu Sheng wu : Qing ting de yu bei fang xing li xian ; di 1 juan)
  (Guo jia Qing shi bian zuan wei yuan hui wen xian cong kan)
  清廷的预备仿行立宪 / 迟云飞编. - 第1版. -
  太原市: 山西人民出版社, 2020年6月
  Signaturen:
  • KNN2101.H87 Q25 2020::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing ting de yu bei fang xing li xian / Chi Yun fei bian. - Di 1 ban. -
  Tai yuan Shi: Shan xi ren min chu ban she, 2020 nian 6 yue. - 8 Seiten, Seite 1515-1935
  (Qing mo li xian yun dong shi liao cong kan / zhu bian Hu Sheng wu : Qing ting de yu bei fang xing li xian ; di 4 juan)
  (Guo jia Qing shi bian zuan wei yuan hui wen xian cong kan)
  清廷的预备仿行立宪 / 迟云飞编. - 第1版. -
  太原市: 山西人民出版社, 2020年6月
  Signaturen:
  • KNN2101.H87 Q25 2020::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qiu, Bing: "Fo suo xing zan" ci hui yan jiu / Qiu Bing zhu. - Di 1 ban. -
  Nan jing Shi: Nan jing da xue chu ban she, 2020 nian 12 yue. - 7, 221 Seiten
  "佛所行赞"词汇研究 / 邱冰·著. - 第1版. -
  南京市: 南京大学出版社, 2020年12月
  Signaturen:
  • BQ1606.B837 Q25 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qiu, Xigui: Lao zi jin yan / Qiu Xi gui zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Zhong xi shu ju, 2021 nian 3 yue. - 27, 237 Seiten
  (Zhong guo gu dian xue de chong jian)
  老子今研 / 裘錫圭著. - 第1版. -
  上海: 中西書局, 2021年3月
  Signaturen:
  • BL1900.L35 Q28 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ren, Jingwei: Da hui zong gao si xiang yan jiu / Ren Jing wei zhu. - Di 1 ban. -
  Cheng du: Xi nan jiao tong da xue chu ban she, 2020 nian 12 yue. - 268 Seiten
  大慧宗杲思想研究 / 任静伟著. - 第1版. -
  成都: 西南交通大学出版社, 2020年12月
  Signaturen:
  • BQ999.O66 D34 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ren wen yu zong jiao : ru xue de xian dai fa zhan / Zheng Zong yi zhu bian. - Di 1 ban. -
  Gui lin Shi: Li jiang chu ban she, 2014 nian 5 yue. - 354 Seiten
  (Zhong guo zhe xue yu wen hua / Zheng Zong yi zhu bian ; Di 11 ji)
  人文与宗教 : 儒学的现代发展 / 郑宗义主编. - 第1版. -
  桂林市: 漓江出版社, 2014年5月
  Signaturen:
  • B8.C6 Z463::11

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Robotikusu saizensen / Nikkei Sangyō Shinbun hen. - 1han. -
  Tōkyō: Nihon Keizai Shinbun Shuppansha, 2016nen 1gatsu 5nichi. - 219 Seiten : Illustrationen
  ロボティクス最前線 / 日経産業新聞編. - 1版. -
  東京: 日本経済新聞出版社, 2016年1月5日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ru xue : xue shu, xin yang he xiu yang / Liu Xiao gan zhu bian. - Di 1 ban. -
  Gui lin Shi: Li Jiang chu ban she, 2012 nian 9 yue. - 387 Seiten
  (Zhong guo zhe xue yu wen hua / Liu Xiao gan zhu bian ; Di 10 ji)
  儒学 : 学术, 信仰和修养 / 刘笑敢主编. - 第1版. -
  桂林市: 漓江出版社, 2012年9月
  Signaturen:
  • B8.C6 Z463::10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Saikin kenpōron : Uesugi Shinkichi tai Minobe Tatsukichi / Hoshijima Nirō hen. -
  Tōkyō: Taiyōdō, Taishō 13nen 7gatsu 20nichi [20.07.1924]. - 6, 2, 486 Seiten
  最近憲法論 : 上杉愼吉對美濃部逹吉 / 星島二郎編. -
  東京: 太陽堂, 大正13年7月20日 [20.07.1924]
  Signaturen:
  • KNX2070.H67 S25 1924

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Saitō, Hitoshi: Nihongo o hanasō!
  Chū-jōkyū hen. - Chū-jōkyū-hen. -
  Tōkyō: Kuroshio Shuppan, [2010]. - 163 pages

  中上級編. - 中-上級編. -
  東京: くろしお出版, [2010]
  Signaturen:
  • PL539.3.S243 N54 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Saitō, Hitoshi: Nihongo o hanasō!
  Sho - chūkyū hen. - . -
  Tōkyō: Kuroshio shuppan, 2006. - 137 Seiten
  Signaturen:
  • PL539.3.S243 N53 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Saitō, Hitoshi: Nihongo o hanasō!
  Shūshoku, arubaito, shingaku mensetsu hen. - Shūshoku, arubaito, shingaku mensetsu hen / Saitō Hitoshi, Fukazawa Michiko, Sakai Rieko, Nakamura Masako cho. - Eigo, Chūgokugo, Kankokugo yakuban. -
  Tōkyō-to Bunkyō-ku: Kuroshio Shuppan, 2016. - 170 Seiten

  就職. アルバイト. 進学面接編. - 就職. アルバイト. 進学面接編. - 英語
  Signaturen:
  • PL539.3.S243 S58 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Saitō, Hitoshi: Nihongo o hanasō!
  Chū-Jōkyū hen. - Chū-Jōkyū-hen : Indoneshiago, Taigo, Betonamugo yakuban. -
  Tōkyō: Kuroshio Shuppan, 2014. - 167 Seiten

  中上級編. - 中上級編 : インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版 = มาพูดภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ. ระดับกลาง-สูง. -
  東京: くろしお出版, 2014
  Signaturen:
  • PL539.3.S243 N542 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Saitō, Mitsunori: Shakai chirigaku shiron / Saitō Mitsunori cho. -
  Tōkyō: Kokon Shoin, 1982nen 11gatsu 1nichi. - vi, 287 Seiten : Illustrationen
  社会地理学試論 / 斎藤光格著. -
  東京: 古今書院, 1982年11月1日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Saitō, Takao: Rupo kaiken chōryū / Saitō Takao cho. -
  Tōkyō: Iwanami Shoten, 2006nen 5gatsu 10nichi. - ix, 222, 4 Seiten
  (Iwanami Shinsho ; Shin Akaban 1014)
  ルポ改憲潮流 / 斎藤貴男著. -
  東京: 岩波書店, 2006年5月19日
  Signaturen:
  • KNX2070.S28 R87 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sasaki, Hitoko: Nihongo sô matome : nihongo nôryoku shiken taisaku ; N2 bunpô / Hitoko Sasaki, Noriko Mashimoto. -
  Tôkyô: Asuku Shuppan, 2010. - 147, 7 Seiten : Illustrationen
  日本語総まとめ : 「日本語能力試験」対策 : N2文法 / 佐々木仁子; 松本紀子. -
  東京: アスク出版, 2010
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sasaki, Hitoko: Nihongo sô matome : nihongo nôryoku shiken taisaku ; N2 dokkai / Sasaki Hitoko .... - Shohan. -
  Tōkyō: Asuku Shuppan = Ask Publishing, 2010. - 111, 8 Seiten : Illustrationen
  日本語総まとめ : N2読解 / 佐々木仁子 .... - 初版. -
  東京: アスク出版 = Ask Publishing, 2010
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sasaki, Hitoko: N4: Bunpō, dokkai, chōkai / Sasaki Hitoko, Matsumoto Noriko. - Shohan. -
  Tōkyō: Asuku Shuppan, 2017. - 119 Seiten : Illustrationen
  (Nihongo sōmatome "Nihongo Nōryoku Shiken (JLPT)" taisaku)
  N4 / 佐々木仁子, 松本紀子. - 初版. -
  東京: アスク出版, 2017
  Signaturen:
  • PL539.3.S268 B84 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sasaki, Hitoko: Nihongo sōmatome : "Nihongo Nōryoku Shiken (JLPT)" taisaku : N4: Kanji kotoba / Sasaki Hitoko, Matsumoto Noriko. - Shohan. -
  Tōkyō: Asuku Shuppan, 2017. - 114 Seiten : Illustrationen
  日本語総まとめ : 「日本語能力試験(JLPT)」対策 : N4: かんじ・ことば / 佐々木仁子, 松本紀子. - 初版. -
  東京: アスク出版, 2017
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sasaki, Hitoko: N5: Kotoba, bunpō, kanji, yomu, kiku / Sasaki Hitoko, Matsumoto Noriko. -
  Tōkyō: Asuku Shuppan, [2017]. - 117 Seiten : Illustrationen
  (Nihongo sōmatome "Nihongo Nōryoku Shiken (JLPT)" taisaku)
  N5 / 佐々木仁子, 松本紀子. -
  東京: アスク出版, [2017]
  Signaturen:
  • PL539.3.S269 K33 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sasaki, Hitoko: Nihongo sō matome : Nihongo nōryoku shiken taisaku ; N2 kanji / Sasaki Hitoko .... - shohan dai 3 satsu. -
  Tōkyō: Asuku Shuppan = Ask Publishing, 2010. - 159, 15 Seiten : Illustrationen
  日本語総まとめ : N2漢字 / 佐々木仁子 .... - 初版第3刷. -
  東京: アスク出版 = Ask Publishing, 2010
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sekai no han sabetsu undō to buraku kaihō undō / Han sabetsu kokusai kaigi jikkō iinkai hen. -
  Ōsaka: Han Sabetsu Kokusai Kaigi Jikkō Iinkai, 1982nen 12gatsu 4nichi. - 270 Seiten
  世界の反差別運動と部落解放運動 / 反差別国際会議実行委員会編. -
  大阪: 反差別国際会議実行委員会, 1982年12月4日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Senmon kamoku tabemono kakuron : dai 9kai: suisan shokuhin / seisaku: Hōsō Daigaku. -
  Chiba: Hōsō Daigaku, [1989?]. - 1 VHS (1 Video-Datei, 20 Minuten) : farbig
  専門科目 : 第9回: 現代日本人の生活と社会 / 制作: 放送大学. -
  千葉: 放送大学, 1989
  Signaturen:
  • V040.200B

