Navigation überspringen
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Universitätsbibliothek

Neuerwerbungen im Juli 2020

Fach: CATS / Abteilung Ostasien

Universitätsbibliothek Heidelberg

Stand: 01.08.2020 09:00 – Anzahl der Neuerwerbungen: 171


 • Abidatsuma kusharon sakuin
  Part one. - Hirakawa, Akira: Sanskrit-Tibetan-Chinese : Sansukurittogoin bonzō kantaishō / by Akira Hirakawa in collaboration with Shunei Hirai, Shunei Yoshizu, Noriaki Hakayama, So Takahashi. -
  Tōkyō: Daizo Shuppan Kabushikikaisha, 1973nen 3gatsu 30nichi. - XXXXIV, 496 Seiten
  Signaturen:
  • BQ2689.H57 I63 1973::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Abidatsuma kusharon sakuin
  Part two. - Hirakawa, Akira: Chinese-Sanskrit : Eiyakuin bonzō kantaishō / by Akira Hirakawa in collaboration with Shunei Hirai, Shunei Yoshizu, Noriaki Hakayama, So Takahashi. -
  Tōkyō: Daizo Shuppan Kabushikikaisha, 1977nen 3 gatsu 20nichi. - viii, 517 Seiten
  Signaturen:
  • BQ2689.H57 I63 1973::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Abidatsuma kusharon sakuin
  Part three. - Hirakawa, Akira: Tibetan-Sanskrit : Chibettogoin bonzō kantaishō / by Akira Hirakawa in collaboration with Shunei Hirai, Shunei Yoshizu, Noriaki Hakayama, So Takahashi. -
  Tōkyō: Daizo Shuppan Kabushikikaisha, 1978nen 3gatsu 20nichi. - vi, 380 Seiten
  Signaturen:
  • BQ2689.H57 I63 1973::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ano toki minna atsukatta! : Anforumeru to nihon no bijutsu / henshū Hirai Shōichi, Ogura Jitsuko ; hakkō Kyōto Kokuritsu Kindai Bijutsukan. -
  [Kyōto]: Kyōto Kokuritsu Kindai Bijutsukan, 2016nen 7gatsu 27nichi. - 171 Seiten
  あの時みんな熱かった! : アンフォルメルと日本の美術 / 編集平井章一, 小倉実子 ; 発行京都国立近代美術館. -
  [京都]: 京都国立近代美術館, 2016年7月27日
  Signaturen:
  • N7355.5.A19 K963 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Aoki, Masaru: Yuan ren za ju gai shuo / (ri) Qing mu Zheng er zhu ; Sui Shu sen yi. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo xi ju chu ban she, 1957 nian 7 yue. - 2, 2, 2, 166 Seiten : 不連續排頁
  元人杂剧概说 / (日)青木正兒著 ; 随树森译. - 第1版. -
  北京: 中国戏剧出版社, 1957年7月
  Signaturen:
  • PL2354.6.A55 G46126 1957

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ban che hao zi / Zhong guo wu dao gong zuo zhe xie hui bian ; Cheng du bu dui zhan shi ye yu yan chu dui Yuan Yun cai deng yuan zuo ; Zhan zu ge wu tuan yan chu ; Shen Ding shang, Sun Zhao kun ; Luo Jun sheng gai bian ; Long Yong liang pei ban zou ; Lin Kun ji lu ; Ye Feng hui tu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai wen hua chu ban she, 1965 nian 8 yue. - 45 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  板车号子 / 中国舞蹈工作者协会编 ; 成都部队战士业余演出队袁运才等原作 ; 战族歌舞团演出 ; 沈定上, 孙肇坤, 罗俊生改编 ; 龙永良陪伴奏 ; 林堃记录 ; 野蜂绘图. - 第1版. -
  上海: 上海文化出版社, 1965年8月
  Signaturen:
  • GV1691.S54 B36 1965

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bao, Chengjie: Fascinating stage arts / [text: Bao Chengjie, Cao Juan]. - First edition. -
  Beijing: Foreign Languages Press, 2002. - 106 Seiten
  (China)
  Signaturen:
  • PN2871.B36 Z4613 2002

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bei ke, zhen zhu, jin zi : Zhong guo min jian qing ge xuan / Lao Peng bian zhu. - Di 1 ban. -
  Chong qing: Chong qing chu ban she, 1985 nian 3 yue. - 4, 3, 737 Seiten
  贝壳·珍珠·金子 : 中国民间情歌选 / 老彭编著. - 第1版. -
  重庆: 重庆出版社, 1985年3月
  Signaturen:
  • PL2519.F6 L36 1985

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Between tongues : translation and/of/in performance in Asia / ed. by Jennifer Lindsay. -
  Singapore: Singapore University Press, c 2006. - XV, 302 S : Ill
  Signaturen:
  • PN2860.L56 B48 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bosuton Bijutsukan kareinaru japonisumu ten : Inshōha o miryōshita Nihon no bi / henshū Setagaya Bijutsukan, Kyōto-shi Bijutsukan, Nagoya Bosuton Bijutsukan, NHK, NHK Puromōshon. -
  [Tōkyō]: NHK, NHK Promotions Inc., 2014nen 6gatsu 28nichi. - 246 Seiten
  ボストン美術館華麗なるジャポニスム展 : 印象派を魅了した日本の美 / 編集世田谷美術館, 京都市美術館, 名古屋ボストン美術館, NHK, NHKプロモーション. -
  [東京]: NHK, 2014年6月28日
  Signaturen:
  • N7429.S48 B67 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bo zhong ji / Jiang su Sheng min jian wen yi jia xie hui li lun wei yuan hui bian. -
  Nan jing: Jiang su Sheng min jian wen yi jia xie hui, 1986 nian yuan yue [01.1986]. - 186 Seiten : Illustrationen
  播种集 / 江苏省民间文艺家协会理论委员会编. -
  南京: 江苏省民间文艺家协会, 1986年元月[01.1986]
  Signaturen:
  • GR335.J53 B69 1986

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Budda ga nazo toku sanze no monogatari
  Jō. - . -
  Tōkyō: Daizō Shuppan, 2007nen 11gatsu 10nichi

  上. - ブッダが謎解く三世の物語. -
  東京: 大蔵出版, 2007年11月10日
  Signaturen:
  • BQ1563.J3 H573 2007::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Budda ga nazo toku sanze no monogatari
  Ge. - . -
  Tōkyō: Daizō Shuppan, 2007nen 11gatsu 10nichi

  下. - ブッダが謎解く三世の物語. -
  東京: 大蔵出版, 2007年11月10日
  Signaturen:
  • BQ1563.J3 H573 2007::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Budda no ōinaru monogatari
  Jō. - . - Shohan. -
  Tōkyō-to Bunkyō-ku: Daizō Shuppan, 2010nen 7gatsu 15nichi. - 535 Seiten

  上. - ブッダの大いなる物語. - 初版. -
  東京都文京区: 大蔵出版, 2010年7月15日
  Signaturen:
  • BQ1593.J3 H573 2010::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Budda no ōinaru monogatari
  Ge. - . - Shohan. -
  Tōkyō-to Bunkyō-ku: Daizō Shuppan, 2010nen 7gatsu 15nichi. - 589, 22 Seiten

  下. - ブッダの大いなる物語. - 初版. -
  東京都文京区: 大蔵出版, 2010年7月15日
  Signaturen:
  • BQ1593.J3 H573 2010::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bukkyō to bunka : Suzuki Daisetsu Hakushi shōju kinen ronbunshū / Suzuki Daisetsu ; Yamaguchi Susumu ; Suzuki Daisetsu Hakushi Shōju Kinenkai. -
  Kyōto: Suzuki Daisetsu Hakushi Shōju Kinenkai, Shōwa 35nen 10gatsu 18nichi [18.10.1960]. - 17, 263, 266, 6 Seiten : Illustrationen, Porträts
  佛敎と文化 : 鈴木大拙博士頌寿記念論文集 / 鈴木大拙 ; 山口益 ; 鈴木大拙博士頌寿記念会. -
  京都: 鈴木大拙博士頌寿記念会, 1960昭和35年10月18日 [18.10.1960]
  Signaturen:
  • BQ4570.Y36 B85 1960

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Buzan, Barry: Rethinking Sino-Japanese alienation : history problems and historical opportunities / Barry Buzan and Evelyn Goh. -
  Oxford: Oxford University Press, 2020. - xvi, 339 Seiten
  Signaturen:
  • DS849.C6 B897 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chan, Anita: Chen Village : the recent history of a peasant community in Mao's China / Anita Chan; Richard Madsen; Jonathan Unger. -
  Berkeley [u.a.]: University of California Press, 1984. - VIII, 293 S : Ill
  Signaturen:
  • HN733.5.C42 C44 1984

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chao yang gou hao di fang : Yu ju chang qiang 116 shou jie xi / Wang Jixiao bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min yin yue chu ban she, 1999 nian 12 yue. - 5, VI, 661 Seiten
  朝阳沟好地方 : 豫剧唱腔116首解析 / 王基笑编著. - 第1版. -
  北京: 人民音乐出版社, 1999年12月
  Signaturen:
  • M1805.4.H46 W36 1999

