Navigation überspringen
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Universitätsbibliothek

Neuerwerbungen im Mai 2017

Fach: Bibliothek des Japanologischen Seminars

Universitätsbibliothek Heidelberg

Stand: 01.06.2017 09:01 – Anzahl der Neuerwerbungen: 29


 • Akutibu rāningu to kankyō kyōiku / Nihon Kankyō Kyōiku Gakkai hen. -
  Tōkyō: Shōgakukan, 2016.6. - 128 Seiten
  ISBN 978-4-09-105038-0
  アクティブ・ラーニングと環境教育 / 日本環境教育学会編. -
  東京: 小学館, 2016.6
  Signaturen:
  • TD171.5.N547 A58 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • "Botchan" jiten / Imanishi Kan'ichi kikaku ; Satō Yūko, Masuda Yumiko, Masumitsu Keiko, Yamaguchi Tadayoshi hen. - Shohan. -
  Tōkyō: Bensei Shuppan, 2014. - iii, 288, 19 Seiten, 8 ungezählte Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-4-585-20024-6
  ISBN 4-585-20024-X
  「坊っちゃん」事典 / 今西幹一企画 ; 佐藤裕子, 増田裕美子, 増満圭子, 山口直孝編. - 初版. -
  東京: 勉誠出版, 2014
  Signaturen:
  • PL812.A8 Z5636 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Daigaku de manabu Nihon no rekishi / Kimura Shigemitsu, Kayama Toshiki, Tobe Ryōichi, Fukaya Kōji hen. -
  Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, 2016. - xii, 259 Seiten : Illustrationen; Karten
  ISBN 978-4-642-00831-0
  大学でまなぶ日本の歴史 / 木村茂光, 小山俊樹, 戸部良一, 深谷幸治 編. -
  東京: 吉川弘文館, 2016
  Signaturen:
  • DS806.S54 D34 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gerstle, C. Andrew: Onna shimegawa oeshibumi / [Tsukioka Settei ga]. A. Gāsutoru cho. Hayakawa Monta hen. -
  Kyōtō: Kokusai Nihon bunka kenkyū sentā, 2007.6. - 128 S. : zahlr. Ill.
  (Nichibunken shozō kinsei enpon shiryō shūsei)
  (Nichibunken sōsho ; 40)
  ISBN 978-4-9015-5834-1
  女令川おへし文 / [月岡雪鼎画]. A.ガーストル著. 早川聞多編. -
  京都: 国際日本文化研究センター
  (日文研所蔵近世艶本資料集成)
  Signaturen:
  • NE1321.8.K87 N53 2002::4,1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ichikawa, Satoshi: Nihon kankyō kyōiku shōshi / Ichikawa Satoshi cho. -
  Kyōto: Mineruva Shobō, 2016. - vi, 374 Seiten
  ISBN 978-4-623-07698-7
  市川, 智史 [VerfasserIn]: 日本環境教育小史 / 市川智史著. -
  京都: ミネルヴァ書房, 2016
  Signaturen:
  • TD171.5.I35 N54 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Iori, Isao: Jikan o arawasu hyōgen : tensu asupekuto. - Kaiteiban [verbesserte Auflage]. -
  Tōkyō: Surīē Nettowāku, 2016. - 85 Seiten
  ISBN 978-4-88319-726-2
  ISBN 4-88319-726-3
  庵, 功雄 [VerfasserIn]: 時間を表す表現 : テンス・アスペクト / 庵功雄;清水佳子著. - 改訂版. -
  東京: スリーエーネットワーク, 2016
  Signaturen:
  • PL539.3.N545 B86 2001::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Irasuto de wakaru nihongo hyōgen / Kawabata Yōko cho. -