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Senmon kamoku tabemono kakuron : dai 10kai: amami, shikō shokuhin / seisaku: Hōsō Daigaku. -
  Chiba: Hōsō Daigaku, [1989?]. - 1 VHS (1 Video-Datei, 35 Minuten) : farbig
  専門科目食物各論 : 第10回: 甘味・し好食品 / 制作: 放送大学. -
  千葉: 放送大学, 1989
  Signaturen:
  • V040.200C

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Senryōka josei to zasshi / Kindai Josei Bunkashi Kenkyūkai cho. -
  Tōkyō: Domesu Shuppan, 2010nen 8gatsu 16nichi. - 358 Seiten : Illustrationen
  占領下女性と雑誌 / 近代女性文化史研究会著. -
  東京: ドメス出版, 2010年8月16日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Seto, Fumi: E de wakaru robotto no shikumi / Seto Fumi cho ; Hirata Yasuhisa kanshū. -
  Tōkyō: Kōdansha, 2014nen 1gasu 31nichi. - vii, 150 Seiten : Illustrationen
  (E de wakaru shirizu)
  絵でわかるロボットのしくみ / 瀬戸文美著 ; 平田泰久監修. -
  東京: 講談社, 2014年1月31日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shan gao shui chang : Tang Song ba da jia zhu ti wen wu zhan jing pin dao du / Dong Bao hou zhu bian ; Liao ning Sheng bo wu guan bian. - Di 1 ban. -
  Shen yang Shi: Liao ning mei shu chu ban she, 2021 nian 2 yue. - 303 Seiten : Porträts
  山高水长 : 唐宋八大家主题文物展精品导读 / 董宝厚主编 ; 辽宁省博物馆编. - 第1版. -
  沈阳市: 辽宁美术出版社, 2021年2月
  Signaturen:
  • N7342.L525 S53 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shang hai bo wu guan: Bao li feng wu : "Hei shi hao" chen chuan chu shui zhen pin / Shang hai bo wu guan zhu ; [zhan lan zhu bian: Shang hai bo wu guan, Xin jia po Ya zhou wen ming bo wu guan]. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai shu hua chu ban she, 2020 nian 9 yue. - 305 Seiten
  宝历风物 : "黑石号"沉船出水珍品 / 上海博物馆著 ; [展览主办: 上海博物馆, 新加坡亚洲文明博物馆]. - 第1版. -
  上海: 上海书画出版社, 2020年9月
  Signaturen:
  • NK4565.S53 B36 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shan, Linghan: Yuan ren chi du ti ba : mo ji ben / zhu bian Wang Chun fa ; bian zhu Shan Ling han. - Di 1 ban. -
  He fei Shi: An hui mei shu chu ban she, 2020 nian 5 yue. - 26 Seiten : Faksimiles, Illustrationen
  (Zhong hua bao dian : Zhong guo guo jia bo wu guan guan cang fa tie shu xi : Di si ji)
  元人尺牍题跋 : 墨迹本 / 主编王春法 ; 编著单凌寒. - 第1版. -
  合肥市: 安徽美术出版社, 2020年5月
  Signaturen:
  • NK3634.A15 Z55 2020::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shan xi qing tong bo wu guan zhen pin ji cui / Shan xi bo wu yuan bian. - Di yi ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2020 nian 12 yue. - IX, 139 Seiten : Porträts
  山西青铜博物馆珍品集萃 / 山西博物院编. - 第一版. -
  北京: 科学出版社, 2020年12月
  Signaturen:
  • NK7983.A3 S43 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shibahara, Takuji: Nihon kindaika no sekaishiteki ichi : sono hōhōronteki kenkyū / Shibahara Takuji cho. -
  Tōkyō: Iwanami Shoten, 1981nen 8gatsu 28nichi. - xi, 462, 12 Seiten
  日本近代化の世界史的位置 : その方法論的研究 / 芝原拓自著. -
  東京: 岩波書店, 1981年8月28日
  Signaturen:
  • DS881.45.S55 N54 1981

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shiba, Masami: Kingendai Nihon no "han chisei shugi" : tennō kikansetsu jiken kara netto uyoku made / Shiba Masami cho. - Shohan. -
  Tōkyō: Akashi Shoten, 2019nen 7gatsu 31nichi. - 282 Seiten : Illustrationen
  近現代日本の「反知性主義」 : 天皇機関説事件からネット右翼まで / 芝正身著. - 初版. -
  東京: 明石書店, 2019年7月31日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shi, Feng: Yun lü ge ju : yu yin he yu yi, yu fa, yu yong de jie he / Shi Feng bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Shang wu yin shu guan, 2021 nian 4 yue. - ii, 4, 555 Seiten : Diagramme
  韵律格局 : 语音和语义, 语法, 语用的结合 / 石锋编著. - 第1版. -
  北京: 商务印书馆, 2021年4月
  Signaturen:
  • PL1074.5.S55 Y86 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shiga, Kenji: Hiroshima heiwa kinen shiryōkan wa toikakeru / Shiga Kenji cho. -
  Tōkyō: Iwanami Shoten, 2020nen 12gatsu 18nichi. - xiii, 238, 10 Seiten
  (Iwanami shinsho shin'akaban ; 1861)
  広島平和記念資料館は問いかける / 志賀賢治著. -
  東京: 岩波書店, 2020年12月18日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shiga Shinato shisō to jissen : toshi fukushi no paionia / Shiga Shinato Kenkyūkai daihyō Uda Kikue hen. -
  Ōsaka: Izumi Shoin, 2006nen 11gatsu 15nichi. - vi, 318 Seiten : Illustrationen
  (Ōsaka sōsho ; 3)
  志賀志那人思想と実践 : 都市福祉のパイオニア / 志賀志那人研究会代表・ 右田紀久惠編. -
  大阪: 和泉書院, 2006年11月15日
  Signaturen:
  • DS890.S555 U33 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shimada, Hiromi: Kyōto ga naze ichiban na no ka / Shimada Hiromi cho. -
  Tōkyō: Chikuma Shobō, 2018nen 5gatsu 10nichi. - 229 Seiten : Illustrationen
  (Chikuma shinsho)
  京都がなぜいちばんなのか / 島田裕巳著. -
  東京: 筑摩書房, 2018年5月10日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shimaki, Kensaku: Akagaeru / Shimaki Kensaku cho, 1949. - 212 Seiten
  (Shinchō bunko ; 58)
  赤蛙 / 島木健作著. -
  東京: 新潮社, 昭和24年3月31日 [31.03.1949]
  Signaturen:
  • PL816.H53 A33 1949

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shinjō, Tsunezō: Shomin to tabi no rekishi / Shinjō Tsunezō cho. -
  Tōkyō: Nihon Hōsō Shuppan Kyōkai, Shōwa 46nen 6gatsu 25nichi [25.06.1971]. - 213 Seiten : Illustrationen
  (NHK bukkusu ; 143)
  庶民と旅の歴史 / 新城常三著. -
  東京: 日本放送出版協会, 昭和46年6月25日 [25.06.1971]
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shiryōkan shūzō shiryō sōran / Kokubungaku Kenkyū Shiryōkan Shiryōkan hen. -
  Tōkyō: Meicho Shuppan, 1996nen (Heisei 8nen) 3gatsu 25nichi. - 33, 386 Seiten
  史料館収蔵史料総覧 / 国文学研究資料館史料館編. -
  東京: 名著出版, 1996年(平成8年)3月25日
  Signaturen:
  • DS891.K65 S55 1996

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shōwa go / Wagatsuma Sakae henshū daihyōsha. - Jūnanaban. -
  Tōkyō: Daiichi Hōki Shuppan, Shōwa 55nen 12gatsu 15nichi [15.12.1980]. - 3, 604 Seiten : Illustrationen
  (Nihon seiji saibanshiroku ; Shōwa, Go)
  昭和・後 / 我妻栄編集代表者. - 十七版. -
  東京: 第一法規出版, 昭和55年12月15日 [15.12.1980]
  Signaturen:
  • KNX120.W34 N54 1980::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shōwa zen / Wagatsuma Sakae henshū daihyōsha. - Nijūban. -
  Tōkyō: Daiichi Hōki Shuppan, Shōwa 55nen 12gatsu 15nichi [15.12.1980]. - 3, 585 Seiten : Illustrationen
  (Nihon seiji saibanshiroku ; Shōwa, Zen)
  昭和・前 / 我妻栄編集代表者. - 二十版. -
  東京: 第一法規出版, 昭和55年12月15日 [15.12.1980]
  Signaturen:
  • KNX120.W34 N54 1980::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Si lu liu jin : si chou zhi lu jin yin huo bi jing hua yu yan jiu / Zhe jiang Sheng bo wu guan bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Wen wu chu ban she, 2020 nian 12 yue. - 291 Seiten : Illustrationen
  丝路流金 : 丝绸之路金银货币精华与研究 / 浙江省博物馆编. - 第1版. -
  北京市: 文物出版社, 2020年12月
  Signaturen:
  • DS793.S53 Z44 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sugao no yōroppa / Kuwabara Takeo hen. -
  Tōkyō: Asahi Shinbunsha, 1978nen 11gatsu 20nichi. - 244 Seiten : Illustrationen
  (Asahi sensho ; 122)
  素顔のヨーロッパ / 桑原武夫編. -
  東京: 朝日新聞社, 1978年11月20日
  Signaturen:
  • DS849.E85 S84 1978