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chauderlot, Charles: Bei jing : shui mo feng qing / (fa) Xia er, Qiao de long ; zhong wen fan yi: Chen Jing. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Wu zhou chuan bo chu ban she, 2005 nian 10 yue. - 187 Seiten : Illustrationen
  北京 : 水墨风情 / (法)夏尔·乔得龙 ; 中文翻译: 陈静. - 第1版. -
  北京: 五洲传播出版社, 2005年10月
  Signaturen:
  • DS795.2.C438 B45 2005

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Geng: Bai nian kan ke ge zai xi / Chen Geng, Zeng Xue wen zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: You shi wen hua shi ye gong si, Minguo 84 nian 11 yue [11.1995]. - 17, 190 Seiten : Illustrationen
  (Series of sweet potato rattan)
  (Fan shu teng wen hua cong shu ; yi)
  百年坎坷歌仔戲 / 陳耕, 曾學文著. - 初版. -
  臺北市: 幼獅文化事業公司, 民國84年11月[11.1995]
  Signaturen:
  • PN2879.C44 B35 1995

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Lei: Fu jian di fang xi ju / Chen Lei, Liu Xiang ru, Lin Rui wu zhu. - Di 1 ban. -
  Fu zhou: Fu jian ren min chu ban she, 1997 nian 7 yue. - 2, 3, 249 Seiten : Illustrationen
  (Fu jian wen hua cong shu)
  福建地方戏剧 / 陈雷, 刘湘如, 林瑞武著. - 第1版. -
  福州: 福建人民出版社, 1997年7月
  Signaturen:
  • PN2875.F85 C44 1997

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chiang, Elizabeth H.T.: A concise history of early Chinese drama / Elizabeth H. T. Chiang, B.A. National Taiwan Normal University, Taiwan, M. A. Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia, U.S.A.. -
  Hong Kong: New Asia Publication Company, December 1979. - 32 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • PL2357.C45 C66 1979

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chinese opera in Nederland. -
  Utrecht: Kunstfactor, januari 2012. - 83 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • PN2711.5.H84 C45 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chūgoku chūsei bukkyō sekkoku no kenkyū / Kegasawa Yasunori hen. -
  Tōkyō: Bensei Shuppan, 2013nen 3gatsu 31nichi. - 2, 340 Seiten : Illustrationen
  中国中世仏教石刻の研究 / 気賀沢保規編. -
  東京: 勉誠出版, 2013年3月30日
  Signaturen:
  • BQ249.C5 K443 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Consecutive notetaking and interpreter training / edited by Yasumasa Someya. - First issued in paperback. -
  London ; New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2019. - vii, 247 Seiten : Illustrationen
  (Routledge Advances in translation and interpreting studies ; 17)
  Signaturen:
  • P306.8.J3 Y373 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Daijō butten
  12. - Nyoraizōkei kyōten / Takasaki Jikidō yaku. -
  Tōkyō: Chūō Kōron Shinsha, 2004. - 443 Seiten
  (Chūkō bunko)

  12. - 大乗仏典. -
  東京: 中央公論新社, 2004
  Signaturen:
  • BQ620.D33 2001::12

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Die bao qin wu jiang yi
  Juan shang. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 6, 186 Seiten : Illustrationen
  (Min guo ji cui)

  卷上. - 諜報勤務講義
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::172

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Die bao qin wu jiang yi
  Juan xia. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 8, 182 Seiten : Illustrationen
  (Min guo ji cui)

  卷下. - 諜報勤務講義
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::173

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ding Dang: Zhong guo min zu wu / Ding Dang bian zhu. - 3 ban. -
  Xiang gang: Xiang gang yi qun chu ban she, 1975 nian 1 yue. - 2, 120 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  中國民族舞 / 叮噹編著. - 3版. -
  香港: 香港益羣出版社, 1975年1月
  Signaturen:
  • GV1691.D56 Z46 1975

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ding Yi: "Exhibition of Ding Yi's Abstract Art Works" Shanghai Art Museum, Shanghai / graphic design: Wang Yiwu ; translation: Jiang Qun. -
  Shanghai: Shanghai Art Museum, 1994. - 32 ungezählte Seiten
  Signaturen:
  • ND1049.D557 S53 1994

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Durt, Hubert: Problems of chronology and eschatology : four lectures on the Essay on Buddhism by Tominaga Nakamoto, (1715 - 1746) / by Hubert Durt. -
  Kyoto: Istituto Italiano di Cultura, Scuola di Studi sull'Asia Orientale, 1994. - XI, 98 Seiten
  (Occasional papers / Italian School of East Asian Studies ; 4)
  Signaturen:
  • BQ4045.D87 P76 1994::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Feng shou wu / Zhong guo wu dao gong zuo zhe xie hui bian ; Quan guo shao shu min zu qun zhong ye yu yi shu guan mo yan chu hui xi zang dai biao tuan chuang zuo ; Mei Qing dong, Luo Ding ji lu ; Ye Feng hui tu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai wen hua chu ban she, 1965 nian 11 yue. - 42 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  丰收舞 / 中国舞蹈工作者协会编 ; 全国少数民族群众业余艺术观摩演出会西藏代表团创作 ; 梅庆东, 罗丁记录 ; 野蜂绘图. - 第1版. -
  上海: 上海文化出版社, 1965年11月
  Signaturen:
  • GV1692.T53 M45 1965

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fisch, Michael: An anthropology of the machine : Tokyo's commuter train network / Michael Fisch. -
  Chicago ; London: The University of Chicago Press, 2018. - xi, 302 Seiten : Illustrationen, Diagramme
  Signaturen:
  • HT147.J3 F573 2018

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Formations of colonial modernity in East Asia / Tani E. Barlow, editor. -
  Durham, N.C. [u.a.]: Duke University Press, 1997. - 453 S. : Ill.
  Signaturen:
  • B5165.B37 F67 1997

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Foujita, Tsuguharu: Fujita Tsuguharu to aisho toshi Pari : Hana hiraku sashiebon no seiki / henshū Hokkaidōritsu Kindai Bijutsukan. -
  Tōkyō: Kyureitāzu, 2012. - 183 Seiten
  藤田嗣治と愛書都市パリ : 花ひらく挿絵本の世紀 / 編集北海道立近代美術館. -
  東京: キュレイターズ, 2012
  Signaturen:
  • ND1059.F68 H655 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Frühstück, Sabine: Playing war : children and the paradoxes of modern militarism in Japan / Sabine Frühstück. -
  Oakland, California: University of California Press, [2017]. - XI, 276 pages : Illustrationen
  Signaturen:
  • HQ792.J3 F787 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fujishima, Takeji: Fujishima Takeji ten : seitan 150-nen kinen / henshū Nerima Kuritsu Bijutsukan, Kagoshima Shiritsu Bijutsukan, Kōbe Shiritsu Koiso Kinen Bijutsukan, Tōkyō Shinbun. -
  [Tōkyō]: Tōkyō Shinbun, 2017nen 7gatsu 23nichi. - 181 Seiten
  藤島武二展 : 生誕150年記念 / 編集練馬区立美術館, 鹿児島市立美術館, 神戶市立小磯記念美術館, 東京新聞
  Signaturen:
  • ND1059.F835 N474 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fu, Shuyun: Chinese theater / chief editer: Zhang Yihe ; co-writers: Zhang Yihe, Fu Shuyun, Cao Juan ; translator: Kuang Peihua. -
  Beijing: Culture and Art Publishing House, June 1999. - 3, 184 Seiten : Illustrationen
  (Chinese Culture and Art Series)
  Signaturen:
  • PL2357.Z4713 1999

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gendaigoyaku "Agon kyōten"
  1. - Gendaigoyaku "Agon kyōten" : Jōagonkyō / yakuchūsha Okayama Hajime, Kamitsuka Yoshiko, Karashi Maseishi, Kanno Hiroshi, Sueki Fumihiko, Hikita Hiromichi, Matsumura Takumi. -
  Tōkyō: Hirakawa Shuppansha, 1995nen 1gatsu 10nichi. - 670 Seiten

  1. - 現代語訳「阿含経典」. -
  東京: 平河出版社, 1995年1月10日
  Signaturen:
  • BQ1293.O43 G46 1995::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gendaigoyaku "Agon kyōten"
  2. - Gendaigoyaku "Agon kyōten" : Jōagonkyō / yakuchūsha Okayama Hajime, Kamitsuka Yoshiko, Karashi Maseishi, Kanno Hiroshi, Sueki Fumihiko, Hikita Hiromichi, Matsumura Takumi. -
  Tōkyō: Hirakawa Shuppansha, 1997nen 7gatsu 10nichi. - 402 Seiten

  2. - 現代語訳「阿含経典」. -
  東京: 平河出版社, 1997年7月10日
  Signaturen:
  • BQ1293.O43 G46 1995::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gendaigoyaku "Agon kyōten"
  3. - Gendaigoyaku "Agon kyōten" : Jōagonkyō / yakuchūsha Okayama Hajime, Kamitsuka Yoshiko, Karashi Maseishi, Kanno Hiroshi, Sueki Fumihiko, Hikita Hiromichi, Matsumura Takumi. -
  Tōkyō: Hirakawa Shuppansha, 2000nen 1gatsu 5nichi. - 310 Seiten

  3. - 現代語訳「阿含経典」. -
  東京: 平河出版社, 2000年1月5日
  Signaturen:
  • BQ1293.O43 G46 1995::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gendaigoyaku "Agon kyōten"
  4. - Gendaigoyaku "Agon kyōten" : Jōagonkyō / yakuchūsha Okayama Hajime, Kamitsuka Yoshiko, Karashi Maseishi, Kanno Hiroshi, Sueki Fumihiko, Hikita Hiromichi, Matsumura Takumi. -
  Tōkyō: Hirakawa Shuppansha, 2001nen 4gatsu 20nichi. - 354 Seiten