  Tōkyō: Kokusho Kankōkai, 2012.8. - 228 Seiten
  ISBN 978-4-336-05536-1
  イラストでわかる日本語表現 / 川端葉子著. -
  東京: 国書刊行会, 2012.8
  Signaturen:
  • PL539.3.K393 I73 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kasahara, Tokushi: Nihongun no jiansen : Nitchū Sensō no jissō / Kasahara Tokushi. -
  Tōkyō: Iwanami Shoten, 2010nen 5gatsu 25nichi. - ix, 272, 17 Seiten : Illustrationen, Karten
  ISBN 978-4-00-028373-1
  ISBN 4-00-028373-1
  笠原, 十九司 [VerfasserIn]: 日本軍の治安戦 : 日中戦争の実相 / 笠原十九司. -
  東京: 岩波書店, 2010nen 5gatsu 25nichi
  Signaturen:
  • DS777.53.K37 N54 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kawanishi, Hidemichi: Semegiau chiiki to guntai : "mattan" "shūen" gunto - Takada no mosaku / Kawanishi Hidemichi. -
  Tōkyō: Iwanami Shoten, 2010nen 2gatsu 23nichi. - ix, 236, 38 Seiten : Illustrationen, Karten
  ISBN 978-4-00-028379-3
  ISBN 4-00-028379-0
  河西, 英通 [VerfasserIn]: せめぎあう地域と軍隊 : "末端" "周縁" 軍都 - 高田の模索 / 河西英通. -
  東京: 岩波書店, 2010nen 2gatsu 23nichi
  Signaturen:
  • DS888.5.K393 S46 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kawanishi, Hideya: Utagoe no sengoshi / Kawanishi Hideya cho. -
  Kyōto: Jinbun Shoin, 2016.10. - 202 Seiten
  ISBN 978-4-409-52064-2
  河西, 秀哉 [VerfasserIn]: うたごえの戦後史 / 河西秀哉著. -
  京都: 人文書院, 2016.10
  Signaturen:
  • ML340.K39 U83 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kurasawa, Aiko: Shigen no sensō : "Dai Tōa Kyōeiken" no jinryū, butsuryū. -
  Tōkyō: Iwanami Shoten, 2012nen 9gatsu 27nichi. - viii, 370, 26 Seiten : Illustrationen, Karten, Tabellen
  ISBN 978-4-00-028377-9
  ISBN 4-00-028377-4
  倉沢, 愛子 [VerfasserIn]: 資源の戦争 : "大東亜共栄圈"の人流, 物流 / 倉沢愛子. -
  東京: 岩波書店, 2012nen 9gatsu 27nichi
  Signaturen:
  • D767.2.K877 S55 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mizuno, Masayoshi: Shimaguni no genzō / Mizuno Masayoshi. -
  Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, 2016. - 285 Seiten : Illustrationen, Karten
  ISBN 978-4-642-06713-3
  水野, 正好 [VerfasserIn]: 島国の原像 / 水野正好. -
  東京: 吉川弘文館, 2016
  Signaturen:
  • PL525.2.M59 S55 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Morishima, Hisao: Wareware no kokugo : sono mondai to tenbō / Morishima Hisao. -
  Tōkyō: Nihon Hōsō Shuppan Kyōkai, Shōwa 44nen 8gatsu 20nichi [20.08.1969]. - 222 Seiten : Illustrationen, Graphen
  (NHK bukkusu ; 95)
  森嶋,久雄 [VerfasserIn]: われわれの国語 : その問題と展望 / 森島久雄. -
  東京: 日本放送出版協会, Shōwa 44nen 8gatsu 20nichi [20.08.1969]
  (NHKブックス ; 95)
  Signaturen:
  • PL524.8.M67 W37 1969