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sugimoto, Tsutomu: ohne Titelangaben. -
  Tōkyō: Ōfūsha, Shōwa 47nen 7gatsu 10nichi [10.07.1972]. - 234, 6 Seiten : Illustrationen
  Kotoba no bunkashi / 杉本つとむ著. -
  東京: 桜楓社, 昭和47年7月10日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sui shu jing ji zhi jiao zhu
  1. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Shang wu yin shu guan, 2021 nian 4 yue. - 3, 446 Seiten
  Signaturen:
  • Z3102.Z46 S85 2021::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sui shu jing ji zhi jiao zhu
  2. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Shang wu yin shu guan, 2021 nian 4 yue. - Seite 450-1055
  Signaturen:
  • Z3102.Z46 S85 2021::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sum-bha Don-grub-tshe-riṅ: Zang yu fang yan xue : (Zang wen) / zuo zhe Dong zhu cai rang. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Min zu chu ban she, 2020 nian 7 yue. - 2, 5, 432 Seiten
  藏语方言学 : (藏文) / 作者东主才让. - 第1版. -
  北京市: 民族出版社, 2020年7月
  Signaturen:
  • PL3641.S86 Z36 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sun, Jidong: Xiang tang Shan shi ku de bao hu yu kai fa / Sun Ji dong zhu. - Di 1 ban. -
  Qin huang dao Shi: Yan shan da xue chu ban she, 2020 nian 10 yue. - 4, 2, 197 Seiten : Illustrationen
  响堂山石窟的保护与开发 / 孙冀东著. - 第1版. -
  秦皇岛市: 燕山大学出版社, 2020年10月
  Signaturen:
  • NB1047.X53 S86 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sunohara, Tsuyoshi: Fencing in the dark : Japan, China, and the Senkakus / Sunohara Tsuyoshi. - First English edition. -
  Tokyo: Japan Publishing Industry Foundation for Culture, February 2020. - 311 Seiten : Illustrationen, 1 Karte
  Signaturen:
  • DS849.C6 S964 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sun, Zhiwei: Cong ke ju dao rong ru : Ma lai ya Hua qiao hua ren shen fen ren tong de sheng cheng yu shan bian / Sun Zhi wei zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai Shi: Fu dan da xue chu ban she, 2021 nian 4 yue. - 8, 3, 238 Seiten : Illustrationen
  从客居到融入 : 马来亚华侨华人身份认同的生成与嬗变 / 孙志伟著. - 第1版. -
  上海市: 复旦大学出版社, 2021年4月
  Signaturen:
  • DS595.2.C5 S86 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tabayashi, Akira: Shōhinkasuru Nihon no nōson kūkan / Tabayashi Akira hencho. -
  Tōkyō: Nōrin Tōkei Shuppan, 2013nen 2gatsu 13nichi. - xv, 397 Seiten : Illustrationen
  商品化する日本の農村空間 / 田林明編著. -
  東京: 農林統計出版, 2013年2月13日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Taiki to kaiyō : dai 8kai: kaiyō tankyū no rekishi / seisaku: Hōsō Daigaku. -
  Chiba: Hōsō Daigaku, [1989?]. - 1 VHS (1 Video-Datei, 53 Minuten) : farbig
  大気と海洋 : 第8回: 海洋探究の歴史 / 制作: 放送大学. -
  千葉: 放送大学, 1989
  Signaturen:
  • V040.200D

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Taishō / Wagatsuma Sakae henshū daihyōsha. - Nijūban. -
  Tōkyō: Daiichi Hōki Shuppan, Shōwa 55nen 12gatsu 15nichi [15.12.1980]. - 3, 589 Seiten : Illustrationen
  (Nihon seiji saibanshiroku ; Taishō)
  大正 / 我妻栄編集代表者. - 二十版. -
  東京: 第一法規出版, 昭和55年12月15日 [15.12.1980]
  Signaturen:
  • KNX120.W34 N54 1980::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Takahashi, Sōko: Shitakiri suzume / Saiwa Takahashi Sōko ; sashie Miyamae Yasuhiko. - Shohan. -
  Tōkyō: Asuku Shuppan Jigyōbu, 2008nen 3gatsu 27nichi. - 21 Seiten : Illustrationen
  (Reberubetsu Nihongo tadoku raiburarī / Kanshū NPO Tagengo Tadoku ; Reberu 1, vol.3,14)
  舌切り雀 / 再話高橋宗子 ; 挿絵宮前やすひこ. - 初版. -
  東京: アスク出版事業部, 2008年3月27日
  Signaturen:
  • PL539.3.R43 R34 2008::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Takahashi, Tomotaka: Robotto no tensai / Takahashi Tomotaka cho. -
  Tōkyō: Mediafakutorī, Heisei 23nen 5gatsu 31nichi [31.05.2011]. - 207 Seiten : Illustrationen
  (Kūsō kagaku bunko ; 30)
  ロボットの天才 / 高橋智隆著. -
  東京: メディアファクトリー, 平成23年5月31日 [31.05.2011]
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Takatō, Takema: Kotoba no hijiri : Yanagita Kunio Sensei no koto / Takatō Takema cho. -
  Tōkyō: Chikuma Shobō, Shōwa 58nen 8gatsu 15nichi [15.08.1983]. - 194 Seiten : Illustrationen
  ことばの聖 : 柳田國男先生のこと / 高藤武馬著. -
  東京: 筑摩書房, 昭和58年8月15日 [15.08.1983]
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tashiro, Hitomi: Shin kanzen masutā dokkai : Nihongo Nōryoku Shiken : N3 / Tashiro Hitomi, Miyata Shōko, Aramaki Tomoko cho. - Shohan. -
  Tōkyō: Surīē Nettowāku, 2014. - xvi, 159 Seiten : Illustrationen
  (N3 ; Dokkai)
  新完全マスター読解 : 日本語能力試験 : N3 / 田代ひとみ, 宮田聖子, 荒巻朋子 著. - 初版
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tashiro, Hitomi: Shin kanzen masutā : Nihongo Nōryoku Shiken: Dokkai: N4 / Tashiro Hitomi, Miyata Shōko, Aramaki Tomoko, Sakamoto Mariko cho. - Shohan. -
  Tōkyō: Surīē Nettowāku, 2018. - xvii, 108 Seiten : Illustrationen
  (Nihongo nōryoku shiken : N4 ; Dokkai)
  新完全マスター読解 : 日本語能力試験: 読解: N4 / 田代ひとみ・宮田聖子・荒巻朋子・坂本まり子 著. - 初版
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Teng, Ssu-yü: Zhong guo kao shi zhi du shi / Deng Si yu zhu ; Peng Jing bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Shang wu yin shu guan, 2021 nian 3 yue. - xiv, 492 Seiten : Porträts
  (Zhong hua xian dai xue shu ming zhu cong shu)
  中国考试制度史 / 邓嗣禹著 ; 彭靖编. - 第1版. -
  北京: 商务印书馆, 2021年3月
  Signaturen:
  • JQ1512.D46 Z46 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tomomatsu, Etsuko: Shin kanzen masutā bunpō / Tomomatsu Etsuko, Fukushima Sachi, Nakamura Kaori cho. - Shohan. -
  Tōkyō: Surīē nettowōku, 2012.8. - xxiii, 159 Seiten : Illustrationen
  (Nihongo nōryoku shiken : N3 ; Bunpō)
  新完全マスター文法 / 友松悦子, 福島佐知, 中村かおり著. - 初版. -
  東京: スリーエーネットワーク, 2012.8
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tomomatsu, Etsuko: Shin Kanzen masutā bumpō : Nihongo Nōryoku Shiken ; N4 / Tomomatsu Etsuko, Fukushima Sachi, Nakamura Kaori cho. -
  Tōkyō: Surīē Nettowāku, 2014. - xvi, 138 Seiten
  (Nihongo nōryoku shiken : N4 ; Bunpō)
  新完全マスター文法 : 日本語能力試験 ; N4 / 友松悦子, 福島佐知, 中村かおり著. -
  東京: スリーエーネットワーク, 2014
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tōyama Kinshirōke nikki / Okazaki Hironori hen. -
  Tōkyō: Iwata Shoin, 2007nen (Heisei 19) 3gatsu. - 282 Seiten : Illustrationen
  (Iwata Shoin shiryō sōkan ; 1)
  遠山金四郎家日記 / 岡崎寛徳編. -
  東京: 岩田書院, 2007年(平成19)3月
  Signaturen:
  • DS881.2.O43 T69 2007

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Troeltsch, Ernst: Purotesutanteizumu to kindai sekai 1 / Toreruchi [cho] ; Hori Takahiko, Satō Toshio, Handa Yasuo yaku. -
  Tōkyō: Yorudan Sha, 1984nen 7gatsu 20nichi. - 375 Seiten
  (Toreruchi chosakushū ; 8)
  プロテスタンティズムと近代世界1 / トレルチ[著] ; 堀孝彦, 佐藤敏夫, 半田恭雄訳. -
  東京: ヨルダン社, 1984年7月20日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Uchida, Muneharu: Gaikokujin ga mita Nihon : "gokai" to "saihakken" no kankō 150nen shi / Uchida Muneharu cho. -
  Tōkyō: Chūō kōron shinsha, 2018nen 10gatsu 25nichi. - iii, 274 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Chūkō shinsho ; 2511)
  外国人が見た日本 : 「誤解」と「再発見」の観光150年史 / 内田宗治著. -
  東京: 中央公論新社, 2018年10月25日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Uegaki, Morikuni: Yōsan hiroku / [Uegaki Morikuni cho] ; genbun kaidoku Igarashi Kinzaburō ; kaisetsusha Ishiyama Hiroshi ; henshū Aoki Kunio hoka. -
  Tōkyō: Kōwa Shuppan, Shōwa 53nen 5gatsu 10nichi [10.05.1978]. - 240, 108 Seiten : Illustrationen
  (Edo kagaku koten sōsho ; 13)
  養蚕秘録 / [上垣守国著] ; 原文解読五十嵐金三郎 ; 解說者石山洋 ; 編集青木國夫ほか. -
  東京: 恒和出版, 昭和53年5月10日 [10.05.1978]
  Signaturen:
  • DS870.U34 Y66 1978