  4. - 現代語訳「阿含経典」. -
  東京: 平河出版社, 2001年4月20日
  Signaturen:
  • BQ1293.O43 G46 1995::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gendaigoyaku "Agon kyōten"
  5. - Gendaigoyaku "Agon kyōten" : Jōagonkyō / yakuchūsha Okayama Hajime, Kamitsuka Yoshiko, Karashi Maseishi, Kanno Hiroshi, Sueki Fumihiko, Hikita Hiromichi, Matsumura Takumi. -
  Tōkyō: Hirakawa Shuppansha, 2002nen 8gatsu 5nichi. - 356 Seiten

  5. - 現代語訳「阿含経典」. -
  東京: 平河出版社, 2002年8月5日
  Signaturen:
  • BQ1293.O43 G46 1995::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gendaigoyaku "Agon kyōten"
  6. - Gendaigoyaku "Agon kyōten" : Jōagonkyō / yakuchūsha Okayama Hajime, Kamitsuka Yoshiko, Karashi Maseishi, Kanno Hiroshi, Sueki Fumihiko, Hikita Hiromichi, Matsumura Takumi. -
  Tōkyō: Hirakawa Shuppansha, 2005nen 12gatsu 10nichi. - 532 Seiten

  6. - 現代語訳「阿含経典」. -
  東京: 平河出版社, 2002年8月5日
  Signaturen:
  • BQ1293.O43 G46 1995::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gui zhou an shun di xi mian ju / Shen Fu xin bian. - Di 1 ban. -
  [Bei jing]: Min zu chu ban she, 1989 nian 5 yue. - 20 Seiten
  贵州安顺地戏面具 / 沈福馨编. - 第1版. -
  [北京]: 民族出版社, 1989年5月
  Signaturen:
  • PN2071.M37 S54 1989

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gui zhou la ran ji di xi mian ju. - Di 1 ban. -
  Xin zhu: Guo li qing hua da xue yi shu zhong xin, Minguo 82 nian 5 yue [05.1993]. - 78 Seiten
  貴州蠟染及地戲面具. - 第1版. -
  新竹: 國立清華大學藝術中心, 民國82年5月[05.1993]
  Signaturen:
  • NK9503.2.C6 Z43 1993

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hakamaya, Noriaki: Yuishiki bunken kenkyū / Hakamaya Noriaki cho. -
  Tōkyō: Daizō Shuppan, 2008nen 9gatsu 10nichi. - 812 Seiten
  唯識文献研究 / 袴谷憲昭著. -
  東京: 大蔵出版, 2008年9月10日
  Signaturen:
  • BQ676.H35 Y85 2008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hakamaya, Noriaki: Yuishiki shisō ronkō / Hakamaya Noriaki. - Shohan. -
  Tōkyō: Daizō Shuppan, 2001nen 8gatsu 20nichi. - xiii, 840 Seiten
  唯識思想論考 / 袴谷憲昭. - 初版. -
  東京: 大蔵出版, 2001年8月20日
  Signaturen:
  • BQ4016.H35 Y85 2001

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hakuin: Hakuin-san to Sengai-san / henshū, hakkō Kyūshū Kokuritsu Hakubutsukan. -
  [Dazaifu]: Kyūshū Kokuritsu Hakubutsukan, 2018nen 1gatsu 1nichi. - 54 Seiten : Illustrationen
  白隠さんと仙厓さん / 編集·発行九州国立博物館. -
  [太宰府]: 九州国立博物館, 2018年1月1日
  Signaturen:
  • N8193.3.Z4 K984 2018

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hara, Ken'ya: Designing Japan : a future built on aesthetics / Kenya Hara ; translated by Maggie Kinser Hohle and Yukiko Naito. - First English edition. -
  Tokyo: Japan Publishing Industry Foundation for Culture (JPIC), March 2018. - xi, 193 Seiten : Illustrationen
  (Japan library)
  Signaturen:
  • N69.3.J3 H373 2018

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hashimoto, Shinobu: Mahiru no ankoku / kantoku: Imai Tadashi ; kyakuhon: Hashimoto Shinobu ; gensaku: Masaki Hiroshi ; shutsuen: Kusanagi Kōjirō, Hidari Sachiko, Matsuyama Teruo. -
  Tōkyō: Dokuritsu Eiga, 1956. - 1 Video-Datei (122 Minuten) : Schwarz/weiss
  真昼の暗黑 / 監督: 今井正 ; 脚本: 橋本忍 ; 原作: 正木ひろし ; 出演: 草薙幸二郎, 左幸子, 松山照夫. -
  東京: 独立映画, 1956
  Signaturen:
  • DIG060.486

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hayami, Shirō: Hayami Shirō ten : katarikakeru chōkoku / henshū, hakkō Kagawa Kenritsu Myūjiamu. -
  Takamatsu: Kagawa Kenritsu Myūjiamu, 2011nen 9gatsu 9nichi. - 44 Seiten
  速水史朗展 : 語りかける彫刻 / 編集·発行香川県立ミュージアム
  Signaturen:
  • NB1059.H39 K344 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • He huang min jian wen xue ji
  di 3 ji. - . -
  Xi ning Shi: Qing hai sheng Xi ning shi wen lian, 1982 nian 10 yue. - 4, 322 Seiten : Illustrationen

  第3集. - 河湟民间文学集. -
  西宁市: 青海省西宁市文联, 1982年10月
  Signaturen:
  • GR336.Q56 H44 1981::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • He xi bao juan zhen ben : jiao zhu yan jiu / Fang Bu he bian zhu. - Di 1 ban. -
  Lan zhou: Lan zhou da xue chu ban she, 1992 nian 10 yue. - 2, 391 Seiten
  河西宝卷真本 : 校注研究 / 方步和编著. - 第1版. -
  兰州: 兰州大学出版社, 1992年10月
  Signaturen:
  • PL2579.P28 F36 1992

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Honjō, Yoshifumi: Kusharon chū Upāikā no kenkyū
  jō. - . - Shohan. -
  Tōkyō: Daizō Shuppan, 2014nen 6gatsu 9nichi. - 490 Seiten

  上. - 俱舎論註ウパーイカーの研究. - 初版. -
  東京: 大蔵出版, 2014年6月9日
  Signaturen:
  • BQ2687.H66 K87 2014::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Honjō, Yoshifumi: Kusharon chū Upāikā no kenkyū
  ge. - . - Shohan. -
  Tōkyō: Daizō Shuppan, 2014nen 7gatsu 9nichi. - 490 Seiten

  下. - 俱舎論註ウパーイカーの研究. - 初版. -
  東京: 大蔵出版, 2014年7月9日
  Signaturen:
  • BQ2687.H66 K87 2014::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huai ju yin yue ji qi chang qiang liu pai / Bo Sen hai bian zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: 上海音乐出版社, 1987 nian 11 yue. - 2, 3, 541 Seiten
  淮剧音乐及其唱腔流派 / 薄森海编著. - 第1版. -
  上海: 上海音乐出版社, 1987年11月
  Signaturen:
  • M1805.4.J53 H83 1987

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang, Sujia: Feng shou ge / Zhong guo wu dao gong zuo zhe xie hui bian ; Huang Su jia, Li Yu lan bian wu, ji lu ; Huang Su jia zuo ci ; Zhu Nan xi, Zhang Mu lu zuo qu ; Dong Xiao, Ye Feng hui tu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai wen hua chu ban she, 1965 nian 6 yue. - II, 60 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  丰收歌$n中国舞蹈工作者协会编著 ; 黄素嘉, 李玉兰编舞, 记录 ; 黄素嘉作词 ; 朱南溪, 张慕鲁作曲 ; 董啸, 野蜂绘图. - 第1版. -
  上海: 上海文化出版社, 1965年6月
  Signaturen:
  • GV1691.H83 F46 1965

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hu ju chang yong qu diao / Zhong guo yin yue jia xie hui jiang su fen hui bian. - Di 1 ban. -
  Nan jing: Jiang su ren min chu ban she, 1965 nian 11 yue. - 2, 2, 49 Seiten
  沪剧常用曲调 / 中国音乐家协会江苏分会编. - 第1版. -
  南京: 江苏人民出版社, 1965年11月
  Signaturen:
  • M1805.4.S53 H85 1965

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • The Japanese and the Jews / Isaiah Ben-Dasan. -
  New York [u.a.]: Weatherhill, 1972. - xi, 193 Seiten
  Signaturen:
  • DS821.Z364 N5413 1972

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jironshū no kenkyū / Kongō Daigaku Bukkyō Bunka Kenkyūjo hen. - Shohan. -
  Tōkyō: Kokusho Kankōkai, 2017nen 3gatsu 23nichi. - vii, 986, 39 Seiten
  (Kongō Daigaku gaikokugo sōsho)
  地論宗の研究 / 金剛大学仏教文化研究所編. - 初版. -
  東京: 国書刊行会, 2017年3月23日
  Signaturen:
  • BQ8212.2.C45165 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Joo, Woojeong: The cinema of Ozu Yasujiro : histories of the everyday / Woojeong Joo. -
  Edinburgh: Edinburgh University Press, 2018. - xii, 276 Seiten : Illustrationen
  (Edinburgh studies in East Asian film)
  Signaturen:
  • PN1993.5.J3 W663 2018