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nakanishi, Kumiko: Hanashite no kimochi o arawasu hyōgen : modariti shūjoshi : jōkyū. -
  Tōkyō: Surīē Nettowāku, 2003. - viii, 84 Seiten : Illustrationen
  ISBN 4-88319-281-4
  ISBN 978-4-88319-281-6
  中西, 久実子 [VerfasserIn]: 話し手の気持ちを表す表現 : モダリティ・終助詞 : 上級 / 三枝令子, 中西久実子著. -
  東京: スリーエーネットワーク, 2003
  Signaturen:
  • PL539.3.N545 B86 2001::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nakano, Satoshi: Tōnan Ajia senryō to nihonjin : teikoku, Nihon no kaitai / Nakano Satoshi. -
  Tōkyō: Iwanami shoten, 2012nen 7gatsu 27nichi. - viii, 352, 3 Seiten : Illustrationen, Karten
  ISBN 978-4-00-028375-5
  ISBN 4-00-028375-8
  中野, 聡 [VerfasserIn]: 東南アジア占領と日本人 : 帝国・日本の解体 / 中野聡. -
  東京: 岩波書店, 2012nen 7gatsu 27nichi
  Signaturen:
  • DS888.5.N535 T66 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Narita, Ryūichi: "Sensō keiken" no sengoshi : katarareta taiken / shōgen / kioku / Narita Ryūichi. -
  Tōkyō: Iwanami shoten, 2010. - IX, 298, 10 S. : Ill., Kt.
  ISBN 978-4-00-028383-0
  成田, 龍一: 「戦争経験」の戦後史 : 語られた体験/証言/記憶 / 成田 龍一. -
  東京: 岩波書店
  Signaturen:
  • DS889.15.N37 S46 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nemoto, Kei: Teikō to kyōryoku no hazama : kindai Birumashi no naka no Igirisu to Nihon / Nemoto Kei. -
  Tōkyō: Iwanami Shoten, 2010nen 6gatsu 23nichi. - xi, 276, 30 Seiten : Illustrationen, Karten
  ISBN 978-4-00-028376-2
  ISBN 4-00-028376-6
  根本, 敬 [VerfasserIn]: 抵抗と協力のはざま : 近代ビルマ史のなかのイギリスと日本 / 根本敬. -
  東京: 岩波書店, 2010nen 6gatsu 23nichi
  Signaturen:
  • DS518.45.N46 T45 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ogawa, Yoshimi: Jidōshi tadōshi, shieki, ukemi : boisu : jōkyū / Ando Setsuko, Ogawa Yoshimi cho. - Shohan. -
  Tōkyō: Surīē Nettowāku, 2001. - vi, 80 Seiten : Illustrationen
  ISBN 4-88319-192-3
  ISBN 978-4-88319-192-5
  小川, 誉子美 [VerfasserIn]: 自動詞·他動詞, 使役, 受身 : ボイス : 上級 / 安藤節子, 小川誉子美著. - 初版. -
  東京: スリーエーネットワーク, 2001
  Signaturen:
  • PL539.3.N545 B86 2001::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ōta, Naoki: Ozaki Hotsumi to Zoruge Jiken : Konoe Fumimaro no kage de an'yakushita otoko. -
  Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, 2016. - 12, 197 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-4-642-08291-4
  ISBN 4-642-08291-3
  太田, 尚樹 [VerfasserIn]: 尾崎秀実とゾルゲ事件 : 近衛文麿の影で暗躍した男 / 太田尚樹. -
  東京: 吉川弘文館, 2016
  Signaturen:
  • DS890.O939 O83 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Park, Mijeoung: Teikoku shihai to Chōsen hyōshō : Chōsen shashin ehagaki to teiten nyūsensaku ni miru shokuminchi imēji no denpa / Paku Mijon. -
  Kyōto: Kokusai Nihon Bunka Kenkyū Sentā, 2014nen 3gatsu 31nichi. - 230 Seiten : Illustrationen
  (Nichibunken sōsho ; 52)
  ISBN 978-4-901558-67-9
  ISBN 4-901558-67-6
  [VerfasserIn]: 帝国支配と朝鮮表象 : 朝鮮写真絵葉書と帝展入選作にみる植民地イメージの伝播 / 朴美貞. -
  京都: 国際日本文化研究センター, 2014年3月31日
  (日文献叢書 ; 52)
  Signaturen:
  • DS916.P37 T45 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sarashina nikki zenchūshaku / Fukuya Toshiyuki cho. -
  Tōkyō: Kadokawa Shuppan, 2015.2. - 382 Seiten
  ISBN 978-4-04-653875-8
  更級日記全注釈 / 福家俊幸著. -
  東京: 角川出版, 2015.2
  Signaturen:
  • PL789.S8 Z4857 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shirahata, Yōzaburō: Daimyo gardens / Shirahata Yōzaburō ; translated by Imoto Chikiko and Lynne E. Riggs. - First English edition. -