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Umi to bunmei / Hamada Takashi hen. - Shohan. -
  Tōkyō: Tōkyō Daigaku Shuppankai, 1987nen 11gatsu 24nichi. - v, 307, 19 Seiten : Illustrationen, Diagramme, Karten
  (Tōkyō Daigaku kyōyō kōza ; 16)
  海と文明 / 浜田隆士編. - 初版. -
  東京: 東京大学出版会, 1987年11月24日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Vogel, Suzanne Hall: Kawariyuku nihon no kazoku : "za purofesshonaru hausuwaifu" kara mita gojūnen / Sūzan Vōgeru cho ; Nishijima Misato yaku. -
  Kyōto: Mineruva Shobō, 2012nen 7gatsu 15nichi. - 293 Seiten : Illustrationen
  変わりゆく日本の家族 : <ザ・プロフェッショナル・ハウスワイフ>から見た五〇年 / スーザン・ヴォーゲル著 ; 西島実里訳. -
  京都: ミネルヴァ書房, 2012年7月15日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wai wen zi liao / Wang Xian ming bian yi. - Di 1 ban. -
  Tai yuan Shi: Shan xi ren min chu ban she, 2020 nian 6 yue. - 5, 4, 2, 2, 10, 515 Seiten
  (Qing mo li xian yun dong shi liao cong kan / zhu bian Hu Sheng wu ; 30)
  (Guo jia Qing shi bian zuan wei yuan hui wen xian cong kan)
  外文资料 / 王宪明编译. - 第1版. -
  太原市: 山西人民出版社, 2020年6月
  Signaturen:
  • KNN2101.H87 Q25 2020::30

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Chenguang: Jian du gu wen hua tan mi / Zi xi zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Min zu chu ban she, 2020 nian 11 yue. - 4, 2, 3, 149 Seiten : Illustrationen
  (Jian du shu fa yan jiu cong shu : Di yi ji)
  简牍古文化探秘 / 紫溪著. - 第1版. -
  北京市: 民族出版社, 2020年11月
  Signaturen:
  • PL2447.5.W365 J53 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Ding'an: Ji ru zai : Ming Qing zhi ji xi xue guan zhao xia de ru jia sang zang li / Wang Ding an zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Fu dan da xue chu ban she, 2021 nian 3 yue. - 2, 187 Seiten
  祭如在 : 明清之际西学观照下的儒家丧葬礼 / 王定安著. - 第1版. -
  上海: 复旦大学出版社, 2021年3月
  Signaturen:
  • GT3283.A2 W364 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Fang: Kao gu fa jue wen wu bao hu ji shu yan jiu / Wang Fang zhu. - Di 1 ban. -
  Harbin: Harbin Publishing House, 2021 nian 3 yue. - 170 Seiten
  考古发掘文物保护技术研究 / 王芳著. - 第1版. -
  哈尔滨市: 哈尔滨出版社, 2021年3月
  Signaturen:
  • CC138.W36 K36 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Han: Shan bei Huang tu Gao yuan de huan jing : (1644-1911 nian) / Wang Han zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zhong guo huan jing chu ban ji tuan, 2020 nian 5 yue. - vii, 336 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Zhong guo qu yu huan jing bian qian yan jiu cong shu)
  陕北黄土高原的环境 : (1644-1911年) / 王晗著. - 第1版. -
  北京市: 中国环境出版集团, 2020年5月
  Signaturen:
  • GF657.S47 W36 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Huirong: Nü zi jiao yu yu Dong Ya guo jia de xian dai hua : Zhong, Ri, Han bi jiao yan jiu / Wang Hui rong, Tian Xiang lan, Zang Pei hong zhu. - Di 1 ban. -
  Tian jin Shi: Tian jian ren min chu ban she, 2021 nian 4 yue. - 18, 2, 280 Seiten
  (Nan kai da xue shi jie jin dai shi yan jiu cong shu)
  女子教育与东亚国家的现代化 : 中, 日, 韩比较研究 / 王慧荣, 田香兰, 臧佩红著. - 第1版. -
  天津市: 天津人民出版社, 2021年4月
  Signaturen:
  • LC2312.W36 N89 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Li: Jin dai Tian jin cheng shi wen hua te zhi de xing cheng yan jiu : yi gong neng cheng qu de tuo zhan wei shi jiao / Wang Li zhu. - Di 1 ban. -
  Tian jin Shi: Tian jin she hui ke xue yuan chu ban she, 2019 nian 8 yue. - 2, 256 Seiten : Diagramme, Illustrationen
  (She ke lun cong)
  近代天津城市文化特质的形成研究 : 以功能城区的拓展为视角 / 王丽著. - 第1版. -
  天津市: 天津社会科学院出版社, 2019年8月
  Signaturen:
  • DS796.T557 W36 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Luohan: "Yi dai yi lu" chang yi dui Zhong guo chu kou yu dui wai zhi jie tou zi ying xiang de yan jiu : (2013-2017 nian) / Wang Luo han zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Jing ji guan li chu ban she, 2021 nian 3 yue. - 3, 2, 191 Seiten : Diagramme
  "一带一路"倡议对中国出口与对外直接投资影响的研究 : (2013-2017年) / 王罗汉著. - 第1版. -
  北京市: 经济管理出版社, 2021年3月
  Signaturen:
  • HF1604.Z3 W36 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Mangyou: Yang Hu cheng jiang jun jiu bu kang ri lie shi shu lue ji shi shi kao zheng
  (Shang). - . - Bei jing di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zhong guo wen shi chu ban she, 2021 nian 1 yue. - 3, 319 Seiten : Porträts, Illustrationen, Karten
  Signaturen:
  • DS777.5194.W35 Y36 2021::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Mangyou: Yang Hu cheng jiang jun jiu bu kang ri lie shi shu lue ji shi shi kao zheng
  (Xia). - . - Bei jing di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zhong guo wen shi chu ban she, 2021 nian 1 yue. - 3, 512 Seiten : Porträts, Illustrationen, Karten
  Signaturen:
  • DS777.5194.W35 Y36 2021::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Peihua: Yuan dai bei fang zai huang yu jiu ji / Wang Pei hua zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Bei jing shi fan da xue chu ban she, 2020 nian 12 yue. - 6, 2, 2, 3, 251 Seiten : Diagramme
  (Zai huang shi cong shu : Di yi ji)
  元代北方灾荒与救济 / 王培华著. - 第1版. -
  北京市: 北京师范大学出版社, 2020年12月
  Signaturen:
  • GB5011.7.W36 Y83 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Xiaomei: Ma lai xi ya Hua ren she hui yu yan yan jiu / Wang Xiao mei zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Shang wu yin shu guan, 2021 nian 3 yue. - XII, 313 Seiten : Illustrationen, Diagramme
  马来西亚华人社会语言研究 / 王晓梅著. - 第1版. -
  北京: 商务印书馆, 2021年3月
  Signaturen:
  • DS595.2.C5 W36 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Xinyang: Dong Jin shi zu de shuang chong zheng zhi xing ge / Wang Xin yang zhu. - Bei jing di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zhong hua shu ju, 2021 nian 4 yue. - 1, 2, 312 Seiten : Porträts
  东晋士族的双重政治性格 / 王心扬著. - 北京第1版. -
  北京市: 中华书局, 2021年4月
  Signaturen:
  • DS748.4.W36 D66 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Yangming: Wang Yang ming quan ji bu bian / Shu Jing nan, Zha Ming hao bian ji. - Zeng bu ben, di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2021 nian 3 yue. - 1, 4, 17, 642 Seiten : Porträts, Illustrationen
  王陽明全集補編 / 束景南, 查明昊補編. - 增補本, 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2021年3月
  Signaturen:
  • PL2696.A6 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Zhongxu: Yu xing : hua mu de tu xiang shi / Wang Zhong xu zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai Shi: Shang hai shu hua chu ban she, 2021 nian 1 yue. - 260 Seiten
  寓兴 : 花木的图像史 / 王中旭著. - 第1版. -
  上海市: 上海书画出版社, 2021年1月
  Signaturen:
  • ND1043.W36 Y89 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Zijin: Qin Han yan shi lun gao / Wang Zi jin zhu. - Di 1 ban. -
  Cheng du Shi: Xi nan jiao tong da xue chu ban she, 2019 nian 10 yue. - 374 Seiten : Illustrationen
  (Zhong guo yan ye kao gu yu yan ye wen ming)
  秦汉盐史论稿 / 王子今著. - 第1版. -
  成都市: 西南交通大学出版社, 2019年10月
  Signaturen:
  • DS747.62.W364 Q25 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Zijin: Zhi che long ma : Qin Han jiao tong wen hua kao cha / Wang Zi jin zhu. - Di 1 ban. -
  Xi an Shi: Xi bei da xue chu ban she, 2020 nian 12 yue. - 4, 7, 291 Seiten
  芝车龙马 : 秦汉交通文化考察 / 王子今著. - 第1版. -
  西安市: 西北大学出版社, 2020年12月
  Signaturen:
  • HE278.A3 W366 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wan, Jiao: Cong San xing dui yi zhi kan Cheng du ping yuan wen ming jin cheng / Wan Jiao zhu. - Di yi ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2020 nian 9 yue. - xvi, 379, 24 Seiten : Illustrationen, Karten, Diagramme
  (Si chuan Sheng wen wu kao gu yan jiu yuan bo shi wen ku)
  从三星堆遗址看成都平原文明进程 / 万娇著. - 第一版. -
  北京: 科学出版社, 2020年9月
  Signaturen:
  • DS797.77.D435 W36 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Watanabe, Hiroshi: Mikaihō buraku no genryū to hensan : Kishū o chūshin to shite / Watanabe Hiroshi cho. -
  Kyōto: Buraku Mondai Kenkyūjo, 1994nen 6gatsu 20nichi. - 364,1,xiii Seiten
  未解放部落の源流と変遷 : 紀州を中心として / 渡辺広著. -
  京都: 部落問題研究所, 1994年6月20日
  Signaturen:
  • HT725.J3 W3834 1994