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kang, Baocheng: Nuo xi yi shu yuan liu / Kang Bao cheng zhu. - Di 1 ban. -
  Guang zhou: Guang dong gao deng jiao yu chu ban she, 1999 nian 6 yue. - 4, 3, 411 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  (Guang dong Zhong hua wen hua Wang Ji si xue shu ji jin cong shu ; zhi liu)
  傩戏艺术源流 / 康保成著. - 第1版. -
  广州: 广东高等教育出版社, 1999年6月
  Signaturen:
  • PN2874.5.N86 K36 1999

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kanno, Hiroshi: Nanbokuchō, Zuidai no Chūgoku Bukkyō shisō kenkyū / Kanno Hiroshi. - Shohan. -
  Tōkyō: Daizō Shuppan, 2012nen 2gatsu 20nichi. - vii, 604 Seiten
  南北朝・隋代の中国仏教思想研究 / 菅野博史. - 初版. -
  東京: 大蔵出版, 2012年2月20日
  Signaturen:
  • BQ676.K366 N36 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Katsura, Shōryū: Ryūju "Konpon chūju" o yomu / Katsura Shōryū, Goshima Kiyotaka. -
  Tōkyō: Shunjūsha, 2016nen 10gatsu 20nichi. - xii, 402 Seiten
  竜樹「根本中頌」を読む / 桂紹隆, 五島清隆. -
  東京: 春秋社, 2016年10月20日
  Signaturen:
  • BQ2797.K38 R98 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kimono Beauty : Shikku de modan na yosooi no bi : Edo kara Shōwa / kanshū Nagasaki Iwao. - Shohan. -
  Tōkyō: Tōkyō Bijutsu, 2013nen 1gatsu 4nichi. - 304 Seiten
  Kimono Beauty : シックでモダンな装いの美 : 江戸から昭和 / 監修長崎巌. - 初版. -
  東京: 東京美術, 2013年1月4日
  Signaturen:
  • NK8884.C45 K56 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kinugasa, Teinosuke: Tsukigata Hanpeita / kantoku, kyakuhon: Kinugasa Teinosuke ; shutsuen: Hasegawa Kazuo, Ichikawa Raizō, Yamamoto Fujiko, Kyō Machiko. -
  Tōkyō: Kadokawa Eiga, 1956. - 1 Video-Datei (90 Minuten) : Farbig
  月形半平太 / 監督・脚本: 衣笠貞之助 ; 出演: 長谷川一夫, 市川雷蔵, 山本富士子, 京マチ子. -
  東京: 角川映画, 1956
  Signaturen:
  • DIG060.496

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Komine, Yukinori: Negotiating the U.S.-Japan alliance : Japan confidential / Yukinori Komine. -
  London ; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. - 258 Seiten
  (Politics in Asia series)
  Signaturen:
  • DS889.16.K66 N44 2018

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Konponsetsu issai uburitsu yakuji / Yao Fumi yakuchū. -
  Tōkyō: Rengo Shuppan, 2013nen 3gatsu 20nichi. - 656 Seiten
  根本説一切有部律薬事 / 八尾史訳注. -
  東京: 連合出版, 2013年3月20日
  Signaturen:
  • BQ2257.Y36 K66 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kumakura, Junkichi: Kumakura Junkichi : jazu no hibiki o yakimono ni shita sakka, Tokubetsuten / henshū hakkō Shiga Kenritsu Tōgei no Mori. -
  [Kōka]: Shiga Kenritsu Tōgei no Mori, 2000. - 152 Seiten
  熊倉順吉 : ジャズの響きをやきものにした作家特別展 / 編集発行滋賀県立陶芸の森. -
  [甲賀]: 滋賀県立陶芸の森, 2000
  Signaturen:
  • NK4210.K86 S55 2000

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kurashi ni bi o motomete -tōjiki shikenjō no gijutsu to dezain- : tōjiki dezain kara tadoru yakimono no 20-seiki$dShigaraki Yōgyō Gijutsu Shikenjō sōritsu 75-shūnen kinen kyōsan, tokubetsuten / henshū hakkō Shiga Kenritsu Tōgei no Mori. -
  [ Kōka]: Shiga Kenritsu Tōgei no Mori, 2002. - 153 Seiten
  暮らしに美を求めて -陶磁器試験場の技術とデザイン- : 陶磁器デザインからたどるやきものの20世紀$d信楽窯業技術試験場創立 75周年記念協賛特別展 / 編集発行滋賀県立陶芸の森. -
  [甲賀]: 滋賀県立陶芸の森, 2002
  Signaturen:
  • NK4167.6.S55 K87 2002

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kurosaka, Ai: Fighting prejudice in Japan : the families of Hansen's disease patients speak out / by Ai Kurosaka ; translated by Yuri Kamada. -
  Melbourne: Trans Pacific Press, 2019. - xiii, 303 pages : illustrations, portraits
  (Japanese society series)
  Signaturen:
  • RA531.K87 F54 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lai, Bojiang: Guang dong xi qu jian shi / Lai Bo jiang zhu ; Ling nan wen ku bian ji wei yuan hui, Guang dong Zhong hua min zu wen hua cu jin hui he bian. - Di 1 ban. -
  Guang zhou: Guang dong ren min chu ban she, 2001 nian 12 yue. - 2, 4, 13, 493 Seiten : Illustrationen
  (Ling nan wen ku cong shu)
  賴伯疆: : 广东戏曲简史 / 赖伯疆著 ; 岭南文库编辑委员会, 广东中华民族文化促进会合编. - 第1版. -
  广州: 广东人民出版社, 2001年12月
  Signaturen:
  • PN2875.G83 L35 2001

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Laloy, Louis: La musique chinoise : étude critique / par Louis Laloy. -
  Paris: Laurens, [ca. 1910]. - 126 S. : Ill., Notenbeispiele
  (Les musiciens célèbres)
  Signaturen:
  • ML336.L35 M87 1910

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Latin and North America, Caribbean, India, Asia and Pacific. -
  London: Rough Guide, 2000. - X, 673 S : Ill
  (World music)
  Signaturen:
  • ML102.W67 B76 2000

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liao, Qianyuan: Zhong guo ming ge jing hua. - Zai ban. -
  Tai bei Shi: Wen hua tu shu gong si, 70 nian 11 yue [11.1981] : Illustrationen
  中國名歌精華. - 再版. -
  臺北市: 文化圖書公司, 70年11月[11.1980]
  Signaturen:
  • M1804.L53 Z46 1981

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Heng: Wu dao ji ben xun lian / Li Heng bian zhu. - 5 ban. -
  Xiang gang: Xiang gang yi qun chu ban she, 1975 nian 1 yue. - 186 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  舞蹈基本訓練 / 李恒編著. - 5版. -
  香港: 香港益羣出版社, 1975年1月
  Signaturen:
  • GV1691.L54 W83 1975

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Junchen: Xi yi ge / Zhong guo wu dao gong zuo zhe xie hui bian ; Xi zang jun qu wen gong tuan yan chu ; Li Jun chen bian wu, ji lu ; Luo Nian yi, Dong Rong, Li Jun chen zuo ci ; Luo Nian yi zuo qu ; Ye Feng hui tu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai wen hua chu ban she, 1965 nian 9 yue. - 68 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  洗衣歌 / 中国舞蹈工作者协会编 ; 西藏军区文工团演出 ; 李俊琛编舞, 记录 ; 罗念一, 董荣, 李俊琛作词 ; 罗念一作曲 ; 野蜂绘图. - 第1版. -
  上海: 上海文化出版社, 1965年9月
  Signaturen:
  • GV1692.T53 L55 1965

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lu xun mei shu xing xiang xuan / Bei jing Lu xun bo wu guan chen lie bu. - Di 1 ban. -
  Xi an: Shan xi ren min mei shu chu ban she, 1986 nian 7 yue. - 101 ungezählte Blätter
  鲁迅美术形象选 / 北京鲁迅博物馆陈列部选编. - 第1版. -
  西安: 陕西人民美术出版社, 1986年7月
  Signaturen:
  • N7615.C6 L89 1986

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Matsuda, Hiroko: Liminality of the Japanese empire : border crossings from Okinawa to colonial Taiwan / Hiroko Matsuda. -
  Honolulu: University of Hawaiʻi Press, [2019]. - xi, 205 Seiten : Illustrationen
  (Perspectives on the global past)
  Signaturen:
  • DS895.R95 M385 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • McCunn, Ruthanne Lum: Chinese American portraits : personal histories 1828 - 1988 / by Ruthanne Lum McCunn. -
  San Francisco, Calif.: Chronicle Books, 1988. - 174 S. : zahlr. Ill.
  Signaturen:
  • E184.C5 M33 1988

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • McDougall, William: She hui xin li xue xu lun
  Shang ce. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 7, 295 Seiten
  (Min guo ji cui)

  上冊. - 社會心理學緖論
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::988

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • McDougall, William: She hui xin li xue xu lun
  Xia ce. - She hui xin li xue xu lun / Ying guo Mai duo ge zhu ; Liu Yan ling yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 13, 171 Seiten
  (Min guo ji cui)