  Kyoto: International Research Center for Japanese Studies, 2016. - xii, 209 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Nichibunken monograph series ; 19)
  ISBN 978-4-901558-81-5
  ISBN 4-901558-81-1
  Signaturen:
  • SB458.S5525 D36 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tabata, Hiroshi: Hokkaidō no rekishi / Tabata Hiroshi, Kuwabara Masato, Funatsu Isao, Sekiguchi Akira. - Dai2han [2. Auflage]. -
  Tōkyō: Yamakawa Shuppansha, 2010. - [5], 332, 44 Seiten, [9] Seiten : Illustrationen
  (Kenshi ; 1)
  ISBN 978-4-634-32011-6
  ISBN 4-634-32011-8
  田端, 宏 [ZusammenstellendeR]: 北海道の歴史 / 田端宏, 桑原真人, 船津功, 関口明. - 第2版. -
  東京: 山川出版社, 2010
  (県史 ; 1)
  Signaturen:
  • DS806.T33 H65 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Uchida, Aiko: Kōsei tokuchō bun'ya kara manabu shinbun no dokkai : chū jōkyū Nihongo kyōzai / Uchida Aiko, Uchida Noriko cho. -
  Tōkyō: Surīē nettowāku, 2008. - 104 Seiten
  ISBN 978-4-88319-475-9
  ISBN 4-88319-475-2
  内田, 安伊子 [VerfasserIn]: 構成・特徴・分野から学ぶ新聞の読解 : 中上級日本語教材 / 内田安伊子, 内田紀子著. -
  東京: スリーエーネットワーク, 2008
  Signaturen:
  • PL539.3.U34 K67 2008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Modernisierungsprozesse in Japan / Gabriele Vogt ... (Hrsg.). -
  Tokyo: DIJ, 2013. - 210 S. : graph. Darst.
  (Miscellanea / Deutsches Institut für Japanstudien ; 18)
  Themen: (p)Niemann, Walter / (t)Japan / (s)Modernisierung / (z)Geschichte 1868-2012 / (f)Aufsatzsammlung
  Signaturen:
  • DS881.9.V64 M63 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yamada, Akira: Heishitachi no senjō : taiken to kioku no rekishika / Yamada Akira. -
  Tōkyō: Iwanami Shoten, 2015nen8gatsu 6nichi. - ix, 237, 13 Seiten : Illustrationen, Karten
  ISBN 978-4-00-028371-7
  ISBN 4-00-028371-5
  山田, 朗 [VerfasserIn]: 兵士たちの戦場 : 体験と記憶の歴史化 / 山田朗. -
  東京: 岩波書店, 2015nen8gatsu 6nichi
  Signaturen:
  • D767.2.Y364 H45 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yanagita, Kunio: Nihon no mukashibanashi
  1. - . -
  Tōkyō: Popurasha, 1979nen 10gatsu. - 165 Seiten : Illustrationen
  (Popurasha bunko ; A49)
  1柳田, 國男日本の昔話. -
  東京: ポプラ社, 1979年10月
  (ポプラ社文庫 ; A49)
  Signaturen:
  • B5244.3.Y3633 N54 1983::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yōkai hyōi gijinka no bunkashi / Itō Shingo hen. -
  Tōkyō: Kasama Shoin, 2016.2. - x, 350 Seiten
  ISBN 978-4-305-70797-0
  妖怪・憑依・擬人化の文化史 / 伊藤慎吾編. -
  東京: 笠間書院, 2016.2
  Signaturen:
  • DS830.I857 Y65 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yoshida, Yutaka: Heishitachi no sengoshi / Yoshida Yutaka. -
  Tōkyō: Iwanami Shoten, 2011nen 7gatsu 26nichi. - ix, 294, 5 Seiten : Graphen, Tabellen
  (Sensō no keiken o tou)
  ISBN 978-4-00-028372-4
  ISBN 4-00-028372-3
  吉田, 裕 [VerfasserIn]: 兵士たちの戦後史 / 吉田裕. -
  東京: 岩波書店, 2011nen 7gatsu 26nichi
  (戦争の経験を問う)
  Signaturen:
  • D767.2.Y67 H45 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

Gehe zu:

Diese Neuerwerbungslisten werden jeweils zu Beginn eines Monats für die im vorhergehenden Monat erworbenen Medien erstellt.
Aus technischen Gründen kann ein Medium jeweils nur einem einzigen Fachgebiet zugeordnet werden. Für Medien mit fachübergreifendem Inhalt empfiehlt es sich daher, in allen in Frage kommenden Fachgebietslisten zu recherchieren.

zum Seitenanfang