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Watanabe, Shōichi: Anguro-Sakuson to Nihonjin / Watanabe Shōichi cho. -
  Tōkyō: Shinchōsha, Shōwa 62nen 2gatsu 25nichi [25.02.1987]. - 225 Seiten : Illustrationen
  (Shinchō sensho)
  アングロサクソンと日本人 / 渡部昇一著. -
  東京: 新潮社, 昭和62年2月25日 [25.02.1987]
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wen ming hu jian : Shang hai tu shu guan Xu jia hui cang shu lou guan cang zhen xi wen xian tu lu / Shang hai tu shu guan bian. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ren min chu ban she, 2020 nian 10 yue. - VI, v, 382 Seiten : Illustrationen
  文明互鉴 : 上海图书馆徐家汇藏书楼馆藏珍稀文献图录 / 上海图书馆编. - 第1版. -
  上海: 上海人民出版社, 2020年10月
  Signaturen:
  • Z1029.S536 W46 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu han shang kong de ying / Chang jiang ri bao bian ji bu zhu. - Di 1 ban. -
  Wu han Shi: Wu han chu ban she, 2015 nian 11 yue. - 246 Seiten : Illustrationen, Porträts
  武汉上空的鹰 = Орлы над Уханем / 长江日报编辑部著. - 第1版. -
  武汉市: 武汉出版社, 2015年11月
  Signaturen:
  • DS777.5316.W8 C43 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Hongqi: Zhong guo li shi di li yan jiu : Ling nan shang ye wang luo yu li shi di li yan jiu / Wu Hong qi, Huang Zhong xin, Guo Shi qiang zhu bian. - Di 1 ban. -
  Xi an Shi: Shan xi shi fan da xue chu ban zong she, 2021 nian 3 yue. - 2, 518 Seiten : Illustrationen
  中国历史地理研究 : 岭南商业网络与历史地理研究 / 吴宏岐, 黄忠鑫, 郭世强主编. - 第1版. -
  西安市: 陕西师范大学出版总社, 2021年3月
  Signaturen:
  • DS793.K7 W84 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Wei: Zhong guo da lu liu dong ren kou zi nü de jiao yu rong ru jie guo yan jiu / Wu Wei zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Bei jing li gong da xue chu ban she, 2020 nian 12 yue. - 2, 3, 3, 237 Seiten : Diagramme
  中国大陆流动人口子女的教育融入结果研究 / 武玮著. - 第1版. -
  北京市: 北京理工大学出版社, 2020年12月
  Signaturen:
  • LC5153.C6 W89 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xian lai nong feng ya : Song chao ren man sheng huo jing xiang / Hu nan Sheng bo wu guan bian. - Di 1 ban. -
  Chang sha Shi: Yue lu shu she, 2020 nian 9 yue. - 291 Seiten
  (Zhong guo gu dai wen ming xi lie zhan)
  (Culture of ancient China exhibition series)
  闲来弄风雅 : 宋朝人慢生活镜像 / 湖南省博物馆编. - 第1版. -
  长沙市: 岳麓书社, 2020年9月
  Signaturen:
  • N7343.4.H86 X53 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xi bei shao shu min zu shi yan jiu / Wang Xi long zhu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Min zu chu ban she, 2020 nian 11 yue. - 2, 4, 704 Seiten
  西北少数民族史研究 / 王希隆主编. - 第1版. -
  北京市: 民族出版社, 2020年11月
  Signaturen:
  • DS730.W35 X53 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xi chu yang guan : Xin jiang wen wu jing pin zhan / Shen zhen Shi nan shan bo wu guan bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Wen wu chu ban she, 2020 nian 11 yue. - 5, 259 Seiten
  西出阳关 : 新疆文物精品展 / 深圳市南山博物馆编. - 第1版. -
  北京市: 文物出版社, 2020年11月
  Signaturen:
  • DS797.84.A2 S44 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xie, Zili: Han yu fang yan he Han yu ci dian yan jiu / Xie Zi li zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Shang wu yin shu guan, 2021 nian 2 yue. - 2, x, 415 Seiten
  汉语方言和汉语词典研究 / 谢自立著. - 第1版. -
  北京: 商务印书馆, 2021年2月
  Signaturen:
  • PL1510.X54 H36 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xing tai kao gu wen ji
  1. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Gu gong chu ban she, 2019 nian 3 yue. - v, 564, 24, 12 Seiten : Illustrationen, Karten
  Signaturen:
  • DS797.39.X55 H43 2019::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xin nü xing xie zuo zhuan ji : mei fa sheng zhe bian hua / Zhang Li zhu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Bei jing shi yue wen yi chu ban she, 2021 nian 3 yue. - 5, 450 Seiten
  新女性写作专辑 : 美发生着变化 / 张莉主编. - 第1版. -
  北京: 北京十月文艺出版社, 2021年3月
  Signaturen:
  • PL2515.Z43 X56 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xin shu jie shao. -
  Nanchang: Jianxi Educational Publishing House, [1991?]. - 4, 160 Seiten
  新书介绍. -
  南昌市: 江西教育出版社, [1991?]
  Signaturen:
  • Z3102.8.J53 X56 1991

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Bing: Xu Bing : si xiang yu fang fa / Xu Bing zhu. - Di yi ban. -
  Chang sha Shi: Hu nan mei shu chu ban she, 2021 nian 1 yue. - 404 Seiten
  徐冰 : 思想与方法 / 徐冰著. - 第一版. -
  长沙市: 湖南美术出版社, 2021年1月
  Signaturen:
  • N7349.X83 X83 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Chang: Chang an wei yuan : Tang dai Jing ji de xiang cun she hui / Xu Chang zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Sheng huo. du shu. xin zhi san lian shu dian, 2021 nian 4 yue. - 10, 3, 400 Seiten : Karten
  (San lian Ha fo Yan jing xue shu cong shu : Di shi ba ji)
  (SDX & Harvard-Yenching academic library)
  长安未远 : 唐代京畿的乡村社会 / 徐畅著. - 第1版. -
  北京市: 生活.读书.新知三联书店, 2021年4月
  Signaturen:
  • DS749.35.X83 C43 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Hong: Dong ya qing tong chao : qian jia gu wen shi dai de qian nian bian ju / Xu Hong zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2021 nian 5 yue. - 4, 211 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Jie du zao qi Zhong guo)
  东亚青铜潮 : 前甲骨文时代的千年变局 / 许宏著. - 第1版. -
  北京市: 生活·读书·新知三联书店, 2021年5月
  Signaturen:
  • NK7983.22.X84 D66 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Hongtao: Guang xi chuan tong cun luo / zhu bian Xu Hong tao. - Di 1 ban. -
  Nan ning Shi: Guang xi ke xue ji shu chu ban she, 2020 nian 11 yue. - 4, 3, 319 Seiten : Illustrationen, Karten, Pläne
  广西传统村落 / 主编徐洪涛. - 第1版. -
  南宁市: 广西科学技术出版社, 2020年11月
  Signaturen:
  • NA1547.G83 X84 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Xiamei: Yun luo : 682 wei kong jun ying lie de sheng si dang an / Xu Xia mei zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Tuan jie chu ban she, 2016 nian 11 yue. - 2, 5, 540 Seiten : Illustrationen, Porträts
  陨落 : 682位空军英烈的生死档案 / 徐霞梅著. - 第1版. -
  北京市: 团结出版社, 2016年11月
  Signaturen:
  • DS777.533.A35 X89 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Yun: Qing dai fu hao qian tu dian / Xu Yun zhu bian. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ke xue ji shu chu ban she, 2021 nian 4 yue. - 10, 321 Seiten
  清代符号钱图典 / 徐云主编. - 第1版. -
  上海: 上海科学技术出版社, 2021年4月
  Signaturen:
  • CJ3504.X89 Q25 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yagasaki, Noriko: Inbaundo kankō nyūmon : sekai ga otozuretaku naru Nihon o tsukuru tame no seisaku, bijinesu, chiiki no torikumi / Yagasaki Noriko cho. - Shohan. -
  Kyōto: Kōyō Shobō, 2017nen 11gatsu 20nichi. - ii, 212 Seiten : Illustrationen
  インバウンド観光入門 : 世界が訪れたくなる日本をつくるための政策・ビジネス・地域の取組み / 矢ケ崎紀子著. - 初版. -
  京都: 晃洋書房, 2017年11月20日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yamamoto, Tsunetomo: Hagakure : das Buch des Samurai / Tsunetomo Yamamoto ; Übersetzung von Kenzo Fukai. - Ungekürzte Tachenbuchausgabe. -
  München: Droemer Knaur, 2002. - 238 Seiten
  (Knaur-Taschenbücher ; 87159 : Mens sana)
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yamazaki, Tomoko: Jon san basu no naka de / Yamazaki Tomoko, Kawamoto Kazuko ; sashie Tsuda Ranko. - Shohan. -
  Tōkyō: Asuku Shuppan Jigyōbu, 2007nen 6gatsu 1nichi. - 21 Seiten : Illustrationen
  (Reberubetsu Nihongo tadoku raiburarī / Kanshū NPO Tagengo Tadoku ; Reberu 1, vol.2,9)
  ジョンさんバスの中で / 山崎倶子, 川本かず子 ; 挿絵津田蘭子. - 初版. -
  東京: アスク出版事業部, 2007年6月1日
  Signaturen:
  • PL539.3.R43 R33 2007::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yamazaki, Tomoko: Waraibanashi / Kan'yaku Yamazaki Tomoko ; sashie Kiriu Sanae. - Shohan. -
  Tōkyō: Asuku Shuppan Jigyōbu, 2006nen 10gatsu 10nichi. - 23 Seiten : Illustrationen
  (Reberubetsu Nihongo tadoku raiburarī / Kanshū NPO Tagengo Tadoku ; Reberu 1, vol.1,5)
  笑い話 / 簡約山崎倶子 ; 挿絵霧生さなえ. - 初版. -
  東京: アスク出版事業部, 2006年10月10日
  Signaturen:
  • PL539.3.R43 R32 2006::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Kun: Liang Zhou zong fa zhi du de yan bian / Yang Kun zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2021 nian 4 yue. - 3, 5, 468 Seiten : Illustrationen
  (Bei jing da xue chu tu wen xian yu Zhong guo gu dai wen ming yan jiu xue shu cong shu)
  两周宗法制度的演变 / 杨坤著. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2021年4月
  Signaturen:
  • DS747.132.Y36 L53 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang xin dian zao ban chu shi liao ji lan
  Di 10 ji. - Zhang, Rong: Qian long chao / Zhang Rong zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Gu gong chu ban she, 2020 nian 11 yue. - 48, 7, 8, 291 Seiten : Illustrationen