  下冊. - 社會心理學緖論
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::989

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Meiji 150nen ten : Meiji no nihonga to kōgei / henshū shippitsu Hirai Yoshinobu, Daichō Tomohiro ; hakkō Kyōto Kokuritsu Kindai Bijutsukan. -
  [Kyōto]: Kyōto Kokuritsu Kindai Bijutsukan, 2018nen 3gatsu 19nichi. - 261 Seiten
  明治150年展 : 明治の日本画と工芸 / 編集·執筆平井啓修, 大長智広 ; 発行京都国立近代美術館. -
  [京都]: 京都国立近代美術館, 2018年3月19日
  Signaturen:
  • ND1054.5.K96 M45 2018

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Meikai kōgo bunpō / Nichieisha henshūjo hen. -
  Tōkyō: Nichieisha, Shōwa 42nen 2gatsu 5nichi [05.02.1967]. - 158 Seiten
  明解口語文法 / 日栄社編集所編. -
  東京: 日栄社, 昭和42年2月5日 [05.02.1967]
  Signaturen:
  • PL533.N53 M45 1967

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Meta Theater. -
  Moosach: MetaTheater, [1990]. - 51 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • PN2659.5.T47 M48 1990

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mizuki, Yōko: Koko ni izumi ari / kantoku: Imai Tadashi ; kyakuhon: Mizuki Yōko ; shutsuen: Kobayashi Keiju, Kishi Keiko, Okada Eiji. -
  Tōkyō: Shōchiku, 1955. - 1 Video-Datei (150 Minuten) : Schwarz/weiss
  ここに泉あり / 監督: 今井正 ; 脚本: 水木洋子 ; 出演: 小林桂樹, 岸恵子, 岡田英次. -
  東京: 松竹, 1955
  Signaturen:
  • DIG060.453

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mizuki, Yōko: Shūu / kantoku: Naruse Mikio ; kyakuhon: Mizuki Yōko ; gensaku: Kishida Kunio ; shutsuen: Hara Setsuko, Sano Shūji, Kagawa Kyōko. -
  Tōkyō: Tōhō, 1956. - 1 Video-Datei (91 Minuten) : Schwarz/weiss
  驟雨 / 監督: 成瀬巳喜男 ; 脚本: 水木洋子 ; 原作: 岸田国士 ; 出演: 原節子, 佐野周二, 香川京子. -
  東京: 東宝, 1956
  Signaturen:
  • DIG060.487

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mizuki, Yōko: Ukigumo / kantoku: Naruse Mikio ; kyakuhon: Mizuki Yōko ; gensaku: Hayashi Fumiko ; shutsuen: Takamine Hideko, Mori Masayuki, Okada Mariko. -
  Tōkyō: Tōhō, 1955. - 1 Video-Datei (124 Minuten) : Schwarz/weiss
  浮雲 / 監督: 成瀬巳喜男 ; 脚本: 水木洋子 ; 原作: 林芙美子 ; 出演: 高峰秀子, 森雅之, 岡田茉莉子. -
  東京: 東宝, 1955
  Signaturen:
  • DIG060.456

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Moltz, James Clay: Asia's space race : national motivations, regional rivalries, and international risks / James Clay Moltz. - paperback edition. -
  New York: Columbia University Press, 2018. - xiv, 274 Seiten
  (Contemporary Asia in the world)
  (Contemporary Asia in the world)
  Signaturen:
  • T14.5.J36 A85 2018

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Namikawa, Takayoshi: Indo bukkyō kyōdan shōryōbu no kenkyū / Namikawa Takayoshi. -
  Tōkyō: Daizō Shuppan, 2011nen 11gatsu 10nichi. - 446 Seiten
  インド仏教教団正量部の研究 / 並川孝儀著. -
  東京: 大蔵出版, 2011年11月10日
  Signaturen:
  • BQ249.I4 N365 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Narusawa, Masashige: Akasen chitai / kantoku: Mizoguchi Kenji ; kyakuhon: Narusawa Masashige ; gensaku: Shibaki Yoshiko ; shutsuen: Kyō Machiko, Wakao Ayako, Kogure Michiyo, Kawakami Yasuko, Mimasu Aiko. -
  Tōkyō: Daiei, 1956. - 1 Video-Datei (86 Minuten) : Schwarz/weiss
  赤線地帯 / 監督: 溝口健二 ; 脚本: 成澤昌茂 ; 原作: 芝木好子 ; 出演: 京マチ子, 若尾文子, 木暮實千代, 川上康子, 三益愛子. -
  東京: 大映, 1956
  Signaturen:
  • DIG060.490

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nathan, John: Sōseki : modern Japan's greatest novelist / John Nathan. -
  New York: Columbia University Press, [2018]. - XIII, 327 Seiten : Illustrationen, Porträts
  (Asia perspectives: history, society, and culture)
  Signaturen:
  • PL812.A8 N387 2018

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • New essays in Japanese aesthetics / edited by A. Minh Nguyen ; foreword by Stephen Addiss. -
  Lanham ; Boulder ; New York ; London: Lexington Books, 2017. - 526 Seiten
  Signaturen:
  • N69.3.J3 N486 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nishiwaki, Tsuneki: Chūgoku koten shakai ni okeru bukkyō no shosō / Nishiwaki Tsuneki cho. -
  Tōkyō: Chisen Shokan, 2009nen 10gatsu 25nichi. - xiii, 288, 262 Seiten
  中國古典社會における佛教の諸相 / 西脇常記著. -
  東京: 知泉書館, 2009年10月25日
  Signaturen:
  • BQ4016.N574 C58 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nomura, Takashi: Nihongo "sutandādo" no rekishi : Nihongo no shōten : hanashikotoba, kakikotoba, hyōki / Nomura Takashi. -
  Tōkyō: Kōdansha, 2019nen 6gatsu 10nichi. - 269 Seiten : Illustrationen
  (Kōdansha sensho mechie ; 704)
  日本語「標準形(スタンダード)」の歴史 : 日本語の焦点 : 話し言葉・書き言葉・表記 / 野村剛史. -
  東京: 講談社, 2019年6月10日
  Signaturen:
  • PL525.N66 N54 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ochiai, Toshinori: The manuscripts of Nanatsu-dera : a recently discovered treasure house in downtown Nagoya / by Ochiai Toshinori. Transl. and ed. by Silvio Vita. -
  Kyoto: Ist. Ital. di Cultura, Scuola di Studi sull'Asia Orientale, 1991. - XI, 102 Seiten : Illustrationen
  (Italian School of East Asian Studies : Occasional papers ; 3)
  Signaturen:
  • BQ244.N34 O25 1991::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Oda, Makoto: Berurin monogatari / Oda Makoto. -
  Tōkyō: Shūeisha, 1987nen 9gatsu 10nichi. - 230 Seiten : Illustrationen
  ベルリン物語 / 小田実
  Signaturen:
  • BPL858.D3 B477 1987

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Oda, Makoto: Berurin nichiroku / Makoto Oda. -
  Tōkyō: Kōdansha, 1987nen 5gatsu 20nichi. - 273 Seiten : Illustrationen
  ベルリン日録 / 小田実. -
  東京: 講談社, 1987年5月20日
  Signaturen:
  • PL858.D3 B478 1987

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Okamoto, Shinsō: Okamoto Shinsō no jidai ten / henshū, hakkō Kyōto Kokuritsu Kindai Bijutsukan. -
  [Kyōto]: Kyōto Kokuritsu Kindai Bijutsukan, 2017. - 191 Seiten
  岡本神草の時代展 / 編集·発行京都国立近代美術館. -
  [京都]: 京都国立近代美術館, 2017
  Signaturen:
  • N7355.K96 O33 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Okuno, Mitsuyoshi: Busshō shisō no tenkai : Kichizō o chūshin to shita "Hokkeron" juyōshi / Okuno Mitsuyoshi. - Shohan. -
  Tōkyō: Daizō Shuppan, 2002nen 10gatsu 30nichi. - viii, 420 Seiten
  仏性思想の展開 : 吉蔵を中心とした「法華論」受容史 / 奥野光賢. - 初版. -
  東京: 大蔵出版, 2002年10月30日
  Signaturen:
  • BQ676.O48 B87 2002

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ōta, Kyūki: Jōyuishikiron yōkō
  1. - Jōyuishikiron yōkō : gohō seigi o chūshin to shite / Ōta Kyūki cho. -
  Tōkyō: Nakayama Shobō Busshorin, Heisei 11nen 1gatsu 26nichi [26.01.1999]. - 426, 6 Seiten

  1. - 成唯識論要講. -
  東京: 中山書房仏書林, 平成11年1月26日 [26.01.1999]
  Signaturen:
  • BQ3037.O58 J66 1999::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ōta, Kyūki: Jōyuishikiron yōkō
  2. - Jōyuishikiron yōkō : gohō seigi o chūshin to shite / Ōta Kyūki cho. -
  Tōkyō: Nakayama Shobō Busshorin, Heisei 11nen 12gatsu 8nichi [08.12.1999]. - 473, 7 Seiten

  2. - 成唯識論要講. -
  東京: 中山書房仏書林, 平成11年12月8日 [08.12.1999]
  Signaturen:
  • BQ3037.O58 J66 1999::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ōta, Kyūki: Jōyuishikiron yōkō
  3. - Jōyuishikiron yōkō : gohō seigi o chūshin to shite / Ōta Kyūki cho. -
  Tōkyō: Nakayama Shobō Busshorin, Heisei 12nen 6gatsu 20nichi [20.06.2000]. - 413, 6 Seiten