  第10辑. - 乾隆朝. - 第1版. -
  北京市: 故宫出版社, 2020年11月
  Signaturen:
  • NA1547.B45 G84 2013::10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Xiuzu: Gao gou li zhan zheng shi yan jiu / Yang Xiu zu zhu. - Di 1 ban. -
  Chang chun Shi: Ji lin da xue chu ban she, 2020 nian 10 yue. - 6, 4, 309 Seiten : Illustrationen
  (Gao gou li li shi wen hua yan jiu cong shu)
  高句丽战争史研究 / 杨秀祖著. - 第1版. -
  长春市: 吉林大学出版社, 2020年10月
  Signaturen:
  • DS911.746.Y36 G36 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Yang: Zhu Yun ming cao shu zi shu shi juan : mo ji ben / zhu bian Wang Chun fa ; bian zhu Yang Yang. - Di 1 ban. -
  He fei Shi: An hui mei shu chu ban she, 2020 nian 5 yue. - 45 Seiten : Faksimiles, Illustrationen
  (Zhong hua bao dian : Zhong guo guo jia bo wu guan guan cang fa tie shu xi : Di si ji)
  祝允明草书自书诗卷 : 墨迹本 / 主编王春法 ; 编著杨扬. - 第1版. -
  合肥市: 安徽美术出版社, 2020年5月
  Signaturen:
  • NK3634.A15 Z55 2020::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ye cheng Bei wu zhuang chu tu fo jiao zao xiang / Zhong guo she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo, He bei Sheng wen wu yan jiu suo bian zhu. - Di yi ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2019 nian 7 yue. - viii, 244 Seiten : Karten
  邺城北吴庄出土佛教造像 / 中国社会科学院考古研究所, 河北省文物研究所编著. - 第一版. -
  北京: 科学出版社, 2019年7月
  Signaturen:
  • NB1912.B83 Z46 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ye cheng kao gu yu wen hua lun ji / Liu Yue jin zhu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2021 nian 3 yue. - 2, 5, 351 Seiten : Illustrationen, Karten, Pläne
  邺城考古与文化论集 / 刘跃进主编. - 第1版. -
  北京: 中国社会科学出版社, 2021年3月
  Signaturen:
  • DS797.39.H375 L58 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yin qi chong guang : ji nian jia gu wen fa xian 120 zhou nian te zhan / Tian jin bo wu guan bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Wen wu chu ban she, 2020 nian 1 yue. - 155 Seiten : Porträts
  殷契重光 : 纪念甲骨文发现120周年特展 / 天津博物馆编. - 第1版. -
  北京市: 文物出版社, 2020年1月
  Signaturen:
  • PL2447.3.T53 Y56 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yi, Yŏng-jae: Teikoku Nihon no Chōsen eiga : shokuminchi merankoria to kyōryoku / I Yonje cho. - Shohan. -
  Tōkyō: Sangensha, 2013nen 10gatsu 25nichi. - 241, lii Seiten : Illustrationen
  帝国日本の朝鮮映画 : 植民地メランコリアと協力 / 李英載著. - 初版. -
  東京: 三元社, 2013年10月25日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yokohama, Fumitaka: Bashō to Edo no machi / Yokohama Fumitaka cho. -
  Tōkyō: Dōseisha, 2000nen 5gatsu 5nichi. - 190 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Dōseisha Edo jidaishi sōsho ; 5)
  芭蕉と江戸の町 / 横浜文孝著. -
  東京: 同成社, 2000年5月5日
  Signaturen:
  • DS872.B37 Y653 2000

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yoshida, Natsuhiko: Robotto no tetsugaku / Yoshida Natsuhiko cho. -
  Tōkyō: Nihon Kiei Shuppankai, 1971nen 10gatsu 10nichi. - 235 Seiten
  ロボットの哲学 / 吉田夏彦著. -
  東京: 日本経営出版会, 1971年10月10日
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yuan, Guangkuo: Zao Shang cheng shi wen ming de xing cheng yu fa zhan / Yuan Guang kuo, Qin Xiao li zhu. - Di yi ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2017 nian 1 yue. - iii, 251, 8 Seiten : Illustrationen, Diagramme, Karten
  早商城市文明的形成与发展 / 袁广阔, 秦小丽著. - 第一版. -
  北京: 科学出版社, 2017年1月
  Signaturen:
  • DS744.22.Y83 Z36 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yuan ling Hu xi shan yi hao Han mu
  (Shang). - . - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Wen wu chu ban she, 2020 nian 11 yue. - 16, 187 Seiten : Karten, Illustrationen
  Signaturen:
  • DS797.52.H878 H86 2020::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yuan ling Hu xi shan yi hao Han mu
  (Xia). - . - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Wen wu chu ban she, 2020 nian 11 yue. - 94, 207 Seiten
  Signaturen:
  • DS797.52.H878 H86 2020::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yuan ying da shi fo xue si xiang
  Shang ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zong jiao wen hua chu ban she, 2021 nian 2 yue. - 3, 314 Seiten
  (Tian tong wen hua cong shu xi lie ; 08)
  Signaturen:
  • BQ998.U334 C44 2021::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yuan ying da shi fo xue si xiang
  Xia ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zong jiao wen hua chu ban she, 2021 nian 2 yue. - Seite 315-642
  (Tian tong wen hua cong shu xi lie ; 08)
  Signaturen:
  • BQ998.U334 C44 2021::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yue qu zong hui. -
  Xiang gang: Chen xiang ji shu ju, [1975?]. - 366 Seiten : Notenbeispiele
  粵曲總匯. -
  香港: 陳湘記書局, [1975?]
  Signaturen:
  • M1805.4.G8 Y84 1975

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yu, Hui: "Qing ming shang he tu" shen du you / Yu Hui zhu. - Di 1 ban. -
  Shen yang Shi: Liao ning mei shu chu ban she, 2021 nian 3 yue. - 127 Seiten : Porträts
  (National treasures series pocket book)
  (Kou dai li de guo bao xi lie cong shu)
  "清明上河图"深度游 / 余辉著. - 第1版. -
  沈阳市: 辽宁美术出版社, 2021年3月
  Signaturen:
  • ND1049.Z4814 Y83 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yu, Liming: Han yu suo lüe gui fan yan jiu / Yu Li ming, Yang Hao, Huang Cheng yan [und 1 weitere] zhu. - Di 1 ban. -
  Cheng du Shi: Si chuan da xue chu ban she, 2021 nian 4 yue. - 4, 232 Seiten
  汉语缩略规范研究 / 俞理明, 杨昊, 黄城烟[und 1 weitere]著. - 第1版. -
  成都市: 四川大学出版社, 2021年4月
  Signaturen:
  • PL1411.Y85 H36 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yu, Miao: Chang jiang zhong you de shi qian shi dai / Yu Miao zhu. - Di 1 ban. -
  Wu chang: Wu han da xue chu ban she, 2020 nian 11 yue. - 337 Seiten : Karten
  长江中游的史前时代 / 于淼著. - 第1版. -
  武昌: 武汉大学出版社, 2020年11月
  Signaturen:
  • DS793.Y3 Y86 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yuzawa, Yasuhiko: Shōwa kōki no kazoku mondai : 1945--88-nen, konran, shinsei, dōyō no naka de / Yuzawa Yasuhiko cho. - Shohan. -
  Kyōto: Mineruva Shobō, 2012nen 9gatsu 30nichi. - xvi, 356, 6 Seiten : Illustrationen
  昭和後期の家族問題 : 1945--88年, 混乱・新生・動摇のなかで / 湯沢雍彦著. - 初版. -
  京都: ミネルヴァ書房, 2012年9月30日
  Signaturen:
  • DS888.2.Y89 S54 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yuzawa, Yasuhiko: Shōwa zenki no kazoku mondai : 1926--45-nen, kakusa, yamai, sensō to tatakatta hitobito / Yuzawa Yasuhiko cho. - Shohan. -
  Kyōto: Mineruva Shobō, 2011nen 6gatsu 30nichi. - xiv, 386, 8 Seiten : Illustrationen
  昭和前期の家族問題 : 1926--45年, 格差・病・戦争と闘った人びと / 湯沢雍彦著. - 初版
  Signaturen:
  • DS888.2.Y89 S53 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zeng, Li: Wen zhou gu jian zhu bian nian shi / Zeng Li, Zhang Guo liang, Xiang Pu [und 2 weitere] deng zhu bian. - Di yi ban. -
  Bei jing: Zhong guo jian zhu gong ye chu ban she, 2021 nian 1 yue. - 10, 509 Seiten : Illustrationen
  (Jian zheng gong cheng shi bi ji cong shu)
  温州古建筑编年史 / 曾理, 张国亮, 项浦[und 2 weitere]等主编. - 第一版. -
  北京: 中国建筑工业出版社, 2021年1月
  Signaturen:
  • NA1547.W46 Z46 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Changping: Ji jin lei xi : hai wai ji Gang Tai di qu shou cang de Zhong guo qing tong qi yan jiu / Zhang Chang ping zhu. - Di yi ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2020 nian 12 yue. - ii, 305 Seiten : Illustrationen, Porträts
  吉金类系 : 海外及港台地区收藏的中国青铜器研究 / 张昌平著. - 第一版. -
  北京: 科学出版社, 2020年12月
  Signaturen:
  • NK7983.22.Z43 J55 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, He: Jing ji xue gang yao / Zhang He bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 1, 139 Seiten : Diagramme
  (Min guo ji cui)
  經濟學綱要 / 張和編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::556

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Jinyu: Pu tong hua yan yu yun lü yu hu xi jie lü de jiao hu guan xi yan jiu / Zhang Jin yu zhu. - Di 1 ban. -
  Tian jin Shi: Nan kai da xue chu ban she, 2021 nian 1 yue. - 3, 2, 2, 230 Seiten : Diagramme
  普通话言语韵律与呼吸节律的交互关系研究 / 张锦玉著. - 第1版. -
  天津市: 南开大学出版社, 2021年1月
  Signaturen:
  • PL1083.Z43 P88 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Junmin: Xuan quan Han jian : she hui yu zhi du / Zhang Jun min zhu. - Di 1 ban. -
  Lan zhou Shi: Gan su wen hua chu ban she, 2021 nian 3 yue. - 6, 3, 2, 3, 414 Seiten
  (Si chou zhi lu li shi wen hua yan jiu shu xi : Di er ji)
  悬泉汉简 : 社会与制度 / 张俊民著. - 第1版. -
  兰州市: 甘肃文化出版社, 2021年3月
  Signaturen:
  • PL2447.528.J538 Z43 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Wei: Zhong guo dian ying bian ju shi / Zhang Wei deng bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Bei jing lian he chu ban gong si, 2021 nian 6 yue. - 13, 452 Seiten
  (Hou lang dian ying xue yuan ; 176)
  中国电影编剧史 / 张巍等编著. - 第1版. -
  北京市: 北京联合出版公司, 2021年6月
  Signaturen:
  • PN1993.5.C6 Z434 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Yong: Yun Gui gao yuan Han mu yan jiu / Zhang Yong zhu. - Di 1 ban. -
  Chang chun Shi: Ji lin da xue chu ban she, 2020 nian 11 yue. - 8, 2, 392 Seiten : Illustrationen
  云贵高原汉墓研究 / 张勇著. - 第1版. -
  长春市: 吉林大学出版社, 2020年11月
  Signaturen:
  • DS797.86.A2 Z43 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhao, Jiadong: Fo jiao ming wu shu yu ci yan jiu / Zhao Jia dong zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai Shi: Shang hai jiao yu chu ban she, 2020 nian 12 yue. - 5, 3, 236 Seiten : Illustrationen
  佛教名物術語詞研究 / 趙家棟著. - 第1版. -
  上海市: 上海教育出版社, 2020年12月
  Signaturen:
  • BQ133.Z43 F65 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhao, Jianmin: Tian zhu jiao zai Hua shi hua / Zhao Jian min zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zong jiao wen hua chu ban she, 2020 nian 12 yue. - 2, 4, 9, 621 Seiten : Illustrationen, Karten
  天主教在华史话 / 赵建敏著. - 第1版. -
  北京市: 宗教文化出版社, 2020年12月
  Signaturen:
  • BR1285.Z43 T53 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhao, Kun: Wang Shou ren wen gao chi du : mo ji ben / zhu bian Wang Chun fa ; bian zhu Zhao Kun. - Di 1 ban. -
  He fei Shi: An hui mei shu chu ban she, 2020 nian 5 yue. - 54 Seiten : Faksimiles, Illustrationen
  (Zhong hua bao dian : Zhong guo guo jia bo wu guan guan cang fa tie shu xi : Di si ji)
  王守仁文稿尺牍 : 墨迹本 / 主编王春法 ; 编著赵坤. - 第1版. -
  合肥市: 安徽美术出版社, 2020年5月
  Signaturen:
  • NK3634.A15 Z55 2020::9

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhao, Li: Ke zi er shi ku bi hua fu yuan yan jiu
  Shang ce. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai Shi: Shang hai shu hua chu ban she, 2020 nian 12 yue. - 426 Seiten
  Signaturen:
  • ND2849.K6 Z43 2020::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhao, Li: Ke zi er shi ku bi hua fu yuan yan jiu
  Xia ce. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai Shi: Shang hai shu hua chu ban she, 2020 nian 12 yue. - Seite 428-791
  Signaturen:
  • ND2849.K6 Z43 2020::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhao, Shaokuang: Hu Xian tan an / Zhao Shao kuang zhu, Hua Si bi zheng li. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Bei jing lian he chu ban gong si, 2021 nian 3 yue. - 217 Seiten : Illustrationen
  (Zhong guo jin xian dai zhen tan xiao shuo shi yi cong shu : di yi ji ; 2)
  胡闲探案 / 赵苕狂著, 华斯比整理. - 第1版. -
  北京市: 北京联合出版公司, 2021年3月
  Signaturen:
  • PL2629.D48 Z43 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zheng, Dawei: Wan Ming yin shua chuan bo / Zheng Da wei zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2021 nian 2 yue. - 2, 2, 195 Seiten : Illustrationen
  (Xin mei ti gong gong chuan bo)
  晚明印刷传播 / 郑达威著. - 第1版. -
  北京市: 社会科学文献出版社, 2021年2月
  Signaturen:
  • Z186.C5 Z55 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zheng, Shiqu: Wu si qian hou de Zhong guo zhi shi jie / Zheng Shi qu zhu. - Di 1 ban. -
  Zheng zhou Shi: He nan ren min chu ban she, 2020 nian 11 yue. - 2, 2, 232 Seiten
  ("Tong gu cha jin" xi lie cong shu)
  五四前后的中国知识界 / 郑师渠著. - 第1版. -
  郑州市: 河南人民出版社, 2020年11月
  Signaturen:
  • DS775.2.Z44 W87 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo chuan tong fo pu sa hua xiang da dian
  1. - Zhu fo juan / bian hui Shi Xin de. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Wen wu chu ban she, 2020 nian 8 yue. - 312 Seiten : Porträts

  1. - 諸佛卷. - 第1版. -
  北京市: 文物出版社, 2020年8月
  Signaturen:
  • ND1049.X5634 Z46 2020::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo chuan tong fo pu sa hua xiang da dian
  2 = Pu sa juan, 1. - Pu sa juan. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Wen wu chu ban she, 2020 nian 8 yue. - 293 Seiten

  1. - 菩薩卷. - 第1版. -
  北京市: 文物出版社, 2020年8月
  Signaturen:
  • ND1049.X5634 Z46 2020::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo chuan tong fo pu sa hua xiang da dian
  3 = Pu sa juan, 2. - Pu sa juan. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Wen wu chu ban she, 2020 nian 8 yue. - 314 Seiten

  2. - 菩薩卷. - 第1版. -
  北京市: 文物出版社, 2020年8月
  Signaturen:
  • ND1049.X5634 Z46 2020::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo chuan tong fo pu sa hua xiang da dian
  4 = Guan yin juan, 1. - Guan yin juan. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Wen wu chu ban she, 2020 nian 8 yue. - 288 Seiten

  1. - 觀音卷. - 第1版. -
  北京市: 文物出版社, 2020年8月
  Signaturen:
  • ND1049.X5634 Z46 2020::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo chuan tong fo pu sa hua xiang da dian
  5 = Guan yin juan, 2. - Guan yin juan. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Wen wu chu ban she, 2020 nian 8 yue. - 287 Seiten

  2. - 觀音卷. - 第1版. -
  北京市: 文物出版社, 2020年8月
  Signaturen:
  • ND1049.X5634 Z46 2020::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo gu dai zheng zhi zhi du yu li shi di li : Yan Geng wang xian sheng bai ling ji nian lun wen ji / Xiang gang Zhong wen da xue li shi xi Zhong guo li shi yan jiu zhong xin, Xin Ya yan jiu suo bian. - Di 1 ban. -
  Ji nan: Qi Lu shu she, 2019 nian 12 zue. - 2, 2, 437 Seiten : Illustrationen
  中國古代政治製度與歷史地理 : 嚴耕望先生百齡紀念論文集 / 香港中文大學歷史系中國歷史研究中心, 新亞研究所編. - 第1版. -
  濟南: 齊魯書社, 2019年12月
  Signaturen:
  • DS747.39.X53 Z46 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo hai yu shi
  [1]. - Wang, Hongbin: Zong lun juan / Wang Hong bin zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2020 nian 12 yue. - 8, 524 Seiten : Porträts, Illustrationen, Karten

  [1]. - 总论卷. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2020年12月
  Signaturen:
  • GC29.2.C6 Z43 2020::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo hai yu shi
  [2]. - Bo hai juan / Zhu Ya fei, Liu Da ke zhu bian. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2020 nian 12 yue. - 7, 346 Seiten : Illustrationen

  [2]. - 渤海卷. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2020年12月
  Signaturen:
  • GC29.2.C6 Z43 2020::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo hai yu shi
  [3]. - Huang hai juan / Dang Ming de, Qu Jin liang zhu bian. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2020 nian 12 yue. - 6, 266 Seiten : Illustrationen

  [3]. - 黄海卷. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2020年12月
  Signaturen:
  • GC29.2.C6 Z43 2020::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo hai yu shi
  [4]. - Dong hai juan / Xie Bi zhen, Wu Wei wei zhu bian. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2020 nian 12 yue. - 7, 404 Seiten : Illustrationen

  [4]. - 东海卷. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2020年12月
  Signaturen:
  • GC29.2.C6 Z43 2020::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo hai yu shi
  [5]. - Nan hai juan / Li Jin ming zhu bian. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2020 nian 12 yue. - 5, 259 Seiten : Illustrationen