  3. - 成唯識論要講. -
  東京: 中山書房仏書林, 平成12年12月8日 [08.12.1999]
  Signaturen:
  • BQ3037.O58 J66 1999::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ōta, Kyūki: Jōyuishikiron yōkō
  4. - Jōyuishikiron yōkō : gohō seigi o chūshin to shite / Ōta Kyūki cho. -
  Tōkyō: Nakayama Shobō Busshorin, Heisei 12nen 11gatsu 13nichi [13.11.2000]. - 337, 19 Seiten

  4. - 成唯識論要講. -
  東京: 中山書房仏書林, 平成12年11月13日 [13.11.2000]
  Signaturen:
  • BQ3037.O58 J66 1999::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ōtsuka, Hisao: "Amae" to shakai kagaku / Ōtsuka Hisao, Kawashima Takeyoshi, Doi Takeo. - Shohan. -
  Tōkyō: Kōbundō, Shōwa 51nen 10gatsu 30nichi [30.10.1976]. - xiii, 244 Seiten
  (Kōbundō sensho)
  「甘え」と社会科学 / 大塚久雄, 川島武宜, 土居健郎. - 初版. -
  東京: 弘文堂, 昭和51年10月30日 [30.10.1976]
  Signaturen:
  • HM604.O68 A43 1976

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ou Shou tingeacatpc043843$: Xiang ju di pai zi yin yue / Hu nan sheng xi qu yan jiu suo, Hu nan sheng xiang ju yuan he bian ; Ou Shou ting, Li Yun gong chuan pu ; Li Jian ming zeng bu zheng li. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min yin yue chu ban she, 1991 nian 11 yue. - VII, 466 Seiten : Illustrationen
  湘剧低牌子音乐 / 湖南省戏曲研究所, 湖南省湘剧院合编 ; 欧寿廷 ; 李允恭传谱 ; 黎建明增补整理. - 第1版. -
  北京: 人民音乐出版社, 1991年11月
  Signaturen:
  • M1805.4.H86 O97 1991

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Pan Zhongfu: Bang zi xi chuan tong chang qiang xuan / Pan Zhong fu ; Zhang Hui. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min yin yue chu ban she, 1989 nian 7 yue. - X, 421 Seiten
  梆子戏传统唱腔选 / 潘仲甫 ; 张慧. - 第1版. -
  北京: 人民音乐出版社, 1989年7月
  Signaturen:
  • M1805.3.P36 B36 1989

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Philippovich, Eugen von: Shang ye zheng ce
  Shang juan. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 2, 117 Seiten
  (Min guo ji cui)

  上卷. - 商業政策
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::957

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Philippovich, Eugen von: Shang ye zheng ce
  Xia juan. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1, 4, 144 Seiten
  (Min guo ji cui)

  下卷. - 商業政策
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::958

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ping ju chang qiang xuan ji
  di 2 ji. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min yin yue chu ban she, 1958 nian 11 yue. - III, 86 Seiten

  第2集. - 评剧唱腔选集. - 第1版. -
  北京: 人民音乐出版社, 1958年11月
  Signaturen:
  • M1805.3.Z46 P56 1956::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ping ju chang qiang xuan ji
  di 3 ji. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Yin yue chu ban she, 1959 nian 4 yue. - 121 Seiten

  第3集. - 评剧唱腔选集. - 第1版. -
  北京: 音乐出版社, 1959 nian 4 yue
  Signaturen:
  • M1805.3.Z46 P56 1956::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ping ju yin yue da quan
  shang juan. - . - Di 1 ban. -
  Shen yang: Chun feng wen yi chu ban she, 1986 nian 3 yue. - 2, 7, 8, 804 Seiten

  上卷. - 评剧音乐大全. - 第1版. -
  沈阳: 春风文艺出版社, 1986年3月
  Signaturen:
  • M1805.3.Z43 P56 1986::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ping ju yin yue da quan
  xia juan. - . - Di 1 ban. -
  Shen yang: Chun feng wen yi chu ban she, 1986 nian 3 yue. - 17, 540 Seiten : Illustrationen

  下卷. - 评剧音乐大全. - 第1版. -
  沈阳: 春风文艺出版社, 1986年3月
  Signaturen:
  • M1805.3.Z43 P56 1986::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ping ju zhu ming chang duan xuan xi / Chen Jun bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min yin yue chu ban she, 2000 nian 4 yue. - 10, 355 Seiten
  评剧著名唱段选析 / 陈均编著. - 第1版. -
  北京: 人民音乐出版社, 2000年4月
  Signaturen:
  • M1805.4.H43 C44 2000

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Pischner, Hans: Musik in China / Hans Pischner. -
  Berlin: Henschelverl., 1955. - 152 S. : Ill., Kt.
  Signaturen:
  • ML336.P57 M87 1955

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Posadas, Baryon Tensor: Double visions, double fictions : the doppelgänger in japanese film and literature / Baryon Tensor Posadas. -
  Minneapolis ; London: University of Minnesota Press, 2018. - 253 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • PL708.P67 D68 2018

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Prichard, Franz: Residual futures : the urban ecologies of literary and visual media of 1960s and 1970s Japan / Franz Prichard. -
  New York: Columbia University Press, [2019]. - x, 268 Seiten : Illustrationen
  (Studies of the Weatherhead East Asian Institute, Columbia University)
  Signaturen:
  • HT147.J3 P757 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Rots, Aike P.: Shinto, nature, and ideology in contemporary Japan : making sacred forests / Aike P. Rots. - Paperback edition. -
  London, UK ; New York, NY, USA: Bloomsbury Academic, 2019. - x, 260 Seiten : Illustrationen (black and white)
  (Bloomsbury Shinto studies)
  Signaturen:
  • BL2211.G46 R687 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Saibara
  1. - Text. -
  Cambridge: Cambridge University Press, 1983. - xx, 410 Seiten : Notenbeispiele
  Signaturen:
  • ML3750.2.M35 S35 1983::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Saibara
  2. - Music. -
  Cambridge: Cambridge University Press, 1983. - viii, 388 Seiten
  Signaturen:
  • ML3750.2.M35 S35 1983::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sakurabe, Hajime: Kusharon no genten kenkyū : chihon, jōhon / Sakurabe Hajime, Odani Nobuchiyo, Honjō Yoshifumi cho. - Shohan. -
  Tōkyō: Daizō Shuppan, 2004nen 10gatsu 15nichi. - xx, 371, 28 Seiten
  俱舎論の原典研究 : 智品・定品 / 櫻部建, 小谷信千代, 本庄良文著. - 初版. -
  東京: 大蔵出版, 2004年10月15日
  Signaturen:
  • BQ2687.S35 K87 2004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sasaki, Shigemi: Meido in Japan : Nanbu tekki : Dentō kara gendai made, 400nen no rekishi / shippitsu Sasaki Shigemi ; henshū Ōmura Rieko [hoka 2mei]. -
  [Tōkyō]: Inshōsha, 2013. - 117 Seiten
  メイド · イン · ジャパン : 南部鉄器 : 伝統から現代まで, 400年の歷史 / 執筆佐々木繁美 ; 編集大村理恵子 [ほか2名]
  Signaturen:
  • NK8284.A1 P366 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sasaki, Shizuka: Indo Bukkyō hen'iron : naze Bukkyō wa tayōkashita no ka / Sasaki Shizuka. - Shohan. -
  Tōkyō: Daizō Shuppan, 2000nen 11gatsu 10nichi. - 418 Seiten
  インド仏教変移論 : なぜ仏教は多様化したのか / 佐々木閑. - 初版. -
  東京: 大蔵出版, 2000年11月10日
  Signaturen:
  • BQ4016.S37 I63 2000

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • The sea and the sacred in Japan : aspects of maritime religion / edited by Fabio Rambelli. -
  London ; New York NY ; Oxford ; New Delhi ; Sydney: Bloomsbury Academic, 2020. - xxix, 261 Seiten : Illustrationen
  (Bloomsbury Shinto studies)
  Signaturen:
  • BL2211.F65 R367 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shibata, Yūko: Producing Hiroshima and Nagasaki : literature, film, and transnational politics / Yuko Shibata. - Paperback edition. -
  Honolulu: University of Hawaiʻi Press, 2020. - x, 162 Seiten
  Signaturen:
  • PN1993.5.J3 S457 2018

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shigaraki no yakimono to tomoni : Kanroku-gama to Yūtōjin, Tokubetsu kikakuten $dKyōto Shinbun sōkan 125-nen, Shiga Honsha kaisetsu 25-nen kinen / henshū hakkō Shiga Kenritsu Tōgei no Mori. -
  [Kōka]: Shiga Kenritsu Tōgei no Mori, 2004. - 135 Seiten
  信楽のやきものとともに : 寒六窯と遊陶人特別企画展$d京都新聞創刊 125年, 滋賀本社開設 25年記念 / 編集発行滋賀県立陶芸の森. -
  [甲賀]: 滋賀県立陶芸の森, 2004
  Signaturen:
  • NK4168.S55 S55 2004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shimizu, Hiroshi: Haha o motomeru kora / kantoku, kyakuhon: Shimizu Hiroshi ; shutsuen: Mimasu Aiko. -
  Tōkyō: Daiei, 1956. - 1 Video-Datei (90 Minuten) : Schwarz/weiss
  母を求める子等 / 監督・脚本: 清水宏 ; 出演: 三益愛子. -
  東京: 大映, 1956
  Signaturen:
  • DIG060.497