  [5]. - 南海卷. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2020年12月
  Signaturen:
  • GC29.2.C6 Z43 2020::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo hua ju xian xing zhe Zhang Bo ling Zhang Peng chun / Zhang Bo ling jiao yu si xiang yan jiu hui bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min chu ban she, 2009 nian 9 yue. - 3, 3, 535 Seiten : Illustrationen, Porträts, Faksimiles
  中国话剧先行者张伯苓张彭春 / 张伯苓教育思想研究会编. - 第1版. -
  北京: 人民出版社, 2009年9月
  Signaturen:
  • PN2874.Z434 Z46 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo jiao yu shi xue 70 nian
  Shang juan. - . - Di 1 ban. -
  Wu han Shi: Hua zhong shi fan da xue chu ban she, 2019 nian 11 yue. - 21, 4, 512 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • LA1131.Z468 Z46 2019::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo jiao yu shi xue 70 nian
  Xia juan. - . - Di 1 ban. -
  Wu han Shi: Hua zhong shi fan da xue chu ban she, 2019 nian 11 yue. - Seite 516-861 : Illustrationen
  Signaturen:
  • LA1131.Z468 Z46 2019::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo Ming Qing cheng qiang / Zheng Xiao qing zhu bian. - Di 1 ban. -
  Nan jing Shi: Nan jing chu ban she, 2020 nian 10 yue. - 15, 277 Seiten : Karten, Pläne
  中国明清城墙 / 郑孝清主编. - 第1版. -
  南京市: 南京出版社, 2020年10月
  Signaturen:
  • NA497.C6 Z44 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo xi bu dian ying jing pin du jie / zhu bian Zhang A li, Zhao Tao. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Gao deng jiao yu chu ban she, 2021 nian 2 yue. - III, II, 450 Seiten : Illustrationen, Porträts
  中国西部电影精品读解 / 主编张阿利, 赵涛. - 第1版. -
  北京市: 高等教育出版社, 2021年2月
  Signaturen:
  • PN1993.5.C6 Z44 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong, Yunrui: Qing dai Shan dong "Shang shu" wen xian ba zhong / Zhong Yun rui zhu. - Di 1 ban. -
  Ji nan Shi: Shan dong da xue chu ban she, 2020 nian 12 yue. - 3, 3, 369 Seiten
  清代山東"尚書"文獻八種 / 鍾雲瑞著. - 第1版. -
  濟南市: 山東大學出版社, 2020年12月
  Signaturen:
  • PL2465.Z6 Z46 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhou, Lizhi: Jian, jian du yu ban lan sui yue : Yi yang gu yi zhi yu qi wu jia zhi jie du / Zhou Li zhi zhu. - Di 1 ban. -
  Chang sha: Hu nan da xue chu ban she, 2021 nian 4 yue. - 6, 6, 294 Seiten : Illustrationen
  (Hu nan she hui ke xue pu ji du wu)
  剑, 简牍与斑斓岁月 : 益阳古遗址与器物价值解读 / 周立志著. - 第1版. -
  长沙: 湖南大学出版社, 2021年4月
  Signaturen:
  • DS797.52.Y5 Z46 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhou, Xianwen: Jing ji xue shu lun gang / Zhou Xian wen zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 3, 190 Seiten
  (Min guo ji cui)
  經濟學術論綱 / 周憲文著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::559

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhu, Guowei: Zhou Han yin yue zhuan xing shi zheng jie xi / Zhu Guo wei zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Ren min yin yue chu ban she, 2019 nian 5 yue. - 7, VI, 10, 420 Seiten : Illustrationen
  (Zhong guo yin yue kao gu cong shu)
  周汉音乐转型实证解析 / 朱国伟著. - 第1版. -
  北京市: 人民音乐出版社, 2019年5月
  Signaturen:
  • ML3799.5.Z48 Z68 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhu, Huanyao: Han wu di / Zhu Huan yao bian zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 5, 200 Seiten
  (Min guo ji cui)
  漢武帝 / 朱煥堯編著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::423

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhu, Liangzhi: Hu you shan he da di : Gong Xian bi xia de "huang yuan" / Zhu Liang zhi zhu. - Di 1 ban. -
  Hang zhou Shi: Zhe jiang ren min mei shu chu ban she, 2020 nian 12 yue. - 3, 119 Seiten : Illustrationen
  (Wen ren hua de zhen xing)
  忽有山河大地 : 龚贤笔下的"荒原" / 朱良志著. - 第1版. -
  杭州市: 浙江人民美术出版社, 2020年12月
  Signaturen:
  • N7348.Z48 W46 2020::11

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhu, Liangzhi: Ping chang xin ji dao : Wen Zheng ming hua de qian jin qu wei / Zhu Liang zhi zhu. - Di 1 ban. -
  Hang zhou Shi: Zhe jiang ren min mei shu chu ban she, 2021 nian 1 yue. - 3, 118 Seiten : Illustrationen
  (Wen ren hua de zhen xing)
  平常心即道 : 文徵明画的浅近趣味 / 朱良志著. - 第1版. -
  杭州市: 浙江人民美术出版社, 2021年1月
  Signaturen:
  • N7348.Z48 W46 2020::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhu, Min: Wu Kuan xing shu you Xi shan ji juan : mo ji ben / zhu bian Wang Chun fa ; bian zhu Zhu Min. - Di 1 ban. -
  He fei Shi: An hui mei shu chu ban she, 2020 nian 5 yue. - 66 Seiten : Faksimiles, Illustrationen
  (Zhong hua bao dian : Zhong guo guo jia bo wu guan guan cang fa tie shu xi : Di si ji)
  吴宽行书游西山记卷 : 墨迹本 / 主编王春法 ; 编著朱敏. - 第1版. -
  合肥市: 安徽美术出版社, 2020年5月
  Signaturen:
  • NK3634.A15 Z55 2020::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhu, Tengwei: Qing chao Guang zhou shi san hang fa zhi yan jiu / Zhu Teng wei zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Fa lü chu ban she, 2020 nian 12 yue. - 2, 4, 264 Seiten
  (Bi jiao fa wen cong ; 49)
  清朝广州十三行法制研究 / 朱腾伟著. - 第1版. -
  北京市: 法律出版社, 2020年12月
  Signaturen:
  • HD6473.C62 Z48 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhu, Ying: Jin dai Zhong guo shang ren yu shang hui / Zhu Ying zhu. - Di 1 ban. -
  Guang zhou Shi: Guang dong gao deng jiao yu chu ban she, 2020 nian 12 yue. - 4, xi, 3, 366 Seiten : Porträts
  (Xue shu Zhong guo wen cong : Li shi xue juan)
  近代中国商人与商会 / 朱英著. - 第1版. -
  广州市: 广东高等教育出版社, 2020年12月
  Signaturen:
  • HF331.C6 Z485 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhu, Ying: Qu zhe de kang zheng : jin dai Shang hai shang hui de she hui huo dong yu sheng cun ce lüe / Zhu Ying zhu. - Di 1 ban. -
  Cheng du Shi: Si chuan ren min chu ban she, 2020 nian 12 yue. - 4, 454 Seiten
  (Hua zhong shi fan da xue Zhong guo jin dai shi yan jiu suo zhuan kan)
  曲折的抗争 : 近代上海商会的社会活动与生存策略 / 朱英著. - 第1版. -
  成都市: 四川人民出版社, 2020年12月
  Signaturen:
  • HF331.C6 Z48 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zi zheng yuan / Niu Guan jie bian. - Di 1 ban. -
  Tai yuan Shi: Shan xi ren min chu ban she, 2020 nian 6 yue. - 5, 4, 2, 1, 5, 566 Seiten
  (Qing mo li xian yun dong shi liao cong kan / zhu bian Hu Sheng wu : Zi zheng yuan ; shang juan)
  (Guo jia Qing shi bian zuan wei yuan hui wen xian cong kan)
  资政院 / 牛贯杰编. - 第1版. -
  太原市: 山西人民出版社, 2020年6月
  Signaturen:
  • KNN2101.H87 Q25 2020::11

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zi zheng yuan / Niu Guan jie bian. - Di 1 ban. -
  Tai yuan Shi: Shan xi ren min chu ban she, 2020 nian 6 yue. - 10 Seiten, Seite 567-1098
  (Qing mo li xian yun dong shi liao cong kan / zhu bian Hu Sheng wu : Zi zheng yuan ; xia juan)
  (Guo jia Qing shi bian zuan wei yuan hui wen xian cong kan)
  资政院 / 牛贯杰编. - 第1版. -
  太原市: 山西人民出版社, 2020年6月
  Signaturen:
  • KNN2101.H87 Q25 2020::12

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zoku Kaiji shiryō sōsho
  Dai 2 kan. - . -
  Tōkyō: Seizandō Shoten, Shōwa 47nen 3gatsu 28nichi [28.03.1969]. - ii, 8, 26, 608 Seiten : Illustrationen

  第2巻. - 続海事史料叢書. -
  東京: 成山堂書店, 昭和47年3月28日 [28.03.1969]
  Signaturen:
  • DS870.N54 Z65 1969

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zou, Qiyu: Yun nan fo jiao yuan liu yu wen wu / zhu bian Zou Qi yu. - Di 1 ban. -
  Kun ming Shi: Yun nan jiao yu chu ban she, 2018 nian 12 yue. - 3, 396 Seiten
  云南佛教源流与文物 / 主编邹启宇. - 第1版. -
  昆明市: 云南教育出版社, 2018年12月
  Signaturen:
  • N8193.C6 Z68 2018

  Bestandsnachweis in HEIDI

Gehe zu:

Diese Neuerwerbungslisten werden jeweils zu Beginn eines Monats für die im vorhergehenden Monat erworbenen Medien erstellt.
Aus technischen Gründen kann ein Medium jeweils nur einem einzigen Fachgebiet zugeordnet werden. Für Medien mit fachübergreifendem Inhalt empfiehlt es sich daher, in allen in Frage kommenden Fachgebietslisten zu recherchieren.

zum Seitenanfang