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shimoda, Masahiro: Nehangyō no kenkyū : Daijō kyōten no kenkyū hōhō shiron / Shimoda Masahiro cho. -
  Tōkyō: Shunjūsha, 1997nen 2gatsu 25nichi. - xviii, 683, 32, 31, 42 Seiten
  涅槃経の研究 : 大乘 経典の研究方法試論 / 下田 正弘 著. -
  東京: 春秋社, 1997年2月25日
  Signaturen:
  • BQ1747.S55 D35 1997

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shirakaba-ha no aishita bijutsu : "Shirakaba" tanjō 100-nen / henshū Kyōto Bunka Hakubutsukan, Utsunomiya Bijutsukan, Hiroshima Bijutsukan, Kanagawa Kenritsu Kindai Bijutsukan, Yomiuri Shinbuna Ōsaka Honsha Bunka Jigyōbu. -
  Ōsaka: Yomiuri Shinbun Ōsaka Honsha, Heisei 21nen 6gatsu 1nichi [01.06.2009]. - 233 Seiten
  白樺派の愛した美術 : 「白樺」誕生100年 / 編集京都文化博物館, 宇都宮美術館, ひろしま美術館, 神奈川県立近代美術館, 読売新聞大阪本社. -
  [大阪]: 読売新聞大阪本社, 平成21年6月1日 [01.06.2009]
  Signaturen:
  • N7355.K97 S55 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tai wan yin yue yue lan / Chen Yu xiu bian. - Di 1 ban. -
  Tai bei shi: Yu shan she chu ban, 1997. - 167 Seiten : Illustrationen
  (Ying xiang. Tai wan xi lie ; 13)
  台灣音樂閱覽 / 陳郁秀編. - 第1版
  Signaturen:
  • ML3747.C44 T35 1997

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Takemura, Makio: "Jō yuishikiron" o yomu / Takemura Makio. -
  Tōkyō: Shunjūsha, 2009nen 5gatsu 20nichi. - viii, 564 Seiten
  (Shin, Kōfukuji Bukkyō bunka kōza ; 7)
  「成唯識論」を読む / 竹村牧男. -
  東京: 春秋社, 2009年5月20日
  Signaturen:
  • BQ3035.T35 J66 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Takeuchi-Demirci, Aiko: Contraceptive diplomacy : reproductive politics and imperial ambitions in the United States and Japan / Aiko Takeuchi-Demirci. -
  Stanford, California: Stanford University Press, [2018]. - XV, 318 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • HQ1762.T35 C66 2018

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tanaka, Sumie: Nagareru / kantoku: Naruse Mikio ; kyakuhon: Tanaka Sumie, Ide Toshirō ; gensaku: Kōda Aya ; shutsuen: Tanaka Kinuyo, Yamada Isuzu, Takamine Hideko, Okada Mariko. -
  Tōkyō: Tōhō, 1956. - 1 Video-Datei (117 Minuten) : Schwarz/weiss
  流れる / 監督: 成瀬巳喜男 ; 脚本: 田中澄江, 井出俊郎 ; 原作: 幸田文 ; 出演: 田中絹代, 山田五十鈴, 高峰秀子, 岡田茉莉子. -
  東京: 東宝, 1956
  Signaturen:
  • DIG060.488

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tezuka, Osamu: Adorufu ni tsugu
  1. - . -
  Tōkyō: Bungei Shunjū, 1985. - 257 Seiten : Illustrationen

  1. - アドルフに告ぐ. -
  東京: 文藝春秋, 1985
  Signaturen:
  • NC1764.5.J3 T4923 1985::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tezuka, Osamu: Adorufu ni tsugu
  dai 3 kan. - . -
  Tōkyō: Bungei Shunjū, Shōwa 60 [1985]. - 328 Seiten : Illustrationen

  第三巻. - アドルフに告ぐ. -
  東京: 文藝春秋, Shōwa 60 [1985]
  Signaturen:
  • NC1764.5.J3 T4923 1985::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tezuka, Osamu: Adorufu ni tsugu
  dai 4 kan. - . -
  Tōkyō: Bungei Shunjū, Shōwa 60 [1985]. - 362 Seiten : Illustrationen

  第四巻. - アドルフに告ぐ. -
  東京: 文藝春秋, Shōwa 60 [1985]
  Signaturen:
  • NC1764.5.J3 T4923 1985::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tōkyō Geidai Bijutsukan meihinten / henshū Tōkyō Geijutsu Daigaku Daigaku Bijutsukan, Ibaraki-ken Kindai Bijutsukan ; hakkō NHK Puromōshon. -
  [Tōkyō]: NHK Puromōshon, 2000. - 223 Seiten
  東京芸大美術館名品展 / 編集東京芸術大学大学美術館, 茨城県近代美術館 ; 発行NHK プロモーション. -
  [東京]: NHK プロモーション, 2000
  Signaturen:
  • N7352.T6744 T65 2000

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tsushima : ihō ni miru kōryū no ashiato / henshū, hakkō Kyūshū Kokuritsu Hakubutsukan. -
  [Dazaifu]: Kyūshū Kokuritsu Hakubutsukan, Heisei 29nen 8gatsu 18nichi [18.08.2017]. - 108 Seiten : Illustrationen
  対馬 : 遺宝にみる交流の足跡 / 編集·発行九州国立博物館. -
  [太宰府]: 九州国立博物館, 平成29年8月18日 [18.08.2017]
  Signaturen:
  • N7352.K98 T78 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tsutsui, Kiyoteru: Rights make might : global human rights and minority social movements in Japan / Kiyoteru Tsutsui. -
  New York, NY: Oxford University Press, [2018]. - xi, 315 Seiten : Illustrationen, Tabellen
  Signaturen:
  • HT725.J3 T787 2018

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tucker, John A.: The forty-seven Rōnin : the vendetta in history / John A. Tucker. -
  Cambridge: Cambridge University Press, 2018. - xiii, 320 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • DS872.T83 F67 2018

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Uchiyama, Benjamin: Japan's carnival war : mass culture on the home front, 1937-1945 / Benjamin Uchiyama. -
  Cambridge: Cambridge University Press, 2019. - 1 volume : illustrations (black and white)
  Signaturen:
  • DS822.4.U34 J37 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Urasawa, Naoki: Purūtou
  1. - . - Shohan. -
  Tōkyō: Shōgakkan, 2004nen 11gatsu 1nichi
  (Big comics)
  (Biggu komikkusu)

  1. - プルートウ. - 初版. -
  東京: 小学館, 2004年11月1日
  Signaturen:
  • NC1764.5.J3 U737 2004::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Urasawa, Naoki: Purūtou
  2. - . - Shohan. -
  Tōkyō: Shōgakkan, 2005nen 6gatsu 1nichi
  (Biggu komikkusu)
  (Big comics)

  2. - プルートウ. - 初版. -
  東京: 小学館, 2005年6月1日
  Signaturen:
  • NC1764.5.J3 U737 2004::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Urasawa, Naoki: Purūtou
  3. - . - Shohan. -
  Tōkyō: Shōgakkan, 2006nen 5gatsu 1nichi
  (Biggu komikkusu)
  (Big comics)

  3. - プルートウ. - 初版. -
  東京: 小学館, 2006年5月1日
  Signaturen:
  • NC1764.5.J3 U737 2004::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Urasawa, Naoki: Purūtou
  5. - . - Shohan. -
  Tōkyō: Shōgakkan, 2007nen 12gatsu 5nichi
  (Big comics)
  (Biggu komikkusu)

  5. - プルートウ. - 初版. -
  東京: 小学館, 2007年12月5日
  Signaturen:
  • NC1764.5.J3 U737 2004::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Urasawa, Naoki: Purūtou
  6. - . - Shohan. -
  Tōkyō: Shōgakkan, 2008nen 8gatsu 4nichi
  (Big comics)
  (Biggu komikkusu)

  6. - プルートウ. - 初版. -
  東京: 小学館, 2008年8月4日
  Signaturen:
  • NC1764.5.J3 U737 2004::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Urasawa, Naoki: Purūtou
  8. - . - Shohan. -
  Tōkyō: Shōgakkan, 2009nen 7gatsu 5nichi
  (Biggu komikkusu)
  (Big comics)

  8. - プルートウ. - 初版. -
  東京: 小学館, 2009年7月5日
  Signaturen:
  • NC1764.5.J3 U737 2004::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Utsukushiki teienga no sekai : Edo kaiga ni miru genjitsu no risōkyō / kikaku, henshū Noda Asami (Shizuoka Kenritsu Bijutsukan) ; hakkō Shizuoka Kenritsu Bijutsukan. -
  [Shizuoka]: Shizuoka Kenritsu Bijutsukan, Heisei 29nen 10gatsu 21nichi [21.10.2017]. - 191 Seiten
  美しき庭園画の世界 : 江戶絵画にみる現実の理想鄉 / 企画・編集野田麻美 (静岡県立美術館) ; 発行静岡県立美術館. -
  [静岡]: 静岡県立美術館, 平成29年10月21日 [21.10.2017]
  Signaturen:
  • ND1366.8.S45 U87 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Songshan: Ban xian yu zuo xi : Tai wan min jian xi qu ren lei xue yan jiu lun ji / Wang Song han zhu. - Zai ban. -
  Tai bei Xian: Dao xiang chu ban she, Minguo 86 nian 5 yue [05.1997]. - II, V, 298 Seiten : Illustrationen
  (Min jian zhi shi ; 1)
  扮仙與作戯 : 臺灣民間戲曲人類學研究論集 / 王嵩山著. - 再版. -
  臺北縣: 稻香出版社, 民國86年5月[05.1997]
  Signaturen:
  • PN2879.W36 B36 1997

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu dao chang shi / He Ming bian. -
  Xiang gang: Xiang gang jin xiu chu ban she, 1974 nian 10 yue. - 32 Seiten : Illustrationen
  (Ke wai huo dong xiao cong shu)
  舞蹈常識 / 何明編. -
  香港: 香港進修出版社, 1974年10月
  Signaturen:
  • GV1593.H46 W83 1974

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu Yi min: Zhong guo dao qing yi shu gai lun / Wu Yi min zhu. - Di 1 ban. -
  Tai yuan: Shan xi gu ji chu ban she, 1997 nian 12 yue. - 8, 7, 6, 7, 522 Seiten : Illustrationen
  中国道情艺术概论 / 武艺民著. - 第1版. -
  太原: 山西古籍出版社, 1997年12月
  Signaturen:
  • M1804.W89 Z46 1997

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xiang ju chuan tong qu diao xuan / Chen Bin, Chen Song min bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min yin yue chu ban she, 1986 nian 9 yue. - 12, XIII, 363 Seiten : Illustrationen
  芗剧传统曲调选 / 陈彬, 陈松民编. - 第1版. -
  北京: 人民音乐出版社, 1986年9月
  Signaturen:
  • M1805.4.F85 C44 1986

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xin Zhong guo di fang xi ju gai ge ji shi
  shang ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo wen shi chu ban she, 2000 nian 10 yue. - 4, 7, 660 Seiten : Illustrationen

  上册. - 新中国地方戏剧改革纪实. - 第1版. -
  北京: 中国文史出版社, 2000年10月
  Signaturen:
  • PL2358.Q83 X56 2000::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xin Zhong guo di fang xi ju gai ge ji shi
  xia ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo wen shi chu ban she, 2000 nian 10 yue. - Seite 662-1276 : Illustrationen

  下册. - 新中国地方戏剧改革纪实. - 第1版. -
  北京: 中国文史出版社, 2000年10月
  Signaturen:
  • PL2358.Q83 X56 2000::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Cheng: Ning xia li shi wen wu / Xu Cheng, Dong Hong zheng zhu. - Di 1 ban. -
  Yin chuan Shi: Ning xia ren min chu ban she, 2006 nian 6 yue. - 4, 4, 299 Seiten
  宁夏历史文物 / 许成, 董宏征著. - 第1版. -
  银川市: 宁夏人民出版社, 2006年6月
  Signaturen:
  • DS797.64.A2 X83 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu Xiang lin: Zhong guo gui xi / Xu Xiang lin zhu. - Di 1 ban. -
  Tian jin: Tian jin jiao yu chu ban she, 1997 nian 12 yue. - 12, 3, 548 Seiten
  中国鬼戏 / 许祥麟著. - 第1版. -
  天津: 天津教育出版社, 1997年12月
  Signaturen:
  • PL2358.X89 Z46 1997

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Jiren: Zhang Da qian zhuan
  Xia. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Wen hua yi shu chu ban she, 1985 nian 10 yue. - 2 Seiten, Seite 519 - 857 : Illustrationen

  下. - 张大千传. - 第1版. -
  北京: 文化艺术出版社, 1985年10月
  Signaturen:
  • ND1049.C4523 Y3 1985::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Lanchun: Xian dai yu ju "Zhao yang gou nei chuan" chang qiang xuan ji / bian ju Yang Lan chun ; zuo qu, bian qu Wang Ji xiao, Liang Si hui, Zhu Chao lun. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min yin yue chu ban she, 1984 nian 6 yue. - IV, II, 91 Seiten
  现代豫剧"朝阳沟内传"唱腔选集 / 编剧杨兰春 ; 作曲, 编曲王基笑, 梁思晖, 朱超伦. - 第1版. -
  北京: 人民音乐出版社, 1984年6月
  Signaturen:
  • M1805.4.H46 Y36 1984

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Shao-ming: The China Modern Photo Salon 1988 / [ed.: Shao-ming Yang]. -
  [Beijing]: China Photographic Publ. House, 1988. - 135 S : überw. Ill
  Signaturen:
  • TR646.C6 Y36 1988

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Ye: Jing ju chang qiang yan jiu / Yang Yu ye zhu. - Di 1 ban. -
  Shen yang Shi: Chun feng wen yi chu ban she, 1990 nian 6 yue. - 2, 8, 692 Seiten : Illustrationen
  京剧唱腔研究 / 杨予野著. - 第1版. -
  沈阳市: 春风文艺出版社, 1990年6月
  Signaturen:
  • ML1751.C6 Y36 1990

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yasumi, Toshio: Ukikusa nikki / kantoku: Yamamoto Satsuo ; kyakuhon: Yasumi Toshio ; gensaku: Mayama Miho ; shutsuen: Tsushima Keiko, Tōno Eijirō. -
  Tōkyō: Dokuritsu Eiga, 1955. - 1 Video-Datei (106 Minuten) : Schwarz/weiss
  浮草日記 / 監督: 山本薩夫 ; 脚本: 八住利雄 ; 原作: 真山美保 ; 出演: 津島恵子, 東野英治郎. -
  東京: 独立映画, 1955
  Signaturen:
  • DIG060.455

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ying xi ren sheng / Chen Chu shi bian zhu ; Wu Zhi xing ying yi. -
  Tai bei Shi: Qi qi wen hua shi ye you xian gong si, 2006 nian 5 yue. - 175 Seiten
  (Art ; 1)
  影戲人生 / 陳處世編著 ; 吳志興英譯. -
  台北市: 棋碁文化事業有限公司, 2006年5月
  Signaturen:
  • PN1979.S5 C44 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yong jing shi hua / zhu bian Bao Ji hong ; fu zhu bian Guo You shi, Wang Guo hu, Shen Ming yong. - Di 1 ban. -
  Lan zhou: Gan su wen hua chu ban she, 2006 nian 7 yue. - 10, 3, 6, 323 Seiten : Illustrationen
  (Gan su shi hua cong shu)
  永靖史话 / 主编包继红 ; 副主编郭友实, 王国虎, 沈明永. - 第1版. -
  兰州: 甘肃文化出版社, 2006年7月
  Signaturen:
  • DS797.28.L585 B36 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Baiqing: Chinese films and television plays / writer: Zhang Baiqing ; translator: Zhu Chengyao. -
  Beijing: Culture and Art Publishing House, June 1991. - 3, 183 Seiten : Illustrationen
  (Chinese Culture and Art Series)
  Signaturen:
  • PN1993.5.C6 Z43 1991

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang Lin yu: Chen Jin yuan ji qi si gu yi shu / Zhang Lin yu zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min yin yue chu ban she, 1991 nian 8 yue. - XII, 545 Seiten : Illustrationen
  陈晋元及其司鼓艺术 / 张林雨著. - 第1版. -
  北京: 人民音乐出版社, 1991年8月
  Signaturen:
  • MT655.Z43 C44 1991

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Zhengzhi: Jing ju chuan tong xi pi huang chang qiang jie gou fen xi / Zhang Zheng zhi bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min yin yue chu ban she, 1992 nian 3 yue. - VII, 950 Seiten
  京剧传统戏皮黄唱腔结构分析 / 张正治编著. - 第1版. -
  北京: 人民音乐出版社, 1992年3月
  Signaturen:
  • MT956.Z43 J56 1992

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo Quan zhou ti xian mu ou. -
  Quan zhou Shi: Zhong guo Quan zhou shi mu ou ju tuan, [2007?]. - 10 ungezählte Seiten
  (Ren lei kou tou he fei wu zhi wen hua yi chan de gui bao)
  中国泉州提线木偶. -
  泉州市: 中国泉州市木偶剧团, [2007?]
  Signaturen:
  • PN1978.C6 Q83 2007

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo zhu ming yi shu biao yan tuan ti / Zhong hua ren min gong he guo wen hua bu dui wai wen hua lian luo ju, wen hua yi shu ren cai zhong xin bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo wen lian chu ban she, 1999 nian 10 yue. - 393 Seiten
  中国著名艺术表演团体 / 中华人民共和国文化部对外文化联络局, 文化艺术人才中心. - 第1版. -
  北京: 中国文联出版社, 1999年10月
  Signaturen:
  • PN2874.Z46 Z46 1999

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhu, Lidun: Shi zi lu kou / Zhu Li dun zhu. -
  Gui yang: Wen yu shi jie bian ji bu, 1986 nian 12 yue. - 458 Seiten : Illustrationen
  ("Wen yu shi jie" ju ben zhuan ji)
  (Ju zuo xuan)
  十字路口 / 朱理敦著. -
  贵阳: 文娱世界编辑部, 1986年12月
  Signaturen:
  • PN2878.Z48 S55 1986

  Bestandsnachweis in HEIDI

Gehe zu:

Diese Neuerwerbungslisten werden jeweils zu Beginn eines Monats für die im vorhergehenden Monat erworbenen Medien erstellt.
Aus technischen Gründen kann ein Medium jeweils nur einem einzigen Fachgebiet zugeordnet werden. Für Medien mit fachübergreifendem Inhalt empfiehlt es sich daher, in allen in Frage kommenden Fachgebietslisten zu recherchieren.

zum Seitenanfang